Esimies -roolilla (E) varustetulla käyttäjällä on oikeus sellaisten palkansaajien tietoihin, joihin hänellä on yrityshierarkian kautta asiatarkastus- tai hyväksyntäoikeus. Roolia voidaan hyödyntää eri tavoin esimerkiksi palkkojen hyväksymiseen. Esimies -roolia (E) annetaan vain käyttäjille, joilla on oikeus nähdä palkansaajien palkkalaskelmia ja palkkatietoja.

Alaisten hallinta ja palkkatietojen näkeminen

Esimies -rooli (E) voidaan nimensä mukaisesti antaa esimerkiksi esimiesasemassa olevalle henkilölle, joka hyväksyy palkkoja. Rooli oikeuttaa näkemään palkansaajien kaikki tiedot ja palkanlaskennan tiedot yrityshierarkian mukaisesti. Pelkillä yrityshierarkian hyväksymis- tai asiatarkastusoikeuksilla palkkatietoja ei näytetä, vaan rinnalle tarvitaan palkanlaskennan toimintokotaiset oikeudet. Näin yrityshierarkian ja sen oikeuksien avulla voidaan rakentaa haluttu esimies-alainen -rakenne, jolloin esimiehillä on oikeudet alaistensa tietoihin ja myös heidän palkkatietojensa näkemiseen.

Yrityshierarkiassa määritellään kenen palkansaajan tietoja esimies saa nahdä. Palkanlaskennan toimintkohtaisissa oikeuksissa määritellään, mitä tietoja esimies saa nähdä tai muokata.

Palkkalaskemien pdf-tulosteiden näkeminen

24.8.2018 viikkopäivitysjulkaisun jälkeen on mahdollista nähdä palkansaajien palkkalaskelmien pdf-tulosteet palkansaajien tiedoista. Ennen tämä vaati Palkanlaskija -roolin (P). Näin esimies-roolilla (E) voi tarkistaa maksetut palkkalaskelmat myös palkanlaskentaprosessin jälkeen. Palkkojen hyväksynnän yhteydessä Esimies on voinut tarkistaa pdf-tulosteet. Esimies näkee myös hierarkiaoikeuksien rajoissa palkansaajien palkkaraportit.

Palkkojen hyväksyminen

Esimies -roolia käytetään, jos yrityksessä halutaan käyttää palkkojen hyväksyntävaihetta. Palkkojen hyväksyntään tarvitaan toimintokohtaisista oikeuksista muokkausoikeus palkkojen hyväksyntäsivulle sekä E-rooli. Näillä oikeuksilla hyväksyjä voi hyväksyä laskelmia palkansaajilta, joihin hänellä on yrityshierarkian kautta hyväksymisoikeus. Näin E-rooli soveltuu sekä tiimin vetäjälle kuin yrityksen henkilöstöpäällikölle tai yritysjohdolle, koska käsiteltäviä palkansaajia rajataan hierarkian kautta. Oikeus voidaan siten rajata muutamaan tai antaa oikeudet jokaiseen palkansaajaan antamalla oikeudet hierarkian ylätasolle. 

Lue lisää: Palkkojen hyväksyntä

Roolin asettaminen

Esimies (E)-roolin asettaminen tapahtuu palvelunhallinnan käyttäjäoikeuksien hallintasivulta.

Esimies (E)-roolin voi antaa joko tilitoimiston pääkäyttäjä (TPK) tai saman yrityksen pääkäyttäjä, itselleen oikeutta ei voi antaa. Tarvittaessa rooli voidaan asettaa Netvisor tuen toimesta vaadituin ehdoin.

 

Palkansaajien hallinta

Esimies (E)-roolilla käyttäjä saa nähdä myös palkansaajien palkkatietoja. Toisin kuin Palkanlaskijan (P)-rooli, E-rooli noudattaa yrityshierarkioita, joten E-roolin omaava käyttäjä näkee vain palkansaajia yrityshierarkiaoikeuksien mukaisesti. 

Lue lisää palkansaajien hallinnasta: Käyttöoikeudet: Palkansaajien hallinta

 

Mitä E-roolilla voi tehdä
Alla listattu mitä E-roolilla voi tehdä.

Sivu/toimintoOikeusKomentti/rajoitus
Uuden palkansaajan luominenEi oikeutta

Vaatii P- tai HH-roolin

PalkansaajalistausRajoitettuVain hierarkiaoikeuksien mukaiset palkansaajat
Palkansaajan tietoihin porautuminenRajoitettuVain hierarkiaoikeuksien mukaiset palkansaajat
Palkansaajanäkymän ensimmäinen välilehti ja palkkalaskelmat (pdf)RajoitettuNäkee vain hierarkiaoikeuksien mukaiset palkansaajat
Palkansaajanäkymän muut välilehdetEi oikeutta

 

VerokortitEi oikeuttaVaatii P-roolin 
Verokorttien suorasiirtoEi oikeuttaVaatii P-roolin 
PalkkaperusteetEi oikeuttaVaatii P-roolin 
HistoriatiedotEi oikeuttaVaatii P-roolin
VuosilomahistoriatiedotEi oikeuttaVaatii P-roolin 
   
TyöajansyöttönäkymäRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
Työajan tehohallintaEi oikeuttaVaatii P-roolin
TyöaikaraportointiRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
Työaikaraportointi: Työaikaraportti työmaittain & Työaikaraportti urakoittainEi oikeuttaVaatii P-roolin
MatkalaskulistausRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
MatkalaskuRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
Työajan ja matkalaskujen hyväksyntänäkymäRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
   
LomalistatRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
LomakertymäraporttiKylläOikeudet vaikuttaa, ei roolit
LomapäiväkirjanpitoEi oikeuttaVaatii P-roolin
LomalaskentanäkymäKylläOikeudet vaikuttaa, ei roolit
LomakertymätaulukotKylläOikeudet vaikuttaa, ei roolit
   
PalkkajaksotEi oikeuttaVaatii P-roolin
PalkanlaskentaprosessiEi oikeuttaVaatii P-roolin
Palkkalaskelma (PDF)Ei oikeuttaOikeus palkkalaskelman esikatseluun Palkkojen hyväksyntä -näkymässä ja palkansaajan tiedoista
Palkka- ja matkaennakotRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
Palkkojen hyväksyntäRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
Palkkajaksojen vertailuikkunaRajoitettuVain hierarkiatason mukaiset palkansaajat
Palkanlaskennan raportitEi oikeuttaVaatii P-roolin
PalkkatodistuksetEi oikeuttaVaatii P-roolin
PalkkakortitEi oikeuttaVaatii P-roolin
PalkkalistaEi oikeuttaVaatii P-roolin
   
Työnantajan kuukausi-ilmoituksetEi oikeuttaVaatii P-roolin 
Tilitykset ja tilityspisteetKylläOikeudet vaikuttaa, ei roolit
Työnantajan vuosi-ilmoitusEi oikeuttaVaatii P-roolin 
Vuosi-ilmoittaminenEi oikeuttaVaatii P-roolin 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.