Taloushallinto > Asetukset > Laskentakohteiden hallinta

Netvisorissa on moniulotteinen kohdelaskenta, jossa taloustapahtuma, tuotto tai kustannus on mahdollista kirjata usealle rinnakkaiselle päätasolle, joille luodaan seurattavat alatasot. Rakenne voi olla hierarkinen. Näin voidaan luoda kohdelaskentamatriisi, joka palvelee erityisesti yrityksen sisäisen laskennan tarpeita. Laskentakohde on Netvisorissa oleva toiminne esim. toimiala, kustannuspaikka, dimensio, projekti, hanke ja tämän toiminteen avulla saadaan ko. kohteista raportteja. Laskentakohteen nimikenttä on aakkosnumeerinen, voit käyttää nimenä:
- numeroita
- kirjaimia
- em. yhdistelminä

Kohdelaskenta on käytettävissä kaikissa moduuleissa; myyntilaskuissa, ostolaskuissa, tositteilla, työajankirjauksessa sekä palkanlaskennassa.

Laskentakohdesivulla on laskentakohdeotsikon valinta ja sivutus, jotta saadaan haettua kohtuu ajassa kerralla näytettävä määrä laskentakohteita. Sivutus näytetään automaattisesti, kun laskentakohteita on yli 1000. Muuten sivutus näytetään, kun on valittu laskentakohdeotsikko. 

Oikeudet lisätä laskentakohteita: Laskentakohdeotsikon ja varsinaisen laskentakohteen lisääminen vaatii muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin. Jos käyttäjän on tarkoitus vain nähdä laskentakohteet, niin tällöin lisätään lukuoikeus kirjanpidon perustoimintoihin.

Lisää uusi otsikko: Laskentakohteen teko alkaa otsikon teosta. Järjestelmässä on dynaaminen ja hierarkkinen kohdelaskenta, jossa käyttäjä voi luoda ensin kohdelaskennan otsikot, joiden nimikkeet näkyvät tosite- ja ostolaskujen kirjauksessa. Otsikot perustuvat aakkosjärjestykseen. Otsikoita voi olla useita rinnakkain, mutta suositeltavaa on käyttää kahta tai kolmea otsikkoa, joilla yleensä saavutetaan riittävä kohdeseuranta. 

Laskentakohteille voi antaa oletuskohteen, jolloin laskentakohteen voi asettaa joko asiakkaan taakse tai tuotteen taakse (pelkkä otsikko ei riitä, vaan tämän otsikon alla on oltava varsinainen laskentakohde). Mikäli valitaan "ei käytössä", pitää laskentakohde valita aina manuaalisesti. Oletuskohde on mahdollista laittaa päälle Myynnin perustiedoista, josta valitaan Myyntilaskujen oletuslaskentakohteiksi valinta Laskurivikohtainen.

Näytä piilotetut: Käytettyjä laskentakohteita voi piilottaa, jolloin ne eivät ole enää käytettävissä tapahtumakirjauksissa, mutta ovat edelleen raportoitavissa. Eli olemassa olevalta tositteelta ei poistu kyseinen laskentakohde, mutta uudelle tositteelle tätä ei kuitenkaan voi valita ennenkuin laskentakohde on taas aktiivinen. 

Laskentakohteen piilottaminen vaatii vähintään seuraavat oikeudet:

- Muokkausoikeus perusraportointiin kirjanpidon puolelta.

- Muokkausoikeus kirjanpidon perustoimintoihin

- Muokkausoikeus laskentakohteiden hallintaan

Valitaan Piilotettu-sarakkeesta ne rivit, jotka halutaan piilottaa. Tallennetaan näkyvyystila sivun alareunan painikkeella. Piilotetut rivit saadaan esille sivun yläreunassa olevalla Näytä piilotetut -linkillä. 

Toiminteet:

Uusi laskentakohde: Uusia laskentakohteita voi lisätä Toiminne-sarakkeen Lisää uusi kohde -ikonista (ensimmäinen ikoni). Mikäli tämä tehdään otsikko -riviltä luo Netvisor laskentakohteen otsikon alle. Mikäli halutaan käyttää hierarkkista rakennetta ja halutaan luoda alikohde, tehdään tämä uuden kohteen luominen jo olemassa olevalta laskentakohderiviltä.

Muokkaaminen: Tietoja voi muokata Toiminne-sarakkeen Muokkaus-ikonista (keskimmäinen ikoni). Kohdeotsikoiden ja niiden alatasojen nimiä voidaan muuttaa, eikä se vaikuta laskentaan. Näkymästä voi myös siirtää kohdetta saman otsikon alla. Laskentakohdetta ei voi siirtää toisen otsikon alle. Laskentakohteen muokkaaminen vaatii muokkausoikeudet kirjanpidon perustoimintoihin.

Poisto: Jotta laskentakohteen tai otsikkotason voi poistaa, se ei saa olla käytössä millään tositteella tai laskulla. Lisäksi tulee tarkastaa, ettei laskentakohde ole sidottuna asiakkaaseen tai tuotteeseen. Kun kaikki nämä kytkökset on poistettu, niin laskentakohteen pystyy poistamaan normaalisti.

Mikäli kohdetta on käytetty paljon tai sen käyttökohteita on vaikea löytää, voi kohteen piilottaa näkyvistä. Kohteen voi myös samalla nimetä eri tavalla, niin mahdollinen väärään tasoon perustettu kohde voidaan ottaa käyttöön uudelleen oikeassa kohdassa hierarkiaa.

Kun laskentakohdetta ollaan poistamassa, tarkistetaan sen käytössä olo tällä hetkellä seuraavista paikoista:
- tositerivit
- tuoteryhmä, asiakasryhmä, tuote, asiakas, myyntilaskurivi, toimittaja
- ostolaskut

Laskentakohteen poisto vaatii minimissään seuraavat oikeudet:

- Muokkausoikeus perusraportointiin kirjanpidon puolelta.

- Muokkausoikeus kirjanpidon perustoimintoihin

- Muokkausoikeus laskentakohteiden hallintaan

Siirtäminen: Saman tasoisten kohteiden järjestystä voi vaihdella keskenään rivin vasemmassa reunassa olevilla ikoneilla. Laskentakohdetta ei voi siirtää toisen otsikon alle.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.