Ostolaskusta voidaan tehdä myyntilasku jälleenlaskutus -toiminnon avulla. Ostot > Ostolaskuluettelo valitaan ostolasku laittamalla rasti ruutuun ja tämän jälkeen sivun alalaitaan aktivoituu "Jälleenlaskuta x laskua" -toiminto. Jälleenlaskutettavaksi voi valita useamman ostolaskun kerralla.

 

Vaihtoehtoisesti ostolaskun voi jälleenlaskuttaa avaamalla ostolasku, jossa klikataan Ostolaskun toiminnot > Jälleenlaskuta ostolaskurivit.

Avautuvassa näkymässä valitaan ensin laskutettava asiakas. Tämän jälkeen valitaan, luodaanko uusi lasku vai lisätäänkö rivit aiemmalle myyntilaskulle. Mikäli asiakkaalla ei ole aiempia myyntilaskuja, ei tätä vaihtoehtoa näytetä.

Mikäli valitaan "Lisää rivit aiemmalle myyntilaskulle", tulee näkymään valikko, josta voi valita myyntilaskun ja tarvittaessa esikatsella sitä. Listaus näyttää vain saman valuutan laskut. 

Lisävalinnat:
Näytä myös aiemmin laskutetut ostolaskurivit: Jälleenlaskutussivulla näytetään kaikki ostolaskun rivit, eli myös ne tuotteet, jotka on voitu jo aiemmin jälleenlaskuttaa. Ilman valintaa sellaiset ostolaskun tuotteet jotka on jo aikaisemmin jälleenlaskutettu, eivät tule enää näkyviin jälleenlaskutussivulla.

Jälleenlaskutus tuotteen määrittäminen: Mikäli jälleenlaskutus tuotetta ei ole vielä määritelty, on näkymässä linkki "Voit määrittää tuotteen myynnin perustiedoissa". Kun jälleenlaskutustuote on määritetty, voidaan tämä asettaa tuotteeksi niille myyntilaskuriveille, joille ei löydy vastinetta tuoterekisteristä.

Käytä ostolaskurivien laskentakohteita oletuslaskentakohteiden sijasta: Vie ostolaskun tiliöintiriveillä käytetyt laskentakohteet myyntilaskulle.

Hae rivit -toiminto tuo ostolaskun rivit näkyviin jälleenlaskutussivulle. Huom! Mikäli verkkolaskulta on poistettu alkuperäiset laskurivit, niin silloin ko. laskua ei voi jälleenlaskuttaa  ja tässä kohtaa saadaan ilmoitus: "Ostolaskulta ei löydy sopivia jälleenlaskutettavia rivejä". Tässä tapauksessa myyntilasku on tehtävä manuaalisesti. Tässä vaiheessa valitaan jälleenlaskutettavat rivit ja tehdään tarvittavat muutokset myyntilaskua varten. Alla eriteltynä kuvaan merkityt (1-4) tiedot ja toiminnot.

1. Ostolaskun rivit (1) -sarakkeessa näytetään ostolaskun rivitiedot.

2. Myyntilaskun laskurivit (2) -sarakkeessa on mahdollista vaihtaa laskutettavaa tuotetta, lisätä riviselite sekä vaihtaa laskutettavaa määrää. Infopainiketta klikkaamalla pääsee tuotetietoihin. Riviselite -otsikon edessä olevasta kuvakkeesta saa kopioitua ostolaskun riviselitteet kaikille riv.

Laskutettavaa tuotetta etsitään ensisijaisesti ostolaskun tuotetiedoilla ja toissijaisesti riviselitteessä annetulla tuotetiedolla. Tuotetta etsitään tuoterekisteristä sekä toimittajan tuotetiedoista tuotekoodin ja tuotenimen yhdistelmällä.

3. Laskurivillä käytettävä yksikköhinta (3) -sarakkeessa voi muuttaa myyntilaskulle tulevia hintoja. Vaihtoehdot ovat ostohinta, ostohinta kertoimella tai hinta tuotteelta. Sinisestä nuolipainikkeesta valinnan saa aktivoitua kaikille riveille.

Valittu hinta viedään myyntilaskun laskuriville yksikköhinnaksi ja laskulle muodostuvassa loppusummassa on huomioitu muut hintaan vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi alennukset.

HUOM! Mikäli ostolaskun "määrä x yksikköhinta" ei vastaa rivin loppusummaa, tuodaan jälleenlaskutukseen ostolaskun rivin loppusumma kappalemäärällä 1.

4. Tallenna luonnos tai Tallenna lasku (4). Kun tarvittavat muutokset on tehty, lisätään valitut rivit uudelle tai jo olemassa olevalle laskulle aiemmin tehdyn valinnan mukaan.

Tallenna luonnoksena: Laskun voi tallentaa tilassa “Luonnos”, jolloin sitä ei voi vielä lähettää. Näin laskua voidaan täydentää tarpeen mukaan ilman huolta siitä, että se lähetettäisi eteenpäin vahingossa. Kun laskulla on kaikki tarvittavat tiedot kerättynä, voidaan tämän jälkeen lasku muuttaa lähetysvalmiiksi ja lähettää asiakkaalle. Luonnos ei tee laskunumeroa eikä viitenumeroa laskulle. Luonnoksella ei myöskään ole kirjanpidollista vaikutusta ja tämä ei näy raporteilla tai esim. kassavirtaennusteessa. Luonnosta voi vielä muokata, vaikka luonnoksen päivä olisi lukitulla kaudella, mutta siinäkohtaa luonnoksen päivä pitää siirtää avoimelle kaudelle, jotta muutokset tallettuvat. Jos luonnos on lukitulla kaudella sen voi päivittää laskuksi vain, jos päivämäärän siirtää avoimelle kaudelle ennen tätä toimenpidettä. Luonnosta ei voi poistaa lukitulta kaudelta, mutta sen päivää voi siirtää sitä ennen avoimelle kaudelle ja sen jälkeen poisto onnistuu. Jos luonnoksen laskuttaa tällöin laskulle tulee samat päivät mitä on ollut luonnoksella, eli laskupäivä ja kirjauspäivä. Tällöin tälle tulee myös laskunumero ja viitenumero. 


Avautuvassa näkymässä näytetään myyntilaskun tietoja ja toiminnot, joiden avulla voi siirtyä joko ostolaskulle tai myyntilaskulle.

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.