För import av inköpsfaktura över gränssnittet debiteras alltid en transaktionsavgift för nätfaktura.

Observera följande begränsningar när du planerar att hantera inköpsfakturor över gränssnittet:

  • Endast en bilaga kan importeras över gränssnittet för inköpsfakturor, vilken behandlas som en bild på inköpsfaktura.
  • Leverantörsinformationen uppdateras inte automatiskt utgående från inköpsfakturainformationen.

Inköpsfakturor kan även importeras i större partier. Anvisningar för import av större partier hittar du här.

Följande resurser hör till bearbetning av inköpsfakturor och inköpsorder:

IntegrationRiktningResursDTDSchemaExempel
Hämta inköpsfakturalistaGETpurchaseinvoicelist.nv  Ladda ner
Hämta inköpsfakturaGETgetpurchaseinvoice.nv  Ladda ner
Hämtning av bilagor till inköpsfakturorGETgetattachments.nv   
Importera inköpsfakturaPOSTpurchaseinvoice.nvpurchaseinvoice.dtd Ladda ner
Uppdatera status för
inköpsfakturans godkännande
POSTpurchaseinvoicepostingdata.nvpurchaseinvoice
postingdata.dtd
 Ladda ner
Import av sakgransknings- och godkännandecirkulationPOSTpurchaseinvoicecirculation.nv
purchaseinvoicecirculation.xsdLadda ner
Periodisering av inköpsfakturaPOSTpurchaseinvoiceaccrual.nv
purchaseinvoiceaccrual.xsdLadda ner
Importera leverantörPOSTvendor.nv vendor.xsdLadda ner
Hämta leverantörGETgetvendor.nv   

 

BeskrivningSchema
Netvisor-schematypernetvisorgeneraltypes.xsd
Inköpens schematyperpurchasegeneraltypes.xsd

Hämta inköpsfakturalista

Resurs: purchaseinvoicelist.nv 

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
begininvoicedate0...1Inköpsfakturor fr.o.m. datum2019-05-20
endinvoicedate0...1Inköpsfakturor t.o.m. datum2019-05-30
invoicenumber0...1Inköpsfakturans nummerbegränsning1001
invoicestatus0...1Inköpsfakturans statusbegränsning
- Open, Approved = i godkännande
- Accepted = godkänd
Open
lastmodifiedstart0...1Hämtar inköpsfakturor som ändrats efter angivet datum. Ska ges i formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-05-15T12:00:00
lastmodifiedend0...1Hämtar inköpsfakturor som ändrats före angivet datum. Ska ges i formatet yyyy-MM-ddTHH:mm:ss2019-05-15T18:30:00
purchaseinvoicebatchid 0...1Begränsar försäljningsfakturorna som importerats i försäljningsfakturapartiet enligt parti-ID. Se beskrivning av hantering av inköpsfakturapartier.123

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1PurchaseInvoiceListAggregat1  
2PurchaseInvoiceAggregat0...n  
3NetvisorKeyNumerisk1Fakturans identifierare i Netvisor123
3InvoiceNumberTeckensträngFakturans nummer345
3InvoiceDateDatumFakturadatum2013-10-23
Attr.formatTeckensträngDatumformat, alltidansi ansi
3VendorTeckensträngLeverantörens namnVendor Oy Ab
3VendorOrganizationIdentifierNumerisk1Leverantörens FO-nummer1234567-8
3SumNumeriskFakturans totala belopp 100,00
3PaymentsNumeriskFakturans betalade summa 30,50
3OpenSumNumeriskFakturans öppna summa 69,50
3UriTeckensträngURI varifrån fullständiga uppgifter om fakturan kan hämtas /getpurchaseinvoice.nv?netvisorkey=123

Hämta inköpsfaktura

Resurs: getpurchaseinvoice.nv Importerar detaljerade uppgifter om önskad inköpsfaktura.

Parametrar som används i förfrågan:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
netvisorkey1Fakturans identifierare i Netvisor.123
netvisorkeylist0...1Returnerar fullständiga uppgifter om inköpsfakturor i en förfrågan, max. 500 ID:n
Maximilängd på begärans URI 2115 tecken.
1,2,3
version0...1Återställer en enskild fakturarads (PurchaseInvoiceLine) räkenskapsobjekt in i fakturaradens element
1 = Räkenskapsobjekt utanför fakturaraderna, används som standard eller om parameter inte anges
2 = Räkenskapsobjekt inne i fakturaraderna
2
include0...1 - actions = Återställer vad man kan göra med en inköpsfaktura (sakgranska, godkänna, avvisa, klar för betalning)
- handlinghistory = Återställ inköpsfakturans behandlingshistoria
- previewimage = Återställ inköpsfakturans bild för förhandsgranskning

- invoiceimage = Återställ inköpsfakturans ursprungliga PDF-bilaga eller om den saknas PDF genererad från e-fakturameddelande
actions
omitattachments0...1True = Återställ inte inköpsfakturans bilagor
False = Återställ inköpsfakturans bilagor
Om inga parametrar ges = True
true

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1PurchaseInvoiceAggregat1  
2PurchaseInvoiceNetvisorKeyTeckensträng1Fakturans NetvisorID1025
2PurchaseInvoiceNumberTeckensträng1Fakturans nummer345
2PurchaseInvoiceDateDatum1Fakturans datum2014-10-02
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2PurchaseInvoiceDeliveryDateDatum1Fakturans leveransdag2014-10-04
Attr.formatTeckensträng1Leveransdagens format, alltid ansiansi
2PurchaseInvoiceDueDateDatum1Fakturans förfallodag2014-10-31
Attr.formatTeckensträng1Förfallodagens format, alltidansi ansi
2PurchaseInvoiceValueDateDatum1Fakturans valuteringsdag2014-10-15
Attr.formatTeckensträng1Valuteringsdag, alltidansi ansi
2PurchaseInvoiceReferencenumberTeckensträng1Fakturans referensnummer12594
2PurchaseInvoiceVendorBankAccountNumber
Teckensträng1Leverantörens bankkontonummer
2IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountDeleted
Teckensträng1True eller False. Visar om bankkontot har raderats.
False
2IsPurchaseInvoiceVendorBankAccountFromSEPARegion
Merkkiono1True  eller False. Visar om bankkontot är från SEPA-området.
True
2PurchaseInvoiceAmountNumerisk1Fakturans summa med två decimaler123,45
2PurchaseInvoicePaidAmountNumerisk1Summa som betalats av fakturan med två decimaler100,00
2ForeignCurrencyAmountNumerisk1Fakturans valutasumma123,45
2ForeignCurrencyNameIDTeckensträng1ValutakodEUR
2InvoiceStatusTeckensträng1Fakturastatus
Obs: återställer alltid för tillfället öppen/open, ofärdig funktionalitet
öppen/open
2ApprovalStatusTeckensträng1Fakturans godkännandestatus
ny faktura = open
sakgranskning = infactualverification
godkännande = approved
godkänd = accepted
avslagen = acceptorrejected
open
2PurchaseInvoiceOurReferenceTeckensträng1Vår referens012594
2PurchaseInvoiceYourReferenceTeckensträng1Er referens112594
2PurchaseInvoiceDescriptionTeckensträng1Fakturans tilläggsuppgift 
2VendorNetvisorKeyNumerisk1Leverantörens NetvisorKey123
2VendorOrganizationIdentifierTeckensträng1Leverantörens FO-nummer1234567-8
2VendorCodeTeckensträng1Leverantörskod23
2VendorNameTeckensträng1Leverantörens namnVendor Oy Ab
2VendorAddressLineTeckensträng1Leverantörens adress 
2VendorPostNumberTeckensträng1Leverantörens postadress 
2VendorTownTeckensträng1Leverantörens postanstalt 
2VendorCountryTeckensträng1Leverantörens landskod 
2FingerprintTeckensträng1Fakturans identifierare606F6527D9CAF4BB7B69E4D616FAA78637552960A810FD3B5CC04BFEB6757D4C
2VoucherIDNumerisk0...1Inköpsfaktura verifikationens NetvisorKey1123
2IsAccountedTeckensträng1Har inköpsfakturan kontosattsTrue
2PreviewImageTeckensträng0...nNär parameterninclude = previewimage används
 
AttrAttachmentNetvisorKey
Numerisk1Fakturabildens bilagas identifierare123
2InvoiceImageTeckensträng0..nBase64-kodad fakturabild i PDF-format, när parametern include = invoiceimage används
Attr
AttachmentNetvisorKey
Numerisk
1Fakturabildens bilagas identifierare
123
2AttachmentsAggregat0...1  
3AttachmentAggregat1...n  
4AttachmentBase64DataTeckensträng1Bilagans Base64-kodade data 
4FileNameTeckensträng1Bilagans filnamnFaktura12594.pdf
4ContentTypeTeckensträng1Bilagans MIME-typApplication/pdf
4CommentTeckensträng1Kommentar på bilaga 
2InvoiceLinesAggregat0...1  
3PurchaseInvoiceLineAggregat1...n  
4NetvisorKeyNumerisk1Produktens Netvisor-nyckel 
4LineSumNumerisk1Radsumma inklusive skatt
 
4LineNetSumNumerisk1Radsumma skattefri 
4UnitPriceNumerisk1Enhetspris (inklusive skatt) 
4VatPercentNumerisk1Momsprocent  
4VatCodeTeckensträng1Momskod  
4DescriptionTeckensträng0...1Radförklaring 
4UnitTeckensträng0...1Måttenhet  
4OrderedAmountNumerisk1Antal beställda produkter 
4PurchasePriceNumerisk0...1Inköpspris  
4DeliveredAmountNumerisk1Antal levererade produkter  
4ProductCodeTeckensträng1Produktkod  
4DiscountPercentageNumerisk1Rabattprocent  
4ProductNameTeckensträng1Artikel 
4AccountingSuggestionBookkeeping
AccountNetvisorKey
Teckensträng0...1Netvisorkey för kontosättningsförslagets konto 
4AccountingSuggestionBookkeepingAccountTeckensträng0...1Kontosättningsförslagets konto 
4PurchaseInvoiceDimensionsAggregat0...1Nivåer 4 -5 -6 när versionens parameter är 2
I övriga fall nivå 3-4-5
 
5DimensionAggregat1...n  
6DimensionNameTeckensträng1RäkenskapsobjektsrubrikProject
6DimensionNameNetvisorKeyTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubrik-ID2
6DimensionDetailNameTeckensträng1NULLProject 1
6DimensionDetailNameNetvisorKeyTeckensträng1Räkenskapsobjektets NetvisorID95
2LinkedPurchaseOrdersAggregat0...1Om inköpsorder har fogats till inköpsfakturan returneras deras nummer och ID:n  
3PurchaseOrderAggregat1...n  
4OrderNumberTeckensträng1Inköpsorderns nummer123
4NetvisorKeyTeckensträng0...1Inköpsorderns NetvisorID
Obs! Om numret på inköpsordern har matats in på inköpsfakturan i förväg hittas inköpsordern inte ännu i systemet
10

När parametern actions används läggs följande struktur till slutet av meddelandet:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
2PostingLinesAccessAggregat1Kontosätt inköpsfaktura 
3CanEditPostingLinesTeckensträng1 True
3CanUserPostInvoiceTeckensträng1 False
3SuggestPostingByDefaultTeckensträng1 True
3CanEditAccountingSuggestionTeckensträng1 False
2ActionsAggregat1Vad kan göras åt fakturan med användarens behörighet
 
3ActionAggregat1...n  
4IdTeckensträng1Möjliga värden:
approved
accepted
reject
pay
accepted
4TypeTeckensträng1Ge resurs med vilken action kan utföras
purchaseinvoicepostingdata
4DescriptionTeckensträng1Funktionens förklaringBekräfta faktura
2AlertsAggregat1Om inga larm finns visas endast tag på den övre nivån 
3AlertAggregat1  
4HeadingTeckensträng1RubrikFakturan är under låst period
4DescriptionTeckensträng1FörklaringGodkännande av fakturan uppdaterar inte dess uppgifter, då den tillhör en låst period
2NotificationsAggregat1Om inga notiser finns visas endast tag på den övre nivån 
3NotificationAggregat1  
4HeadingTeckensträng1Rubrik 
4DescriptionTeckensträng1FörklaringLeverantörens bankkonto har raderats, uppdatera bankkonto

När parametern handlinghistory används läggs följande struktur till slutet av meddelandet:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
2HandlingHistoryAggregat1Fakturans bearbetningshistorik 
3HandlingHistoryLineAggregat1...n  
4TypeTeckensträng1TransaktionInvoiceCreated
4HeadingTeckensträng1RubrikSkapad
4DescriptionTeckensträng1FörklaringFakturan skapad i systemet
4TimestampDatum1Tidsstämpel2018-01-01 09:45:49.200
Attr.formatTeckensträngDatumformat, alltidansi ansi
4UserNameTeckensträng1Av vem utfördes funktionenAssi Asiatarkastaja
4UserEmailTeckensträng0...1Föregående användarens e-post i företaget, om den har definierats och användaren är inte "Systemet"assi.asiatarkastaja@yritys.fi.esimerkki
4UpdatedInformationFieldsAggregat0...nUppdaterade uppgifter 
5FieldNameTeckensträng1TietoKontosatt
5OldValueTeckensträng1Gammalt värdeNej
5NewValueTeckensträng1Nytt värdeJa

Hämtning av bilagor till inköpsfakturor

Resurs: getattachments.nv

Återställer inköpsfakturans bilagor.
Återställer även inköpsfakturans bilaga av Finvoice-typ som bildfil, så att "bilden" av fakturan även kan visas från e-fakturorna.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
attachmentsource1Alltid purchaseinvoice
purchaseinvoice
netvisorkey1Netvisor ID för inköpsfaktura som ska hämtas123
convertpdfstoimages0...1Med värdet true konverteras inköpsfakturans pdf-bilagor till png bilder.
Varje pdf-sida som egen bild
true

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1AttachmentsAggregat1  
2AttachmentAggregat1...n  
3AttachmentNetvisorKeyNumerisk1Bilagans ID i Netvisor123
3AttachmentPageNumberNumeriskSidnummer1
3FileNameTeckensträngFakturadatumTestbild.jpg
3FileTypeTeckensträng1 image/png
3ContentTeckensträngBase64-kodad fil
iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAB

Importera inköpsfaktura

Resurs: purchaseinvoice.nv

För import av inköpsfaktura över gränssnittet debiteras alltid en transaktionsavgift för nätfaktura.

Till inköpsfakturan kan även importeras bilagor enligt dokumentationen. Värdet på fältet InvoiceSource i bilagan måste vara finvoice för att bilagan ska kunna importeras.

Vid import av inköpsfaktura skapas ett leverantörskort om leverantörsinformationen inte finns i Netvisor. Koppling av leverantör vid import av inköpsfaktura sker på följande sätt:

  1. Hämta leverantörer där namnet överensstämmer med den inkomna fakturan och företagets FO-nummer är detsamma som på fakturan.
  2. Hämta leverantörer där företagets FO-nummer stämmer överens med den inkomna fakturan.
  3. Hämta leverantörer med vendorcode
  4. Hämta leverantörer vars namn överensstämmer med inkommen faktura.

Om inget av dessa villkor uppfylls skapas en ny leverantör i systemet.

Leverantörsuppgifterna på inköpsfakturan uppdateras inte automatiskt vid import från leverantörskortet, även om leverantören finns i Netvisors leverantörslista. Därför ska du uppge alla leverantörsuppgifterna separat på inköpsfakturameddelandet.

Inköpsfaktura som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning.

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1purchaseinvoiceAggregat1  
2invoicenumberTeckensträng 1Fakturanummer 152212
2invoicedateDatum1Fakturans datum2019-01-01
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
Attr.findopendateTeckensträng0...1Endast true true
2invoicesourceTeckensträng0...1finvoice  manual, måste vara finvoice för att kunna hämta bilaga. Om Finvoice används, sker en fördröjning på cirka en minut i importen, då fakturan cirkuleras via en Finvoice-handläggare.manual
2valuedateDatum0...1Valuteringsdag, krävs för närvarande för import av fakturor trots att den är markerad som alternativ i DTD2019-01-15
Attr.formatTeckensträng1Valuteringsdagens format, alltid ansiansi
2eventdateDatum0...1Registreringsdag, utifrån vilket fakturans verifikation bildas.2018-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2duedateDatum 1Fakturans förfallodag2019-01-31
Attr.formatTeckensträng1Förfallodagens format, alltid ansiansi
2purchaseinvoiceonroundTeckensträng0...1Fakturans status, open, approved,  eller acceptedopen
Attr.typeTeckensträng1Statustyp, alltid netvisornetvisor
2vendorcodeTeckensträng0...1Om den givits och ny leverantör skapas i samband med import, sparas den också bakom leverantören. Uppdateras inte för befintliga leverantörer12345
2vendornameTeckensträng, max. 2500...1Leverantörens namnVendor Oy Ab 
2vendoraddresslineTeckensträng, max. 800...1Leverantörens adress Videgränden 5 
2vendorpostnumberTeckensträng, max. 500...1Leverantörens postnummer53100
2vendorcityTeckensträng, max. 500...1 Leverantörens postanstaltVillmanstrand
2vendorcountryTeckensträng, max. 500...1Leverantörens landskod FI
2vendorphonenumberTeckensträng, max. 800...1Leverantörens telefonnummer 
2vendorfaxnumberTeckensträng, max. 800...1 Leverantörens faxnummer 
2vendoreMailTeckensträng, max. 800...1 Leverantörens e-postadresssupport@vendor.fi 
2vendorhomepageTeckensträng, max. 800...1 Leverantörens webbadresswww.vendor.fi 
2amountNumericFakturans summa med två decimaler100,00
2accountnumberTeckensträng0...1Leverantörens kontonummer. Använd alltid IBAN-formatet när det är ett IBAN-land. Tilläggsuppgifter.FI000111234567
2organizationidentifierTeckensträng 0...1 Leverantörens FO-nummer 123456-7 
2deliverydateDatum0...1 Leveransdatum2019-01-01
Attr.formatTeckensträngLeveransdatumets format, alltid ansi ansi
2overduefinepercentNumerisk 0...1 Dröjsmålsavgiftsprocent
2bankreferencenumberText, max. 70 0...1 Bankens referensnummer eller inköpsfakturans meddelande011234
2ourreferenceText, max. 200 0...1 Vår referens111234 
2yourreferenceText, max. 200 0...1Er referens 211234
2currencycodeText 0...1 Valutakod, utöver valutakod ska du hämta bankkontouppgifter till meddelandet så att valutan beräknas korrekt.GBP
2deliverytermsText, max. 255 0...1 Leveransvillkor  
2deliverymethodText, max. 2550...1 Leveranssätt  
2commentText, max. 255 0...1 Kommentar  
2checksumText 0...1 Kontroll  
2pdfextrapagesNumerisk 0...1  
2readyforaccountingNumerisk0...1Om värdet 1 anges, bildar Netvisor automatiskt en verifikation. Om du inte ger ett värde görs kontosättningen manuellt i Netvisor1
2primaryvendormatchtypeTeckensträng0...1Den primära leverantörstilldelningen kan ställas in efter värde.
Tillåtna värden:
- code
- name
- organizationid
Om ingen leverantör kan hittas baserat på det angivna värdets fält, iakttas normal ordning för leverantörskoppling.

2purchaseinvoicelinesAggregat1  
3purchaseinvoicelineAggregat1...n  
4productcode Text, max. 500...1Produktkod15243
4productname Text, max. 200 Produktnamn
Kan även lämnas tomt.
Exempelprodukt
4orderedamount Numerisk 0...1 Antal beställda produkter15
4deliveredamount Numerisk Antal levererade produkter 10
4unitname Text0...1 Måttenhet. Visas inte i Netvisor på inköpsfaktura,men återställs om inköpsfaktura hämtas från Netvisor med resursen getpurchaseinvoice.nvst.
4unitprice Numerisk Produktens enhetspris inklusive skatt5,48
4discountpercentage Numerisk 0...1 Rabattprocent 1,5
4vatpercent Numerisk Momsprocent24
4linesum Numerisk 1Avrundning till två decimaler125,25
Attr.typeText 1Alltid brutto
brutto
4description Text, max. 200 0...1 Beskrivning  
4sortNumerisk0...1Importens radordningsnummer1
4accountingsuggestionNumerisk0...1Kontosättningsförslag. Om detta inte givits används leverantörens standardkontosättningskonto. Momsnummer fastställs på kontosättningsraderna utgående från det som har placerats bakom kontot i Netvisor.4000
4dimension 0...n  
5dimensionnameText, max. 501Räkenskapsobjektsrubrik Om det inte finns en rubrik grundar systemet den
Projekt
5dimensionitemText, max. 2001Räkenskapsobjekt. Om objektet inte hittas i systemet grundar systemet det
Projekt 1 
2purchaseinvoicecommentlines 0...1Kommentarsrad 
3purchaseinvoicecommentline 1...n  
4comment 1KommentarText
4sort 0...1  
2purchaseinvoiceattachmentsAggregat0...1Netvisor behandlar bilagan som en fakturabild. Endast PDF-filer tillåtna. 
3purchaseinvoiceattachmentAggregat1...n
 
4mimetypeTeckensträng1Bilagans mime-typ Application/pdf
4attachmentdescriptionTeckensträngBilagans beskrivning Faktura 11234
4filenameTeckensträngBilagans filnamn Faktura11234.pdf 
4documentdataTeckensträngBilagans data i Base64-formatS89O3Ly1Lr59NBAttr.
Attr.documenttype
Teckensträng0...1
Bilagetyp. invoiceimage  (bild på faktura) eller otherattachment  (annan bilaga). Invoiceimage som standardAv de många bilagorna av invoiceimage-typ visas bara den första. Om du vill importera mer än en bilaga till fakturan måste de vara av typen otherattachment.otherattachment

Uppdatera inköpsfakturans godkännandestatus och kontosätt

Resurs: purchaseinvoicepostingdata.nv

Resursen kan användas för att avvisa, sakgranska eller godkänna en inköpsfaktura och för att göra en kontosättning. Vid import kan du även uppge kontosättningsraderna på nytt, det vill säga redigera raderna genom det och kontosätta inköpsfakturaraden som flera kontosättningsrader.

När en resurs anropas, kontrolleras kontosättningsrättigheterna för innehavaren av de i meddelandet fastställda programgränssnittskoderna.

Inköpsfaktura som man vill sakgranska, godkänna eller avvisa måste ha statusen öppen. Raddata är samma som i inköpsfakturameddelandet, raddata som importeras ersätter raddata på inköpsfakturan. Summorna i raduppgifterna måste stämma överens med inköpsfakturans summa, annars stoppas importen till följd av ett fel.

Inköpsfakturan kan konteras utan att ändra status genom att ange IsReadyForAccountingi element 1 och utelämna elementet Status. Beroende på inköpsfakturans status kommer detta antingen att preliminärt kontosätta eller kontosätta fakturan, såsom via användargränssnittet.

Du kan redigera, lägga till och radera kontosättningsrader i inköpsfakturan, om fakturan har status: Ny faktura, Sakgranskad, Godkänd eller Kontosatt. Summan av kontosättningsraderna ska vara samma som fakturans ursprungliga summa. Fakturan får inte vara under en spärrad period.

Om man vill sakgranska, godkänna eller kontosätta en inköpsfaktura, ska användaren av programgränssnittet ha nödvändig behörighet. Användaren bör ha minst en användarprofil för inköpsreskontra.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1PurchaseInvoicePostingDataAggregat1  
2PurchaseInvoiceNetvisorKeyNumerisk1Inköpsfakturans ID
31646
2StatusTeckensträng1Inköpsfakturans status (status) i vilken ordning de kan ges:
contentsupervisorrejected = förkastad vid sakgranskning
approved = sakgranskad
acceptorrejected
förkastad vid godkännande
accepted = godkänd

Inköpsfakturans status kan inte längre uppdateras till tidigare status eller ges samma status som redan finns på inköpsfakturan.
approved
2EventDateDatum0...1Bokföringsdag2019-01-15
Attr.FormatTeckensträng1Bokföringsdagens format, alltid ansiansi
2IsReadyForAccountingNumerisk1Om värdet 1 anges, bildar Netvisor automatiskt en verifikation.
Om du inte ger ett värde görs kontosättningen manuellt i Netvisor
1
2CommentTeckensträng, max. 3000 tecken0...1Inköpsfakturans kommentarKommentar
3PurchaseInvoicePostingLineAggregat0...n  
4purchaseinvoicelinenetvisorkeyNumerisk0...1Inköpsfakturaradens NetvisorID12345
4ProductCodeTeckensträng0...1Produktkod123
4ProductNameTeckensträngProduktnamn. Kan utelämnas genom att ange elementet tomt, men om inköpsfakturaraden innehåller en artikel kommer värdet att skrivas över som tomt.
Exempelprodukt
4OrderedAmountNumerisk0...1 Antal beställda produkter 
4DeliveredAmountNumeriskAntal levererade produkter  
4UnitNameTeckensträng0...1 Måttenhet st.
4UnitPriceNumeriskEnhetspris  
4DiscountPercentageNumerisk0...1 Rabattprocent  
4VatPercentNumeriskMomsprocent  
Attr.vatcodeTeckensträng1Momsnummer 
4LineSumNumerisk1Avrundning till två decimaler 
Attr.typeTeckensträng1Endast gross = "brutto"gross
4DescriptionTeckensträng, max. 200 tecken0...1Beskrivning  
4SortNumerisk0...1Importens radordningsnummer1
4AccountingSuggestionNumerisk0...1Kontosättningsförslag, om det inte givits används leverantörens standardkontosättningskonto. 
4DimensionAggregat0...n  
5DimensionNameTeckensträng1Räkenskapsobjektsrubrik 
5DimensionItemTeckensträng1NULL 

Import av sakgransknings- och godkännandecirkulation

Resurs: purchaseinvoicecirculation.nv

Resursen kan användas för att ställa in, redigera eller radera inköpsfakturans sakgransknings- och godkännandecirkulation.

Identifiering av de personer som ska cirkuleras sker på basis av e-postadressen. Om en person har en e-postadress inställd i Netvisors egna Grundinställningar under Företagsspecifika undantag, ska den e-postadressen användas. Personens e-postadress måste vara unik inom företaget.

Personen som fastställs för cirkulering måste ha tillräckliga reskontrarättigheter i Netvisor för att kunna fungera i den rollen. Dessutom får inte någon leverantörs- eller summagräns utgöra ett hinder för fastställandet. OBS! Användaren av gränssnittet måste ha reskontrarättighet för fastställare av cirkulering.

Gränssnittsresursen kan användas för att fastställa cirkulering för flera inköpsfakturor samtidigt. Om resursen returnerar svaret OK, har fastställandet av alla cirkulationer lyckats. Om ett fel returneras, fastställs ingen cirkulering. I svaret återställs elementet ValidDataIdentifier för varje faktura som kunde ha cirkulerats utan en felsituation.

Cirkulering avlägsnas genom att sakgranskarna och godkännaren inte hämtas till fakturan.

Den sista sakgranskaren blir fakturans huvudsakgranskare.

Fastställande av cirkulationslistor eller en tvingad sakgranskningscirkulering stöds inte. Om inköpsfakturan redan har en cirkulering och någon av personerna i cirkuleringen har godkänt eller sakgranskat fakturan, kan cirkuleringen inte längre ändras via gränssnittet.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1purchaseinvoicecirculationsAggregat1

2purchaseinvoicecirculationAggregat1...nCirkulera en inköpsfaktura
3invoiceidentifierAggregat1Inköpsfaktura-ID, antingen ID eller fakturanummer
4netvisorkeyNumerisk0...1Inköpsfakturans ID123
4
invoicenumber
Teckensträng0...1Fakturanummer123
3factualverificatorAggregat0...nInköpsfakturans sakgranskare
4emailTeckensträng1E-postadressassi.asiatarkastaja@yritys.com
3approverAggregat0...1Inköpsfakturans godkännare
4emailTeckensträng1E-postadresshannu.hyväksyjä@yritys.com
3commentTeckensträng, max. 2500...1Kommentar för behandlingshistorikSakgranskare och godkännare har ställts in av utomstående integration X.

Periodisera inköpsfaktura

Resurs: purchaseinvoiceaccrual.nv

En inköpsfaktura kan periodiseras genom att ange start- och sluttid eller starttid och fördelningskurva. Datum anges i par (månad-år). Sluttiden för periodiseringen kan inte infalla före starttiden och starttiden kan vara tidigast samma månad som fakturans bokföringsdag. En faktura som ska periodiseras får inte vara kontosatt. En inköpsfaktura kan inte periodiseras till en spärrad period.

Om en fördelningskurva används, kan månatliga procentsatser anges för periodiseringen. Om start- och sluttidpunkt används, periodiseras de med lika procent under den givna tidsperioden. Till exempel 3/2021-4/2021 periodiserar fakturaraderna till mars och april med 50 %.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
rootRootAggregat1  
1purchaseinvoiceaccrualAggregat1Periodisering av inköpsfaktura
2invoiceidentifierAggregat1Inköpsfaktura-ID, antingen ID eller fakturanummer
3netvisorkeyNumerisk0...1Inköpsfakturans ID123
3
invoicenumber
Teckensträng0...1Fakturanummer123
2accrualruleAggregat1Periodiseringsregel
3startmonthNumerisk1Periodiseringens begynnelsemånad12
3startyearNumerisk1Periodiseringens begynnelseår2021
3divisioncurvenameTeckensträng, max. 2500...1Fördelningskurvans namn (måste vara individuellt)Avskrivningar
3endmonthNumerisk0...1Periodiseringens avslutningsmånad12
3endyearNumerisk0...1Periodiseringens avslutningsår2021

Importera leverantör

Resurs: vendor.nv

Du kan hämta en ny leverantör och redigera existerande leverantör

Vid import av en leverantör returnerar gränssnittet leverantörens NetvisorKey med ett svarsmeddelande. Vi rekommenderar att du sparar denna om du behöver redigera eller hämta din leverantörsinformation senare. NetvisorKey kan tillsvidare inte hämtas över gränssnittet med hjälp av leverantörslistan. I Netvisors användargränssnitt får du veta leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och kolla i adressraden under 'id' (t.ex. id = 123).

Meddelande kan användas för att importera uppgift om leverantörens bankkonton. Bankkontona är uppdelade i inhemska och utländska bankkonton. Bankkontona har olika innehåll:

  • Om bankkontoramen inte innehåller ett eget NetvisorKey-värde, ska du lägga till ett nytt bankkonto till leverantören. Om NetvisorKey hittas redigerar du bankkontot.
  • I fältet IsDefault på bankkontot kan kontot fastställas som standardkonto. Om mer än ett True-värde anges, fastställs det i ordningen sista kontot som standardkonto.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFormFörekomsterBeskrivning
methodTeckensträng1Add Lägg till ny leverantör
Edit Redigera befintlig leverantör 
netvisorkeyNumerisk0...1Leverantörens NetvisorKey
Obligatorisk om method = edit

Data om en girering En inköpsbetalning som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt beskrivningen nedan.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1vendorAggregat1  
2vendorbaseinformationAggregat1  
3codeTeckensträng0...1Leverantörskod123
3nameTeckensträng1Leverantörens namnTestleverantör
3addressTeckensträng1AdressToimittajakatu 1
3postcodeTeckensträng1Postkod00100
3cityTeckensträng1StadHelsingfors
3countryTeckensträng1LandskodFI
Attr.typeTeckensträng1Landskodens typ
ISO-3166
3organizationidTeckensträng0...1FO-nummer123456-7
3groupnameTeckensträng0...1LeverantörsgruppThe leverantörer
3vendorbankaccountsAggregat0...1Leverantörens bankkonton
 
4vendordomesticbankaccounts Aggregat0...1  
5vendordomesticbankaccountAggregat0...8Finska bankkonton
 
6netvisorkeyNumerisk0...1Bankkontots NetvisorKey
1
6ibanTeckensträng1Mottagarens kontonummer i IBAN format
FI7536359370000661
6banknameTeckensträng1Bankens namn
Testbank
6isdefaultTeckensträng0...1Använd som standardTrue
4vendorforeignbankaccounts Aggregat0...1  
5vendorforeignbankaccountAggregat0...8Utländska bankkonton
 
6netvisorkeyNumerisk0...1Bankkontots NetvisorKey2
6bbanTeckensträng1Kontonummer i BBAN-formatGB29NWBK60161331926819
6bicswiftTeckensträng1BIC-nummer
BUKBGB22
6banknameTeckensträng1Bankens namnBarclays
6clearingcodeTeckensträng0...1Clearingkod
 
6clearingnumberTeckensträng0...1Clearingnummer
 
6bankaddresssTeckensträng0...1Bankens adress
Bank Street 1
6countryTeckensträng1LandskodGB
Attr.typeTeckensträng1Landskodens typ ISO-3166
6currencycodeTeckensträng1ValutakodGBP
Attr.typeTeckensträng1Valutakodens typISO-4217
6isdefaultTeckensträng0...1Använd som standardFalse
6includeaddresssinforeignpaymentsTeckensträng0...1Utöver BIC-koden överför även bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet.True
2vendorcontactdetailsAggregat0...1Leverantörens kontaktuppgifter 
3phonenumberTeckensträng0...1Telefonnummer+35850123456
3emailTeckensträng0...1E-posttoimittaja@toimittajat.fi
3faxnumberTeckensträng0...1Fax 
3contactpersonnameTeckensträng0...1Kontaktpersonens namn
Timo Testare
3contactpersonphonenumberTeckensträng0...1Kontaktpersonens telefonnummer
+35840987654
3contactpersonemailTeckensträng0...1Kontaktpersonens timo.testaaja@toimittajat.fi
3homepageTeckensträng0...1Webbplats 
3commentTeckensträng0...1KommentarNo comments
2vendoradditionalinformationAggregat0...1  
3defaultvatpercentNumerisk0...1Standardmomssats24
3ispartialvatreduceprivilegedTeckensträng0...1Endast partiell momsavdragsrättFalse
3paymenttermdiscountpercentNumerisk0...1Rabattprocent
 
3paymenttermcashdiscountdaysNumerisk0...1Rabatt dagar
 
3paymenttermnetdaysNumerisk0...1Standardbetalningsvillkor 
3currencycodeValutakod0...1StandardvalutaEUR
Attr.  typeTeckensträng 1Valutakodens typ ISO-4217
3vendordimensionsAggregat0...1Standardräkenskapsobjekt 
4dimensionAggregat1

5dimensionnameTeckensträng1RäkenskapsobjektsrubrikProject
5dimensionitemTeckensträng1NULLProject 1
3vendoraccountingaccountsAggregat0...1Leverantörens bokföringskonton 
4vendoraccountingaccountAggregat1...n  
5accountnumberTeckensträng 1Bokföringskonto4000
5isdefaultTeckensträng 1Använd som standardTrue
3vendoracceptancedetailsAggregat0...1Sakgranskare 
4vendoracceptancedetailAggregat1...n  
5acceptancenameTeckensträng 0...1Sakgranskarens namnDag Granskare
5isdefaultTeckensträng 0...1Använd som standardFalse
5isforcedTeckensträng 0...1  

Importera leverantörens uppgifter

Resurs: getvendor.nv

Returnerar leverantörens uppgifter. Leverantörsinformationen hämtas på basis av NetvisorKey eller ändringstidstämpeln. Du kan hämta leverantörernas NetvisorKey:n över gränssnittet genom att använda ändringstidsstämpel.

I Netvisors användargränssnitt får du veta leverantörens NetvisorKey genom att öppna leverantörskortet och kolla i adressraden under 'id' (t.ex. id = 123).

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
netvisorkey1Leverantörens identifierare i Netvisor
Rotelementet i svaret är "vendor".
.
 1
netvisorkeylist0...1Returnerar uppgifter om leverantörer i en begäran.
Observera att du ska hitta en leverantör med alla ID:n som du anger, annars är svaret ett felmeddelande: "Hittar inte leverantör, netvisorkey NNN"

Rotelementet i svaret är "vendors", om det finns flera ID:n i den angivna listan, men "vendor" om endast ett ID anges.
1,2,3
changedsince0...1Filtrerar leverantörer med ändringar efter givet datum. Datumet anges i formatet YYYY-MM-DD eller med tidsstämpel YYYY-MM-DDTHH:MM:SS.
Rotelementet i svaret är "vendors", om det finns flera ID:n i listan. Om det inte finns några ändrade leverantörer, är innehållet i elementet vendors tomt.
Om du vill hämta hela leverantörslistan kan du som parameterns datum ange: getvendor.nv?changedsince=1970-01-01

page0...1Ett numeriskt värde som kan användas för att hämta leverantörsuppgifter från 500 leverantörssidor. Varje sida måste hämtas med ett eget anrop.

Sidväxlingsinformationen återställs i header-uppgifterna på gränssnittets svarsmeddelande. Exempel:
X-Netvisor-Pagination-Current-Page : 2

X-Netvisor-Pagination-Previous-Page : 1
X-Netvisor-Pagination-Next-Page : 3
X-Netvisor-Pagination-Limit : 100
X-Netvisor-Pagination-Total-Count : 1000
2

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1vendorAggregat1Rotelementet kan vara "vendor" eller "vendors", se parameterbeskrivningarna för detaljerade anvisningar. 
2NetvisorKeyNumerisk1Leverantörens NetvisorKey123
2vendorbaseinformationAggregat1  
3codeTeckensträng0...1Leverantörskod123
3nameTeckensträng1Leverantörens namnTestleverantör
3addressTeckensträng1AdressToimittajakatu 1
3postcodeTeckensträng1Postkod00100
3cityTeckensträng1StadHelsingfors
3countryTeckensträng1LandskodFI
Attr.typeTeckensträng1Landskodens typ
ISO-3166
3organizationidTeckensträng1FO-nummer1234567-8
3groupnameTeckensträng0...1LeverantörsgruppThe leverantörer
3vendorbankaccountsAggregat0...1Leverantörens bankkonton
 
4vendordomesticbankaccounts Aggregat0...1  
5vendordomesticbankaccountAggregat0...8Finska bankkonton
 
6netvisorkeyNumerisk0...1Bankkontots NetvisorKey
1
6ibanTeckensträng1Kontonummer i IBAN-format
FI7536359370000661
6banknameTeckensträng1Bankens namn
Testbank
6isdefaultTeckensträng0...1Använd som standardTrue
4vendorforeignbankaccounts Aggregat0...1 Utländska bankkonton
 
5vendorforeignbankaccountAggregat0...8Utländskt kontonummer 
6netvisorkeyNumerisk0...1Bankkontots NetvisorKey2
6ibanTeckensträng1Kontonummer i IBAN-formatGB29NWBK60161331926819
6bicswiftTeckensträng1BIC-nummer
BUKBGB22
6banknameTeckensträng1Bankens namnBarclays
6clearingcodeTeckensträng0...1Clearing kod
 
6clearingnumberTeckensträng0...1Clearing nummer
 
6bankaddresssTeckensträng0...1Bankens adress
Bank Street 1
6countryTeckensträng1LandskodGB
Attr.typeTeckensträng

1

Landskodens typISO-3166
6currencycodeTeckensträng1ValutakodGBP
Attr.typeTeckensträng1Valutakodens typISO-4217
6isdefaultTeckensträng0...1Använd som standardFalse
6includeaddresssinforeignpaymentsTeckensträng0...1Utöver BIC-koden överför även bankens adressuppgifter till betalningsmeddelandet.True
2vendorcontactdetailsAggregat0...1Leverantörens kontaktuppgifter 
3phonenumberTeckensträng0...1Telefonnummer+35850123456
3emailTeckensträng0...1E-posttoimittaja@toimittajat.fi
3faxnumberTeckensträng0...1Fax 
3contactpersonnameTeckensträng0...1Kontaktpersonens namn
Timo Testare
3contactpersonphonenumberTeckensträng0...1Kontaktpersonens telefonnummer
+35840987654
3contactpersonemailTeckensträng0...1Kontaktpersonens timo.testaaja@toimittajat.fi
3homepageTeckensträng0...1Webbplats 
3commentTeckensträng0...1KommentarNo comments
2vendoradditionalinformationAggregat0...1
 
3defaultvatpercentNumerisk0...1Standardmomssats24
3ispartialvatreducedprivilegedTeckensträng0...1Endast partiell momsavdragsrättFalse
3paymenttermdiscountpercentNumerisk0...1Rabattprocent
 2,5
3paymenttermcashdiscountsdaysNumerisk0...1Rabattdagar
14 
3paymentermnetdaysNumerisk0...1Standardbetalningsvillkor
3currencycodeValutakod0...1StandardvalutaEUR
Attr.  typeTeckensträng 1Valutakodens typ ISO-4217
3vendordimensionsAggregat0...1Standardräkenskapsobjekt 
4dimensionAggregat1

5dimensionnameTeckensträng1RäkenskapsobjektsrubrikProjekt
5dimensionitemTeckensträng 1NULLProjekt 1
3vendoraccountingaccountsAggregat0...1Leverantörens bokföringskonton 
4vendoraccountingaccountAggregat1  
5accountnumberTeckensträng 1Bokföringskonto4000
5accountname5isdefaultTeckensträng 1Använd som standardTrue
3vendoracceptancedetailsAggregat0...1Sakgranskare 
4vendoracceptancedetailAggregat1...n  
5acceptancenameTeckensträng 0...1Sakgranskarens namnDag Granskare
5isdefaultTeckensträng 0...1Använd som standardFalse
5isforcedTeckensträng 0...1  
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.