Funktionerna för hantering av kundregistret uppdelas på följande funktioner:

IntegrationHTTP-metodResursDTDSchemaExempel
Hämta kundlistaGETcustomerlist.nv  Ladda ner
Hämta kundlistorGETgetcustomer.nv  Ladda ner
Importera kundlistorPOSTcustomer.nvLadda ner Ladda ner
Ta bort kundGETdeletecustomer.nv


Importera kundens verksamhetsställePOSToffice.nv Ladda nerLadda ner
Hämta försäljarlistaGETsalespersonnellist.nv  Ladda ner

Observera artikeln om rekommenderad praxis för att uppdatera kundregistret.

Hämta kundlista

Resurs: customerlist.nv

Hämtar Netvisors kundlista. Kundlistan innehåller kundernas basuppgifter (NetvisorID, namn, kundkod, FO-nummer för företagskunder, URI för avancerad sökning av kunduppgifter). Detaljerade kunduppgifter kan härefter hämtas med funktionen Hämta kunduppgifter.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
keyword0...1Filtrerar en lista med givet keyword. Returnerar en lista med kunder som innehåller kunder med keyword*.
Matchningar söks i fälten Namn, Kundnummer, Företags-ID, CoNamn
 
changedsince0...1Filtrerar leverantörer med ändringar efter givet datum. Datum i formatet YYYY-MM-DDTHH:mm:ss2014-09-13
customercodelist0...1Kommaseparerad lista över kundkoder som returnerar den filtrerade listan. Listan får innehålla högst 100 alfanumeriska kundkoder. Obs! Keyword-parametern kan anges med customercodelist-parametern. I så fall returnerar resursen de kunder som har en kundkod OCH ett keyword som finns på listan i några av de fält som keyword söktes bland. 

Om keyword-parametern har givits ignoreras changedsince.

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
1CustomerlistAggregat1  
2CustomerAggregat0...n  
3NetvisorKeyNummer1Kundens Netvisor ID (Netvisors bas-ID)123
3NameTeckensträng1Kundens namnKund 1
3CodeTeckensträng1Kundens kod234
3OrganisationidentifierTeckensträng1Kundens FO-nummer om inte konsumentkund12345678-9
3CustomerGroupIDNumerisk1Kundgruppens ID som kunden tillhör. Kan även vara tomt.2
3CustomerGroupNameTeckensträng 1Namnet på den kundgrupp som kunden tillhör. Kan även vara tomt.Kundgrupp 1
3UriTeckensträng1Adress för hämtning av kunduppgifter /getcustomer.nv?id=123

Hämta kunduppgifter

Resurs: getcustomer.nv

Innan hämtning av kunduppgifter från Netvisor ska en kundlista hämtas från vilken kundens ID plockas (NetvisorKey). Med hjälp av detta kan du hämta detaljerade uppgifter. Kunduppgifter kan hämtas antingen för en kund i taget eller med hjälp av parametern idlist för upp till högst 500 kunder.

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterExempelBeskrivning
id1123Den sökta kundens Netvisor ID (Netvisors bas-ID)
idlist0...11,2,3Returnerar fullständig information om inköpsfakturor i en förfrågan, max. 500 ID:n
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<replyoption0...11Returnerar uppgifter om cirkulationskörningar av kundens försäljningsfordringar

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
1CustomerAggregat1  
2CustomerBaseInformationAggregat1  
3NetvisorKeyNumerisk1Kundens Netvisor ID1001
3InternalIdentifierTeckensträng1KundkodMM
3ExternalIdentifierTeckensträng1FO-nummer1967543-8
3OrganizationUnitNumberNummer0...1EDI-kod:00371967543815
3CustomerGroupNetvisorKeyTeckensträng0...1Kundgruppens ID 
3CustomerGroupNameTeckensträng0...1Kundgruppens namn 
3NameTeckensträng1Kundens namnMatti Meikäläinen
3NameExtensionTeckensträng1Kundens namntilläggVerkställande direktör
3StreetAddressTeckensträng1GatuadressVidegränden 1
3AdditionalStreetAddressTeckensträng1Faktureringsadressens tilläggsfält 
3CityTeckensträng1PostanstaltVillmanstrand
3PostNumberTeckensträng1Postnummer53100
3CountryTeckensträng0...1Landskod i ISO 3166-formatFI
Attr.TypeTeckensträng0...1Landskod visas alltid i ISO 3166-formatISO-3166
3PhoneNumberTeckensträng1Telefonnummer040 123 456
3FaxNumberTeckensträng1Faxnummer05 123 456
3EmailTeckensträng1E-postadressmatti.meikalainen@firma.fi
3HomePageUriTeckensträng1www-adresswww.firma.fi
3IsActiveNummer1 0 eller 1 beroende på om kunden är aktiv1
3IsPrivateCustomerNummer11 om personkund, 0 om inte personkund1
3EmailInvoicingAddressTeckensträng1E-postfaktureringsadressmatti.meikalainen@firma.fi
2CustomerFinvoiceDetailsAggregat1  
3FinvoiceAddressTeckensträng1E-fakturaadressFI10970021497
3FinvoiceRouterCodeTeckensträng1NätfakturaoperatörNDEAFIHH
2CustomerDeliveryDetailsAggregat1  
3DeliveryNameTeckensträng1Leveransens namn 
3DeliveryStreetAddressTeckensträng1Leveransadress 
3DeliveryCityTeckensträng1Postanstalt 
3DeliveryPostNumberTeckensträng1Postnummer 
3DeliveryCountryTeckensträng0...1Landsuppgift 
Attr.typeTeckensträng0...1Landskod visas alltid i ISO 3166-formatISO-3166
2CustomerContactDetailsAggregat1  
3ContactPersonTeckensträng1Standardkontaktpersonens namn 
3ContactPersonEmailTeckensträng1Standardkontaktpersonens e-post 
3ContactPersonPhoneTeckensträng1Standardkontaktpersonens telefonnummer 
2CustomerContactPersonsAggregat0..1  
3CustomerContactPersonAggregat1  
4ContactPersonIDNumerisk1Kontaktpersonens NetvisorID1006
4ContactPersonFirstNameTeckensträng1Kontaktpersonens förnamnEric
4ContactPersonLastNameTeckensträng1Kontaktpersonens efternamnExample
4ContactPersonPhoneNumber
Numerisk1Kontaktpersonens telefonnummer
0501234567
4ContactPersonEmail
Teckensträng1Kontaktpersonens e-postadress
eric.example@firma.fi
2CustomerOfficeDetailsAggregat0...nUppgifter om kundens verksamhetsställe
 
3OfficeNetvisorKeyNumerisk1Verksamhetsställets Netvisor ID10
3OfficeNameTeckensträng1Verksamhetsställets namnHelsingforskontoret
3OfficePhoneNumberTeckensträng1Verksamhetsställets telefonnummer040 312 654
3OfficeTelefaxNumberTeckensträng1Verksamhetsställets fax05 321 654
3OfficeIdentifierTeckensträng1Verksamhetsställets IDverksamhetsställes-ID
3OfficeContactAddressAggregat1Verksamhetsställets postnummeruppgifter 
4StreetAddressTeckensträng0...1GatuadressCentralgatan 1
4PostNumberTeckensträng0...1Postnummer00100
4CityTeckensträng0...1StadHelsingfors
4CountryTeckensträng0...1LandFinland
3OfficeVisitAddressAggregat1Uppgifter om verksamhetsställets besöksadress 
4StreetAddressTeckensträng0...1GatuadressCentralgatan 1
4PostNumberTeckensträng0...1Postnummer00100
4CityTeckensträng0...1StadHelsingfors
4CountryTeckensträng0...1LandFinland
3OfficeFinvoiceDetailsAggregat1Verksamhetsställets nätfakturauppgifter 
4FinvoiceAddressTeckensträng0...1Nätfakturaadress (IBAN eller OVT)003716264123
4FinvoiceRouterCodeTeckensträng0...1Nätfakturaoperatör003721291126
2CustomerAdditionalInformationAggregat1  
3CommentTeckensträng1Kommentarstext 
3CustomerAgreementIdentifierTeckensträng1Avtalskod 
3ReferenceNumberTeckensträng1Standardreferens 
3YourDefaultReferenceTeckensträng1Er standardreferens 
3DefaultTextBeforeInvoiceLinesTeckensträng1Standardtext före fakturarader 
3DefaultTextAfterInvoiceLinesTeckensträng1Standardtext efter fakturarader 
3DefaultPaymentTermTeckensträng1Standardbetalningsvillkor14 dagar netto
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1NetvisorKey (ID)2
3TaxHandlingTypeTeckensträng1Standardbehandling vid beskattningBehandling enligt kundens faktureringslandsgrupp
3BalanceLimitDecimaltal1Kundens kontogräns med två decimalers precision. 
3DefaultSalesPersonTeckensträng0...1Standardförsäljarens namn 
3DiscountPercentageNummer0...1Rabattprocent
10
3PriceGroupTeckensträng0...1Namnet på den kundgrupp som kunden tillhör 
3FactoringAccountTeckensträng0...1Kundens factoringkontos namnFactoring
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1Factoringkontots NetvisorID1
3InvoicingLanguage
Teckensträng0...1Kundens faktureringsspråkFI
Attr.typeTeckensträng1Landskod visas alltid i ISO 3166-format
ISO-3166
3CustomerDimensionsAggregat0...1

4DimensionAggregat0...n

5DimensionNameTeckensträng1Kundens räkenskapsobjekts rubrikDjur
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1Räkenskapsobjektets rubrik-ID4
5DimensionItemTeckensträng1Kundens räkenskapsobjektKatter
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1Räkenskapsobjektets NetvisorID117
2AdditionalInformation
Aggregat0...1

3ReceivablesManagement
Aggregat1
Cirkulationstider för kundfordringar
4
TurnoverDays
Teckensträng1Genomsnittlig betalningstid42
4TurnoverDeviation
Teckensträng1
Betalningsdag i förhållande till förfallodagen28

Importera kunduppgifter

Resurs: customer.nv

Används för att lägga till en ny kund eller uppdatera en gammal. En sökning efter kundlistan eller kundens fullständiga uppgifter sker med olika anrop.

Om e-faktureringsuppgifter angetts kontrolleras inte e-faktureringsadressens riktighet separat. E-faktureringsoperatören måste dock hittas i systemet.
Nedan finns en lista över e-faktureringsoperatörer och operatörs-ID:n som tillåts av Netvisor:

NätfakturaoperatörKod:
AktiaHELSFIHH
ÅlandsbankenAABAFI22
Apix Messaging Oy003723327487
Apix Messaging Oy (gammal kod)
00372332748700001
Basware Abp
BAWCFI22
CGI Finland (f.d. Logica)003703575029
Danske BankDABAFIHH
DNB Bank ASA, Finland BranchDNBAFIHX
HandelsbankenHANDFIHH
InExchange Factorum ABINEXCHANGE
InExchange Factorum AB (gammal kod)
SE556700997101
Lexmark Expert Systems AAB (EXPSYS)
Open Text Oy003708599126
Maventa003721291126
Netbox Finland Oy003726044706
NordeaNDEAFIHH
Notebeat Oy003717203971
OpusCapita (gammal kod till 31.12.2018)003710948874
OpusCapita Solutions OyE204503
AndelsbankenOKOYFIHH
Pagero003723609900
PEPPOL (PEPPOL)
POP BankPOPFFI22
PostNord Strålfors Oy003701150617
Ropo Capital003714377140
SparbankenITELFIHH
S-Banken/LokalTapiolaSBANFIHH
Sproom ApSSPROOM
Telia/ CGI Finland Abp003703575029
Tieto Abp
003701011385


Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterExempelBeskrivning
method1AddAdd eller Edit
id0...1123Kundens NetvisorKey
Obligatorisk när kundens uppgifter redigeras

Om inte metoden angetts eller kunden som ska uppdateras inte hittas i systemet returneras felet INVALID_DATA med förklaring. För att ta reda på kundens ID ska du först begära kundlistan.
När en kund uppdateras skrivs endast de data som ska uppdateras i XML-meddelandet. Skriv inte in data som du inte vill uppdatera: annars kommer gränssnittet att uppdatera dem till tomma.

salespersonid får du genom att använda funktionen Hämta Försäljarlista.

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootrootAggregat1  
1customerAggregat1  
2customerbaseinformationAggregat1  
3internalidentifierTeckensträng, max. 500...1KundkodMM123
Attr.typeTeckensträng0...1automatic (om kundkoden lämnas tom används nästa lediga kundnummer automatiskt)automatic
externalidentifierTeckensträng0...1 FO-nummer1967543-8
3organizationunitnumberNummer,
max. 17
0...1EDI-kod (mottagarens EDI-kod om informationen skiljer sig från företagets FO-nummer).00371967543815
nameTeckensträng, max. 2500...1Kundens namnMatti Meikäläinen
nameextensionTeckensträng, max. 2500...1Kundens namntilläggVerkställande direktör
streetaddressTeckensträng, max. 800...1GatuadressVidegränden 1
additionaladdresslineTeckensträng, max. 800...1Adresstillägg 
cityTeckensträng, max. 800...1PostanstaltVillmanstrand
postnumberTeckensträng, max. 500...1Postnummer53100
countryTeckensträng0...1 Landsuppgift (om inget anges är Finland standard)FI
Attr.typeTeckensträng0...1 Landskodens visningssättISO-3166
customergroupnameTeckensträng, max. 500...1Kundgruppens namn, kund läggs till gruppen med namn Om gruppen inte finns skapas en.Rabattkunder
phonenumberTeckensträng, max. 800...1Telefonnummer040 123456
faxnumberTeckensträng, max. 800...1Faxnummer05 123456
emailTeckensträng, max. 2000...1E-postadressmatti.meikalainen@firma.fi
3homepageuriTeckensträng, max. 800...1www-adresswww.firma.fi
3isactiveNummer0...10 eller 1 anger om kunden är aktiv. 1
3isprivatecustomerNummer0...10 eller 1, anger om kunden är personkund (1 = personkund). 0
3emailinvoicingaddressTeckensträng, max. 5000...1E-post för fakturering, måste vara en giltig e-postadress. Kan ges som en lista; separerade
matti.meikalainen@firma.fi
2customerfinvoicedetailsAggregat0...1  
3finvoiceaddressTeckensträng,
max. 50
1E-fakturaadress, kan inte importeras utan e-fakturaoperatörsuppgiftFI109700021497
3finvoiceroutercodeTeckensträng,
max. 50
1Operatörs-ID för e-faktureringsoperatör, tillåtna operatörer
NDEAFIHH
2customerdeliverydetailsAggregat0...1  
3deliverynameTeckensträng, max. 2500...1Leveransadressens namnuppgiftMaija Mehiläinen
3deliverystreetaddressTeckensträng, max. 800...1LeveransadressVidegränden 2
3deliverycityTeckensträng, max. 800...1Leveransadressens postanstaltuppgiftVillmanstrand
3deliverypostnumberTeckensträng, max. 500...1Leveransadressens postnummer53100
3deliverycountryTeckensträng0...1Leveransadressens landsuppgiftFI
Attr.typeTeckensträng0...1Landskod visas alltid i ISO 3166-formatISO-3166
2customercontactdetailsAggregat0...1  
3contactnameTeckensträng0...1Ej visualiserat i användargränssnittet, använd inte 
3contactpersonTeckensträng, max. 800...1Kontaktpersonens namn, uppgiften exporteras till användargränssnittets Efternamn-fält
Matti Meikäläinen
3contactpersonemailTeckensträng, max. 2000...1Kontaktpersonens e-postadressmatti.meikäläinen@firma.fi
3contactpersonphoneTeckensträng, max. 800...1Kontaktpersonens telefonnummer040 987 254
2customeradditionalinformationAggregat0...1  
3commentTeckensträng, max. 2500
0...1Kommentar till kundregistret 
3customeragreementIdentifierTeckensträng, max. 350...1Avtalskod 
3customerreferencenumberTeckensträng0...1Referensnummer med autentiserare i korrekt format1070
3invoicinglanguageTeckensträng0...1Kundens faktureringsspråk, FI, EN eller SE. Om denna uppgift inte ges är fältet Fakturaspråk som standard finskaFI
Attr.typeTeckensträng0...1Alltid ISO-3166ISO-3166
3invoiceprintchannelformatNumerisk0...1Fakturans utskriftsformat
1 = Faktura + girering
2 = Faktura
1
Attr.typeTeckensträng1Alltid netvisornetvisor
3yourdefaultreferenceTeckensträng, max. 200
0...1Er standardreferens 
3defaulttextbeforeinvoicelinesTeckensträng, max. 500
0...1Standardtext före fakturarader 
3defaulttextafterinvoicelinesTeckensträng, max. 500
0...1Standardtext efter fakturarader 
3defaultpaymenttermTeckensträng0...1Standardbetalningsvillkor14 dagar netto
Attr.typeTeckensträng1Typ av betalningsvillkor, netvisor (id) eller customer (namn)customer
3defaultsecondname
Teckensträng0...1StandardbifirmaBifirma
Attr.typeTeckensträng1Typ av standardbifirma, netvisor (id) ellercustomer (namn)
customer
3paymentinterest
Numerisk0...1Dröjsmålsränteprocent5
3balancelimitNumerisk0...1Kontogräns5000
3defaultsalespersonAggregat0...1  
4salespersonidTeckensträng 0...1Standardförsäljarens ID 
Attr.typeTeckensträng1ID-typ, alltid netvisornetvisor
2customerdimensiondetailsAggregat0...1

3dimensionAggregat1...n

4dimensionnameTeckensträng1Standardräkenskapsobjektets rubrikProject
4dimensionitemTeckensträng1Standardräkenskapsobjekt:Project 1

Ta bort kund

Resurs: deletecustomer.nv

Med resursen kan du ta bort en enskild kund från Netvisor. Om raderingen lyckades, visas meddelandet "OK". Om raderingen misslyckas kommer orsakerna till raderingen att returneras med felmeddelandet, exempelvis "Kunden har fakturor":

Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
customerid1Kundens NetvisorKey eller ID2

Importera kundens verksamhetsställe

Resurs: office.nv

Lägg till och redigera kundens verksamhetsställe.
Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterBeskrivningExempel
method1Add eller EditAdd
customerid1Kundens NetvisorID
123
officeid0...1Verksamhetsställets NetvisorID, obligatoriskt vid redigering av befintligt verksamhetsställe1

Ytterligare anmärkningar:

  • Med Redigera meddelande kan du radera data genom att ange tagginnehåll tomt.
  • Verksamhetsplatsens namn är obligatoriskt vid nya tillägg.
  • FinvoiceAddress måste vara en giltig EDI eller IBAN.
  • FinvoiceOperator använder samma operatörs-ID som överallt i gränssnittet, se listan ovan.

Data som ska importeras skickas med anropet som xml (POST-data) enligt medföljande beskrivning.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1officeAggregat1  
2nameTeckensträng1Verksamhetsställets namn 
2phonenumberTeckensträng0...1Verksamhetsställets telefonnummer 
2telefaxnumberTeckensträng0...1Verksamhetsställets fax 
2officeidentifierTeckensträng0...1Verksamhetsställes-ID

2officecontactaddressAggregat0...1Verksamhetsställets postnummeruppgifter 
3streetaddressTeckensträng1Gatuadress 
3postnumberTeckensträng1Postnummer 
3cityTeckensträng1Stad 
3countryTeckensträng1Landskod 
Attr.typeTeckensträng1Alltid ISO-3166
 
2officevisitaddressAggregat0...1Uppgifter om verksamhetsställets besöksadress 
3streetaddressTeckensträng1Gatuadress 
3postnumberTeckensträng1Postnummer 
3cityTeckensträng1Stad 
3countryTeckensträng1Landskod 
Attr.typeTeckensträng1Alltid ISO-3166
 
2officefinvoicedetailsAggregat0...1Verksamhetsställets nätfakturauppgifter
 
3finvoiceaddressTeckensträng1Nätfakturaadress (IBAN eller OVT)
 
3finvoiceroutercodeTeckensträng1Nätfakturaoperatör 

Hämta försäljarlista

Resurs: salespersonnellist.nv

Hämtar en lista över försäljare.

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1SalesPersonnelListAggregat1  
2SalesPersonAggregat0...n  
Attr.NetvisorKeyTeckensträng1Försäljarens NetvisorID1
3FirstNameTeckensträng1Försäljarens förnamnMatti
3LastNameTeckensträng1Försäljarens efternamnFörsäljningsansvarig
3ProvisionPercentNummer1Försäljarens provisionsprocent10

 
Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.