Funktionerna för att hantera löntagare och lönespecifikationer fördelas på följande funktioner:

IntegrationHTTP-metodResursDTDExempel
Importera löntagarePOSTemployee.nvemployee.dtdLadda ner
Hämtning av löntagares lönegrundGETgetemployeesalaryparameters.nv Ladda ner
Import löntagarens lönegrunderPOSTemployeesalaryparameters.nvemployeesalaryparameters.xsdLadda ner
Hämta löneslagGETpayrollratiolist.nv Ladda ner
Importera lönespecifikationPOSTpayrollpaycheckbatch.nvpayrollpaycheckbatch.dtdLadda ner
Importera löneperiodsspecifik registreringsradPOSTpayrollperiodcollector.nvpayrollperiodcollector.dtdLadda ner
Importera löneförskottPOSTpayrolladvance.nvpayrolladvance.dtdLadda ner
Import av externt löneutbetalningsmaterialPOSTpayrollexternalsalarypayment.nvpayrollexternalsalarypayment.dtdLadda ner

Läs också vår artikel om rekommenderad praxis för HRM-integrationer.

Importera löntagare

Resurs: employee.nv

Importera eller redigera löntagare I slutet av tabellen finns en anvisning för att använda resursen.
Parametrar som används i anropet:

ParameterFörekomsterExempelBeskrivning
Method1AddImporttyp, Add eller Edit

För redigering av löntagarens uppgifter används Method=Edit och som allokeringsuppgift används XML-meddelandets employeeidentifier-element (finsk löntagare) eller identifier (utländsk löntagare).
Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementForm och längdFöre-
komster
BeskrivningExempel
RootrootAggregat 1  
1employeeAggregat 1  
2employeebaseinformationAggregat 1  
3foreignemployeeidentificationAggregat0...1Utländsk löntagareOm elementet anges,
anges inteemployeeidentifier-uppgift
4identifierTeckensträng1Identifieringsuppgift23011970
Attr.typeTeckensträng1Identifierarens typ, tillåtna värden:
taxidentificationnumber
foreignpersonalidentifier
other
foreignpersonalidentifier
4issuingcountryTeckensträng1LandAF
Attr.typeTeckensträng1Landsuppgiftens formatISO-3166
4genderTeckensträng1Kön
male
female
male
4dateofbirthDatum1Födelsedatum1970-10-20
Attr.formatTeckensträng1Datumformatansi
3employeeidentifierTeckensträng1Löntagarens finska personbeteckning010277-xxxp
3companyidentifier Teckensträng0...1Företagets FO-nummer,
När företaget importeras som löntagare
0174564-5
3
companynameTeckensträng0...1Företagets namnTest Företag
3firstnameTeckensträng, max. 501Löntagarens förnamnGe
3lastnameTeckensträng, max. 501Löntagarens efternamnYrkesperson
3phonenumberTeckensträng, max. 501Löntagarens telefonnummer050 123 456
3emailTeckensträng, max. 1001Löntagarens e-postadressanna.andersson@foretag.fi
2employeepayrollinformationAggregat1  
3streetaddressTeckensträng, max. 2551Löntagarens gatuadressKejsarinnegatan 1
3postnumberTeckensträng, max. 501Löntagarens postnummer56120
3cityTeckensträng, max. 2551Löntagarens postanstaltVillmanstrand
3municipalityTeckensträng, max. 2550...1Löntagarens bostadsortVillmanstrand
3countryTeckensträng, max. 20...1Löntagarens hemlands kod, som standard fifi
3nationalityTeckensträng, max. 20...1Löntagarens medborgarskap, som standard fise
3languageTeckensträng, max. 20...1Löntagarens språk, som standard fifi
3employeenumberNumerisk, max. 100...1Löntagarens indivuella identifierarnummer13
3professionTeckensträng, max. 2550...1Löntagarens yrkesbeteckningTestare
3jobbegindateTeckensträng, max. 100...1Löntagarens anställningsförhållandes begynnelsedatum2017-11-09
Attr.formatTeckensträng1Begynnelsedagens format, alltidansi ansi
3payrollrulegroupnameTeckensträng, max. 501Löntagarens lönemalls namnMånadsavlönade
3bankaccountnumberTeckensträng, max. 340...1Löntagarens bankkontonummer, IBAN-kontonummer. Om du hämtar
ett bankkontonummer ska du även importera BIC-koden (bankidentificationcode).
FI71 7997 9580 0073 35
3bankidentificationcodeTeckensträng. max. 200...1Bankens BIC-kodNDEAFIHH
3accountingaccountnumberNumerisk0...1Löntagarens skuldkontonummer1751
3hierarchyTeckensträng0...1HierarkinivåOy Företag Ab
Attr.typeTeckensträng1Hierarkins länkningstyp
netvisor – Netvisors identifierare
eller
customer – Om ett namn specificeras
måste det vara unikt
Läs om företagshierarkin
3dimensionAggregat0...n Standardräkenskapsobjekt
4dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektsrubikens namn.
Skapas vid behov
Kostnadsställen
4dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjektets namn.
Skapas vid behov
DevOps
Attr.fatheridNumerisk0...1Räkenskapsobjektets "förälders" (parent)
kod. ID:n kan hämtas med den här resursen
1
3payslipdeliverymethodTeckensträng0...1Leveransmetod för lönebeskedet1 = lokal utskrift
2 = utskriftstjänst
3 = nätlön
Attr.typeTeckensträng1Leveranssättets länkningstyp
Attribute type är alltid netvisor,
eller NetvisorID
3isjointownerNumerisk0...1I delägarförhållande till betalaren1=ja
0=nej
3isathleteNumerisk 0...1Idrottare1=ja
0=nej
3isperformingartistNumerisk0...1Uppträdande artist1=ja
0=nej
3employeeinsurancetypeNumerisk0...1Typ av arbetspension1=ArpL
2 = MYEL
3 = YEL
4=Inte pensionförsäkrad
3ispersonworkingonaroadferryonalandislandsNumerisk0...1Person som arbetar på Ålands landsvägsfärja1=ja
0=nej
3isentrepreneurwithoptionalyelormyel Numerisk0...1Företagare, inte FÖPL- eller LFÖPL-försäkringsskyldig1=ja
0=nej
kan endast anges om employeeinsurancetype=4
3nosocialsecuritypayment Numerisk0...1Omfattas inte av arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift1=ja
0=nej
Som standard 0
2employmentperiodsAggregat0...1Anställningsförhållanden 
3employmentperiodAggregat1...nAnställningsförhållande 
4companystartdateDatum0...1Begynnelsedatum för oavbrutet anställningsförhållande2017-01-01
Attr.formatTeckensträng1Datumformatansi
4startdateDatum1Begynnelsedag2017-01-01
Attr.formatTeckensträng1Datumformatansi
4probationenddateDatum0...1Provtidens slutdatum2017-04-01
Attr.formatTeckensträng1Datumformatansi
4employmentmodeNumerisk0...1Anställningssätt1 = anställd
2 = arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag
3 = näringsidkare eller motsvarande
4 = provanställning
5 = talkoarbete
Attr.typeTeckensträng1Arbetsförhållandets länkningstyp:
Attributtype är alltid netvisor,
eller NetvisorID
4professionTeckensträng, max. 250
1YrkesbeteckningTestare
4commentTeckensträng, max. 5000...1KommentarNy kompetent typ
4enddateDatum0...1Slutdatum2017-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformatansi
4endreasonNumerisk0...1Orsak till upphörande2=Arbetstagarens ålderspension
4=Arbetstagarens egen begäran
5=Uppsägning på grund av den anställda
6=Tidsbegränsad anställning
11=Företagets ekonomiska orsaker och produktionsorsaker
12=Uppsägning av anställningsförhållandet enligt gemensam överenskommelse
13=Annan orsak
(Följande har tagits ur bruk:
1 = Normalt upphörande av anställningsförhållande
3 = Arbetstagarens död
7 = Upphörande av anställningsförhållande under prövotid
8 = Hävning av arbetsavtal
9 = Företagets konkurs
10 = Företagets ägarbyte)
Attr.typeTeckensträng1Upphörandets länkningstyp
Attributtype är alltid netvisor,
eller NetvisorID
4occupationclassificationTeckensträng0...1YrkeskategoriYrkesklassificering Yrkesklassens TK10-kod
Attr.typeTeckensträng1LänkningstypAttributtype är alltid isco
4employmentcontractNumerisk0...1Anställningsförhållandets längd1 = Giltigt tills vidare:
2 = Tidsbestämt
Obs: För ett tidsbestämt
anställningsförhållande måste ett
slutdatum anges
Attr.typeTeckensträng1LänkningstypAttributtype är alltid netvisor,
eller NetvisorID
4employmentformNumerisk0...1Typ av anställning1 = på heltid
2 = på deltidn
Attr.typeTeckensträng1LänkningstypAttributtype är alltid netvisor,
eller NetvisorID
4parttimepercentNumerisk0...1Andel deltidTillåtet värde, decimaltal mellan 0–100
Obs: employmentform måste vara 2
för att inställningen ska iakttas
Avrundning till närmaste två decimaler
4regularworkinghoursNumerisk0...1Regelbunden arbetstidTillåtet värde, decimaltal mellan 0–168
Avrundning till närmaste två decimaler
4groundsforemploymentNumerisk 0...1Grund för arbetsförhållandet0=Annan grund
1 = Anställnings- eller tjänsteförhållande
4kevaprofessionalclasscodeNumerisk 0...1Keva Yrkesklassens kod, max. 20 tecken.
KEVA-uppgifter kan endast lämnas om företaget har valt
"Företagets arbetspensionsförsäkringsgivare är Keva" i löneinställningarna.
Kevas yrkesklassers koder:
(Keva) Sök yrkesbeteckning

 

4kevaemploymentregistrationNumerisk 0...1Keva Registrera anställningsförhållande, max. 2 tecken.Registreringskoder för Keva anställningsförhållande:
(Keva) Inkomstregistrets koder
Attr.typeTeckensträng 1alltid kevakeva
Attr.pensionprovidercodeNumerisk0...1Arbetspensionsanstaltens bolagskod. Som standard används värdet "20"
om inget annat anges.
Anger vilka värden som accepteras i fältet.
kevaemploymentregistration. 
Värdet finns i KEVAs koder
Keva: Inkomstregistrets koder
Ett felaktigt värde listar de tillåtna värdena.
4ispaymenttypemonthlywageNumerisk 0...1Avlöningsform: Månadslön1=ja
0=nej
4ispaymenttypehourlywageNumerisk 0...1Avlöningsform: Timlön1=ja
0=nej
4ispaymenttypepiecewageNumerisk0...1Avlöningsform: Entreprenad1=ja
0=nej
4collectiveagreementNumerisk0...1KollektivavtalInkomstregistrets kollektivavtalskoder:
Inkomstregistret: Koder
Attr.typeTeckensträng1alltid cbacodecbacode
4stateemploymentfundNumerisk0...1Sysselsatt med statsanslag för sysselsättning1=ja
0=nej
4carbenefityearNumerisk0...1Bilförmånsbilens ibruktagningsår, max. 4 tecken  2012
4isabroadcarbenefitNumerisk0...1Bilförmån erhållen utomlands1=ja
0=nej
2employeesettingsAggregat0...1Löntagarens inställningar 
3payrollserviceTeckensträng0...1Löneberäkningstjänstenabled eller disabled
3resourcemanagementTeckensträng0...1Resurshanteringenabled eller disabled
2employeesettlementpointsAggregat0...1Redovisningsenheter 
3employeeworkpensioninsuranceAggregat0...1Arbetspensionsförsäkring 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling=Ingen behandling
automatichandling=
Automatisk hantering
under17yearsold=Under 17-åring 
17to52yearsold=17–52-åring
53to62yearsold=53–62-åring
63to67yearsold=63–67-åring
over68yearsold=över 68-åring
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*ArPL
3employeeunemploymentinsuranceAggregat0...1Arbetslöshetsförsäkring 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling=Ingen behandling
automatichandling=
Automatisk hantering
under17yearsold=Under 17-åring
17to64yearsold=17–64-åring
over65yearsold=över 65-åring
partowner=delägare
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*Arbetslöshetsförsäkring
3employeeaccidentinsuranceAggregat0...1Olycksfallsförsäkring 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling eller attachedtosettlementpoint
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*
Olycksfallsförsäkring
3employeegrouplifeinsuranceAggregat0...1Grupplivförsäkring 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling eller attachedtosettlementpoint
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*Grupplivförsäkring
3employeeotherinsuranceAggregat0...1Annan försäkring 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling eller attachedtosettlementpoint
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*Annan försäkring
3employeeunionmembershipfeeAggregat0...1Fackförbundets medlemsavgift 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling eller attachedtosettlementpoint
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*Fackförbundets medlemsavgift
3employeeforeclosureAggregat0...1Utmätning 
4typeTeckensträng0...1Hantera redovisningsenhetnohandling eller attachedtosettlementpoint
4nameTeckensträng0...1Definiera försäkringsspecifik redovisningsenhet (*Utmätning

*) Redovisningsenheter:  Löner > Löneberäkning > Skyldigheter > Redovisningar

Att observera vid användning av resursen:

 • Ändring av en löntagare har möjliggjorts även när löntagarens anställningsförhållande inte är giltigt
 • Resursen ställer inte in intjänade semesterdagar för löntagaren. Det här ställs in i gränssnittet.
  • För en enskild löntagare kan uppgiften uppdateras på sidan med uppgifter om löntagaren
  • För flera löntagare kan uppgiften ställas in med massverktyget från Hantera semesterrättigheter, från LönerInställningar för semesterberäkningen, där du väljer de löntagare som ska behandlas och sedan "Ställ in regel för antal intjänade semesterdagar" samt önskad intjäningsregel i menyn "Behandla valda".
 • Om employmentperiods-elementet har definierats måste minst ett anställningsförhållande importeras
  • startdate- och profession-elementen är alltid obligatoriska
  • Om enddate definierats är även endreason obligatoriskt
 • Om employmentperiods-elementet har definierats åsidosätter anställningsuppgifterna employeepayrollinformation-definitionerna
 • Om employmentperiods-elementet inte har definierats definieras löntagarens anställning enligt employeepayrollinformation > profession och jobbegindate
 • Om anställningsförhållanden hämtas via gränssnittet tas löntagarens eventuella befintliga anställningsförhållanden bort
 • Om företaget importeras som löntagare anges inte de identifiernde uppgifter som anges för en vanlig löntagare såsom:
  • employeeidentifier
  • firstname
  • lastname
  • foreignemployeeidentification-elementet

Hämtning av löntagares lönegrund

Resurs: getemployeesalaryparameters.nv

Om lönegrunden saknar ett värde returneras value-elementet som tomt element (), medan nollvärdet returneras som normalt värde (0,0).

Genom resursen kan du hämta lönegrunderna för önskad löntagare. Parametrar som används i anropet (GET):

ParameterFörekomsterBeskrivning
identifiertype 1 Värde: pin löntagarens personbeteckning eller number löntagarens nummer
identifier 1 Identifierare enligt typ: löntagarens personbeteckning eller löntagarens nummer

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
rootrootAggregat1  
1employeesalaryparametersAggregat1  
2parametersAggregat1  
3parameterAggregat0...n  
4rationumberNummer1Lönegrundens löneslags nummer (företagsspecifika löneslag)123
 4  value Decimaltal1Lönegrundens värde12,34

Import löntagarens lönegrunder

Resurs: employeesalaryparameters.nv

På meddelandet kan du importera en del av lönegrunderna (1–24 stycken i taget) och på följande meddelande en annan del av lönegrunderna. I lönegrunder som inte definierats för meddelandet görs inga ändringar.

Om du vill ställa in noll som lönegrund eller uppdatera dess värde anger du ett nytt värde i value-elementet. Om du vill ta bort värdet av en befintlig lönegrund helt anges inte meddelandets value-element.

För att fungera kräver den här resursen att gränssnittsanvändaren har en löneberäknarroll (P-roll).

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementForm och längdFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat 1  
1employeesalaryparametersAggregat 1  
2employeeidentificationText1Löntagar-ID123456-123A
Attr.TypeText1Typ av löntagar-ID:
pin eller number 
pin
2salaryparametersAggregat1  
3salaryparameterAggregat1...24  
4rationumberNummer1Lönegrundens löneslags nummer (företagsspecifika löneslag). Löneslagets källa i Netvisor ska vara "Löntagarens basuppgifter"123
4valueDecimaltal0...1Lönegrundens värde12,30

Hämta löneslag

Resurs: payrollratiolist.nv

Med resursen kan du hämta företagsspecifika löneslag. Löneslagen används vid import av reseräkningar och lönespecifikationer till Netvisor.

ParameterFörekomsterExempelBeskrivning
source1...ncollectorratiolinesBegränsas med löneartens typ som måste vara en eller flera av följande:
- tripexpensecustomlines = reseräkning, kostnadsrader
- taxingrules = skattekort
- collectorratiolines = löneintervallsspecifika poster
- userparameters = löntagarens basuppgifter
- companyparameters = företagets basuppgifter
- userformula = användarens formel
- tabledata = tabelldata
- foreclosure = utmätning
 - lowsalarysupport = låglönestöd

Svar:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat1  
1PayrollRatiosAggregat1  
2PayrollRatioAggregat0...n  
3NamesAggregat0...n

4
NameText1-3Löneslagets namnDagtraktamente för utlandet
Attr.ISO639-1CodeText1Språkuppgift för löneslagets namn: fi, sv, enfi

IdentifierNummer1Löneslagets ID1
4SourceText1Löneslagets typReseräkning, kostnadsrader
4RatioNumberNummer1Löneslagets nummer123
4DefaultDebitAccountNumberNummer1Bokföringens debetkonto7890
4DefaultCreditAccountNumberNummer1Bokföringens kreditkonto2961

Hämta lönespecifikation

Resurs: payrollpaycheckmass.nv

Importera en färdig lönespecifikation till Netvisor. Via meddelandet kan du importera färdiga lönespecifikationer till Netvisor. Om det är meningen att löneuppgifter som importeras på lönespecifikationen ska kompletteras eller på annat sätt redigeras ännu i Netvisor rekommenderar vi att använda enskilda resurser för att importera löneuppgifter. Du kan läsa mer om begränsningarna för import av löneberäkningen här.

Data som ska importeras skickas med anropet som XML (POST-data) enligt vidstående beskrivning:

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootrootAggregat 1  
1payrollcheckbatchAggregat 1  
2employeeidentifierTeckensträng1Uppgift med vilken löntagaren länkas *1)140785-xxxx
Attr.typeTeckensträng1Länkningstyp, employeenumber eller finnishpersonalidentifierfinnishpersonalidentifier
2rulegroupperiodstartDatum1Löneintervallets begynnelsedatum2009-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2rulegroupperiodendDatum1Löneintervallets slutdatum2009-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2freetextbeforelinesTeckensträng0...1Fritext före lönespecifikationsrader 
2freetextafterlinesTeckensträng0...1Fritext efter rader 
2duedateDatum0...1Förfallodag2009-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2valuedateDatum0...1 2009-12-31
Attr.formatTeckensträng1Datumformat, alltid ansiansi
2payrollpaycheckbatchlineAggregat 1...n  
3payrollratioidentifierTeckensträng1Uppgift med vilken löneslaget länkas till raden. *3)1
Attr.typeTeckensträng1Länkningstyp: tills vidare endast rationumberrationumber
3unitsNumerisk1Radens styckantal2
3unitamountNumerisk1Enhetspris1500
3linesumNumerisk1Radsumma, räknas inte automatiskt. Vi rekommenderar import med högst två decimalers precision.3000,00
3linedescriptionTeckensträng0...1Radbeskrivning  
3dimensionAggregat0...n  
4dimensionnameTeckensträng 1RäkenskapsobjektsrubrikProjekt
4dimensionitemTeckensträng 1Räkenskapsobjekt Löneutbetalning 

*1) Löntagaren måste vara grundad i Netvisor och en lönemall måste ha definierats för löntagaren.

*2) Om inte intervallet hittas i systemet grundas detta, om det är fråga om lönemallens första period eller om den börjar genast efter föregående period.

*3) Du hittar löneslagen i Netvisor under: Löner > Löneberäkning > Hantera lönemallar > Företagsspecifika löneslag

Importera löneperiodsspecifik bokföringsrad

Resurs: payrollperiodcollector.nv

Hämtar ett öppet löneintervall enligt löntagarens lönemall på basis av givet datum och lägger till löneintervallsspecifika poster. Ställer in räkenskapsobjekt och skapar dem vid behov.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1payrollperiodcollectorAggregat1  
2dateDatum1Datum inom öppet löneintervall enligt löntagarens lönemall 
Attr.formatTeckensträng1Alltid ansi 
2employeeidentifierTeckensträng1Löntagarens ID. Löntagare som bokföringsraderna skapas för 
Attr.typeTeckensträng1Antingen number (löntagarens nummer) eller personalidentificationnumber (personbeteckning) 
2payrollratiolineAggregat1...n  
3amountNumerisk1Löneperiodsspecifik bokföringsrads antal/summa 
3payrollratioNumerisk1Löneslagets nummer Ett nummer måste ha angetts för löneslaget 
Attr.typeTeckensträng0...1Alltid number 
3dimensionAggregat0...n  
4dimensionnameTeckensträng1Räkenskapsobjektsrubikens namn. Skapas vid behov 
4dimensionitemTeckensträng1Räkenskapsobjektets namn. Skapas vid behov 
Attr.fatheridNumerisk 0...1Räkenskapsobjektets "förälders" (parent) kod. 

Importera löneförskott

Resurs: payrolladvance.nv

Vid utbetalning av löneförskott beräknas inte lönens bikostnader, som behandlas först vid löneberäkningen för förskottet. Följaktligen följer beräkningen inte beskattningsinstruktionerna. Kunden ansvarar för eventuella förfrågningar och påföljder.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1payrolladvanceAggregat1  
2descriptionTeckensträng0...1Transaktionsbeskrivning. Fritt formulerad förklaring om förskottsbetalning 
2employeeidentifierTeckensträng1Löntagarens identifierare, vem man utbetalar förskott till  
Attr.typeTeckensträng0...1Antingen number (löntagarens nummer) eller finnishpersonalidentifier (finsk personbeteckning) 
2paymentdateDatum1Förskottets utbetalningsdag. Kan inte vara tidigare än dagens datum  
Attr.formatTeckensträng0Alltid ansi (Obs! Fel i DTD, om ett attribut läggs till orsakas ett fel) 
2advancesumNumerisk1Löneförskottets belopp 
Attr.paymentstatusTeckensträng0...1ispaid eller notpaid
Ett löneförskott som har betalats/markerats som betalt uppdateras automatiskt på löntagarens nästa lönespecifikation och avdras från den betalade summan. Du behöver inte se till att avdra löneförskottet från lönespecifikationen.
Ett reseförskott som har betalats/markerats som betalt uppdateras automatiskt i betalningsvyn (HRM > Arbetstider och reseräkningar > Girering) i löntagarens uppgifter. I betalningsvyn kan ett reseförskott kopplas till en eller flera framtida reseräkningar.
 
2paymenttypeTeckensträng1payroll eller tripexpence, det vill säga löneförskott eller reseförskott 

Import av externt löneutbetalningsmaterial

Resurs: payrollexternalsalarypayment.nv

Används för import av externt löneutbetalningsmaterial. Det är inte nödvändigt att importera hela lönespecifikationen, enbart utbetalningsmaterialet. Materialet behöver inte länkas till en löntagare i Netvisor. Utbetalningen sker från Netvisor, resursen är alltså mycket lik import av en girering.

NivåElementFormFörekomsterBeskrivningExempel
RootRootAggregat1  
1payrollexternalsalarypaymentAggregat1  
2descriptionTeckensträng0...1Transaktionsbeskrivning. Fritt formulerad förklaring. För löntagaren är lönetransaktionens förklaring alltid "Lön".
Extern betalning
2paymentdateDatum1Betalningsdagen (paymentdate) = lönedag, löneutbetalning är på löntagarens konto (alternativt element till duedate).2017-01-01
Attr.formatTeckensträng ansiansi
2duedateDatum1Förfallodag, lönen debiteras från företagets konto (alternativt element till paymentdate)2017-01-01
Attr.formatTeckensträng ansiansi
2externalpaymentsumDecimaltal1Betalningsbelopp (0.01 < sum < 10000000.0)100,0
2ibanTeckensträng1Löntagarens bankförbindelse, det vill säga bankkontonummerFI21 1234 xxxx xxxx xx
2bicTeckensträng1Bankens identifierareNDEAFIHH
2personnummerTeckensträng1Finsk personbeteckning
140785-xxyy
2realnameTeckensträng1Löntagarens namn
Erik Exempel

Ge antingen paymentdate eller duedate

Elementens (paymentdate, duedate) terminologi följer SEPA-gireringsstandarden:
SEPA Löner Meddelande Januari 2009
I stället för betalningsdag anges på betalningsordern debiteringsdagen för betalarens konto, vilket gör att bankerna kan säkerställa att löner och pensioner finns på mottagarens konton i alla banker som är verksamma i Finland på lönedagen . Den här förfallodagen måste vara en bankdag och den måste vara bankdagen före utbetalningsdagen.
På förfallodagen (duedate) debiteras lönen från företagets konto.
För att få betalningsdagen = lönedagen läggs en bankdag till förfallodagen. Om förfallodagen är exempelvis fredag läggs tre dagar till, varvid förfallodagen blir måndag.

Betalningsdagen (paymentdate) = lönedagen, den dag då lönen är på löntagarens konto.
I det här skedet sker ingen tolkning av bankdagar, endast tolkning vid betalning.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.