Tuoteryhmä

 • Käytetään tuotteiden ryhmittelyyn.
 • Tuotteelle voidaan valita yksi tuoteryhmä.
 • Laajennetussa tuotehallinnassa on mahdollista luoda hierarkisia tuoteryhmiä sekä luoda ominaisuuksista tuoteryhmään arvojoukkoja. Lisätietoa: Hierarkiset tuoteryhmät

Päätuoteryhmä

 • Tuoteryhmähierarkiassa juuritasolla oleva tuoteryhmä.

Tuote/Normaalituote

 • Myytävä ja/tai varastoitava palvelu tai valmiste.
 • Käyttöpaikat ovat myyntilaskut, myyntitilaukset, ostotilaukset, varastonhallinta jne.
 • Jos laajennetussa tuotehallinnassa tuotteelle lisätään alituotteita, on tuote myös koostetuote.
 • Kun tuotteelle annetaan ominaisuuksia ja ominaisuuksista muodostetaan malleja, muuttuu tuote päätuotteeksi, eikä se ole enää varastoitava/myytävä. Mallit ovat varastoitavia/myytäviä.
 • Tuotenäkymä

Päätuote

 • Käytössä vain laajennetussa tuotehallinnassa
 • Jos tuottelle lisätään ominaisuuksia ja muodostetaan malleja, muuttuu tuote päätuotteeksi.
 • Ei käyttöpaikkoja
 • Jos päätuotteelle lisätään alituotteita, on tuote myös koostetuote. Luotavat mallit perivät päätuotteen alituotehierarkian.
 • Tuotenäkymä

Malli

 • Vain laajennetussa tuotehallinnassa
 • Myytävä ja/tai varastoitava palvelu tai valmiste
 • Käyttöpaikat ovat myyntilaskut, myyntitilaukset, ostotilaukset, varastonhallinta jne.
 • Malli on aina muodostettu päätuotteen ominaisuuksista.
 • Malli perii osan arvoistaan päätuotteelta ja osa arvoista on päätuotteen kautta yhteisiä kaikille päätuotteen malleille.
 • Jos mallille lisätään alituotteita, on malli myös koostetuote

Väliaikaistuote

 • Tuote, jota käytetään kun vastaavaa tuotetta ei löydy tuoterekisteristä.
 • Käyttöpaikat ovat myyntilaskut, myyntitilaukset, ostotilaukset jne. mutta ei esimerkiksi varastonhallinta

Alituote

 • Kun tuote tai malli kytketään osaksi koostetuotteen rakennetta, siitä tulee alituote.
 • Alituote voi samalla olla myös koostetuote.

Koostetuote

 • Kun tuotteelle, päätuotteelle tai mallille kytketään alituotteita, siitä tulee koostetuote
 • Koostetuote voi samalla olla myös alituote.
 • Esim. pöytä voitaisiin rakentaa pöytälevystä ja jaloista

Fyysinen tuote

 • Valmistettava koostetuote.
 • Varastoitava, alituotteiden varastomäärä vähenee rakennushetkellä.

Virtuaalinen tuote

 • Varastoimaton koostetuote.
 • Virtuaalisen tuotteen alituotteet ovat varastoitavia, mutta tuotenimike itsessään ei ole varastoitava, vaan tuote kootaan muista tuotteista käyttöhetkellä.

Myytävä tuote

 • Vain myytäviä tuotteita voi käyttää myyntireskontrassa.
 • Vain näillä tuotteilla myyntihinnat
 • Voi olla tyypiltään fyysinen tai virtuaalien tuote

Varastoitava tuote

 • Vain varastoitaville tuotteille muodostetaan varastotapahtumia.
 • Tyypltään fyysinen tuote, ei voi olla virtuaalinen

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.