Tuoteryhmä

 • tekstitieto, jota käyttetään tuotteiden ryhmittelyyn
 • tuotteelle valittava 1 tuoteryhmä, johon kuuluu
 • mahdollista luoda hierarkinen rakenne
 • voidaan myöhemmin lisätä tänne oletustietoja, jotka tulevat tuotteelle

Päätuoteryhmä

 • tuoteryhmähierarkiassa juuritasolla oleva tuoteryhmä

Hierarkiset tuoteryhmät

Tuote

 • myytävä ja/tai varastoitava palvelu tai valmiste
 • tavallinen tuoterakenne > laajennetut tuotehallinan käyttöönotto > kaikki tuotteet ovat tällaisia  tuotteita uudessa rakenteessa
 • kun tuolleelle annetaan ominaisuuksia ja näistä muodostetaan malleja, puhutaan tuote muutuu päätuotteeksi, eikä se ole enää se varastoitava/myytä vaan sen mallit
 • (pää)tuotteella on oma näkymä, malleilla ei

Tuotenäkymä

Malli

 • Päätuotenimikkeen myytävä versio, jolle voidaan asettaa eri ominaisuuksia
 • voi koostua alituotteista (koostetuote)
 • mallilla ei ole omaa näkymää, vaan ne listataan oman päätuotteensa tuotenäkymässä omassa taulukossaan

Päätuote

 • tuote, jolle on luotu malleja > päätuote
 • päätuote ei ole enää konkreettinen tuote vaan sen mallit ovat
 • päätuote kokoaa mallien yhteiset tiedot yhteen
 • päätuotteella on oma näkymä, malleilla ei
 • mallien tietoja voidaan päivittää massana tekemällä muutoksia päätuotteen tietoihin

Tuotenäkymä

Koostetuote

 • muista tuotteista koostuva tuote (alituotteet)
 • esim päytä voitaisiin rakentaa päytälevystä ja jaloista
 • koostetuote voi olla varastoitava tai virtuaalinen

Fyysinen

 • fyysinen varastoitava tuote, on jo koottu alituotteista ja alituotteiden varastomäärä vähenee rakennushetkellä

Virtuaalinen

 • koostetuote, jonka alituotteet varastoitavia, mutta tuotenimike itsessään ei ole varastoitava, vaan tuote kootaan muista tuotteista käyttöhetkellä

Alituote

 • tuote tai malli, joka on mukana rakentamassa jotain koostetuotetta

Myytävä

 • nämä tuotteet/mallit myytäviä
 • vain näillä tuotteilla myyntihinnat
 • voi olla tyypiltään fyysinen tai virtuaalien tuote

Varastoitava

 • nämä tuotteet/mallit varastoitavia
 • vain näille tuotteille/malleille voidaan antaa varastotietoja
 • vain nämä tuotteet mukana varastokäsittelyssä
 • pitää olla tyypltään fyysinen (ei voi olla virtuaalinen)

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.