Palkkalaskelma

Palkkalaskelmalla näkyvät "Käytettävissä olevat lomapäivät" ja "Uusi lomapäivien kertymä" tulevat Lomapäiväkirjanpidosta.

Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

Lomapäiväkirjanpidosta voi tarkistaa palkansaajittain ja lomanmääräytymisvuosittain kertyneet ja pidetyt päivät. 

Tarkista ja laske yhteen kaikki lomanmääräytymisvuodet raportin lopussa olevasta sarakkeesta "Raportti yhteensä". Kertyneet lomapäivät - pidetyt lomapäivät = Palkkalaskelmalla käytettävissä olevat lomapäivät.

Esimerkiksi (Ajankohta vuosi 2020 marraskuu):
2018 - 2019 kertyneet lomapäivät 30pv, pidettyjä 24pv = jää 6pv
2019 - 2020 kertyneet lomapäivät 30pv, pidettyjä 6pv = jää 30pv
2020 - 2021 uusin kertymä 20pv, pidettyjä 24pv = jää 6pv
-> Näkyy palkkalaskelman pdf-tulosteessa "Käytettävissä olevat lomapäivät" 6pv ja "Uusi lomapäivien kertymä" 20pv.


Työajan kirjaus ja mobiili-sovellus

Työajankirjaukseen "Kirjattavissa olevat lomapäivät" ja Netvisor-mobiilisovellukseen tulevat lomapäivät Lomatapahtumien raportilta.

Palkat > Lomat > Lomatapahtumien raportti > Valitse palkansaaja > Kaikki tiedot -linkki

Lomatapahtumien raportin pitäisi näyttää kumulatiivisesti samaa lopputulosta lomapäivien saldoissa, kuin Lomapäiväkirjanpidon tiedot, kun kertyneet lomapäivät on laskettu yhteen ja näistä vähennetty pidetyt lomapäivät.

Jaksotusmuutokset

Lomatapahtumien raportilla ei näytetä Lomapäiväkirjanpitoon tallennettuja jaksotusmuutoksen tietoja tai tälle ei ole omaa saraketta. Tämän vuoksi Lomatapahtumien raportti ei näytä kertymätietoja oikein. Palkkalaskelmalla, työajankirjauksessa sekä mobiilisovelluksessa näkyvät lomapäivät kuitenkin oikein ja näissä on huomioitu jaksotusmuutokset.


KORJATTU 6.5.2021 julkaisupäivityksessä! ( Tiedote: Viikkopäivitys 6.5.2021 - julkaisutiedote )
Mikäli palkansaajalle on tallennettu Lomapäiväkirjanpitoon jaksotusmuutoksia, nämä eivät toistaiseksi näy Lomatapahtumien raportilla. Sen vuoksi palkansaajan lomakertymissä palkkalaskelman pdf-tulosteessa ja työajan kirjauksessa sekä mobiilisovelluksessa voi olla eroa. Ongelman korjaukseen asti, on niiden palkansaajien, joille on tallennettu jaksotusmuutoksia, seurattava lomapäiviään palkkalaskelman pdf-tulosteesta. 

Korjauksen myötä Lomatapahtumien raportilla näytetään nyt oikein "Kirjattavissa olevat lomapäivät", jotta työajankirjauksessa ja mobiilisovelluksessa näkyvät lomapäivät oikein, kuten palkkalaskelman pdf-tulosteessa. Jaksotusmuutosta ei huomioida Lomatapahtumien raportilla pitämättömissä lomapäivissä. Uudistamme koko ajan lomalaskentaa ja tähän on tulossa parannuksia myöhemmin, joista tiedotamme Communityssa.

Työsuhteen voimassaoloaika

Lomatapahtumien raportti näyttää lomatiedot palkansaajan työsuhteen voimassaoloajalta. Mikäli palkansaajalle on tallennettu Lomapäiväkirjanpitoon tai Lomalaskennan alkusaldoin lomatietoja työsuhteen voimassaoloajan ulkopuolelle, eivät nämä näy Lomatapahtumien raportilla, eikä sen myötä työajan kirjauksessa tai mobiilisovelluksessa. Lomatiedot tulee olla tallennettuna työsuhteen voimassaoloajalle.

Palkansaajalla on määräaikainen työsuhde

KORJATTU 20.5.2021 julkaisupäivityksessä! ( Tiedote: Viikkopäivitys 20.5.2021 -julkaisutiedote)

Mikäli palkansaajalle on asetettu määräaikainen työsuhde, ohjelma tarjoaa automaattisesti myös uusimpia lomakertymiä pidettäviksi.

Lomapäivien korjaaminen

Mikäli palkansaajan palkkalaskelman pdf-tulosteessa näkyvät lomapäivät väärin, voi näitä korjata Lomalaskennan alkusaldoista (pidetyt ja maksetut) tai Lomien hallinnasta (kertyneet).

Kertyneet lomapäivät

Kertyneitä lomapäiviä voi korjata Lomapäiväkirjanpidosta, jos näkyvissä on "kynän kuva" eli lomapalkkavelan jaksotustositetta ei ole vielä muodostettu tai kertymiä ei ole tallennettu Lomalaskennan alkusaldoista. 

Mikäli kynän kuvaa ei ole näkyvissä Lomapäiväkirjanpidossa, voi lomajaksotuksia muokata Lomien hallinta -sivulta: Palkat > Lomat > Lomien hallinta

Pidetyt lomapäivät

Pidettyjä lomapäiviä pääsee muokkaamaan Lomalaskennan alkusaldoista.

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskennan alkusaldot

Muokkaa Lomalaskennan alkusadoissa "Pitämättömät lomapäivät" -saraketta, jotta "Pidetyt lomapäivät" muokkautuu. Kun tallennat muutoksia, tarkista heti niiden vaikutus Lomapäiväkirjanpidosta tallentamisen jälkeen, pääsitkö haluttuun lopputulokseen. Mikäli Lomalaskennan alkusaldoihin muokataan miinuspäiviä ja kumulatiivisia summia, vaikuttaa tämä Jaksotusmuutokseen, eikä näillä palkansaajilla tule jaksotusmuutoksen automaatio enää toimimaan oikein, koska Jaksotusmuutos hakee tiedot Lomalaskennan alkusaldoista.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.