Näkymän toiminnot
Kertymät
Jaksotusmuutokset
Jaksotustositteen tiedot
Pidetyt ja maksetut
Käyttöoikeudet

 

Näkymään pääsee menuvalikosta kohdasta Palkat > Lomat > Lomapäiväkirjanpito

Lomapäiväkirjanpidossa nähdään tehdyt lomajaksotukset eriteltynä lomanmääräytymisvuosittain, kuukausittain ja palkansaajittain. Näkymässä kerrotaan kunkin palkansaajan kohdalla kyseisen kuukauden lomapalkkajaksotuksen Kertymät sekä mahdolliset jaksotusmuutostarpeet menneille kuukausille. "Kertymät" ja "Jaksotusmuutokset" muodostavat yhdessä "Jaksotustositteen tiedot".

Pääset myös porautumaan lomapalkkavarauksen tositteelle kirjanpitoon. Jaksotustositteen tietojen lisäksi näkymästä näet myös maksettujen lomapalkkojen ja lomarahojen määrän sekä pääset porautumaan palkkalaskelmalle missä lomien maksaminen on käsitelty.

Lomapäiväkirjanpidosta koostetaan tiedot Lomatapahtumien raportille, jossa lomatiedot esitetään kumulatiivisesti. Lomapäiväkirjanpidosta nousevat uudet lomakertymät ja käytettävissä olevat lomapäivät palkkalaskelman pdf-tulosteeseen sekä työajan kirjauksen kirjattavissa oleviin lomapäiviin.

 

Näkymän toiminnot

Lomapäiväkirjanpito -näkymän tietoja voidaan rajata Lomanmääräytymisvuosittain tai Kalenterivuosittain (katso kuva alla, kohta 1). Ajanjaksoksi voidaan valita lomanmääräytymisvuosi tai kalenterivuosi (2). Lisäksi voit valita näytetäänkö koko vuoden tiedot vai vain tietyn kuukauden tiedot (3). Palkansaajia voit valita näkyviin listalta täppäämällä (4). Voit rajata näkymää myös työsuhteen nykytilan mukaan, onko työsuhde voimassa vai ei (5). Päivitä näkymä -painikkeella (6) saat näkymän päivitettyä annetun rajauksen mukaiseksi. Voit myös tallentaa näkymään rajatun tiedon Excel-muotoon (7).

 

Kertymät

Kertymät-osiossa näytetään kyseiseltä kuukaudelta Kertyneet lomapäivät, Kertynyt lomapalkka ja Kertynyt lomaraha. Tiedot päivitetään palkanlaskennasta Kuukausittaisissa velvoitteissa, Lomakertymät-osion Uudelleenlaskettamisen yhteydessä. Kertyneet lomapäivät kertyvät Lomaoikeuden hallinnassa palkansaajalle määritetyn Lomien kertymäsäännön ja työssäoloehdon mukaan. Kertynyt lomapalkka ja Kertynyt lomaraha lasketaan palkansaajalle valitun lomalaskentatavan kaavojen perusteella. 

Lomapäiväkirjanpito-näkymässä kertymätietoja voidaan muokata vain jos kuukaudelta ei vielä ole muodostettu jaksotustositetta Kuukausittaisissa velvoitteissa eikä palkansaajalle ole tallennettu lomalaskennan alkusaldoja.

 

Jaksotusmuutokset

Jaksotusmuutokset-osiossa näytetään onko palkansaajalla muutostarvetta aiempiin lomajaksotuksiin. Muutostarve voi syntyä esimerkiksi lomalaskentatavan muuttumisesta, Palkkaperusteen muutoksesta tai työsuhteen kestoon perustuvasta Loman kertymäsäännön noususta. Linkistä pääsee esikatselemaan ja tekemään muutokset.

Lue lisää Jaksotusmuutoksista

 

Jaksotustositteen tiedot

Jaksotusositteen tiedot -osiossa näytetään yhteen laskettuna Kertymät ja Jaksotusmuutokset. Jaksotustositteen tiedot kertoo ne summat mitkä kirjataan lomapalkkajaksotuksen tositteelle kirjanpitoon. Jaksotustosite-sarakkeesta voit porautua tositteen tietoihin. Jos tositelinkki puuttuu, on tosite vielä muodostamatta Kuukausittaisissa velvoitteissa.

Lue lisää Lomapalkkavelan käsitteleminen kirjanpidossa.

 

Pidetyt ja maksetut

Pidetyt ja maksetut -osiossa näytetään palkkalaskelmilla käsitellyt lomatapahtumat. Pidetyt ja maksetut -osion tapahtumat eivät tule mukaan lomapalkkajaksotuksen tositteen sisältöön. Jaksotustosite sisältää ainoastaan Jaksotustositteen tiedot -osiossa näkyvän tiedon. 

Käyttöoikeudet

Lomapäiväkirjanpito-näkymään vaaditaan Palkanlaskennan Toimintokohtaisista oikeuksissa luku- tai muokkausoikeus kohtaan Palkanlaskenta > Kuukausivelvoitteet. Lisäksi sivulle pääsyyn vaaditaan Palkanlaskija-rooli (P).

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.