SISÄLTÖ

Tässä ohjeessa kerrotaan sivusta, jossa voidaan tehdä uusi kirjauslaji tai muokata olemassa olevaa kirjauslajia.

Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit
Kirjauslajien avulla voidaan määrittää työajan kirjauksessa kirjattavat tuntitiedot. Kirjauslajin laskentasäännöt ovat palkkamallikohtaisia. Esimerkiksi "Ylityö" -nimisellä kirjauslajilla voi ola erilainen laskentasääntö tuntipalkkalaisille ja kuukausipalkkalaiselle. Työajankirjauksessa laji näkyy kuitenkin otsikkotiedon mukaisesti saman nimisenä molemmissa palkkamalleissa.

Uuden kirjauslajin saat lisättyä Lisää uusi kirjauslaji -painikkeesta.

Käyttöohje: Palkkalaskelmalla näkyvän kirjauslajin luominen

Kirjauslajin tiedot

Kirjauslajin tiedoissa annettaan kirjauslajille tarvittavat tiedot ja asetukset.

Kirjauslajit näkyvät palkansaajalle "Työajan kirjaus" -näkymässä aakkos- ja numerojärjetyksessä kirjauslajin nimen perusteella. Huomioi tässä myös kielikäännöksien aakkos- ja numerojärjestys, jos palkansaaja käyttää Netvisoria englanniksi tai ruotsiksi. 

Käytettyjä kirjauslajeja ei voi poistaa näkyvistä listauksesta. Ylimääräisille kirjauslajeille voidaan asettaa nimeen esimerkiksi "X", jotta ne putoavat listan viimeiseksi tai kirjauslajin nimeen voi antaa tiedoksi "EI KÄYTÖSSÄ".

Numero

Kirjauslajin numeroa käytetään integraatioissa, jolloin kirjauslajin numero vastaa toisessa järjestelmässä olevan samankaltaisen kirjauslajin numeroaIntegraatiossa tuntitiedot voidaan tuoda toisesta järjestelmästä Netvisoriin joko älykkäällä Excelillä tai rajapinnan kautta.

Nimi

Kirjauslajin nimi (suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi). Kirjauslajin nimi näytetään valitun käyttöliittymän kielen mukaan, mikäli käännös on annettu. Kirjauslajit listataan työajan kirjaus -näkymässä ja Netvisor-mobiilisovelluksessa numero- ja aakkosjärjestyksessä.

 

Luonne

Kirjauslajin luonne kertoo kirjauslajin tyypin ja vaikuttaa kirjauslajin toimintoon. Kirjauslajit, joiden luonne on "Poissaolot" (eli muut kuin tuntikirjaukset) tulevat poissaoloraporteille. Lisäksi "Poissaolo"-luonne mahdollistaa massakirjaukset työajankirjauksen kohdassa "Lisää loma/poissaolo".

Muuten poissaolo käyttäytyy samalla tavalla kuin normaali tuntikirjaus. Muut kuin Tuntikirjaus -luonteiset kirjauslajit tulevat valittaviksi Lomakalenteriin poissaolotyypiksi.

Työaika > Lomat ja palkat > Lomakalenteri 

Tuntikirjaus

Tuntikirjaus on normaali kirjauslaji, jolle kirjataan tunteja

Isyys- ja äitiysloma

Isyys- ja äitiysloma eivät toistaiseksi sisällä erikoiskäsittelyä, mutta tulevat lomalistaan ja poissaoloihin näkyviin poissaoloina.

Vuosiloma

Vuosiloma -luonne vaikuttaa myös palkkalaskelmiin. Jos palkkajaksolla on Vuosiloma-luonteen kirjauksia, tuodaan kirjausten arvo palkkalaskelmalle Pidetyt ja maksettavat lomapäivät –kenttiin ehdotuksena, alla olevan kuvan mukaisesti.

Yksikkö

Yksikkönä voi olla tunti tai päivä.

Vuosilomat kirjataan aina kokonaisina vuosilomapäivinä Netvisorin työajan kirjaukseen. Vuosilomien osalta yksikkö tulee aina olla päivä, ei tunti.

Vaikuttaa lomaoikeuteen

Valinta vaikuttaa siihen, lasketaanko kirjauslaji mukaan, kun vertaillaan palkkamallin takana olevaa asetusta 14 päivää tai 35 tuntia. Vain tämän valinnan omaavat kirjauslajit lasketaan mukaan vertailuun.

Käytä liukuman laskennassa

Valinnalla voidaan valita vaikuttaako kirjauslaji liukumaan vai ei.

Käyttöohje: Liukumat

Vaikuttaa työssäolotunteihin

Kyseinen valinta vaikuttaa kirjauslajin yhden työpäivän kokonaistuntimäärään.

Esimerkki: Jos yhdelle päivälle kirjataan normaalia tuntityötä yhteensä 12,5 tuntia klo 8-21 välille, joka sisältää klo 18-21 väliseltä ajalta esimerkiksi iltalisää, joka ei vaikuta työpäivän kokonaistunteihin, jätetään iltalisän kirjauslajille valitsematta, että se vaikuttaa työssäolotunteihin.

Jos iltalisä vaikuttaisi työssäolotunteihin, olisi tällöin työpäivä yhteensä 15,5h eikä 12,5h.

 

Vastaavanlaisia asetuksia voi hyödyntää myös tilanteissa, joissa päällekkäiselle ajanjaksolle kirjataan ylityön perusosia ja korotusosia.

Näytä kirjauslajin tiedot palkkalaskelmalla

Valinta vaikuttaa siihen, tuodaanko kirjauslajin tiedot (nimi ja määrät) palkkalaskelman rivin selitteelle

Mikäli kirjauslaji halutaan saada näkyviin palkkalaskelmalle, tulee kirjauslajille muodostaa kohdepalkkalaji. Kirjauslajille kirjattu työaika näkyy kohdepalkkalajin nimellä palkkalaskelmalla. Lue lisää: Palkkalaskelmalla näkyvän kirjauslajin luominen.

Palkkamallikohtaiset kaavat

Palkkamallikohtaiset kaavat ovat listattuna perustietojen alla.

Palkan peruste

Valitaan, jos kirjauslajin perusteella tehdään tapahtuma palkkalaskelmalle

Kohdelaskennan peruste

Valitaan, jos käytössä on Laskentakohteet / Kustannuspaikat, johon tuntikirjaukset halutaan merkitä

Kerroin ja palkkalajikerroin

Palkkalajikertoimena toimivan a-hinnan kerroin.

Esim. Jos Palkkalajikertoimeksi valittu a-hinta halutaan maksaa kirjatuista tapahtumista yksinkertaisena, annetaan kertoimeksi 1. (esimerkiksi Normaali tuntityö)

Esim. Jos Palkkalajikertoimeksi valittu a-hinta halutaan maksaa kirjatuista tapahtumista kaksinkertaisena, annetaan kertoimeksi 2. (esimerkiksi Sunnuntaityö 200%)

Esim. Jos Palkkalajikertoimeksi valittu a-hinta halutaan maksaa kirjatuista tapahtumista 50%:sena, annetaan kertoimeksi 0,5. (esimerkiksi Ylityön korotusosa 50%)

Kohdepalkkalaji

Palkkamallilta löytyvä palkkalaji, jonka kohdalla tapahtuma halutaan näyttää palkkalaskelmalla

28.9.2017 tehty viikkopäivitys, jossa kirjauslajien hallintaa on muutettu niin, että jatkossa kirjauslajin kaavan kohdepalkkalajiksi voi valita vain sellaisen palkkalajin, jonka ryhmä on jokin seuraavista: Palkat ja lisät, Lomat ja poissaolot tai Verottomat kustannusten korvaukset.

 

Tallentaminen

Muista tallentaa muutokset. Tämä tapahtuu sivun alareunan tallennuspainikkeesta.

 

Valitse palkkamalli missä kirjauslaji on käytössä, ja  määrittele, onko kirjauslaji palkan peruste ja kohdelaskennan peruste.

Käyttöoikeudet

Kirjauslajien hallintaan (Palkat > Asetukset > Palkanlaskennan asetukset > Kirjauslajit) tarvitaan Palkanlaskijan (P) -rooli sekä palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa muokkausoikeudet kohtiin: Kirjauslajien hallinta, Perustiedot ja Palkkamallit, -lajit ja lomalaskentatavat. Palkanlaskennan profiilit, joissa on valmiina tarvittava oikeus: Kaikki oikeudet.
Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.