Tapio Naumanen

Visma

Palkansaajien tietojen tuonnin muutokset

30-08-2018 5:05 pm tekijä Tapio Naumanen

Employee.nv -resurssia käytetään palkansaajien tietojen tuontiin Netvisoriin. Tänä vuonna  lainsäädännössä on GDPR:n myötä tarkennettu palkansaajien käsittelyyn liittyviä vaatimuksia.

 

Ensi vuonna palkansaajien palkkatietojen ilmoittaminen mullistuu tulorekisterin myötä. Näihin vaatimuksiin vastatessamme teemme muutoksia myös rajapintaan. Tässä ilmoitettavien muutoksien lisäksi tulemme vielä tekemään muitakin muutoksia, jotka vaikuttavat taaksepäinyhteensopivuuteen.

 

Ennen kuin nämä ja muut muutokset siiretään tuotantoon tiedotamme siitä vielä erikseen ja etukäteen.

Palkansaajan yksilöinti

Employeeidentifier-elementti muutetaan vapaaehtoiseksi. Elementtiä käytetään jatkossa vain suomalaisen henkilötunnuksen tuomiseen. Suositeltavaa on käyttää suomalaista henkilötunnusta, jos se vaan on tarjolla.

 

Jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, on tuotava laajemmin tietoja, joilla henkilö tunnistetaan. Alla on lueteltu tuotavat tiedot. Kaikki tiedot ovat pakollisia, jos employeeidentifier-elementtiä ei tuoda.

Tuotavat tiedot

Tunniste (foreignidentifier)

 • Tällä tuodaan TIN-tunniste, ulkomaalaisen henkilötunnuksen tunnus tai muu tunnus. Suositeltavaa on käyttää TIN-tunnistetta, jos se on tarjolla.
 • Tunnisteen tyyppi annetaan tägille type attribuuttina, jonka vaihtoehdot:
  • TIN-tunniste (suositeltava vaihtoehto) - taxidentificationnumber
  • Ulkomainen henkilötunnus - foreignpersonalidentifier
  • Muu tunniste - other
 • Tunniste-kentän maksimipituus on 30 merkkiä.

Tunnisteen myöntänyt maa (issuingcountry)

 • Maana ilmoitetaan se maa, joka on myöntänyt tunnisteen henkilölle. Huom. Tunnisteen myöntänyt maa ei ole sama asia kuin kansalaisuus, jolle on oma kenttänsä.
 • Maa ilmoitetaan ISO3166-maakoodiston mukaisena 2-kirjaimisena koodina.

Sukupuoli (gender)

 • Tuodaan sukupuolitieto antamalla tägille value attribuutti female tai male.

Syntymäaika (dateofbirth)

 • Tuodaan syntymäaika ANSI muodossa esim. 2018-08-30.

Yrityspalkansaaja

 • <employeebaseinformation> elementin alle tulee kaksi uutta vapaaehtoista kenttää (companyidentifier) ja (companyname).
 • Jos näihin on syötetty tietoa, niin henkilötunnisteita (employeeidentifier, foreignidentifier) ei saa esiintyä sanomassa.
 • Jos henkilöön liittyviin tietokenttiin (firstname, lastname, gender, dateofbirth) on syötettynä jotain, jätetään näiden sisältö huomiotta.

Palkansaajan numero vai henkilötunnus?

Tuotaessa muilla resursseilla tietoja palkanlaskentaa varten (esimerkiksi tuntikirjaus- tai matkalaskutietoja), voidaan palkansaaja yksilöidä henkilötunnuksella tai palkansaajan numerolla.

 

Palkansaajien tietoja noudettaessa pyyntö tehdään palkansaajan henkilötunnuksella tai numerolla. Henkilötunnuksilla kysyttäessä palautteessa ei tule olemaan mukana sellaisia palkansaajia, joilla ei ole annettuna suomalaista henkilötunnusta. Tästä syystä suosittelemme käyttämään palkansaajan numeroa henkilötunnuksen sijaan. Käytäntö on myös GDPR:n mukainen. Henkilötunnusta ei tule käsitellä muutoin kuin silloin kun se on välttämätöntä. Emme kuitenkaan tule poistamaan henkilötunnuksella identifiointia rajapinnassa, jotta nekin järjestelmät, jotka toimivat vain henkilötunnuksen mukaan, voivat toimia myös jatkossa.

Ammattiluokka

Uutena pakollisena elementtinä tuodaan palkansaajan ammattiluokka (occupationclassification). Ammattiluokka on mukana jo nyt vapaaehtoisena kenttänä, mutta muuttuu pakolliseksi 30.11.2018. Tämä tulee vaikuttamaan taaksepäinyhteensopivuuteen.

 

Ammattiluokka ilmoitetaan TK10-luokituksen mukaisena 5-numeroisena koodina. Koodistosta voit lukea lisää Tilastokeskuksen-sivuilta.

 

Ammattiluokka löytyy käyttöliittymästä palkansaajan työsuhteiden näkymästä.

Muut tulevat muutokset

Tulorekisterin myötä raportointitarpeet laajenevat palkanlaskentajärjestelmissä. Tämän myötä employee.nv-resurssiin tulee syksyn aikaan myös muita muutoksia, joista tiedotamme tarkemmin myöhemmin. Muut tiedot tulevat olemaan vapaaehtoisia, mutta suositeltavia antaa.

Esimerkkiaineistot

Palkansaajan tuonti muutoksien jälkeen

<root>

    <employee>

        <employeebaseinformation>

            <employeeidentifier>090778-937T</employeeidentifier><!--Suomalainen henkilötunnus. Jatkossa vapaaehtoinen, mutta joko suomalainen henkilötunnus tai ulkomainen tunniste vaaditaan-->

            <foreignidentifier type="taxidentificationnumber" issuingcountry="SE">123</foreignidentifier><!--Ulkomainen tunniste-->

            <!--foreignidentifier type="foreignpersonalidentifier" issuingcountry="GB">QQ123456C</foreignidentifier>

            <foreignidentifier type="other" issuingcountry="EE">xxxyyy</foreignidentifier-->

            <firstname>Testi</firstname>

            <lastname>Testailija</lastname>

            <phonenumber>+358501234567</phonenumber>

            <email>testi.testailija@company.com</email>

            <gender value="female"></gender> <!--Palkansaajan sukupuoli. Pakollinen, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole annettu. Annetaan tyhjänä-->

            <dateofbirth>1980-01-01</dateofbirth> <!--Palkansaajan syntymäaika. Pakollinen, jos suomalaista henkilötunnusta ei ole annettu-->

        </employeebaseinformation>

        <employeepayrollinformation>

            <streetaddress>Testitie 1</streetaddress>

            <postnumber>00100</postnumber>

            <city>Helsinki</city>

            <municipality>Helsinki</municipality>

            <country>fi</country>

            <nationality>fi</nationality>

            <language>fi</language>

            <employeenumber>16</employeenumber>

            <profession>Testaaja</profession>

            <jobbegindate format="ansi">2018-08-30</jobbegindate>

            <payrollrulegroupname>Kuukausipalkkalaiset</payrollrulegroupname>

            <bankaccountnumber>FI7199201600036806</bankaccountnumber>

            <bankidentificationcode>NETBFI99</bankidentificationcode>

            <accountingaccountnumber>1751</accountingaccountnumber>

        </employeepayrollinformation>

    </employee>

</root>

 

 

Yrityspalkansaajan tuonti muutoksien jälkeen

<root>

    <employee>

        <employeebaseinformation>

            <!--Tuotaessa yritys palkansaajana, henkilön tunnistetietoja (employeeidentifier, foreignidentifier) ei saa esiintyä sanomassa.

            Lisäksi kenttien firstname, lastname, gender ja dateofbirth sisältö jätetään huomiotta-->

            <companyidentifier>3658159-9</companyidentifier> <!--Y-tunnus-->

            <companyname>Yritys Oy</companyname> <!--Yrityksen nimi-->

            <phonenumber>+358501234567</phonenumber>

            <email>yritys.oy@company.com</email>

        </employeebaseinformation>

        <employeepayrollinformation>

            <streetaddress>Testitie 1</streetaddress>

            <postnumber>00100</postnumber>

            <city>Helsinki</city>

            <municipality>Helsinki</municipality>

            <country>fi</country>

            <nationality>fi</nationality>

            <language>fi</language>

            <employeenumber>16</employeenumber>

            <jobbegindate format="ansi">2018-08-30</jobbegindate>

            <payrollrulegroupname>Kuukausipalkkalaiset</payrollrulegroupname>

            <bankaccountnumber>FI7199201600036806</bankaccountnumber>

            <bankidentificationcode>NETBFI99</bankidentificationcode>

            <accountingaccountnumber>1751</accountingaccountnumber>

        </employeepayrollinformation>

    </employee>

</root>

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin