Oma Netvisor on etusivu kirjanpitäjille, palkanlaskijoille tai konsernin kirjanpitäjille omien vastattavien asiakkaidensa tapahtumiin. Toiminnon avulla tilitoimiston työ tehostuu ja laatu paranee, kun sekä avoimet tehtävät että automaation aste Netvisorissa tuodaan näkyville. Palvelu aktivoidaan useammassa erässä syyskuun 2020 aikana. 

Oma Netvisor koostuu jatkossa viidestä eri osa-alueesta:

 1. Taloushallinto
 2. Ostot (Julkaistaan myöhemmin)
 3. Palkat (Julkaistaan myöhemmin)
 4. Myynnit (Julkaistaan myöhemmin)
 5. Omat asiakkaat 

Oma Netvisor - näkymään pääsee oman nimen alta avautuvasta valikosta, josta voi valita esim. Taloushallinto - näkymän. Jotta näkymään pääsee, pitää olla tilitoimistoon kirjanpitäjä -rooli. 

Kun näkymään menee ensimmäistä kertaa, ohjataan valitsemaan Omat asiakkaat, jotta voidaan näyttää tarvittavat tunnusluvut niille asiakkaille, jotka ovat käyttäjän vastuulla. 

Suosittelemme, että ensimmäisellä kerralla mennään suoraan Omat asiakkaat - valintaan ja valitaan asiakkaat, jonka jälkeen siirrytään Taloushallinto-näkymään yllä mainitulla tavalla.

Omat Asiakkaat - näkymä

Omat asiakkaat - näkymässä päästään valitsemaan omat, vastuulla olevat asiakkuudet. Nämä asiakkaat näytetään muissa Oma Netvisor-näkymissä. Näkymässä listataan kaikki asiakkaat, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Asiakkuus voi olla myös Netvisor suora-asiakas; mikäli käyttäjällä vain on riittävät käyttöoikeudet asiakkuuteen, voi käyttäjä valita asiakkaan Omat asiakkaat-näkymässä.

Asiakas valinta tehdään klikkaamalla liukuvalinta Kyllä-asentoon. Vastuuhenkilökohdassa näytetään maksimissaan viisi henkilöä, mutta vastuuhenkilöitä voi olla tätä enemmän. 

Hakutoiminnolla voidaan hakea asiakas nimen tai nimen osan perusteella. Hakutoiminto filtteröi asiakaslistaa sitä mukaan, kun kirjoitetaan. Vastuuhenkilöinä näkyy henkilöiden nimet, jotka ovat ottaneet kyseisen asiakkuuden seurantaan.

 

Taloushallinto - näkymä 

Taloushallinto-näkymä koostuu kahdesta osiosta - Omat asiakkaat ja Sujuvampi arki. 

Omat asiakkaat

Omat asiakkaat - osioon on koottu kuukauden katkoon liittyviä tunnuslukuja tai ikoneita ilmoittamaan, onko jotain tekemättä. Tunnusluvuista pääsee porautumaan kyseisen asiakkaan tietoihin, otsikon mukaiseen toimintoon. 

 

Näkymä näyttää oletuksena tilanteen kolme kuukautta takautuvasti. Päivämääriä voi itse vaihtaa. Päivämäärä rajaus vaikuttaa yllä olevaan taloushallinto näkymään. Sujuvampi arki (Taloushallinto) näyttää aina tilanteen yrityksen avauksesta tähänpäivään asti. 

Jos käyttäjällä ei ole Netvisorissa kyseisen yrityksen osalta tiedotusnäkymän oikeuksia, näytetään Oma Netvisor näkymässä kyseisen rivin kohdalla lukon kuvaa. Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia itse lisätä tiedotusnäkymä oikeuksia asiakasyritykseen (hänellä ei ole käyttäjähallitsija -oikeutta), pitää hänen pyytää tilitoimiston pääkäyttäjää lisäämään tarvittavat oikeudet.

Tiedot päivittyvät Oma Netvisor näkymään automaattisesti 15 minuutin välein. Mikäli käyttäjä kuitenkin itse tekee muutoksia tietyn yrityksen alla, niin kyseisen yrityksen tiedot päivittyvät Oma Netvisor näkymään ajantasaisesti. Mikäli jonkin tietyn yrityksen tiedot halutaan saada päivittymään heti, niin käyttäjän tulee kirjautua kyseiseen yritykseen ja tämän jälkeen palata Oma Netvisor-näkymään, jolloin kyseisen yrityksen tiedot päivittyvät ajantasaisesti.

Näkymässä on alla olevia tietoja:

Viimeisin lukittu kausi

Näytetään viimeinen lukittu ALV-kausi. Viimeisen lukitun kauden perässä näytetään varoituskolmio -ikoni mikäli: 

 • ALV-ilmoituksen voi tehdä
 • ALV-laskelma on tekemättä
 • Kausiveroilmoitusta ei ole muodostettu
 • Kausiveroilmoitusta ei ole lähetetty

Kun kausiveroilmoituksen lähetyspäivä lähestyy tai ilmoitus on myöhässä, näytetään stop merkki -ikoni. Menemällä hiirellä ikonin päälle näytetään ilmoituksen sisältö.

Linkki ohjaa siihen toimintoon, mikä on tekemättä esim., mikäli ALV-laskelma on tehty, mutta kausiveroilmoitusta ei ole muodostettu, ohjataan kausiveroilmoituksen tekemiseen.

Kohdistamattomat viitesuoritukset

Mikäli asiakkaalla on kohdistamattomia viitesuorituksia, näytetään näiden kappalemäärä ja jos kaikki on kunnossa, näytetään 0 kpl.

Tiliotteet

Tarkastellaan tiliotteiden ja tiliotetta vastaavan kirjanpidontilin saldoa kyseiseltä ajanjaksolta. Mikäli saldot täsmää, näytetään tarkistusmerkki -ikoni, mikäli on eroa näytetään varoituskolmio -ikoni.

HUOM! Nordean lähettämät ns. 0-tiliotteet on otettu huomioon ja niitä ei huomioida tarkastelussa

Mikäli saldot täsmää, eikä ole eroja, näytetään vihreä OK - kuvake. Jos saldoissa on eroa, näytetään oranssi huutomerkki. 

Tarkastamattomat tiliöinnit 

Tarkastellaan tositteita, jotka on lisätty tai muutettu, mutta ei ole hyväksytty. Näytetään tositteiden kappalemäärä.

Täsmäytykset: Myyntireskontra ja ostoreskontra

Tarkastellaan myyntireskontran ja ostoreskontran täsmäytysnäkymän eroja.  Mikäli kaikki täsmää näytetään tarkistusmerkki -ikoni, mikäli on eroa näytetään varoituskolmio -ikoni. Jos näkymän hakuajan sisällä on yksikin päivä, jolloin on erotusta, tästä näytetään varoituskolmio, vaikka erotus olisi hakuajan viimeisenä päivänä kunnossa. 

Erottavat tositteet

Tarkastellaan niitä tositteita, joiden debit / kredit eroaa. Mikäli eroja löytyy, näytetään kappalemäärä.

Kirjatun ja laskennallisen ALV-summan ero

Tarkastellaan tositteita, joiden kirjatun ja laskennallisen ALV-summa eroaa toisistaan. Mikäli eroja löytyy, näytetään euro- ja kappalemäärä

EU-yhteenvetoilmoitus

Tarkastellaan, löytyykö myyntiriveiltä EU-ALV-koodillisia rivejä. Mikäli ei löydy, näytetään tarkistusmerkki -ikoni, mikäli löytyy näytetään varoituskolmio -ikoni. Menemällä hiirellä ikonin päälle, kerrotaan mikä on EU-yhteenvetoilmoituksen tila:

 • onko tekemättä
 • Kuinka monta päivää lähettämiseen
 • Onko lähettämättä
 • Onko myöhässä

Sujuvampi arki (Taloushallinto)

Sujuvampi arki - osioon on koottu erilaisia automaatio- ja muita tunnuslukuja, joiden tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa ns. rutiinityöskentelyä tehostamalla automaation käyttöä. Näkymä näyttää tilanteen yrityksen avaushetkestä tähän päivään asti.

Keskimääräinen kauden katko

 • Näytetään rullaavan 12 kk keskimääräinen kauden katkon aika

Sähköiset tiliotteet / tili /

 • Vertaa tuleeko tiliote sähköisenä verrattuna kaikkiin yrityksen pankkitileihin.

Manuaalisesti käsitellyt kohdistamattomat viitesuoritukset 

 • Viitesuoritusten määrä, jotka käsitelty manuaalisesti. Jos arvo on tyhjä, ei yritykseen ole tullut suoritusta. 

Tiliöintisäännöt 

 • Summa tiliöintisäännöistä

Manuaalisesti tehdyt tositteet

 • Tositteiden määrä, jotka käsitelty käsin

Järjestelmän muodostamat tositteet

 • Automaation avulla muodostetut tositteet 

ALV-ilmoitus lähetetty Netvisorista

 • Viimeisen 12 kk aikana lähetettyjen alv-ilmoituksien prosentuaalinen määrä

ALV maksettu Netvisorista

 • Viimeisen 12 kk aikana maksettujen alv:n prosentuaalinen määrä 


Ostot -näkymä


eScan Documentit: Näyttää montako käsittelemätöntä aineistoa yrityksessä on. Samaan näkymään pääsee Laajennokset > eScan aineiston käsittely -kohdasta.

Uudet ostolaskut: Näyttää montako uutta ostolaskua on yrityksessä, jotka ovat avoimet ostolaskut -näkymän uusi lasku -tilassa. Laskuilla ei ole annettu kiertoa (eli niillä ei ole asiatarkastajaa, eikä hyväksyjää), eikä niitä ole vielä asiatarkastettu. 

Kierrossa olevat ostolaskut: Näyttää laskujen määrän, jotka on laitettu asiatarkastus ja hyväksyntä -kiertoon. Kolmio -kuvakkeesta näkyy tarkemmin montako laskua odottaa asiatarkastusta ja montako odottaa hyväksyntää.

Erääntyneet ostolaskut: Näyttää yrityksen laskut, joiden eräpäivä on menneisyydessä.

Kohdistamattomat hyvityslaskut: Näyttää hyvityslaskujen määrän, joita ei ole kohdistettu. 

Ostolaskut ilman tositetta: Näyttää hyväksytyt ostolaskut, joilta puuttuu tosite. 

Ostolaskujen täsmäytys: Näyttää onko eroa ostoreskontran summaan ja yrityksen ostovelkatilien välillä. Mikäli kaikki täsmää näytetään tarkistusmerkki -ikoni, mikäli on eroa, näytetään varoituskolmio -ikoni. Jos näkymän hakuajan sisällä on yksikin päivä, jolloin on erotusta, tästä näytetään varoituskolmio, vaikka erotus olisi hakuajan viimeisenä päivänä kunnossa. 

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.