SISÄLTÖ

Oma Netvisor on etusivu kirjanpitäjille, palkanlaskijoille, ostoreskontranhoitajille tai konsernin kirjanpitäjille omien vastattavien asiakkaidensa tapahtumiin. Toiminnon avulla tilitoimiston työ tehostuu ja laatu paranee, kun sekä avoimet tehtävät että automaation aste Netvisorissa tuodaan näkyville. Toistaiseksi Oma Netvisor toimii vain tuotantoympäristössä.

Oma Netvisor käyttöönotto

Oma Netvisor koostuu jatkossa viidestä eri osa-alueesta:

 1. Taloushallinto
 2. Ostot 
 3. Palkat
 4. Myynnit (Julkaistaan myöhemmin)
 5. Omat asiakkaat

Oma Netvisor-näkymään pääsee yläpalkista yritysvalikon vierestä:

Oma Netvisor löytyy myös oman nimen alta avautuvasta valikosta. Oman nimen alta avautuvasta valikosta löytyy lisäksi Omat asiakkaat, josta päästään valitsemaan Oma Netvisorissa näkyvät asiakkaat. Yrityksen saan lisättyä Omat Asiakkaat -näkymään, jos käyttäjällä on kyseiseen yritykseen kirjanpitäjä -rooli tai palkanlaskija -rooli, jolla voi lisätä palkka-asiakkaita. 

Kun näkymään menee ensimmäistä kertaa, ohjataan valitsemaan Omat asiakkaat, jotta voidaan näyttää tarvittavat tunnusluvut niille asiakkaille, jotka ovat käyttäjän vastuulla. 

Suosittelemme, että ensimmäisellä kerralla mennään suoraan Omat asiakkaat - valintaan ja valitaan asiakkaat, jonka jälkeen siirrytään Taloushallinto-näkymään yllä mainitulla tavalla.

Käyttöoikeudet

Oma Netvisor on käytössä kaikilla asiakkailla, niin tilitoimistoasiakkailla kuin suora-asiakkaillakin. Oma Netvisoria voi käyttää kirjanpitäjän oikeuksilla, ostoreskontran oikeuksilla ja palkanlaskijan oikeuksilla.

Oma Netvisorin Taloushallinto-osion käyttöön käyttäjällä tulee olla asiakkuuteen KP-rooli, Accounting-osioon kaikki oikeudet, sekä toimintokohtaisissa oikeuksissa Oma Netvisor kohdassa muokkausoikeus. Jos käyttäjällä ei ole Netvisorissa kyseisen yrityksen osalta tiedotusnäkymän oikeuksia, näytetään Oma Netvisor näkymässä kyseisen rivin kohdalla lukon kuvaa. Jos käyttäjällä ei ole oikeuksia itse lisätä tiedotusnäkymä oikeuksia asiakasyritykseen (hänellä ei ole käyttäjähallitsija -oikeutta), pitää hänen pyytää tilitoimiston pääkäyttäjää lisäämään tarvittavat oikeudet.

Ostoreskontra -oikeuksilla voi valita asiakkaan Oma Netvisoriin, jolloin asiakkuudesta näkyy ostoihin liittyvät toiminnot. Ostoreskontran käyttäjä tarvitsee muokkausoikeuden Ostoreskontran perustoimintoihin ja muokkausoikeuden Oma Netvisor-kohtaan.

Palkanlaskijat pääsevät käyttämään Oma Netvisoria palkanlaskijan oikeuksilla ja muokkausoikeudella Oma Netvisor-kohtaan.

Omat Asiakkaat - näkymä

Omat asiakkaat - näkymässä päästään valitsemaan omat, vastuulla olevat asiakkuudet. Nämä asiakkaat näytetään muissa Oma Netvisor-näkymissä. Näkymässä listataan kaikki asiakkaat, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Asiakas valinta tehdään klikkaamalla liukuvalinta Kyllä-asentoon. Vastuuhenkilökohdassa näytetään maksimissaan viisi henkilöä, mutta vastuuhenkilöitä voi olla tätä enemmän. Hakutoiminnolla voidaan hakea asiakas nimen tai nimen osan perusteella. Hakutoiminto filtteröi asiakaslistaa sitä mukaan, kun kirjoitetaan. Vastuuhenkilöinä näkyy henkilöiden nimet, jotka ovat ottaneet kyseisen asiakkuuden seurantaan. Näkymässä ei ole rajausta asiakkaiden määrästä, joten näkymään saa näkyviin kaikki käytössä olevat asiakkaat.

Palkat -näkymän saat käyttöösi palkanlaskijan oikeuksilla valitsemalla oman nimesi alta Omat asiakkaat - Palkat ja klikkaamalla haluamasi asiakkaat asiakaslistauksesta. Tämän jälkeen palkka-asiakkaasi listautuvat Palkat-näkymään.

Luokittelu. Tämä vaikuttaa toistaiseksi vain taloushallinto näkymään. Tämän avulla voit rajata asiakkaita, miten usein näille tehdään toimintoja. Eli katsotaanko esim. tiliotetta päivittäin vai onko kyseessä asiakas, jossa esimerkiksi  ilmoitetaan kvartaaleittain tai tehdään kirjanpito kerran vuodessa. 

Jaettu muistilappu


Tilitoimistojen käyttöön tarkoitettu Jaettu muistilappu on kätevä tapa informoida tilitoimiston sisällä asiakasyritysten erityispiirteistä. Jaettuun muistilappuun on oikeus kaikilla saman tilitoimiston kirjanpitäjillä, joten sinne on turvallista kirjoittaa ylös muistettavia asioita. Jotta tämä näkyy, pitää käyttäjän perusyritys olla tilitoimistossa.

Jaettua muistilappua voidaan hyödyntää etenkin tilitoimiston sisäisissä tuuraustilanteissa kun joku on lomalla tai poissa. Muistilaput näkyvät asiakaskohtaisesti päivämääräjärjestyksessä siten, että uusin muistilappu on ylimpänä.

Muistilappu toimii siten, että ensin valitaan haluttu asiakas alasvetovalikosta Lisää muistilappu.

Kirjoita valitulle asiakasyritykselle muistilappu ja Tallenna.

Tekemäsi muistilappu näkyy nyt listassa ensimmäisenä. Muistilappuun jää myös päivämäärä, milloin muistilappu on tehty. Muistilappua pääset muokkaamaan sinisestä kuvakkeesta klikkaamalla ja kun muistilappu muuttuu tarpeettomaksi, sen voi arkistoida Arkistoi -napista.

Vanhoja, arkistoituja muistilappuja pääset selaamaan asiakaskohtaisesti klikkaamalla Näytä arkisto. 

Vanhoja, arkistoituja muistilappuja pääset selaamaan asiakaskohtaisesti klikkaamalla Näytä arkisto.


Näkymien muokkaus

Taloushallinto, Ostot ja Palkat näkymää voi muokata käyttäjäkohtaisesti ja siirtää näkymien tietoja omaan haluttuun järjestykseen. Tämä onnistuu näkymän rivin otsikosta. Klikataan tätä hiirellä ja pidetään hiiren nappi pohjassa. Sitten otsikon voi siirtää haluamaasi kohtaan näkymässä ja rivien paikkaa vaihdella tämän avulla. Tiedot tallettuvat selaimeen, joten samalla koneella samalla selaimella käytettäessä näkymän järjestys pysyy muistissa. 

 

Taloushallinto - näkymä 

Taloushallinto-näkymä koostuu kahdesta osiosta - Omat asiakkaat ja Sujuvampi arki. 

Omat asiakkaat (taloushallinto)

Omat asiakkaat - osioon on koottu kuukauden katkoon liittyviä tunnuslukuja tai ikoneita ilmoittamaan, onko jotain tekemättä. Tunnusluvuista pääsee porautumaan kyseisen asiakkaan tietoihin, otsikon mukaiseen toimintoon. 

 

Näkymä näyttää oletuksena tilanteen kolme kuukautta takautuvasti. Päivämääriä voi itse vaihtaa. Päivämäärä rajaus vaikuttaa yllä olevaan taloushallinto näkymään. Sujuvampi arki (Taloushallinto) näyttää aina tilanteen yrityksen avauksesta tähän päivään asti.

Tiedot päivittyvät Oma Netvisor näkymään automaattisesti 15 minuutin välein. Mikäli käyttäjä kuitenkin itse tekee muutoksia tietyn yrityksen alla, niin kyseisen yrityksen tiedot päivittyvät Oma Netvisor näkymään ajantasaisesti. Mikäli jonkin tietyn yrityksen tiedot halutaan saada päivittymään heti, niin käyttäjän tulee kirjautua kyseiseen yritykseen ja tämän jälkeen palata Oma Netvisor-näkymään, jolloin kyseisen yrityksen tiedot päivittyvät ajantasaisesti.

Näkymässä on alla olevia tietoja:

Luokittelu

Tämän avulla voit rajata asiakkaita, miten usein näille tehdään toimintoja. Eli katsotaanko esim. tiliotetta päivittäin vai onko kyseessä asiakas, jossa esimerkiksi  ilmoitetaan kvartaaleittain tai tehdään kirjanpito kerran vuodessa. 

Viimeisin lukittu kausi

Näytetään viimeinen lukittu ALV-kausi. Viimeisen lukitun kauden perässä näytetään varoituskolmio -ikoni mikäli: 

 • ALV-ilmoituksen voi tehdä
 • ALV-laskelma on tekemättä
 • Kausiveroilmoitusta ei ole muodostettu
 • Kausiveroilmoitusta ei ole lähetetty

Kun kausiveroilmoituksen lähetyspäivä lähestyy tai ilmoitus on myöhässä, näytetään stop merkki -ikoni. Menemällä hiirellä ikonin päälle näytetään ilmoituksen sisältö.

Linkki ohjaa siihen toimintoon, mikä on tekemättä esim., mikäli ALV-laskelma on tehty, mutta kausiveroilmoitusta ei ole muodostettu, ohjataan kausiveroilmoituksen tekemiseen. Viimeisin lukittu alv kausi kenttä ei päivity päivämäärä-rajauksen vaihdolla kuten muut kohdat, vaan tämä näyttää aina viimeisimmän lukitun alv kauden, riippumatta päivämäärärajauksesta. Samoiten mahdolliset huomiot ei päivity päivämäärärajauksen vaihdolla tässä kentässä, vaan siinä näkyy aina nykytilanne. 

EU-yhteenvetoilmoitus

Tarkastellaan, löytyykö myyntiriveiltä EU-ALV-koodillisia (EUMY, EUPM) rivejä. Mikäli ei löydy, näytetään tarkistusmerkki -ikoni. Mikäli löytyy, näytetään varoituskolmio -ikoni. Tätä näkymää katsotaan 3 kk ajalta riippumatta näkymän päivämäärärajauksesta. Menemällä hiirellä ikonin päälle, kerrotaan mikä on EU-yhteenvetoilmoituksen tila:

 • onko tekemättä
 • Kuinka monta päivää lähettämiseen
 • Onko lähettämättä
 • Onko myöhässä

Oma pääoma

Näytetään yrityksen oma pääoma. Pääoma näytetään siihen päivään, joka on valittu aikarajauksessa. Jos halutaan nähdä esim. viimeinen lukittu kausi, niin aikarajaus tulee laittaa päättymään haluttuun päivään. Oma pääoma päivittyy automaation toimesta aina öisin. Laskukaava on sama kuin taseessa.

Kohdistamattomat viitesuoritukset

Mikäli asiakkaalla on kohdistamattomia viitesuorituksia, näytetään näiden kappalemäärä ja jos kaikki on kunnossa, näytetään 0 kpl.

Tiliotteet

Tarkastellaan tiliotteiden ja tiliotetta vastaavan kirjanpidontilin saldoa kyseiseltä ajanjaksolta. Mikäli saldot täsmää, näytetään tarkistusmerkki -ikoni, mikäli on eroa näytetään varoituskolmio -ikoni.

HUOM! Nordean lähettämät ns. 0-tiliotteet on otettu huomioon ja niitä ei huomioida tarkastelussa

Mikäli saldot täsmää, eikä ole eroja, näytetään vihreä OK - kuvake. Jos saldoissa on eroa, näytetään oranssi huutomerkki. 

Tarkastamattomat tiliöinnit 

Tarkastellaan tositteita, jotka on lisätty tai muutettu, mutta ei ole hyväksytty. Näytetään tositteiden kappalemäärä.

Täsmäytykset: Myyntireskontra ja ostoreskontra

Tarkastellaan myyntireskontran ja ostoreskontran täsmäytysnäkymän eroja.  Mikäli kaikki täsmää näytetään tarkistusmerkki -ikoni. Mikäli on eroa, näytetään varoituskolmio -ikoni. Jos näkymän hakuajan sisällä on yksikin päivä, jolloin on erotusta, tästä näytetään varoituskolmio, vaikka erotus olisi hakuajan viimeisenä päivänä kunnossa. 

Erottavat tositteet

Tarkastellaan niitä tositteita, joiden debit / kredit eroaa. Mikäli eroja löytyy, näytetään kappalemäärä.

Kirjatun ja laskennallisen ALV-summan ero

Tarkastellaan tositteita, joiden kirjatun ja laskennallisen ALV-summa eroaa toisistaan. Mikäli eroja löytyy, näytetään euro- ja kappalemäärä


Sujuvampi arki (taloushallinto)

Sujuvampi arki - osioon on koottu erilaisia automaatio- ja muita tunnuslukuja, joiden tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa ns. rutiinityöskentelyä tehostamalla automaation käyttöä. Näkymä näyttää tilanteen yrityksen avaushetkestä tähän päivään asti.

Keskimääräinen kauden katko: Näytetään rullaavan 12 kk keskimääräinen kauden katkon aika

Sähköiset tiliotteet / tili /: Vertaa tuleeko tiliote sähköisenä verrattuna kaikkiin yrityksen pankkitileihin.

Manuaalisesti käsitellyt kohdistamattomat viitesuoritukset: Viitesuoritusten määrä, jotka käsitelty manuaalisesti. Jos arvo on tyhjä, ei yritykseen ole tullut suoritusta. 

Tiliöintisäännöt: Summa tiliöintisäännöistä

Manuaalisesti tehdyt tositteet: Tositteiden määrä, jotka käsitelty käsin

Järjestelmän muodostamat tositteet: Automaation avulla muodostetut tositteet 

ALV-ilmoitus lähetetty Netvisorista: Viimeisen 12 kk aikana lähetettyjen alv-ilmoituksien prosentuaalinen määrä

ALV maksettu Netvisorista: Viimeisen 12 kk aikana maksettujen alv:n prosentuaalinen määrä 

Ostot -näkymä

Ostot-näkymä koostuu kahdesta osiosta - Omat asiakkaat ja Sujuvampi arki

Omat asiakkaat (ostot)

eScan Documentit: Näyttää montako käsittelemätöntä aineistoa yrityksessä on. Samaan näkymään pääsee Laajennokset > eScan aineiston käsittely -kohdasta.

Uudet ostolaskut: Näyttää montako uutta ostolaskua on yrityksessä, jotka ovat avoimet ostolaskut -näkymän uusi lasku -tilassa. Laskuilla ei ole annettu kiertoa (eli niillä ei ole asiatarkastajaa, eikä hyväksyjää), eikä niitä ole vielä asiatarkastettu. 

Kierrossa olevat ostolaskut: Näyttää laskujen määrän, jotka on laitettu asiatarkastus ja hyväksyntä -kiertoon. Kolmio -kuvakkeesta näkyy tarkemmin montako laskua odottaa asiatarkastusta ja montako odottaa hyväksyntää.

Erääntyneet ostolaskut: Näyttää yrityksen laskut, joiden eräpäivä on menneisyydessä.

Kohdistamattomat hyvityslaskut: Näyttää hyvityslaskujen määrän, joita ei ole kohdistettu. 

Ostolaskut ilman tositetta: Näyttää hyväksytyt ostolaskut, joilta puuttuu tosite. 

Ostolaskujen täsmäytys: Näyttää onko eroa ostoreskontran summaan ja yrityksen ostovelkatilien välillä. Mikäli kaikki täsmää näytetään tarkistusmerkki -ikoni, mikäli on eroa, näytetään varoituskolmio -ikoni. Jos näkymän hakuajan sisällä on yksikin päivä, jolloin on erotusta, tästä näytetään varoituskolmio, vaikka erotus olisi hakuajan viimeisenä päivänä kunnossa. 

Sujuvampi arki (ostot)

Ostolaskuja yhteensä: Näyttää kuinka monta ostolaskua on saapunut Netvisoriin. Laskujen määrään haetaan tästä päivästä lähtien vuoden sisällä tulleet/tehdyt ostolaskut. 

Ostolaskut kanavittain: Näyttää mitä kanavia pitkin ostolaskut ovat saapuneet. Valintoina on skannatut, verkkolaskut ja käsinsyötetyt laskut.

Automaatiosäännöt: Näyttää kuinka monta automaatiosääntöä on luotu 

Tekoälyn osumatarkkuus: Näyttää millä prosentilla tekoälyn tiliöinti on osunut oikein. 

Laskun toimittajalla oletuskiertolista: Näyttää prosenttiosuuden, kuinka monella toimittajalla on käytössä oletuskiertolista

Ostolaskuilla oletuskiertolistat: Näyttää prosenttiosuuden, monella ostolaskulla on käytössä oletuskiertolista.

Ostolaskun toimittajalla oletustili: Näyttää prosenttiosuuden monellako toimittajalla on toimittajatietojen takana määritelty kirjanpidon oletustili.

Palkat -näkymä

Näkymä toimii palkanlaskijan työkaluna ja muistilistana mahdollistaen tehokkaan palkanlaskentaprosessin Netvisorissa.

Palkat -näkymän saat käyttöösi palkanlaskijan oikeuksilla valitsemalla oman nimesi alta Omat asiakkaat - Palkat ja klikkaamalla haluamasi asiakkaat asiakaslistauksesta. Tämän jälkeen palkka-asiakkaasi listautuvat Palkat-näkymään.

Palkat-näkymässä voit lajitella asiakkaita nimen tai vaikka seuraavan palkanmaksupäivän mukaan. Kuvake kertoo, kun kaikki palkanlaskentaprosessin vaiheet ovat tehtyinä vai puuttuvatko esimerkiksi lomapalkkajaksotuksen tositteet. Näkymästä näet myös yhdellä silmäyksellä, jos asiakkaiden Netboxissa on lukemattomia viestejä ja onko verotilisiirrot maksettu.

Omat asiakkaat (palkat)

Seuraava palkanmaksupäivä: Näkymä näyttää yrityksen seuraavan palkanmaksupäivän.

Netboxi viestit: Netvisor -käyttäjä voi lähettää palkanlaskijalle viestejä ja liitteitä Netboxiin. Näkymä näyttää lukemattomien Netboxi viestien lukumäärän.

Palkkalaskelman hyväksyntä: Näytetään hyväksymättömien palkkalaskelmien määrä. Jos hyväksyntä ei ole käytössä, näytetään näkymässä lukko painike.

Maksatus palkat/Tilisiirrot: Näkymä näyttää onko palkkalaskelmia maksamatta. Mikäli palkkoja on maksamatta, näytetään oranssi kolmio, jos kaikki on kunnossa, näytetään vihreä oikein merkki, kun maksu on saapunut tiliotteelle ja tapahtuma on kuitattu maksetuksi. Näkymä näyttää myös onko työnantajasuorituksista muodostettuja tilisiirtoja maksamatta. Mikäli tilisiirtoja on maksamatta, näytetään oranssi kolmio, mikäli maksu on myöhässä, näytetään punainen huutomerkki. Jos kaikki on kunnossa, näytetään vihreä oikein merkki, kun maksu on näkyvillä tiliotteella ja tapahtuma on kuitattu maksetuksi. 

Palkkatietoilmoitukset: Näkymä tarkistaa onko palkkatietoilmoituksia lähettämättä.

Tilityksen maksatus: Näkymä tarkistaa onko tilitykset maksettu. Tilityksiä ovat mm. jäsenmaksut, ulosotot jne. Myös käsin merkitty maksetuksi -tilainen tapahtuma käsitellään maksettuna.

Kirjanpito Tosite/velvoitteet: Tarkistaa onko palkkalaskelmasta muodostunut tosite. Mikäli palkkalaskemille ei ole muodostettu tositetta, näytetään oranssi kolmio, jos kaikki on kunnossa, näytetään vihreä oikein merkki. Velvoitteet katsoo lomapalkkajaksotuksen tositetta. Mikäli lomapalkkajaksotukselle ei ole muodostettu tositetta, näytetään oranssi kolmio, jos kaikki on kunnossa, näytetään vihreä oikein merkki

Erillisilmoitukset: Tarkistaa onko erillisilmoitukset tehty ja lähetetty tai merkitty käsin toimitetuksi.

Sujuvampi arki (palkat)

Aktiiviset palkansaajat: Näyttää monellako palkansaajalla on palkanlaskentapalvelu päällä.

Verkkopalkka %: Näyttää prosenttiosuuden yrityksen verkkopalkkalaskelmien osuudesta.

Yrittäjäpalkka: Näyttää montako yrittäjäpalkkaa yrityksessä on käytössä.

Palkkojen hyväksyntä-toiminto käytössä: Näyttää käyttääkö yritys palkkojen hyväksyntää.

Painajaistilit

Näiden avulla voidaan seurata haluttujen kirjanpidon tilien saldoa.

 

Painajaistilien numerot (kirjanpitotilit) valitaan joko klikkaamalla vihreästä kuvakkeesta Valitse painajaistilit tai näkymän yläosassa olevasta Ratas-ikonista, joka avaa valintaikkunan:


Tilit voidaan hakea joko tilinumeron tai tilin nimen perusteella. Lista filtteröityy sitä mukaan, kun kirjoitetaan numeroa tai nimeä. Tilejä voi valita maksimissaan 8 kappaletta. Valitse haluamasi tilit ja sulje valintaikkuna yläkulman ruksista tai klikkaamalla harmaalta alueelta:

Tiedot päivittyvät Painajaistilit-näkymään heti valinnan jälkeen.

Tilien järjestystä voidaan muuttaa avaamalla valintaikkuna ja raahaamalla tili-tieto toiseen kohtaan

Tieto päivittyy näkymään samantien ja klikkaamalla tiliä voi katsoa kyseisen tilin tilikohtaisia kirjauksia.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.