Järjestelmään on mahdollista tallentaa asiakkaiden yhteyspyyntöjä myös manuaalisesti, ilman ulkoisten viestilähteiden käyttöä. Yhteyspyynnöstä voidaan luoda uusi tehtävä, tai kohdistaa se kommenttina jo olemassa olevalle tehtävälle.

Tehtävät > Yhteyspyynnöt > Uusi yhteyspyyntö

Yhteystiedot - Yrityksen tai henkilöasiakkaan nimi
Asiakkaan tiedot - Yhteyshenkilön, tai kontaktoijan nimi
Sähköposti - Asiakkaan tai yhteyshenkilön sähköpostiosoite
Oletustyönkulku - Mihin työnkulkuun yhteyspyynnöstä muodostettava uusi tehtävä oletuksena luodaan
Aihe - Tästä tiedosta muodostetaan luotavan tehtävän otsikko
Kuvaus - Tähän kirjoitettava kuvaus tallennetaan luotavan tehtävän kommentiksi

Tallentamisen jälkeen siirrytään automaattisesti yhteyspyyntölistaukseen.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.