Tehtävä on Tehtävänhallinnan keskeinen käsite. Lähtökohtaisesti kaikki yrityksen liiketoiminnot ovat asiakkaille ja sidosryhmille muodostettavia tehtäviä. Tehtävän luonteen mukaisesti se ohjataan haluttuun työnkulkuun, joka määrittelee millaista toimintopolkua pitkin se etenee.

Tehtävään liitetään kaikki tarpeelliseksi katsottu tieto palvelun toiminnoilla

  • Asiakas ja tämän yhteyshenkilö
  • Asiakirjat ja dokumentit
  • Viestintä ja asiakaskeskustelu
  • Käyttäjien työaika
  • Muut taloustiedot, kuten tarjoukset, tilaukset, myyntilaskut, ostolaskut (kulurivit) ja matkalaskut (kulurivit)

Uuden tehtävän luominen
Tehtävät > Tehtävänhallinta > Uusi tehtävä

Uuden tehtävän luomisen voit käynnistää myös:

  • Käyttöliittymän oikean yläkulman "Luo uusi" -toiminnolla ("Luo uusi > Tehtävä")
  • Henkilökohtaisesta työnäkymästä ("Tehtävät > Tehtävänhallinta > Omat työnäkymät"), vasemmasta yläkulmasta
  • Lisäksi mm. asiakaskortilta, tehtävälistauksesta jne.

Tehtävän luonnin kentät

Asiakas - Tehtävä on aina sidottu asiakkaaseen. Mikäli asiakasta ei löydy asiakasrekisteristä, perustetaan asiakaskortti ensin. Uuden tehtävän luonti kannattaa aloittaa tallennuksen jälkeen suoraan asiakaskortilta.
Asiakkaan yhteyshenkilö - Asiakaskortille talletettu asiakkaan yhteyshenkilö. Mikäli yhteyshenkilöä ei ole vielä talletettu, tulee ko. tieto käydä tallettamassa asiakaskorttiin (tämä voidaan tehdä myös tehtävän kautta myöhemmin).
Työnkulku - Tehtävä perustetaan haluttuun työnkulkuun. Työnkulkua ei tehtävälle voi enää vaihtaa, vaan virhetilanteessa on luotava kokonaan uusi tehtävä.

Kuvaus - Tehtävän kuvaus
Laskutustila - Oletuksena Laskuttamaton, tätä kenttää päivitetään myöhemmin kun tehtävää käsitellään ja tehtävälle lisätään laskutettavia kulurivejä
Prioriteetti - Matala, Normaali tai Korkea. Priorisointiin liittyy myös eri näkymissä näytettävä värikoodaus
Vastuuhenkilö - Henkilö, joka vastaa tehtävästä
Myyjä - Tehtävälle merkitty myyjä. Käytetään mm. myyntiraporttien tiedoissa.

Projekti - Mikäli tehtävä liittyy johonkin suurempaan kokonaisuuteen, kuten projektiin tai kampanjaan, voidaan linkitys tehdä tässä
Määräpäivä - Tehtävän deadline
Työtuntimääräarvio - Tehtävän vaatiman työajan määräarvio
Laskutusprosessi - Tässä määritetään laskutettavat kulutyypit

Lisätietokentät - Lisätietokenttiä voidaan tarvittaessa käyttää erilaisiin tyypityksiin ja lisäinformaation tallentamiseen. Kentät perustetaan ja määritellään CRM-pääkäyttäjän toimesta.

Tehtävän käsittely
Tallennuksen jälkeen juuri tallennettu tehtävä näkyy näytössä ja on käsiteltävissä.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.