Viestipohjia käytetään viestittäessä asiakkaalle Tehtävän kautta. Viestipohjaan on tarkoitus kirjata tietyt perusasetukset ja -tekstit, jottei kaikkea tarvitse aina kirjoittaa ns. puhtaalta pöydältä.

Tehtävät > Asetukset > Viestipohjat
Viestipohjien hallintanäkymässä listataan olemassa olevat viestipohjat (katso kuva yllä, kohta 1). Uuden viestipohjan luomisen toiminto löytyy oikeasta yläkulmasta (2), ja viestipohjien poistotoiminto kohdasta (3).

Uuden viestipohjan lisääminen

Viestipohjan nimi - Anna viestipohjalle kuvaava nimi
Lähettäjän nimi - Nimi, joka näkyy Tehtävältä lähetetyn sähköpostiviestin lähettäjänä
Lähettäjän sähköpostiosoite - Sähköpostin lähetysosoite (lähinnä viestiin vastaamista varten, viestit lähetetään aina järjestelmän toiminnoilla, eli lähetyksessä ei käytetä tähän kirjattua osoitetta)
Viestin otsikko - Lähetettävän sähköpostin otsikko

Viestikomennot

%tunnus% - Tehtävän juokseva numero, muotoa NV#10010. Komento tuo viestille sen tehtävän numeron, josta viestiä asiakkaalle lähetetään.
%tehtavannimi% - Tehtävän nimi. Komento tuo viestille sen tehtävän nimen, josta viestiä asiakkaalle lähetetään.
%kayttaja% - Komento tuo viestille oman käyttäjänimesi järjestelmän perustiedoista
%viesti% - Komento tuo viestille lähetyksen valmisteluvaiheessa valitsemasi kommentit

Viestin lähettäminen
Viestin lähettäminen käynnistetään tehtävältä.
Seuraavaksi valitaan kommentit ja liitteet, jotka halutaan ottaa viestiin mukaan. Kommentti viestille valitaan rastittamalla se vasemmasta reunasta, liitetiedoston kanssa menetellään samalla tavalla.

Kun valinnat on tehty, paina "Jatka viestin lähetykseen valituilla kommenteilla ja liitteillä" -nappia.
Lähetysikkunassa voit vielä lisätä vastaanottajia, määritellä ovatko he vastaanottajia vai kopion saajia, vaihtaa viestipohjaa, lisätä ja muotoilla viestin sisältöä. Viesti lähetetään alaosan painikkeella "Lähetä viesti". Viesti tallentuu tehtävälle uutena kommenttina.
Mikäli asiakas vastaa saamaansa sähköpostiin, muuttamatta viestin otsikkoa (NV#-tunniste pitää löytyä otsikosta), ohjautuu viesti suoraan oikealle tehtävälle ja järjestelmä muodostaa siitä uuden kommentin. Viestin käsittelijä näkee tehtävän boldattuna omassa työnäkymässään.Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.