Joidenkin taulukoiden yhteydessä on Valitse kentät -linkki (katso kuva alla, kohta 1). Avautuvan hallintaikkunan saa esille ja piiloon samasta linkistä.

Näytettävien kenttien valinta

Taulukoissa näytetään oletuksena joitain tietoja, mutta käyttäjä voi itse valita mitä kenttiä hän taulukossa haluaa näytettävän. Valitaan ne, jotka halutaan näyttää ja poistetaan valinta niiden kohdalta, joita ei haluta nähdä. Muutokset astuvat voimaan painamalla painiketta "Päivitä näkymä".

Ryhmittely
Toiminnolla (katso kuva yllä, kohta 1) voi ryhmitellä taulukon tiedot alasvetovalikosta valitun arvon mukaan. Muutokset astuvat voimaan painamalla painiketta "Päivitä näkymä" (3).

Suodattaminen
Toiminnolla (2) voidaan valita pudotusvalikosta kenttä, jonka avulla taulukon sisältöä halutaan rajata. Tässä esimerkissä taulukossa halutaan näyttää vain ne tehtävät, joiden kuluva vaihe sisältyy teksti "alku". Päivitä näkymä -painike (3) päivittää taulukon tiedot.

Tietojen tuominen Excel-taulukkoon
Linkkiä (4) painettaessa taulukon tiedot tallennetaan Excel-tiedostoon. Toiminto tuo myös niiden sarakkeiden tiedot, joita ei ole valittu näkyviksi (näytettävien kenttien valinta). Tämän jälkeen tietoja voidaan käsitellä Excel-taulukossa halutulla tavalla (muokata, tallentaa, tulostaa jne.).Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.