Tähän hallintaosioon pääsy edellyttää hallintaoikeuksia, jotka määritetään palveluhallinnan käyttöoikeuksissa.
Käyttöoikeuksien hallinnassa painetaan käyttäjän nimeä, jotta päästään muokkaustilaan. Asiakkuudenhallinnan profiili on sivulla alimmaisena:

Käyttäjien valinta tiimeihin ja CRM-käyttöoikeuksien asettaminen edellyttää, että käyttäjälle on palveluhallinan käyttöoikeuksissa määritetty rooli asiakkuudenhallintaan.
Ei oikeutta = Ei voi käyttää CRM-osiota
Selaus = Voi selata CRM-osiota, ei voi muokata mitään tietoja
Käsittely = Normaali CRM:n peruskäyttöoikeus
Manageri = Laajemmat raportointimahdollisuudet kuin Käsittelijällä
Hallinta = Kaikki oikeudet CRM-osioon

Käyttäjät

Asiakkuudenhallinnan palveluoikeuden lisäys käyttäjille
Asiakkuudenhallinnan käytöstä peritään käyttäjäkohtainen kuukausiveloitus. Mikäli käyttäjän oikeudet poistettaan CRM:n puolelta, oikeudet ja laskutus päättyvät kuluvan kuukauden loppuun. Vain palveluoikeuden omaavat käyttäjät voivat käyttää palvelua ja vain heille voidaan määrittää tehtäviä, aktiviteettejä ja muita tietoja.

Tehtävät > Asetukset > Tehtävänhallinnan asetukset > Käyttäjähallinta
Jotta yo. kuvan Maija voi käyttää CRM:n toimintoja, tulee hänellä peruskäyttöoikeuden (Käyttäjäoikeuksien hallinnan CRM-profiili) lisäksi olla tarpeelliset oikeudet seuraaviin:

  • Asiakas- ja myynninohjaus
  • Tehtävä- ja projektihallinta

Oikeudet lisätään asettamalla tarvittavat rastit ruutuun, minkä jälkeen painetaan Tallenna käyttöoikeus -nappia.

Mikäli käyttöoikeudet poistetaan, ovat ne voimassa poistokuukauden loppuun saakka:

Uuden tiimin luominen

Avaa kohta "Tiimien hallinta":

Uusi tiimi luodaan Luo uusi tiimi -linkistä, tiimille annetaan nimi ja se tallennetaan.
Tallennuksen jälkeen avautuvalla sivulla voidaan saman tien lisätä halutut käyttäjät uuteen tiimiin. Valitse käyttäjä valikosta ja paina "Lisää käyttäjä"-nappia.

Tiimien jäsenten oikeudet tehtävän vaiheen tekemiseen määritetään työnkulussa. Käyttäjä voi avata tehtävän ainoastaan niissä vaiheissa,  joissa tekijänä on se tiimi joihin käyttäjä kuuluu. Tiimit kannattaa suunnitella henkilöiden työkuvien mukaisesti. Jos työnkulun tarve on suoraviivainen ja käyttäjät tekevät kaikkia vaiheita, niin yhdellä tiimillä, jossa kaikki ovat jäsenenä, selviää. Käyttäjä voi kuulua useampaan tiimiin.

Tiimien asettamisesta vaiheille on ohjeet työnkulun hallinnan yhteydessä.

Käyttäjien lisääminen tiimeihin voidaan hoitaa myös samalla kertaa käyttäjäoikeuksien lisäämisen kanssa.

Kynälehtiöstä avataan muokkausnäkymä, missä rastitetaan käyttäjän tarvitsemat palvelut ja samalla määritellään hänen tiimijäsenyytensä. Mikäli tiimejä on useita, ne voidaan valita monivalinnalla (CTRL + hiiren vasen nappi).Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.