Linkki: Communityn julkaisutiedote

Lomatapahtumien raportti
Raportin hyödyt
Lomatapahtumien raportin sarakkeiden tiedot
Lomatapahtumien raportin sivun toiminnot
Kaikki tiedot
Palkansaajakohtainen lomatapahtumien raportti
Käyttöoikeudet

Lomatapahtumien raportti

Lomatapahtumien raportin aloitussivulla näytetään oletuksena kuluvan kuukauden kertyneet ja pitämättömät lomapäivät sekä maksamattomat lomapäivät kumulatiivisesti lomanmääräytymisvuodelta. Tiedot tulevat palkanlaskennan Lomapäiväkirjanpidosta heti kun arvot on uudelleenlasketettu kuukausittaisissa velvoitteissa.

Palkat > Lomat > Lomatapahtumien raportti

Raportti näyttää vain työsuhteen voimassaoloajalta kertyneet lomapäivät. Mikäli raportilta puuttuu lomapäiväkirjanpidossa näkyviä lomapäiviä, tarkista palkansaajaan työsuhteen aloituspäivämäärä.

Torstaina 20.2.2020 viikkopäivityksessä muokattiin Lomatapahtumien raportin ulkoasua: 

Selkeytimme lomatapahtumien raportin ulkoasua. Palkansaajakohtaiselta Kaikki tiedot -raportilta on oletuksena piilotettu näkyvistä Suunnitellut ja Kirjattavissa olevat lomat sekä sarakeryhmien järjestystä on muutettu siten että nyt näkymässä on ensimmäisenä Jaksotuskertymät, sen jälkeen näkyy Pidetyt ja Maksetut lomat ja viimeisenä oikeassa reunassa on Kumulatiivinen tilanne.

 

Raportin hyödyt

Raportin avulla on haettavissa lomasaldot tiettynä ajankohtana esimerkiksi tilinpäätöshetkeen tai muuhun täsmäytysajankohtaan. Oletuksena näet nykyhetken tilanteen, mutta ajankohtaa vaihtamalla voidaan palata esimerkiksi vuodenvaihteen ajankohtaan.

 • Lomapalkkavelan näkeminen palkansaajittain haluttuna aikajaksona 
 • Lomatapahtumien tarkasteleminen yksityiskohtaisesti helpottaa tietojen varmistamista ja korjaamista
 • Kaikki lomatapahtumat ovat nähtävillä yhdellä kertaa 
 • Lomatapahtumat näytetään ansainnan mukaisesti koostettuna

Lomatapahtumien raportilta voi tarkistaa palkansaajan käytettävissä olevat lomapäivät sekä uudet kertymät kuukausikohtaisesti. Maksamaton lomapalkka ja lomarahat tulevat Netvisorissa kuukausittaisissa velvoitteissa kerrytetyistä lomapalkoista tai lomalaskennan alkusaldoihin kirjatuista lomapalkkajaksotuksesta.

Lomatapahtumien raportilla ei eritellä lomapalkkavelan sivukuluja eivätkä sivululut sisälly lomapalkkajaksotuksen summiin. 

Kuukausikohtaisesta raportista näkee, paljonko yhdelle palkansaajalle on kertynyt lomapäiviä ja paljonko niistä on pidetty ja mitä on jo suunnitteilla. Näytettävä tieto muodostuu kootusti lomapäiväkirjanpidon, kuukausittaisten velvoitteiden lomakertymien sekä lomalaskennan alkusaldojen arvoista.

Lomatapahtumien raportin sarakkeiden tiedot

Pitämättömät lomapäivät
Lomapäiväkirjanpidosta Kertyneet lomapäivät kaikilta lomanmääräytymisvuosilta, joita ei ole vielä pidetty.

Maksamattomat lomapäivät
Lomapäiväkirjanpidosta Kertyneet lomapäivät kaikilta lomanmääräytymisvuosilta, joita ei ole vielä maksettu.

Maksamaton lomapalkka
Lomapäiväkirjanpidosta tai Lomalaskennan alkusaldoista Kertynyt lomapalkkajaksotus kaikilta lomanmääräytymisvuosilta, josta vähennetään Maksettu lomapalkka kaikilta lomanmääräytymisvuosilta.

Maksamattomat lomarahapäivät
Lomapäiväkirjanpidosta Kertyneet lomapäivät kaikilta lomanmääräytymisvuosilta, josta vähennetään Maksetut lomarahapäivät kaikilta lomanmääräytymisvuosilta.

Maksamaton lomaraha
Lomapäiväkirjanpidosta Kertynyt lomaraha kaikilta lomanmääräytymisvuosilta, josta vähennetään Maksettu lomaraha kaikilta lomanmääräytymisvuosilta.

Kaikki tiedot
"Kaikki tiedot" -linkki avaa laajan raportin kaikista palkansaajan lomajaksotustiedoista kuukausikohtaisesti.

Lomatapahtumien raportin sivun toiminnot

Lomatapahtumaraportin näkymän tietoja voidaan rajata näyttämään lomatiedot vain haluttuun kuukauteen asti. Tällöin kumulatiiviset tiedot eivät huomioi valittua kuukautta myöhempiä tietoja.

Näytä raportilla tiedot tähän asti: Valitaan haluttu vuosi ja kuukausi, jolloin tiedot eivät huomioi kuukautta myöhempiä tietoja (1).

Palkansaajat: Voi valita näkyviin pudotusvalikosta täppäämällä valinnan (2).

Työsuhteen nykytila: Voi rajata näkymää myös työsuhteen nykytilan mukaan, onko palkansaajan työsuhde voimassa vai ei (3).

Lomalaskentatapa: Palkansaajat voidaan rajata raportille lomalaskentatavalla (4).

 Päivitä näkymä: Päivitä näkymä -painikkeella (5) saat näkymän päivitettyä annetun rajauksen mukaiseksi.

Tallenna Excel-tiedostona: Voit myös tallentaa näkymään rajatun tiedon Excel-muotoon (6).Taulukkoa voi muokata Excelissä halutuksi.

Kaikki tiedot

"Kaikki tiedot" -linkki näyttää raportin kaikki saraketiedot.  Raportilla näytetään kokonaisuudessaan kuukausikohtaisesti kumulatiivisesti kertyneet, pidetyt ja maksetut lomapäivät sekä jaksotuskertymät, jotka tulevat palkanlaskennan lomapäiväkirjanpidosta sekä lomalaskennan alkusaldoista.

Jaksotuskertymät

Jaksotuskertymien tiedot tuleva palkanlaskennan lomapäiväkirjanpidosta ja lomalaskennan alkusaldoista.

 • Kertyneet lomapäivät
  Kuukausikohtaisesti kertyneet lomapäivät
 • Kertynyt lomapalkka
  Kuukausikohtaisesti kertynyt lomapalkka
 • Kertynyt lomaraha
  Kuukausikohtaisesti kertynyt lomaraha

Pidetyt ja maksetut

Pidetyt ja maksetut lomapäivät ja lomarahapäivät tulevat palkanlaskennan lomapäiväkirjanpidosta.

 • Pidetyt lomapäivät
  Lomapäivät, jotka on pidetty ja käsitelty palkkalaskelmalla
 • Maksetut lomapäivät
  Lomapäivät, jotka on maksettu ja käsitelty palkkalaskelmalla
 • Maksettu lomapalkka
  Palkkalaskelmalla maksettu lomapalkka
 • Maksetut lomarahapäivät
  Lomarahapäivät, jotka on maksettu ja käsitelty palkkalaskelmalla
 • Maksettu lomaraha
  Palkkalaskelmalla maksettu lomaraha
 • Palkkalaskelmat
  Maksetut tai maksetuksi merkityt palkkalaskelmat

Kumulatiivinen tilanne

Kumulatiivinen lomatapahtumien raportti hakee tiedot lomapäiväkirjanpidosta.

 • Pitämättömät lomapäivät
  Pitämättömissä lomapäivissä näytetään kumulatiivisesti käytettävissä olevat lomapäivät, jotka tulevat lomapäiväkirjanpidosta
 • Kirjattavissa olevat lomapäivät
  Käytettävissä olevat lomapäivät kumulatiivisesti viimeksi päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun asti
 • Maksamattomat lomapäivät
  Lomapäivät kumulatiivisesti, joita ei ole vielä maksettu viimeisen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä
 • Maksamaton lomapalkka
  Jaksotuskertymistä maksamaton lomapalkka
 • Maksamattomat lomarahapäivät
  Lomarahapäivät kumulatiivisesti, joita ei ole vielä maksettu viimeisen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä
 • Maksamaton lomaraha
  Jaksotuskertymistä maksamaton lomaraha
 • Arvioitu sivukulu
  Ohjelma antaa myös arvion tulevista lomapalkkavelan sivukulumenoista. Sivukulut lasketaan tilityspisteiden asetuksiin määriteltyjen vakuutusprosenttien mukaan. Sivukulut ovat näkyvissä, jos palkanlaskennan asetuksissa ei ole valittuna Vähennä palkansaajan osuus tilityspisteiden lomavelasta tai Älä jaksota sivukuluja lomavelasta.

Palkansaajakohtainen lomatapahtumien raportti

"Kaikki tiedot" -linkistä näytetään kaikki lomatapahtumien raportin sarakkeet. Mikäli sarakkeita halutaan katsoa rajatummin, voi lomatapahtumien raportin saldotiedoista porautua rajatumpaan taulukkoon palkansaajittain.

Raportin sarakkeet määräytyvät kiinteästi sen mukaan, minkä sarakkeen saldosta raportille on porauduttu, joka näkyy taulukon otsikossa. Raportin linkeistä avautuu yhteensä viisi erilaista näkymää, joissa on omat kiinteät saraketiedot.

Kaikki sarakkeet saadaan kerralla näkyviin valitsemalla "Kaikki tiedot".

Sarakkeen lukujen saldot toimivat linkkeinä kuukausikohtaiseen erittelyraporttiin, joista avautuu rajatumpi taulukkonäkymä. Saldotietoihin porautuessa näkyy taulukon otsikko sivun vasemmassa yläkulmassa (kuva alla).

Esimerkiksi "Kirjattavissa olevat lomapäivät" -raporttia on helpointa lukea oikealta vasemmalle. Oikealla näytetään ensiksi kertyneet lomapäivät kuukausikohtaisesti ja vasemmalla näytetään kumulatiivista tilannetta kuukausikohtaisesti.

 

Käyttöoikeudet

Lomien seurantaan vaaditaan Palkanlaskennan toimintokohtaisissa oikeuksissa luku- tai muokkausoikeus kohtaan Ajanhallinta > Lomat ja poissaolot.


Lisäksi sivulle pääsyyn vaaditaan joko Palkanlaskija-rooli (P), Esihenkilö-rooli (E) tai Tilitarkastaja-rooli (TT). TPK-roolilla (tilitoimiston pääkäyttäjä) voi lisätä rooleja.


Tilitarkastaja ja palkanlaskija näkevät kaikki palkansaajat, mutta Esihenkilö näkee palkansaajia vain hierarkiaoikeuksiensa rajoissa. 

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.