Ennen laskettamista
Mistä ja miten
Laskelmalle muodostuvat rivit
Esimerkki lopputilin käsittelemisestä kahdelta lomanmääräytymisvuodelta
Esimerkki lopputilin käsittelemisestä vain kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta
Vaikutus lomapäiväkirjanpitoon
Lopputilin laskennan peruuttaminen

 

Eikö sinulla vielä ole Netvisoria käytössäsi? Kokeile ilmaiseksi.

Uudistetussa lomalaskennassa palkansaajalle voidaan työsuhteen päättyessä laskettaa lomakorvauksen määrä erillisellä lopputilitoiminnolla. Toiminto kirjaa maksamattoman lomakertymän maksettavaksi palkkalaskelmalle ja nollaa lomapalkkavarauksen kyseisen palkansaajan osalta.

Tällä hetkellä Laske lopputili -toiminto toimii Kuukausipalkkaisten lomalaskentatavalla sekä päättyneen että kuluvan lomanmääräytymisvuoden osalta. Muilla lomalaskentatavoilla Laske lopputili -toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun lomakertymää on jo päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta. Tämä johtuu lomalaskentatavalla olevasta laskentakaavasta, mikä hakee ansiot päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta. Kuukausipalkkaisten lomalaskentakaava hakee palkkajaksolla voimassa olevan kuukausipalkan arvon.

Jos lomakertymiä on vain kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta ja lomalaskentatapa on jokun muu kuin Kuukausipalkkalaisten lomalaskentatapa, kannattaa lopputilissä maksettavat lomapäivät kirjata palkkalaskelmalle pidetyiksi ja maksetuiksi jo palkkalaskelmaa muodostettaessa, jotta lomapäivien lukumäärät tulevat oikein Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdelle. Tällöin raportit ja lomapalkkavarauksen purkaminen tapahtuu oikein.

 

Ennen lopputilin laskettamista

Laske lopputili -toiminto on käytettävissä vain uudistetussa lomalaskennassa. Varmista ennen Laske lopputili -toiminnon käyttämistä, että palkansaajan lomatiedot ovat ajan tasalla. Lomaoikeuden hallinnasta ja Lomapäiväkirjanpidossa pitää olla tiedot ajan tasalla ja muutostarpeet kuitattuina, jotta lopputili laskettuu oikein. Jos lopputilipainiketta on jo painettu ja tämän jälkeen tehdään muutoksia lomatietoihin, tulee palkkalaskelma poistaa ja muodostaa uudelleen, jotta tiedot päivittyvät.

 

Mistä ja miten

Lopputilitoiminnon saat käyttöösi palkkalaskelman muodostamisen jälkeen. Palkkalaskelma muodostetaan palkanlaskentaprosessissa: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot.

 1. Valitse palkkajakso
 2. Valitse palkansaaja
 3. Klikkaa "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -painiketta
 4. Tarkista tietojen oikeellisuus ja tee tarvittaessa niihin muutoksia
 5. Muodosta palkkalaskelma klikkaamalla "Tallenna ja muodosta palkkalaskelmat" -painiketta
 6. Klikkaa palkkalaskelmarivillä "Muokkaa"-kuvaketta
 7. "Palkkalaskelman rivitiedot" -välilehdellä on Laske lopputili -painike jonka alta löydät kolme erilaista vaihtoehtoa lomakorvauksen käsittelyyn:
  • Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)
  • Maksa lomapalkka ja lomaraha
  • Maksa lomapalkka ja lomaraha, mutta lomarahassa ei huomioida kuluvan vuoden kertymiä 

 

Laskelmalle muodostuvat rivit

Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, maksettavat palkkalajirivit ilmestyvät palkkalaskelmalle. Rivien määrä riippuu siitä montako lomalaskentatapaa palkansaajalla on käytössä. Maksettava lomakorvaus tai lomakorvaus lomarahasta euromääräinen hinta lasketaan palkansaajalle valitun lomalaskentatavan kaavan mukaan.

Lomalaskentatavan kaavan voi tarkistaa lomalaskennan asetuksista:

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Valitse lomalaskentatapa > Maksettavat > Lomakorvaus lomapalkasta tai Lomakorvaus lomarahasta

Esimerkissä palkansaajalla on Kuukausipalkkalaisten lomalaskentatapa ja hänen työsuhteensa on ollut määräaikaisena voimassa 1.11.2017-28.2.2018. Hänelle on tuolta ajalta kertynyt yhteensä 8 lomapäivää. Alla olevissa kuvissa näet laskelmalle muodostuvat rivit Laske lopputili -painikkeen kaikilla eri toiminnoilla:

Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)

Palkkalaskelmalle tulevat lopputilinä maksuun lomanmääräytymisvuodelta 2017-2018 yhteensä 8 päivää lomapalkkaa, mutta ei lomarahaa. Jaksotuksista kuitenkin puretaan pois myös lomarahojen osuus. 

Maksa lomapalkka ja lomaraha

Palkkalaskelmalle tulee lopputilinä maksuun lomanmääräytymisvuodelta 2017-2018 yhteensä 8 päivää lomapalkkaa ja 8 päivää lomarahaa. 

Maksa lomapalkka ja lomaraha, mutta lomarahassa ei huomioida kuluvan vuoden kertymiä

Palkkalaskelmalle tulee lopputilinä maksuun lomanmääräytymisvuodelta 2017-2018 yhteensä 8 päivää lomapalkkaa. Lomarahaa ei tuoda maksuun, koska koko 8 lomapäivän kertymä on kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta. Jaksotuksista kuitenkin puretaan pois myös kuluvan lomanmääräytymisvuoden lomarahan osuus.

Muista nollata Kuukausipalkan oikaisu -palkkalajin summa lopputilin maksamisen yhteydessä.

Lopputilin käsittelyn jälkeen palkkalaskelma viedään normaalisti loppuun palkanlaskentaprosessissa.

 

Esimerkki lopputilin käsittelemisestä kahdelta lomanmääräytymisvuodelta

Palkansaajalla on LomaKTA-lomalaskentatapa ja hänellä on ollut määräaikainen työsuhde 1.1.2017-31.5.2017. Hänelle on lomanmääräytymisvuodelta 2016-2017 kertynyt yhteensä 6 lomapäivää ja lomanmääräytymisvuodelta 2017-2018 yhteensä 4 lomapäivää. Laske lopputili -toiminnosta valittiin vaihtoehto "Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)".

 1. Palkkalaskelmalle tulee maksuun kaikki 10 päivää lomarahaa ja yksikköhinta on päättyneen lomanmääräytymisvuoden vuosilomapäivän hinta:
 2. Jos kuluvan lomanmääräytymisvuoden vuosilomapäivän hinta on eri suuruinen, lisää uusi Lomapalkka-palkkalajirivi ja siirrä lomatapahtumat kahdelle eri riville ja anna kuluvan lomanmääräytymisvuoden riville oikea vuosilomapäivän hinta: 

Vinkki! LomaKTA:n määrän pystyt raportoimaan tämän ohjeen avulla: Loma-KTA:n raportointi ja tarkastaminen henkilöittäin.

 

Esimerkki lopputilin käsittelemisestä vain kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta

Palkansaajalla on LomaKTA-lomalaskentatapa ja hänellä on ollut määräaikainen työsuhde 1.1.2018-28.2.2018. Hänelle on lomanmääräytymisvuodelta 2017-2018 kertynyt yhteensä 4 lomapäivää. Laske lopputili -toiminnosta valittiin vaihtoehto "Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)".

 1. Palkkalaskelmalle ei tule maksuun lomapalkkaa, koska koko lomakertymä on kuluvalta lomanmääräytymisvuodelta, eikä sille osata laskea vuosilomapäivän hintaa automaattisesti:
 2. Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdellä näkyy kuitenkin lopputilissä maksettavien lomapäivien lukumäärä:
 3. Lisää palkkalaskelmalle käsin Lomapalkka-palkkalajirivi, päivien lukumäärä sekä vuosilomapäivän hinta

 

Vaikutus lomapäiväkirjanpitoon (jaksotustosite)

Ensimmäisessä esimerkissä lasketettiin lopputilissä maksuun pelkästään lomapalkan osuus ja lopputilin vuoksi palkansaajalle maksamatta jäävä lomarahan osuus kuitataan pois lomapalkkajaksotuksista.

Palkanlaskennan tositteelta kirjanpidon lomapalkkavelkaa oikaistaan maksettujen lomapalkkojen osalta. Eli lomanmääräytymisvuodelta 2016-2017 maksetaan 6 päivää lomapalkkaa, vuosilomapäivän hinnan ollessa 92 euroa, maksetaan palkansaajalle 552 euroa. Kuluvan lomanmääräytymisvuoden 2016-2017 kertymästä maksetaan 2 päivää, vuosilomapäivän hinnan ollessa 92 euroa, maksetaan palkansaajalle 184 euroa. Lomapalkka yhteensä 552+184=736 euroa, purkaa palkkatositteella kirjanpidon lomapalkkajaksotuksia tililtä 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat).

Tehtäessä lomajaksotuksen tositetta Kuukausittaisissa velvoitteissa, näkyvät lopputilin tapahtumat Jaksotusmuutoksissa. Kertymät-osiossa näkyy huhtikuun kertymä, jota ei vielä ole viety kirjanpitoon, koska jaksotustositetta ollaan kirjaamassa vasta lopputilin maksamisen jälkeen. Jaksotusmuutoksissa näkyy velasta kuitattavien lomarahojen osuus.

Lomanmääräytymisvuodelta 2016-2017 maksettiin 6 päivältä lomapalkkaa 552 euroa, mistä lomarahan osuus olisi ollut 276 euroa. Kuluvan lomanmääräytymisvuoden 2016-2017 kertymästä maksettiin 2 päivältä lomapalkkaa, mistä lomarahan osuus olisi ollut 92 euroa. Jaksotusmuutoksessa näkyy jaksotuksen purkua lomarahojen yhteismäärän verran 276+92=368 euroa.

Koska huhtikuun uusi kertymä on vielä kirjaamatta kirjanpitoon, muodostuu Jaksotustositteen tietoihin Kertymän ja Jaksotusmuutoksen erotuksena oikaistavaa lomapalkkajaksotusta +184 euroa (huhtikuun osuus, joka on purettu jo palkkatositteella) sekä lomarahajaksotusta -276 euroa (lopputilin vuoksi palkansaajalle maksamatta jääneet 368 euroa miinus huhtikuun lomaraha 92 euroa, joka on purettu jo palkkatositteella).

Kun Kuukausittaisissa velvoitteissa muodostetaan lomapalkkajaksotuksen tosite, kirjataan sille myös sivukulujen oikaisu.

 

Lopputilin laskennan peruuttaminen

Jos lopputilin laskenta halutaan perua, tulee palkkalaskelma poistaa kokonaan. Jos lomapalkkajaksotus on jo ehditty muodostaa Kuukausittaisissa velvoitteissa, tulee tosite poistaa Avaa kuukausi -painikkeella, mikä poistaa tositteen. Sen jälkeen muodostetaan korjattu palkkalaskelma ja jaksotustosite.

 

 

 

 Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.