Palkansaajalle voidaan työsuhteen päättyessä laskettaa lomakorvauksen määrä erillisellä Laske Lopputili -toiminnolla. Toiminto kirjaa maksamattoman lomakertymän maksettavaksi palkkalaskelmalle ja nollaa lomapalkkavarauksen kyseisen palkansaajan osalta.

Eikö sinulla vielä ole Netvisoria käytössäsi? Kokeile ilmaiseksi.

SISÄLTÖ

Lopputili toimii vain kk-palkkalaisilla kaikilta lomanmääräytymisvuosilta

Tällä hetkellä Laske lopputili -toiminto toimii Kuukausipalkkaisten lomalaskentatavalla sekä päättyneen että kuluvan (uuden) lomanmääräytymisvuoden osalta. Muilla lomalaskentatavoilla Laske lopputili -toimintoa voidaan käyttää vain silloin, kun lomakertymää on jo päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta. Tämä johtuu lomalaskentatavalla olevasta laskentakaavasta, mikä hakee ansiot päättyneeltä lomanmääräytymisvuodelta. Kuukausipalkkaisten lomalaskentakaava hakee palkkajaksolla voimassa olevan kuukausipalkan arvon.

Jos lomakertymiä on vain kuluvalta (uudelta) lomanmääräytymisvuodelta ja lomalaskentatapa on jonkun muu kuin Kuukausipalkkalaisten lomalaskentatapa, lopputilissä maksettavat lomapäivät kirjataan palkkalaskelmalle pidetyiksi ja maksetuiksi jo palkkalaskelmaa muodostettaessa Tarkista valittujen palkkaperusteet -näkymällä, jotta lomapäivien lukumäärät tulevat oikein Palkkalaskelman lisätiedot -välilehdelle. Tällöin myös raportit ja lomapalkkavarauksen purkaminen tapahtuu oikein. Laske lopputili -toiminto nollaa automaattisesti palkansaajan palkkalaskelmalta (pdf) "Käytettävissä olevat lomapäivät" sekä "Uusi lomapäivien kertymä" -sarakkeet. 

Mikäli "Laske lopputili" -toimintoa käytetään jollain muulla lomalaskentatavalla kuin kuukausipalkkalaisella, on maksettava lomapalkka/lomakorvaus uusista lomakertymistä lisättävä palkkalaskelmalle käsin "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta. Näin palkkalaskelmalle saadaan sekä vanhat ja uudet lomapäivät maksuun oikealla vuosilomapäivän hinnalla. Katso käyttöohjeen lopusta esimerkki "Esimerkki lopputilin käsittelemisestä kahdelta lomanmääräytymisvuodelta".

Huomioi lopputili jaksotusmuutoksissa

Laske lopputili -toiminto aiheuttaa muissa kuin kk-palkkalaisten lomalaskentatavoissa aiheettoman jaksotusmuutoksen, koska ohjelma ei osaa maksaa uusia kuluvan vuoden lomakertymiä, niin se ajattelee, että lomapalkkaa on maksettu enemmän kuin sitä on kertynyt viimeisen päättyneen lomanmääräytymisvuoden loppuun mennessä. Ehdotettua jaksotusmuutosta ei ole pakko tallentaa. Älä tallenna tätä jaksotusmuutosta sellaisenaan Lomien hallinnasta palkansaajan lomakertymiin. Muokkaa jaksotusmuutosta tarvittaessa niin, että Lomapalkkavelka on ajan tasalla ja tallenna vasta muokkauksen jälkeen. Jaksotusmuutoksen muokkaamisesta ja tallentamisesta tarkemmin omassa käyttöohjeessa.

Käyttöohje: Jaksotusmuutokset

Ennen lopputilin laskettamista

Varmista ennen Laske lopputili -toiminnon käyttämistä, että palkansaajan lomatiedot ovat ajan tasalla. Lomaoikeuden hallinnasta ja Lomapalkkavelassa pitää olla tiedot ajan tasalla ja muutostarpeet kuitattuina, jotta lopputili laskettuu oikein. Jotta mahdolliset jaksotusmuutokset toimivat, on palkansaajan lomakertymät oltava tallennettuna kuukausikohtaisesti Lomakertymiin ja Pidettyihin ja maksettuihin lomiin. Lomapalkkavelassa ei saisi olla aiheettomia negatiivisia summia tai lomapäiviä. Jos Laske lopputili -painiketta on jo painettu ja tämän jälkeen tehdään muutoksia lomatietoihin, tulee palkkalaskelma poistaa ja muodostaa uudelleen, jotta tiedot päivittyvät.

Mistä ja miten

Lopputilitoiminto on käytössä palkkalaskelman muodostamisen jälkeen. Palkkalaskelma muodostetaan palkanlaskentaprosessissa: 

Palkat > Palkanlaskenta > Palkkalaskelmat ja -jaksot


 1. Valitse palkkajakso
 2. Valitse palkansaaja
 3. Klikkaa "Tarkista valittujen palkkaperusteet" -painiketta
 4. Tarkista tietojen oikeellisuus ja tee tarvittaessa niihin muutoksia
 5. Muodosta palkkalaskelma klikkaamalla "Tallenna ja muodosta palkkalaskelmat" -painiketta
 6. Klikkaa palkkalaskelmarivillä "Muokkaa"-kuvaketta
 7. "Palkkalaskelman rivitiedot" -välilehdellä on Laske lopputili -painike, jonka alta löydät kolme erilaista vaihtoehtoa lomakorvauksen käsittelyyn:
  • Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)
  • Maksa lomapalkka ja lomaraha
  • Maksa lomapalkka ja lomaraha, mutta lomarahassa ei huomioida kuluvan vuoden kertymiä

Laskelmalle muodostuvat rivit

Kun olet valinnut haluamasi vaihtoehdon, maksettavat palkkalajirivit ilmestyvät palkkalaskelmalle. Rivien määrä riippuu siitä, montako lomalaskentatapaa palkansaajalla on käytössä. Maksettava lomakorvaus tai lomakorvaus lomarahasta euromääräinen hinta lasketaan palkansaajalle valitun lomalaskentatavan kaavan mukaan.

Lomalaskentatavan kaavan voi tarkistaa lomalaskennan asetuksista:

Palkat > Asetukset > Lomalaskennan asetukset > Lomalaskentatavat > Valitse lomalaskentatapa > Maksettavat > Lomakorvaus lomapalkasta tai Lomakorvaus lomarahasta

Esimerkit Laske lopputili -toiminnosta Kuukausipalkkalaisella

Esimerkissä palkansaajalla on Kuukausipalkkalaisten lomalaskentatapa ja hänen työsuhteensa on ollut määräaikaisena voimassa 1.11.2021 - 28.2.2022. Hänelle on tuolta ajalta kertynyt yhteensä 8 lomapäivää. Alla olevissa kuvissa näet laskelmalle muodostuvat rivit Laske lopputili -painikkeen kaikilla eri toiminnoilla:

1. Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)

Palkkalaskelmalle tulevat lopputilinä maksuun uudelta lomanmääräytymisvuodelta 2021-2022 yhteensä 8 päivää lomapalkkaa, mutta ei lomarahaa. Lomajaksotuksista kuitenkin puretaan pois myös lomarahojen osuus. 

2. Maksa lomapalkka ja lomaraha

Palkkalaskelmalle tulee lopputilinä maksuun lomanmääräytymisvuodelta 2021-2022 yhteensä 8 päivää lomapalkkaa ja 8 päivää lomarahaa. 

3. Maksa lomapalkka ja lomaraha, mutta lomarahassa ei huomioida kuluvan vuoden kertymiä

Palkkalaskelmalle tulee lopputilinä maksuun lomanmääräytymisvuodelta 2021-2022 yhteensä 8 päivää lomapalkkaa. Lomarahaa ei tuoda maksuun, koska koko 8 lomapäivän kertymä on kuluvalta (uudelta) lomanmääräytymisvuodelta. Jaksotuksista kuitenkin puretaan pois myös kuluvan lomanmääräytymisvuoden lomarahan osuus.

Lopputilin käsittelyn jälkeen palkkalaskelma viedään normaalisti loppuun palkanlaskentaprosessissa.

4. Esimerkki lopputilin käsittelemisestä kahdelta lomanmääräytymisvuodelta (LomaKTA)

Palkansaajalla on LomaKTA-lomalaskentatapa ja hänellä on ollut määräaikainen työsuhde 1.1.2022-31.5.2022. Hänelle on lomanmääräytymisvuodelta 2021-2022 kertynyt yhteensä 6 lomapäivää ja lomanmääräytymisvuodelta 2022-2023 yhteensä 4 lomapäivää. 


Laske lopputili -toiminnosta valittiin vaihtoehto "Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)".

 1. Palkkalaskelmalle tulee maksuun kaikki 10 päivää lomarahaa ja yksikköhinta on päättyneen lomanmääräytymisvuoden vuosilomapäivän hinta:
 2. Jos kuluvan lomanmääräytymisvuoden vuosilomapäivän hinta on eri suuruinen, lisää uusi Lomakorvaus-palkkalajirivi "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta ja muokkaa maksettava lomakorvaus kahdelle eri riville ja anna kuluvan (uuden) lomanmääräytymisvuoden riville oikea vuosilomapäivän hinta:

Vinkki! LomaKTA:n määrän pystyt raportoimaan tämän ohjeen avulla: Loma-KTA:n raportointi ja tarkastaminen henkilöittäin.

5. Esimerkki lopputilin käsittelemisestä vain kuluvalta (uudelta) lomanmääräytymisvuodelta (LomaKTA)

Palkansaajalla on LomaKTA-lomalaskentatapa ja hänellä on ollut määräaikainen työsuhde 1.1.2022-28.2.2022. Hänelle on lomanmääräytymisvuodelta 2022-2022 kertynyt yhteensä 4 uutta lomapäivää. Laske lopputili -toiminnosta valittiin vaihtoehto "Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa)".

 1. Palkkalaskelmalle ei tule maksuun lomakorvausta automaattisesti, koska koko lomakertymä on kuluvalta (uudelta) lomanmääräytymisvuodelta, eikä sille osata laskea vuosilomapäivän hintaa automaattisesti LomaKTA-laskennalla:
 2. Lisää palkkalaskelmalle käsin Lomakorvaus-palkkalajirivi "Lisää uusi palkkalajirivi" -valikosta Lomat ja poissaolot -otsikon alta:
  Ja lisää palkkalajiriville lomapäivien lukumäärä sekä vuosilomapäivän hinta:

Vaikutus Lomien hallintaan, jaksotustositteeseen ja jaksotusmuutokseen

Kuukausipalkkalaisella palkansaajalla on kertynyt päättyneeltä lomavuodelta yhteensä 6 pv vuosilomaa ja uudelta lomavuodelta 2 pv. Näistä lomakertymistä maksetaan palkansaajalle lomakorvaus työsuhteen päättyessä huhtikuussa.

Tässä esimerkissä on kuukausipalkkalaiselle palkansaajalle Laske lopputili -toiminnolla maksettu pelkästään Lomakorvaus lomapalkasta valitsemalla Laske lopputili > Maksa vain lomapalkka (ei lomarahaa) ja lopputilin vuoksi palkansaajalle maksamatta jäävä osuus Lomakorvaus lomarahasta kuitataan pois lomapalkkajaksotuksista Lomapalkkavelka -näkymällä.

Palkanlaskennan tosite

Palkanlaskennan kirjanpidon tositteelta kirjanpidon lomapalkkavelkaa oikaistaan maksettujen lomapalkkojen osalta. Eli lomanmääräytymisvuodelta 2021-2022 maksetaan 6 päivää lomakorvausta, vuosilomapäivän hinnan ollessa 92 euroa, maksetaan palkansaajalle 552 euroa. Kuluvan lomanmääräytymisvuoden (uuden) 2022-2023 kertymästä maksetaan 2 lomapäivää, vuosilomapäivän hinnan ollessa 92 euroa, maksetaan palkansaajalle 184 euroa. Lomakorvaus yhteensä 552+184=736 euroa, joka purkaa palkkatositteella kirjanpidon lomapalkkajaksotuksia tililtä 2962 Lomapalkkamenot (siirtovelat).

Lomajaksotuksen tosite

Tehtäessä lomajaksotuksen tositetta Lomien hallinnasta, näkyvät lopputilin tapahtumat Jaksotusmuutoksissa. Kertymät-osiossa näkyy huhtikuun kertymä 2pv, jota ei vielä ole viety kirjanpitoon, koska jaksotustositetta ollaan kirjaamassa vasta lopputilin maksamisen jälkeen. Jaksotusmuutoksissa näkyy velasta kuitattavien lomarahojen osuus.

Lomanmääräytymisvuodelta 2021-2022 maksettiin 6 päivältä lomapalkkaa 552 euroa, mistä lomarahan osuus olisi ollut 276 euroa. Kuluvan lomanmääräytymisvuoden (uuden) 2022-2023 kertymästä maksettiin 2 päivältä lomapalkkaa, mistä lomarahan osuus olisi ollut 92 euroa. Jaksotusmuutoksessa näkyy jaksotuksen purkua lomarahojen yhteismäärän verran 276 + 92 = 368 euroa.

Koska huhtikuun uusi kertymä on vielä kirjaamatta kirjanpitoon, muodostuu Lomajaksotustositteen esikatseluun uuden kertymän ja Jaksotusmuutoksen erotuksena oikaistavaa lomapalkkajaksotusta +184 euroa eli huhtikuun osuus, joka on purettu jo palkkatositteella. Sen lisäksi myös lomarahajaksotusta -276 euroa eli lopputilin vuoksi palkansaajalle maksamatta jääneet 368 euroa miinus huhtikuun lomaraha 92 euroa, joka on purettu jo palkkatositteella (kuva alla).

Lomien hallinnan Lomakertymät -näkymällä summat näkyvät huhtikuulla 2022 seuraavasti (kuva alla):

- Kertynyt lomapalkka 184e ja kertynyt lomaraha 92e
- Jaksotusmuutos -368e
- Jaksotustositteen tiedot: Kertynyt lomapalkka 184e ja kertynyt lomaraha -276e

Lopputilissä maksetut pidetyt 8 lomapäivää, maksetut 8 lomapäivää ja maksetut lomarahapäivät 8 lomapäivää sekä lomakorvauksena maksettu lomapalkka 736 euroa näkyvät Pidetyt ja maksetut -näkymällä huhtikuulla 2022 palkanmaksupäivämäärän mukaisesti.

Muodosta lomajaksotuksen tosite > Lomapalkkavelan sivukulut ja laskennan perusteet näkyvät esikatselussa:

Lomajaksotuksen tositteen esikatselu, jossa näkyy myös lomajaksotuksen sivukulujen oikaisu:

Lopputilin laskennan peruuttaminen

Jos lopputilin laskenta halutaan perua, tulee palkkalaskelma poistaa kokonaan. Jos lomapalkkajaksotus on jo ehditty muodostaa Lomien hallinnasta, tulee jaksotustosite poistaa Mitätöi tosite -painikkeella, mikä poistaa tositteen. Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.