e

elina.mononen@visma.com

Uusi resurssi deletecustomer.nv / New resource customer.nv

11-01-2021 8:56 am posted by elina.mononen@visma.com

Lisäsimme uuden rajapintaresurssin deletecustomer.nv, joka mahdollistaa yksittäisen asiakkaan poistamisen. Vastauksena "OK"-viesti, jos poisto onnistuu. Jos poisto epäonnistuu, palautetaan virheviestin mukana syyt poiston epäonnistumiselle, esim. "Asiakkaalla on laskuja".

Kutsussa käytettävä parametri:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
customerid1Asiakkaan NetvisorKey eli ID2

 

---

 

We added a new resouce deletecustomer.nv that allows deleting single customer's details from Netvisor. The response is "OK" if the customer can be deleted and if the message fails, API tells the reason e.g. "The customer has invoices".

 

Query string parameter:

ParameterOccursDescriptionExample
customerid1Customer's NetvisorKey (ID)3
Login or Signup to post a comment