Important announcements
Announcements

Latest news
News

Latest tips and tricks
Tips and tricks

 • E
  Verkkokauppaintegraatiot

  Netvisorin ja verkkokaupan välisissä integraatioissa on paljon huomioitavaa ja liitteenä olevassa PDF-tiedostossa on käyty läpi näistä tärkeimmät.  Tässä vielä tiivistettynä pääkohdat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Tätä ennen tarkistetaan, mitä asiakkaita ja tuotteita Netvisorista jo löytyy noutamalla asiakaslista ja tuotelista Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuilla/-tilauksilla käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey-kentän arvo). NetvisorKey on asiakkaan/tuotteen kantaID, jota ei pääse missään tilanteessa muokkaamaan. Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne. Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus. Jos asiakas maksaa ostoksen jo verkkokaupassa, tuodaan laskun tuonnin jälkeen laskulle myyntisuoritus, että lasku/tilaus saadaan kuitattua maksetuksi. Tuotteet ja Asiakkaat  Tuotteet ja asiakkaat tulee olla perustettuna Netvisorissa ennen myyntilaskujen/-tilausten tuontia, joten suosittelemme tuomaan myös nämä integraation avulla Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät siis päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista. Myyntilaskut (tai tilaukset) ja suoritukset  Verkkokaupan myynnit voidaan tuoda joko laskuina tai tilauksina. Tuonnissa käytetään samaa resurssia ja sanomalla määritetään, tuodaanko laskua vai tilausta ja missä tilassa nämä tuodaan Suoritukset tuodaan, mikäli asiakas maksaa tilauksen verkkokauppaan.

  • posted by Elina Toiviainen
  • 0 replies
  • Latest reply 14-12-2021 by Elina Toiviainen
 • S
  HRM-integraatioissa huomioitavaa

  HRM-integraatiot ovat yksi haastavimmista integraatioista toteuttaa. Integraatioissa on useita asioita, jotka Netvisorin käyttäjän tulee ottaa huomioon ennen integraation käyttöönottoa ja joista integraation tekijän tulisi olla myös tietoinen.   Artikkelin liitteenä on PDF-tiedosto, jossa on kuvattu ns. Best Practice HR-integraatioiden toteuttamiseen Netvisorissa.  Ennen integraation käyttöönottoa Netvisorin Palkat-osioon kuuluu Palkanlaskenta ja Työajankirjaus sekä Matka- ja kululaskut. Resursseja, jotka liittyvät palkansaajiin, palkkaperusteisiin, palkkalaskelmiin, työaikaan ja matkalaskuihin, ei voida käyttää mikäli yrityksellä ei ole Palkat-osio käytössä Netvisorissa. Näihin osioihin liittyy käyttöönotto (palkanlaskennan käyttöönotto ja matkojen käyttöönotto), jotka Netvisoria käyttävän yrityksen on tehtävä, ennen kuin integraatio voidaan ottaa käyttöön. Riippuen HRM-integraatiosta, kaikkia käyttöönoton vaiheita ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta nämä tulee silti merkitä Netvisorin käyttäjän puolesta kuitatuksi ja tehdä tarvittaessa integraation käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi: Jos palkansaajat tuodaan toisesta järjestelmästä, käyttöönotossa ei lisätä palkansaajia, mutta tämä vaihe tulee silti kuitata. Palkansaajan tuonnin resurssilla (employee.nv) ei voida tuoda esimerkiksi palkkojen historiatietoja, lomalaskennan alkusaldoja tai verokorttia vaan nämä täytyy käydä asettamassa jokaiselle palkansaajalle käsin. Suosituksemme on, että HRM-integraation käyttöönottoon varattaisiin hyvin aikaa, esim. pari viikkoa.   Integraatiota suunnitellessa Netvisorissa kirjauslaji ja palkkalaji ovat eri asioita ja molemmat täytyy numeroida käyttäjän toimesta. Netvisor ei numeroi näitä automaattisesti. Netvisorissa kirjauslajit (collectorratio) pitää numeroida erikseen. Käyttöliittymässä kirjauslajin edessä on numero (kuvakaappauksessa "01."), mutta tämä ei ole kohdistuksessa käytettävä numero (kuvakaappauksessa vihreällä, missä kirjauslajin numero tulee olla) Netvisorissa palkkalajit (payrollratio) pitää numeroida erikseen. Mikäli käytätte palkansaajan kohdistukseen palkansaajan numeroa (employeeidentifier type=”number”), palkansaajat pitää erikseen numeroida Netvisorissa. Netvisor ei automaattisesti anna palkansaajalle numeroa. Palkansaajalle voidaan antaa numero palkansaajan tuonnissa (employee.nv). Jos työaikatietoja tuo (workday.nv) päivälle, jossa on jo Netvisorissa hyväksyttyjä työtunteja, tulee ne tuoda lisäyksenä (increment). Jo hyväksyttyjä tunteja ei voi korvata (replace). Jos annettua kirjauslajia ei löydy annetulla numerolla Netvisorissa, palauttaa rajapinta virheen “Palkkalajia ei löydy annetulla kohdistustiedolla”. Tämä viittaa elementtiin “collectorratio” eli kirjauslajiin. Tarkistathan, että kirjauslajien numerointi täsmää sekä lähettävässä järjestelmässä että Netvisorissa. Matkalaskun tuonnissa (tripexpense.nv) kululaji (ratio) kenttään annetaan kululajin nimi, ei numeroa. Kululajilla tarkoitetaan Netvisorin palkkalajia. Kutsun HTTP-otsikoissa annettu X-Netvisor-Interface-Language vaikuttaa siihen, millä kielellä kululaji pitää antaa. Jos X-Netvisor-Interface-Language=EN, tulee tällöin antaa kululaji englanninkielinen nimi Netvisorissa.

  • posted by Sonja Kukkula
  • 0 replies
  • Latest reply 12-11-2021 by Sonja Kukkula
 • L
  Maksukielto näkymä

  Jos otan avoimet ostolaskut näkymän ja siellä on laskuja maksukiellossa niin olisi mukava jos huutomerkkiä klikkaamalla näksi maksukieltoon kirjoitetun kommentin. Nyt siellä näkyy vain että "Lasku on maksukiellossa".  Ei anna mitään lisäarvoa/informaatiota josta olisi hyötyä.

  • posted by Lauri Stark
  • 0 replies
  • Latest reply 01-02-2024 by Lauri Stark
 • L
  Kohdistumaton viitesuoritus

  Kohdistumattoman viitesuorituksen NIMI kenttään voi kirjoittaa perään tietoa. Ei ehkä näytä kivalta enää tiliotteella, mutta joskus olen tätä käyttänyt infotietona. 

  • posted by Lauri Stark
  • 1 replies
  • Latest reply 01-02-2024 by Erja Rahikainen

Latest discussions
Discussions

 • Server Error in '/evo' Application

  Hei! Tämä liittyi eiliseen häiriötilanteeseen, joka on saatu korjattua klo 16:30 aikaan: https://support.netvisor.fi/fi/support/discussions/topics/77000285308

  • posted by Taru Heinonen
  • 1 replies
  • Latest reply 09-06-2023 by Jenni Heikkilä
 • J
  getpurchaseinvoice.nv - virhe dokumentaatiossa

  Hei Jussi! Ohje on korjattu, eli jos parametria omitattachment ei ole annettu, on oletus aina False eli ostolaskun liitteet palautuvat sanoman mukana. Liitteet saa sanomalta pois ainoastaan asettamalla parametrin omniattachment arvoksi True. Meille voi ja saa laittaa näistä aina sähköpostia tuki.netvisor@visma.com niin reagoimme asiaan nopeiten, kiitos tarkkaavaisuudesta!

  • posted by Jussi Mononen
  • 1 replies
  • Latest reply 25-04-2023 by Jenni Heikkilä
 • P
  salesinvoicelist.nv DeliveryDate

  Thanks for the idea, I will forward this development request to our product development!

  • posted by Peter Grankulla
  • 1 replies
  • Latest reply 25-04-2023 by Jenni Heikkilä
 • F
  getpurchaseinvoice.nv PurchasePrice

  Hei! Ostolaskurivin PurchasePrice elementti on nykyisin vanhentunut elementti eikä palauta mitään, tämä on päivitetty ohjeistuksiimme ajantasalle.

  • posted by Flashnode Developers
  • 1 replies
  • Latest reply 25-04-2023 by Jenni Heikkilä