Latest news
Latest news

Latest ideas
Latest ideas

Kiertolistojen asettaminen rajapinnan kautta

14-12-2022

Updated: 14-12-2022 10:38 am

Ean-koodit ostotilaukselle

15-11-2022

Updated: 15-11-2022 10:32 am

Latest tips and tricks
Latest tips and tricks

 • E
  Verkkokauppaintegraatiot

  Netvisorin ja verkkokaupan välisissä integraatioissa on paljon huomioitavaa ja liitteenä olevassa PDF-tiedostossa on käyty läpi näistä tärkeimmät.  Tässä vielä tiivistettynä pääkohdat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Tätä ennen tarkistetaan, mitä asiakkaita ja tuotteita Netvisorista jo löytyy noutamalla asiakaslista ja tuotelista Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuilla/-tilauksilla käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey-kentän arvo). NetvisorKey on asiakkaan/tuotteen kantaID, jota ei pääse missään tilanteessa muokkaamaan. Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne. Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus. Jos asiakas maksaa ostoksen jo verkkokaupassa, tuodaan laskun tuonnin jälkeen laskulle myyntisuoritus, että lasku/tilaus saadaan kuitattua maksetuksi. Tuotteet ja Asiakkaat  Tuotteet ja asiakkaat tulee olla perustettuna Netvisorissa ennen myyntilaskujen/-tilausten tuontia, joten suosittelemme tuomaan myös nämä integraation avulla Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät siis päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista. Myyntilaskut (tai tilaukset) ja suoritukset  Verkkokaupan myynnit voidaan tuoda joko laskuina tai tilauksina. Tuonnissa käytetään samaa resurssia ja sanomalla määritetään, tuodaanko laskua vai tilausta ja missä tilassa nämä tuodaan Suoritukset tuodaan, mikäli asiakas maksaa tilauksen verkkokauppaan.

  • posted by Elina Toiviainen
  • 0 replies
  • Latest reply 14-12-2021 by Elina Toiviainen
 • S
  HRM-integraatioissa huomioitavaa

  HRM-integraatiot ovat yksi haastavimmista integraatioista toteuttaa. Integraatioissa on useita asioita, jotka Netvisorin käyttäjän tulee ottaa huomioon ennen integraation käyttöönottoa ja joista integraation tekijän tulisi olla myös tietoinen.   Artikkelin liitteenä on PDF-tiedosto, jossa on kuvattu ns. Best Practice HR-integraatioiden toteuttamiseen Netvisorissa.  Ennen integraation käyttöönottoa Netvisorin Palkat-osioon kuuluu Palkanlaskenta ja Työajankirjaus sekä Matka- ja kululaskut. Resursseja, jotka liittyvät palkansaajiin, palkkaperusteisiin, palkkalaskelmiin, työaikaan ja matkalaskuihin, ei voida käyttää mikäli yrityksellä ei ole Palkat-osio käytössä Netvisorissa. Näihin osioihin liittyy käyttöönotto (palkanlaskennan käyttöönotto ja matkojen käyttöönotto), jotka Netvisoria käyttävän yrityksen on tehtävä, ennen kuin integraatio voidaan ottaa käyttöön. Riippuen HRM-integraatiosta, kaikkia käyttöönoton vaiheita ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta nämä tulee silti merkitä Netvisorin käyttäjän puolesta kuitatuksi ja tehdä tarvittaessa integraation käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi: Jos palkansaajat tuodaan toisesta järjestelmästä, käyttöönotossa ei lisätä palkansaajia, mutta tämä vaihe tulee silti kuitata. Palkansaajan tuonnin resurssilla (employee.nv) ei voida tuoda esimerkiksi palkkojen historiatietoja, lomalaskennan alkusaldoja tai verokorttia vaan nämä täytyy käydä asettamassa jokaiselle palkansaajalle käsin. Suosituksemme on, että HRM-integraation käyttöönottoon varattaisiin hyvin aikaa, esim. pari viikkoa.   Integraatiota suunnitellessa Netvisorissa kirjauslaji ja palkkalaji ovat eri asioita ja molemmat täytyy numeroida käyttäjän toimesta. Netvisor ei numeroi näitä automaattisesti. Netvisorissa kirjauslajit (collectorratio) pitää numeroida erikseen. Käyttöliittymässä kirjauslajin edessä on numero (kuvakaappauksessa "01."), mutta tämä ei ole kohdistuksessa käytettävä numero (kuvakaappauksessa vihreällä, missä kirjauslajin numero tulee olla) Netvisorissa palkkalajit (payrollratio) pitää numeroida erikseen. Mikäli käytätte palkansaajan kohdistukseen palkansaajan numeroa (employeeidentifier type=”number”), palkansaajat pitää erikseen numeroida Netvisorissa. Netvisor ei automaattisesti anna palkansaajalle numeroa. Palkansaajalle voidaan antaa numero palkansaajan tuonnissa (employee.nv). Jos työaikatietoja tuo (workday.nv) päivälle, jossa on jo Netvisorissa hyväksyttyjä työtunteja, tulee ne tuoda lisäyksenä (increment). Jo hyväksyttyjä tunteja ei voi korvata (replace). Jos annettua kirjauslajia ei löydy annetulla numerolla Netvisorissa, palauttaa rajapinta virheen “Palkkalajia ei löydy annetulla kohdistustiedolla”. Tämä viittaa elementtiin “collectorratio” eli kirjauslajiin. Tarkistathan, että kirjauslajien numerointi täsmää sekä lähettävässä järjestelmässä että Netvisorissa. Matkalaskun tuonnissa (tripexpense.nv) kululaji (ratio) kenttään annetaan kululajin nimi, ei numeroa. Kululajilla tarkoitetaan Netvisorin palkkalajia. Kutsun HTTP-otsikoissa annettu X-Netvisor-Interface-Language vaikuttaa siihen, millä kielellä kululaji pitää antaa. Jos X-Netvisor-Interface-Language=EN, tulee tällöin antaa kululaji englanninkielinen nimi Netvisorissa.

  • posted by Sonja Kukkula
  • 0 replies
  • Latest reply 12-11-2021 by Sonja Kukkula
 • A
  Yritykselle ei ole määritetty yhtään tulostuvaa pankkitiliä

  Hei! Mistä käyn lisäämässä tämän? Anna

  • posted by Anna Noramaa
  • 0 replies
  • Latest reply 01-06-2022 by Anna Noramaa
 • V
  Laskentakohteiden hallinta Netvisorissa ja rajapinnassa

  Huomaa, että mikäli laskentakohde halutaan kohdistaa jo olemassa olevaan laskentakohteeseen Netvisorissa, tulee kohdistus tehdä aina laskentakohteen koko nimellä. Mikäli integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä laskentakohteella on koodi/numero sekä nimi, tulee ne molemmat sisällyttää Netvisorin laskentakohteen nimi -kenttään, sillä Netvisorissa laskentakohteilla ei erikseen ole koodia/numeroa. > tähän olisimme toivonneet päivitystä, sillä Moveniumista kun siirretään palkkoja, niin olisi ollut helpompi siirtää pelkillä numeroilla, nyt pitää laittaa molemmat sekä numero että nimi.  Onko laskentakohteita mahdollista siirtää toisen otsikon alle?

  • posted by Vilma Parkkila
  • 1 replies
  • Latest reply 01-03-2022 by Olivia Huilaja

Latest discussions
Latest discussions

 • S
  Tase-erittelytilin tapahtumakohdistus

  Tase-erittelytilin tapahtumakohdistus ei toimi, eli se ei tarjoa enää ensimmäisenä lähinnä olevaa summaa. Milloin tämä palautetaan/korjataan?

  • posted by Sari Neste
  • 0 replies
  • Latest reply 24-01-2023 by Sari Neste
 • P
  salesinvoicelist.nv DeliveryDate

  Hi For customers that are using Netvisor Order it's quite tricky and performance intensive to get delivery date delimitation. First you have to delimitate begininvoicedate - endinvoicedate for a long enough span and then fetch all Orders, to get their DeliveryDate I have a customer having up to two years long orders and have had to use extra dB and memory cashing to get for example - Delivery this week I really think there should be DeliveryDate in salesinvoicelist.nv and  begindeliverydate - enddeliverydate params //Peter

  • posted by Peter Grankulla
  • 0 replies
  • Latest reply 03-01-2023 by Peter Grankulla
 • T
  Verkkolaskuoperaattorien listaus dokumentaatiossa

  customer.nv resurssin dokumentaatiossa oleva verkkolaskuoperaattorien ja tunnusten listaus ei ole ajan tasalla / yhteneväinen Netvisorin käyttöliittymän kanssa. https://support.netvisor.fi/fi/support/solutions/articles/77000466758-resurssit-asiakasrekisteri Tähän ohuesti liittyen myös vanha pyyntö saada listaus rajapinnasta, koska dokumentaation ajantasaisuuteen ei ilmeisesti voi luottaa. https://support.netvisor.fi/fi/support/discussions/topics/77000267744

  • posted by Toni Viemerö
  • 0 replies
  • Latest reply 14-11-2022 by Toni Viemerö
 • J
  getpurchaseinvoice.nv - virhe dokumentaatiossa

  Dokumentaatiossa näyttää olevan virhe, parametrin omitattachment oletusarvoksi sanotaan true, mutta tämä ei API:a käytettäessä pidä paikkaansa. Liitteet jätetään vastauksesta pois vain, jos ko. parametri on eksplisiittisesti määritelty. ps. voiko jossain jättää simppelin bugirapsan? Tukipyyntö on vähän raskas operaatio tällaisen ilmoittamista varten.

  • posted by Jussi Mononen
  • 0 replies
  • Latest reply 13-10-2022 by Jussi Mononen