Important announcements
Tärkeät tiedotteet

Latest news
Tuoteuutiset

Poikkeus asiakaspalvelun aukioloajassa 11.10.2023

09-10-2023

Päivitetty: 09-10-2023 12:30 pm

Muutos resurssiin workday.nv / Update to resource workday.nv

14-07-2023

Päivitetty: 14-07-2023 10:31 am

Latest tips and tricks
Käyttövinkit

 • E
  Verkkokauppaintegraatiot

  Netvisorin ja verkkokaupan välisissä integraatioissa on paljon huomioitavaa ja liitteenä olevassa PDF-tiedostossa on käyty läpi näistä tärkeimmät.  Tässä vielä tiivistettynä pääkohdat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Tätä ennen tarkistetaan, mitä asiakkaita ja tuotteita Netvisorista jo löytyy noutamalla asiakaslista ja tuotelista Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuilla/-tilauksilla käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey-kentän arvo). NetvisorKey on asiakkaan/tuotteen kantaID, jota ei pääse missään tilanteessa muokkaamaan. Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne. Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus. Jos asiakas maksaa ostoksen jo verkkokaupassa, tuodaan laskun tuonnin jälkeen laskulle myyntisuoritus, että lasku/tilaus saadaan kuitattua maksetuksi. Tuotteet ja Asiakkaat  Tuotteet ja asiakkaat tulee olla perustettuna Netvisorissa ennen myyntilaskujen/-tilausten tuontia, joten suosittelemme tuomaan myös nämä integraation avulla Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät siis päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista. Myyntilaskut (tai tilaukset) ja suoritukset  Verkkokaupan myynnit voidaan tuoda joko laskuina tai tilauksina. Tuonnissa käytetään samaa resurssia ja sanomalla määritetään, tuodaanko laskua vai tilausta ja missä tilassa nämä tuodaan Suoritukset tuodaan, mikäli asiakas maksaa tilauksen verkkokauppaan.

  • tekijä Elina Toiviainen
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 14-12-2021 tekijä Elina Toiviainen
 • S
  HRM-integraatioissa huomioitavaa

  HRM-integraatiot ovat yksi haastavimmista integraatioista toteuttaa. Integraatioissa on useita asioita, jotka Netvisorin käyttäjän tulee ottaa huomioon ennen integraation käyttöönottoa ja joista integraation tekijän tulisi olla myös tietoinen.   Artikkelin liitteenä on PDF-tiedosto, jossa on kuvattu ns. Best Practice HR-integraatioiden toteuttamiseen Netvisorissa.  Ennen integraation käyttöönottoa Netvisorin Palkat-osioon kuuluu Palkanlaskenta ja Työajankirjaus sekä Matka- ja kululaskut. Resursseja, jotka liittyvät palkansaajiin, palkkaperusteisiin, palkkalaskelmiin, työaikaan ja matkalaskuihin, ei voida käyttää mikäli yrityksellä ei ole Palkat-osio käytössä Netvisorissa. Näihin osioihin liittyy käyttöönotto (palkanlaskennan käyttöönotto ja matkojen käyttöönotto), jotka Netvisoria käyttävän yrityksen on tehtävä, ennen kuin integraatio voidaan ottaa käyttöön. Riippuen HRM-integraatiosta, kaikkia käyttöönoton vaiheita ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta nämä tulee silti merkitä Netvisorin käyttäjän puolesta kuitatuksi ja tehdä tarvittaessa integraation käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi: Jos palkansaajat tuodaan toisesta järjestelmästä, käyttöönotossa ei lisätä palkansaajia, mutta tämä vaihe tulee silti kuitata. Palkansaajan tuonnin resurssilla (employee.nv) ei voida tuoda esimerkiksi palkkojen historiatietoja, lomalaskennan alkusaldoja tai verokorttia vaan nämä täytyy käydä asettamassa jokaiselle palkansaajalle käsin. Suosituksemme on, että HRM-integraation käyttöönottoon varattaisiin hyvin aikaa, esim. pari viikkoa.   Integraatiota suunnitellessa Netvisorissa kirjauslaji ja palkkalaji ovat eri asioita ja molemmat täytyy numeroida käyttäjän toimesta. Netvisor ei numeroi näitä automaattisesti. Netvisorissa kirjauslajit (collectorratio) pitää numeroida erikseen. Käyttöliittymässä kirjauslajin edessä on numero (kuvakaappauksessa "01."), mutta tämä ei ole kohdistuksessa käytettävä numero (kuvakaappauksessa vihreällä, missä kirjauslajin numero tulee olla) Netvisorissa palkkalajit (payrollratio) pitää numeroida erikseen. Mikäli käytätte palkansaajan kohdistukseen palkansaajan numeroa (employeeidentifier type=”number”), palkansaajat pitää erikseen numeroida Netvisorissa. Netvisor ei automaattisesti anna palkansaajalle numeroa. Palkansaajalle voidaan antaa numero palkansaajan tuonnissa (employee.nv). Jos työaikatietoja tuo (workday.nv) päivälle, jossa on jo Netvisorissa hyväksyttyjä työtunteja, tulee ne tuoda lisäyksenä (increment). Jo hyväksyttyjä tunteja ei voi korvata (replace). Jos annettua kirjauslajia ei löydy annetulla numerolla Netvisorissa, palauttaa rajapinta virheen “Palkkalajia ei löydy annetulla kohdistustiedolla”. Tämä viittaa elementtiin “collectorratio” eli kirjauslajiin. Tarkistathan, että kirjauslajien numerointi täsmää sekä lähettävässä järjestelmässä että Netvisorissa. Matkalaskun tuonnissa (tripexpense.nv) kululaji (ratio) kenttään annetaan kululajin nimi, ei numeroa. Kululajilla tarkoitetaan Netvisorin palkkalajia. Kutsun HTTP-otsikoissa annettu X-Netvisor-Interface-Language vaikuttaa siihen, millä kielellä kululaji pitää antaa. Jos X-Netvisor-Interface-Language=EN, tulee tällöin antaa kululaji englanninkielinen nimi Netvisorissa.

  • tekijä Sonja Kukkula
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Sonja Kukkula
 • V
  Laskentakohteiden hallinta Netvisorissa ja rajapinnassa

  Huomaa, että mikäli laskentakohde halutaan kohdistaa jo olemassa olevaan laskentakohteeseen Netvisorissa, tulee kohdistus tehdä aina laskentakohteen koko nimellä. Mikäli integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä laskentakohteella on koodi/numero sekä nimi, tulee ne molemmat sisällyttää Netvisorin laskentakohteen nimi -kenttään, sillä Netvisorissa laskentakohteilla ei erikseen ole koodia/numeroa. > tähän olisimme toivonneet päivitystä, sillä Moveniumista kun siirretään palkkoja, niin olisi ollut helpompi siirtää pelkillä numeroilla, nyt pitää laittaa molemmat sekä numero että nimi.  Onko laskentakohteita mahdollista siirtää toisen otsikon alle?

  • tekijä Vilma Parkkila
  • 1 vastausta
  • Viimeisin toiminta 01-03-2022 tekijä Olivia Huilaja
 • V
  Kumppani- ja ohjelmistorajapintatunnusten käsittely

  (Julkaistu: 27-04-2018)    Netvisorin rajapintaan lähettävät pyynnöt sisältävät aina sekä kumppani- että ohjelmistorajapintatunnukset. Nämä ovat osaltaan varmistamassa pyyntöjen tietoturvallisuutta ja ne tarkistetaan jokaisen pyynnön yhteydessä. Tunnusten käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota etteivät ne joudu vääriin käsiin, joska syntyy tietoturvariski. Rajapintaintegraation toteuttaja ja integraatiota käyttävä asiakas vastaavat integraatiototeutuksen tuotantoympäristöön siirtämistä aineistoista.   Otathan siis huomioon seuraavat seikat integraatiototeutusta luodessa ja ylläpitovaiheessa: Älä kovakoodaa tunnuksia näkyviin, ne tulee olla piilotettuna koodissa.  Älä toimita tunnuksia sähköpostitse kokonaisuudessaan, vaan lähetä esimerkiksi osa kumppaniavaimesta tekstiviestillä tietoturvan takaamiseksi.  Älä jaa tunnuksia ulkopuolisille tai tarpeettomille henkilöille, vaan pidäthän tunnukset vain tarvittavien ihmisten tiedossa.   Netvisorin kumppanille toimittamien kumppanitunnusten (PartnerId + Key) lisäksi tarvitaan ohjelmistorajapintatunnukset (CustomerId + Key). Ohjelmistorajapintatunnukset tulee aina luoda Netvisor-yrityksen oman käyttäjän toimesta ja aineistot siirretään jatkossa tämän käyttäjän nimissä Netvisoriin. Hän toimittaa tunnukset eteenpäin kumppanille. Huomaa, että jos tunnukset luoneen käyttäjän käyttöoikeudet poistetaan yrityksen Netvisor-ympäristöstä, lopettaa myös integraatio toimimasta. Lisätietoa rajapintatunnuksista ja ohjeet niiden luomiseen löydät täältä.   Kun toteutetaan useampia liittymiä omaan käyttöön, tulee jokainen erillisen liittymän client (Sender) nimetä yksiselitteisesti. Tämän avulla pystytään seuraamaan räätälöityjen integraatioiden liikennettä ja se helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden hallintaa. Näissä tapauksissa, kun kyseessä ei ole tuotteistettu integraatio, voidaan käyttää samoja kumppanitunnuksia asiakkaasta riippumatta.   Jokaista tuotteistettua integraatioliittymää kohden tulee käyttää erillisiä kumppanitunnuksia. Mikäli tehdään useampia tuotteistettuja liittymiä, olethan aina yhteydessä Netvisorin kumppanitukeen. Tarvitsemme tiedot kaikista integroitavista järjestelmistä, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin.   Tämän lisäksi jokaista integraatioliittymää varten suosittelemme käyttämään omia käyttäjäkohtaisia ohjelmistorajapintatunnuksia, jotta liikennettä pystytään seuraamaan mahdollisimman tarkasti lähinnä tietoturvan takia. Asiakkaan tulee itse pitää kirjaa siitä mitkä tunnukset on minkäkin liittymän käytössä.

  • tekijä Vilma Parkkila
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Vilma Parkkila

Latest discussions
Keskustelut

 • H
  Kehitysidea: ostohyvityslasku automatiikka

   Ohjekirjassanne mainitaan että ohjelma  tunnistaa Ostolaskun hyvityslaskuksi, joiden otsikko on ·       Hyvityslasku ·       Takuuhyvityslasku ·       Hyvitysmuistio ·       Credit note ·       Credit memo ·       Kreditnota ·       Kredit note ·       Kredit nota ·       Gutschrift ·       Kreeditaviis  Saisiko ohjelmiston tunnistamaan samalla lailla laskut joisssa otsikko on 'Ostohyvityslasku' ?

  • tekijä Hely Korpela
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 31-10-2023 tekijä Hely Korpela
 • J
  Palkanlaskennan käyttöönoton kehitysideat

  Hei Josefiina, kiitos kattavasta kehitysideastasi.  Koostamme jatkuvasti muutostarpeita ja teemme suunnitelmia ohjelman kehittämiseen, joita työstetään Netvisorin käytön parantamiseen. Välitän nämä toiveesi eteenpäin ohjelmiston suunnittelijoiden tietoon ja otamme tämän huomioon siinä kohtaa, kun kehitämme Netvisorin palkanlaskennan käyttöönottoa. Ohjelmaan tehdyistä parannuksista tiedotamme viikoittain Netvisor -viikkopäivitys julkaisu tiedotteissa. Kiitän sinua kiinnostuksestasi Netvisorin kehittämistä kohtaan ja toivotan oikein mukavaa syksyn jatkoa!

  • tekijä Josefiina Rumbin
  • 1 vastausta
  • Viimeisin toiminta 28-09-2023 tekijä Nico Dyster
 • Server Error in '/evo' Application

  Hei! Tämä liittyi eiliseen häiriötilanteeseen, joka on saatu korjattua klo 16:30 aikaan: https://support.netvisor.fi/fi/support/discussions/topics/77000285308

  • tekijä Taru Heinonen
  • 1 vastausta
  • Viimeisin toiminta 09-06-2023 tekijä Jenni Heikkilä
 • J
  getpurchaseinvoice.nv - virhe dokumentaatiossa

  Hei Jussi! Ohje on korjattu, eli jos parametria omitattachment ei ole annettu, on oletus aina False eli ostolaskun liitteet palautuvat sanoman mukana. Liitteet saa sanomalta pois ainoastaan asettamalla parametrin omniattachment arvoksi True. Meille voi ja saa laittaa näistä aina sähköpostia tuki.netvisor@visma.com niin reagoimme asiaan nopeiten, kiitos tarkkaavaisuudesta!

  • tekijä Jussi Mononen
  • 1 vastausta
  • Viimeisin toiminta 25-04-2023 tekijä Jenni Heikkilä