Latest tips and tricks
Viimeisimmät käyttövinkit

 • V
  Laskentakohteiden hallinta Netvisorissa ja rajapinnassa

  Laskentakohteiden hallinta Netvisorin ohjelmistorajapinnan yli liittyy moneen eri rajapinnan resurssiin ja siksi on tärkeää ymmärtää myös miten Netvisor käsittelee laskentakohteita. Tämä saattaa aiheuttaa haasteita etenkin jos laskentakohteita käsitellään integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä eri tavoin, joten jo liittymän toteutuksen alkuvaiheessa on hyvä hahmottaa Netvisorin tapa käsitellä laskentakohteita.   Netvisorissa luodaan ensin laskentakohdeotsikoita, joiden alle luodaan itse laskentakohteita. Laskentakohdeotsikoita voi olla useita ja jokainen laskentakohde on aina jonkin laskentakohdeotsikon alla. Laskentakohteiden rakenne voi olla hierarkinen ja hierarkisuuteen voi vaikuttaa rajapinnan yli laskentakohteiden hallintaan tarkoitetuilla resursseilla. Hierarkialla eli laskentakohteiden tasolla ei ole merkitystä, kun laskentakohdetieto annetaan muiden resurssien yhteydessä, esimerkiksi myyntilaskusanomalla. Tällöin laskentakohdetieto annetaan aina käyttäen kyseisen laskentakohteen pääotsikkotasoa (dimensionname) ja itse laskentakohdetta (dimensionitem).   Netvisorissa harmaalla pohjalla, vahvistetulla tekstillä näkyvät laskentakohdeotsikot ja valkoisella pohjalla ei vahvistetulla tekstillä näkyvät itse laskentakohteet. Kunkin laskentakohdeotsikon alla näkyvät kyseisen otsikon laskentakohteet. Voit lukea tarkemmin laskentakohteiden hallinnasta Netvisorissa täältä. Alla esimerkkikuva siitä, miltä laskentakohteiden hallinta voi näyttää Netvisorissa.       Netvisorin ohjelmistorajapinnassa on omat resurssinsa laskentakohteiden lisäykselle ja poistolle. Voit myös noutaa koko yrityksen laskentakohdelistan omalla resurssillaan. Tämän lisäksi laskentakohdetietoa on mahdollista antaa ja hakea muiden pyyntöjen yhteydessä, kuten myyntilaskun, ostolaskun tai kirjanpitoaineiston tuonnissa. Aina kun laskentakohdetietoa tuodaan toisen resurssin yhteydessä, esimerkiksi myyntilaskun yhteydessä, Netvisor perustaa laskentakohteen sekä laskentakohdeotsikon jos niitä ei ole jo olemassa.   Huomaa, että mikäli laskentakohde halutaan kohdistaa jo olemassa olevaan laskentakohteeseen Netvisorissa, tulee kohdistus tehdä aina laskentakohteen koko nimellä. Mikäli integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä laskentakohteella on koodi/numero sekä nimi, tulee ne molemmat sisällyttää Netvisorin laskentakohteen nimi -kenttään, sillä Netvisorissa laskentakohteilla ei erikseen ole koodia/numeroa.   Esimerkki laskentakohdetiedon antamisesta rajapintasanomalla (vrt yllä olevaan kuvaan):       Projektit     102 Gamma

  • tekijä Vilma Parkkila
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Vilma Parkkila
 • V
  Kumppani- ja ohjelmistorajapintatunnusten käsittely

  (Julkaistu: 27-04-2018)    Netvisorin rajapintaan lähettävät pyynnöt sisältävät aina sekä kumppani- että ohjelmistorajapintatunnukset. Nämä ovat osaltaan varmistamassa pyyntöjen tietoturvallisuutta ja ne tarkistetaan jokaisen pyynnön yhteydessä. Tunnusten käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota etteivät ne joudu vääriin käsiin, joska syntyy tietoturvariski. Rajapintaintegraation toteuttaja ja integraatiota käyttävä asiakas vastaavat integraatiototeutuksen tuotantoympäristöön siirtämistä aineistoista.   Otathan siis huomioon seuraavat seikat integraatiototeutusta luodessa ja ylläpitovaiheessa. Älä kovakoodaa tunnuksia näkyviin, ne tulee olla piilotettuna koodissa. Älä toimita tunnuksia sähköpostitse kokonaisuudessaan, vaan lähetä esimerkiksi osa kumppaniavaimesta tekstiviestillä tietoturvan takaamiseksi. Älä jaa tunnuksia ulkopuolisille tai tarpeettomille henkilöille, vaan pidäthän tunnukset vain tarvittavien ihmisten tiedossa.   Netvisorin kumppanille toimittamien kumppanitunnusten (PartnerId + Key) lisäksi tarvitaan ohjelmistorajapintatunnukset (CustomerId + Key). Ohjelmistorajapintatunnukset tulee aina luoda Netvisor-yrityksen oman käyttäjän toimesta ja aineistot siirretään jatkossa tämän käyttäjän nimissä Netvisoriin. Hän toimittaa tunnukset eteenpäin kumppanille. Huomaa, että jos tunnukset luoneen käyttäjän käyttöoikeudet poistetaan yrityksen Netvisor-ympäristöstä, lopettaa myös integraatio toimimasta. Lisätietoa rajapintatunnuksista ja ohjeet niiden luomiseen löydät täältä.     Kun toteutetaan useampia liittymiä omaan käyttöön, tulee jokainen erillisen liittymän client (Sender) nimetä yksiselitteisesti. Tämän avulla pystytään seuraamaan räätälöityjen integraatioiden liikennettä ja se helpottaa mahdollisten ongelmatilanteiden hallintaa. Näissä tapauksissa, kun kyseessä ei ole tuotteistettu integraatio, voidaan käyttää samoja kumppanitunnuksia asiakkaasta riippumatta.   Jokaista tuotteistettua integraatioliittymää kohden tulee käyttää erillisiä kumppanitunnuksia. Mikäli tehdään useampia tuotteistettuja liittymiä, olethan aina yhteydessä Netvisorin kumppanitukeen. Tarvitsemme tiedot kaikista integroitavista järjestelmistä, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme paremmin.   Tämän lisäksi jokaista integraatioliittymää varten suosittelemme käyttämään omia käyttäjäkohtaisia ohjelmistorajapintatunnuksia, jotta liikennettä pystytään seuraamaan mahdollisimman tarkasti lähinnä tietoturvan takia. Asiakkaan tulee itse pitää kirjaa siitä mitkä tunnukset on minkäkin liittymän käytössä.

  • tekijä Vilma Parkkila
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Vilma Parkkila
 • Myyntilaskujen ja -tilausten tuonti

   (Julkaistu: 15-06-2018)   Ennen myyntilaskujen tai -tilausten tuontia rajapinnan yli laskulla tai tilauksella esiintyvien tuotteiden ja asiakkaiden tulee olla perustettuna Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista   Tarkemmat kuvaukset asiakas- ja tuotetietojen päivityksestä löydät alta: Asiakastietojen tuonti ja päivitys​ Tuotetietojen tuonti ja päivitys​   Suositellut toimintatavat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuihin käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey kentän arvo) Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus

  • tekijä Tapio Naumanen
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Tapio Naumanen
 • V
  Integraation siirtäminen tuotantoon

   (Julkaistu: 20-07-2018)   Kun integraation testivaihe on saatu päätökseen ja integraatio halutaan siirtää tuotantoon, on seuraava askel täyttää kumppanitietolomake. Kumppanitietolomakkeen täyttää se taho, jolla on IPR-oikeudet toteutettavaan integraatioliittymään. Kyseinen taho allekirjoittaa kumppanisopimuksen sekä sitoutuu hyväksymään ja noudattamaan seuraavia ehtoja: http://vismasolutions.com/isv/materials/isv-terms.pdf.   Kumppanitietolomakkeen täyttämisen jälkeen lähetämme kumppanisopimuksen allekirjoitettavaksi ja sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen toimitamme tuotantoympäristöön tarvittavat kumppaniavaimet.   Liittymän käyttöönottoprosessin suunnittelu ja asiakkaan ohjeistus käyttöönotossa on integraation toteuttajan vastuulla. Tähän liittyen lue myös postaus Ohjelmistoliittymän käyttöönotto. Yleisesti liittymän käyttöönottamiseksi Netvisorissa tarvitaan asiakkaan omassa Netvisor-ympäristössä luomat ohjelmistorajapintatunnukset ja lisäksi asiakkaan tulee aktivoida Netvisorissa ohjelmistorajapintapalvelu ja sallia liittymän käyttö Rajapintaresurssien käyttöoikeudet -näkymästä.   Huomioithan siis seuraavat rajapintatunnistautumisen muuttuvat tiedot siirtyessä tuotantoon: Tuotannon rajapinnan yhteysosoite Tuotannon kumppanitunnukset Kohdistus oikeaan Netvisor-ympäristöön Asiakkaan luomat ohjelmistorajapintatunnukset Asiakkaan yrityksen y-tunnus   Kun kumppanuussopimus on solmittu ja tarvittavat tunnukset tuotantoon on saatu, voi testatun integraatiototeutuksen siirtää tuotantoon. Aluksi on hyvä lähteä liikkeelle pienten aineistomäärien siirrolla, jotta varmistutaan siitä että siirtyminen sujuu ongelmitta. Mikäli kyseessä on tuotteistettu integraatiototeutus, olisi hyvä tässä kohtaa suorittaa pilotointivaihe yhden/muutaman asiakkaan kanssa. Onnistuneen pilotintivaiheen jälkeen integraatiota voidaan lähteä monistamaan useammalle asiakkaalle. Tuotteistetut integraatiot pääsevät myös esiin Netvisorin MarketPlaceen.   Tuotantoon siirtymisen jälkeenkin kumppanitukemme auttaa kaikissa integraatioihin ja kumppanuuteen liittyvissä kysymyksissä: Yhteydenotto kumppanitukeen . Voit myös keskustella rajapintatoteutuksista Netvisor Developer Communityssä ja jättää kehitysideoita ohjelmistorajapinnan kehittämistä varten. Lisäksi saat tätä kautta myös ajankohtaista tietoa ohjelmistorajapinnan muutoksista. Communityn käyttö vaatii rekisteröinnin yhteisöön.

  • tekijä Vilma Parkkila
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Vilma Parkkila

Latest discussions
Viimeisimmät keskustelut

 • A
  Viimeksi muokattu aikaleima rajapinnan resursseihin

  Hei   Olisiko mahdollista saada kaikkiin rajapinnasta saataviin tietoihin tarkka aikaleima milloin ko. resurssia on viimeksi muokattu?   Esim. customerlist.nv palauttaisi   2021-03-15T18:18:18+00:00     Ja sama elementti olisi saatavilla kaikissa mahdollisissa resursseissa. Ehkä jopa HTTP Last-Modified headerissa, jos kyseessä on yksittäinen resurssi.

  • tekijä Anonymous
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Anonymous
 • A
  accountingledger.nv loppupäivämäärän kanssa ongelmia

  EDIT: Idiootti. Se minä olen. Oma virhe. Kesäkuussa on vain 30 päivää.    Tervehdys. Yritän hakea rajapinnasta tositteita mutta jostain syystä se valittaa että loppupäivämäärä puuttuu. Senhän pitäisi olla GET muuttujana right? Ja nimeltään enddate kuten https://support.netvisor.fi/hc/fi/articles/202349348-Resurssit-Kirjanpitoaineistot#kirjanpitoaineiston%20nouto väittäisi. Eli paraikaa URL on tämä:   https://isvapi.netvisor.fi/accountingledger.nv?startdate=2020-05-01&enddate=2020-06-31   Mutta tulee INVALID_DATA :: Tiedon muoto virheellinen:. Loppupäivämäärä vaaditaan haettaessa kirjanpitoaineistoa <- tuollaista virheilmoitusta.   Missä menee pieleen?  

  • tekijä Anonymous
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Anonymous
 • A
  Netvisor Integraatiot - linkit 404 error

  Mihin dokumentaatio on häipynyt?   https://support.netvisor.fi/hc/fi/categories/204458828-Integraatiot      

  • tekijä Anonymous
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Anonymous
 • Netvisor tutuksi ohjelmistokumppanille

  Tässä koottuna Netvisoriin liittyviä koulutusvideoita ja ohjeita, jotka auttavat integraation suunnittelussa ja rakentamisessa.   Solution Academyssä on mahdollista opiskella Netvisorin käytön alkeita, perehtyä tehovinkkeihin ja sertifioitua tuoteosaajaksi. Verkkokoulutukset ovat avoinna kaikille maksutta. Kirjaudu Academyyn osoitteesta: https://solutions-visma.talentlms.com/index Sinun tulee rekisteröityä käyttäjäksi, jotta pääset videoihin käsiksi.   Uusi Netvisor käyttäjä Palvelun käyttöönotto ja perusasetukset: https://solutions-visma.talentlms.com/catalog/info/id:255,cat:36 Kattavat kirjalliset ohjeet käytön aloituksesta ja erilaisista perusasetuksista: https://support.netvisor.fi/hc/fi/sections/207483128-K%C3%A4yt%C3%B6n-aloittaminen-ja-perusasetukset   Tietojen tuonti Netvisorin sisäiset tietojen tuonti ominaisuudet: https://solutions-visma.talentlms.com/catalog/info/id:585,cat:62 Kirjalliset ohjeet eri tietojen tuonteihin: https://support.netvisor.fi/hc/fi/sections/207077828-Tietojen-tuonti   Kirjanpito Sisältää osa-alueet: Kirjanpidon perustiedot ja asetukset Ajantasainen kirjanpito Kuukauden päättäminen https://solutions-visma.talentlms.com/catalog/info/id:271,cat:42 Tukisivustolla käsitellään tarkemmin kirjanpidon raportointiasioita: https://support.netvisor.fi/hc/fi/sections/206983768-Kirjanpidon-raportointi   Osto / Ostolaskut Netvisorin ostolaskujen käsittely: https://solutions-visma.talentlms.com/catalog/info/id:243   Tulossa Myynti / Myyntilaskut   Suosittelemme tutustumaan Developer Communityn puolelta löytyviin käyttövinkkeihin. Osio sisältää hyviä huomioita ja vinkkejä käytettäessa Netvisorin rajapintaa. Muutamia poimintoja: Laskentakohteiden hallinta Netvisorissa ja rajapinnassa Asiakastietojen päivitys Myyntilaskujen ja -tilausten tuonti Eri numerosarjojen käyttö myyntilaskuilla

  • tekijä Tapio Naumanen
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Tapio Naumanen