Latest news
Viimeisimmät uutiset

Latest ideas
Viimeisimmät ideat

Virtuaaliviivakoodi sähköpostilla lähetettäviin laskuihin

24-08-2022

Päivitetty: 24-08-2022 1:15 pm

alkuperäinen ostolasku näkyviin tiliöintinäkymässä

22-06-2022

Päivitetty: 22-06-2022 1:32 pm

Ostolaskujen haku riviselitteen tiedoilla

27-04-2022

Päivitetty: 27-04-2022 1:12 pm

Latest tips and tricks
Viimeisimmät käyttövinkit

 • E
  Verkkokauppaintegraatiot

  Netvisorin ja verkkokaupan välisissä integraatioissa on paljon huomioitavaa ja liitteenä olevassa PDF-tiedostossa on käyty läpi näistä tärkeimmät.  Tässä vielä tiivistettynä pääkohdat: Netvisoriin luodaan kullekin asiakkaalle ja tuotteelle omat kortit Tätä ennen tarkistetaan, mitä asiakkaita ja tuotteita Netvisorista jo löytyy noutamalla asiakaslista ja tuotelista Asiakkaiden ja tuotteiden linkitykseen myyntilaskuilla/-tilauksilla käytetään Netvisor-ID:tä (sanomalla palautuva NetvisorKey-kentän arvo). NetvisorKey on asiakkaan/tuotteen kantaID, jota ei pääse missään tilanteessa muokkaamaan. Ennen myyntilaskun tuontia tarkistetaan, onko Netvisorissa jo luotuna tarvittavat asiakkaat ja tuotteet. Jollei ole, luodaan ne. Suoritustiedot tuodaan Netvisoriin viitesuorituksin eli asiakas saa ne suoraan pankista, kun yrityksellä on voimassaoleva pankkiliikennesopimus. Jos asiakas maksaa ostoksen jo verkkokaupassa, tuodaan laskun tuonnin jälkeen laskulle myyntisuoritus, että lasku/tilaus saadaan kuitattua maksetuksi. Tuotteet ja Asiakkaat  Tuotteet ja asiakkaat tulee olla perustettuna Netvisorissa ennen myyntilaskujen/-tilausten tuontia, joten suosittelemme tuomaan myös nämä integraation avulla Netvisoriin. Myyntilaskulla tai -tilauksella tuodut asiakastiedot eivät siis päivity automaattisesti Netvisorin asiakaskorteille, vaikka niitä käytetään tuotavalla laskulla tai tilauksella. Asiakas- ja tuotetietojen päivitykseen on käytettävä erillisiä resursseja ja tämä on hyvä tehdä aina ennen laskujen tai tilausten tuomista. Myyntilaskut (tai tilaukset) ja suoritukset  Verkkokaupan myynnit voidaan tuoda joko laskuina tai tilauksina. Tuonnissa käytetään samaa resurssia ja sanomalla määritetään, tuodaanko laskua vai tilausta ja missä tilassa nämä tuodaan Suoritukset tuodaan, mikäli asiakas maksaa tilauksen verkkokauppaan.

  • tekijä Elina Toiviainen
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 14-12-2021 tekijä Elina Toiviainen
 • S
  HRM-integraatioissa huomioitavaa

  HRM-integraatiot ovat yksi haastavimmista integraatioista toteuttaa. Integraatioissa on useita asioita, jotka Netvisorin käyttäjän tulee ottaa huomioon ennen integraation käyttöönottoa ja joista integraation tekijän tulisi olla myös tietoinen.   Artikkelin liitteenä on PDF-tiedosto, jossa on kuvattu ns. Best Practice HR-integraatioiden toteuttamiseen Netvisorissa.  Ennen integraation käyttöönottoa Netvisorin Palkat-osioon kuuluu Palkanlaskenta ja Työajankirjaus sekä Matka- ja kululaskut. Resursseja, jotka liittyvät palkansaajiin, palkkaperusteisiin, palkkalaskelmiin, työaikaan ja matkalaskuihin, ei voida käyttää mikäli yrityksellä ei ole Palkat-osio käytössä Netvisorissa. Näihin osioihin liittyy käyttöönotto (palkanlaskennan käyttöönotto ja matkojen käyttöönotto), jotka Netvisoria käyttävän yrityksen on tehtävä, ennen kuin integraatio voidaan ottaa käyttöön. Riippuen HRM-integraatiosta, kaikkia käyttöönoton vaiheita ei välttämättä tarvitse tehdä, mutta nämä tulee silti merkitä Netvisorin käyttäjän puolesta kuitatuksi ja tehdä tarvittaessa integraation käyttöönoton jälkeen. Esimerkiksi: Jos palkansaajat tuodaan toisesta järjestelmästä, käyttöönotossa ei lisätä palkansaajia, mutta tämä vaihe tulee silti kuitata. Palkansaajan tuonnin resurssilla (employee.nv) ei voida tuoda esimerkiksi palkkojen historiatietoja, lomalaskennan alkusaldoja tai verokorttia vaan nämä täytyy käydä asettamassa jokaiselle palkansaajalle käsin. Suosituksemme on, että HRM-integraation käyttöönottoon varattaisiin hyvin aikaa, esim. pari viikkoa.   Integraatiota suunnitellessa Netvisorissa kirjauslaji ja palkkalaji ovat eri asioita ja molemmat täytyy numeroida käyttäjän toimesta. Netvisor ei numeroi näitä automaattisesti. Netvisorissa kirjauslajit (collectorratio) pitää numeroida erikseen. Käyttöliittymässä kirjauslajin edessä on numero (kuvakaappauksessa "01."), mutta tämä ei ole kohdistuksessa käytettävä numero (kuvakaappauksessa vihreällä, missä kirjauslajin numero tulee olla) Netvisorissa palkkalajit (payrollratio) pitää numeroida erikseen. Mikäli käytätte palkansaajan kohdistukseen palkansaajan numeroa (employeeidentifier type=”number”), palkansaajat pitää erikseen numeroida Netvisorissa. Netvisor ei automaattisesti anna palkansaajalle numeroa. Palkansaajalle voidaan antaa numero palkansaajan tuonnissa (employee.nv). Jos työaikatietoja tuo (workday.nv) päivälle, jossa on jo Netvisorissa hyväksyttyjä työtunteja, tulee ne tuoda lisäyksenä (increment). Jo hyväksyttyjä tunteja ei voi korvata (replace). Jos annettua kirjauslajia ei löydy annetulla numerolla Netvisorissa, palauttaa rajapinta virheen “Palkkalajia ei löydy annetulla kohdistustiedolla”. Tämä viittaa elementtiin “collectorratio” eli kirjauslajiin. Tarkistathan, että kirjauslajien numerointi täsmää sekä lähettävässä järjestelmässä että Netvisorissa. Matkalaskun tuonnissa (tripexpense.nv) kululaji (ratio) kenttään annetaan kululajin nimi, ei numeroa. Kululajilla tarkoitetaan Netvisorin palkkalajia. Kutsun HTTP-otsikoissa annettu X-Netvisor-Interface-Language vaikuttaa siihen, millä kielellä kululaji pitää antaa. Jos X-Netvisor-Interface-Language=EN, tulee tällöin antaa kululaji englanninkielinen nimi Netvisorissa.

  • tekijä Sonja Kukkula
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 12-11-2021 tekijä Sonja Kukkula
 • A
  Yritykselle ei ole määritetty yhtään tulostuvaa pankkitiliä

  Hei! Mistä käyn lisäämässä tämän? Anna

  • tekijä Anna Noramaa
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 01-06-2022 tekijä Anna Noramaa
 • V
  Laskentakohteiden hallinta Netvisorissa ja rajapinnassa

  Huomaa, että mikäli laskentakohde halutaan kohdistaa jo olemassa olevaan laskentakohteeseen Netvisorissa, tulee kohdistus tehdä aina laskentakohteen koko nimellä. Mikäli integroitavassa ulkoisessa järjestelmässä laskentakohteella on koodi/numero sekä nimi, tulee ne molemmat sisällyttää Netvisorin laskentakohteen nimi -kenttään, sillä Netvisorissa laskentakohteilla ei erikseen ole koodia/numeroa. > tähän olisimme toivonneet päivitystä, sillä Moveniumista kun siirretään palkkoja, niin olisi ollut helpompi siirtää pelkillä numeroilla, nyt pitää laittaa molemmat sekä numero että nimi.  Onko laskentakohteita mahdollista siirtää toisen otsikon alle?

  • tekijä Vilma Parkkila
  • 1 vastausta
  • Viimeisin toiminta 01-03-2022 tekijä Olivia Huilaja

Latest discussions
Viimeisimmät keskustelut

 • K
  Vie maksatukseen -painikkeen muuttaminen harmaammaksi, kun on jo viety maksatukseen.

   Tällä hetkellä Vie maksatukseen .nappi säilyy kirkkaan vihreänä, vaikka lasku olisi jo viety maksatukseen. Tämä on aiheuttanut tuplamaksatuksia kokemttomilla yrityskäyttäjillä. Olisi hyvä, että painike muuttuisi harmaammaksi samalla tavalla kuin Tiliöinti-vaihtoehto muuttuu, kun on tiliöity. Tai esim. Tallenna rivit. Kuvakaappaus esimerkkinä.

  • tekijä Katri Järvinen
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 28-09-2022 tekijä Katri Järvinen
 • M
  Hyvityksen sitominen ostolaskuun apin kautta

  Haluaisin sitoa/kohdistaa hyvityslaskun ostolaskuun apin kautta. Onko tälle mitään keinoa? Huomasin että luomani hyvityslaskua ei voinut kohdistaa koska kys. ostolasku on tilassa "Käsittelemätön". Ostolaskun tilan muokkaaminen ei ole yhtä helppoa kun myyntilaskun - joten miten tätä voisi testata? Haluaisin siis käydä koko ketjun läpi.

  • tekijä Mats Sibelius
  • 0 vastausta
  • Viimeisin toiminta 27-09-2022 tekijä Mats Sibelius
 • M
  Miten asettaa ostolaskulle "Kustannuspaikka"

  Hei Mats! DimensionName on Netvisorissa laskentakohdeotsikko, jonka alta löytyvät kaikki laskentakohteet eli DimensionItem:t. Ostolaskun tuonti on perustanut Netvisoriin laskentakohdeotsikon "City" ja sen alle on perustunut laskentakohde "Turku", jos näitä ei ole valmiiksi perustettu Netvisoriin. Jos tämä "Turku" laskentakohde pitäisi olla "Kustannuspaikka" laskentakohdeotsikon alla, niin sitä ei voi perustaa uudelleen, koska Netvisorissa ei voi olla kahta samannimistä laskentakohdetta. Laskentakohteen nimi voi kuitenkin olla esim. 10 Turku, jolloin se saadaan perustettua "Kustannuspaikka" laskentakohdeotsikon alle. Laskentakohteelle "Turku" löytyy myös jo kirjauksia, niin sitä ei voi poistaa Netvisorista vaan sen voi ainoastaan piilottaa. Toivottavasti pääset tällä ohjeella eteenpäin. 

  • tekijä Mats Sibelius
  • 2 vastausta
  • Viimeisin toiminta 05-09-2022 tekijä Terhi Krutsin
 • R
  isvapi.netvisor.fi ei vastaa

  Hei Otto, Huomasin, että olitte laittaneet meille jo tukipyynnön tähän liittyen. Vastaan kysymyksiisi tukipyynnön kautta. :) Sofia / Netvisorin tuki

  • tekijä Ricardo Oksa
  • 4 vastausta
  • Viimeisin toiminta 16-08-2022 tekijä Sofia Keski-Nisula