Start a new topic

Milla Hiltunen

Visma

*Ratkaistu* Uusi Controller tiedote 07.10.2022

07-10-2022 1:10 pm posted by Milla Hiltunen

Netvisorin uuden Controllerin omien raporttien julkaisu viivästyy. Viimeistelemme parhaillaan oheisen listan mukaisia toiminnallisuuksia. Mikäli mitään uutta ei ilmene, pääsemme julkaisemaan uuden kokonaisuuden lähiaikoina.

-Mahdollisuus peruuttaa taulukon riveille tehdyt muutokset. 12.10.2022

-Taseen pohjalta luodussa taulukossa näytetään samat laskennalliset rivit kuin nykyisellä taseraportilla. 14.10.2022

-Rullaavan ennusteen käyttäminen vertailuarvona. 14.10.2022

-€- ja %-määräisen erotuksen näyttäminen tunnusluvuille toteuman ja budjetin vertailussa.

-Raportille valitun tarkastelujakson (budjetti tai ennuste) poistamisen jälkeen tarkastelujakso voidaan vaihtaa toiseksi.

-Omien raporttien tulostaminen.


----------

Päivitys 14.10.2022

Omat raportit-osio on nyt julkaistu.


----------


Päivitys 14.10.2022

Tuotantoon on tuotu tänään päivityksiä ja nämä ovat päivitetty yllä olevaan listaan. 


----------


Päivitys 12.10.2022

Nyt on mahdollisuus peruuttaa taulukon riveille tehdyt muutokset.

Login or Signup to post a comment