Start a new topic

Milla Hiltunen

Visma

*Ratkaistu* Osalla käyttäjistä ongelmia Netvisoriin kirjautumisessa

28-04-2023 9:50 am posted by Milla Hiltunen

Osalla käyttäjistä on havaittu ongelmaa Netvisorin sisäänkirjautumisessa. Selvitämme asiaa parhaillaan ja päivitämme tiedotetta asian edetessä.


Pahoittelemme tästä aiheutunutta haittaa.


Some users are having problems with Netvisor login. We are currently investigating the matter and will keep customers updated the as the matter progresses.


We apologize for the inconvenience caused.


----------


Päivitys klo 10:40


Tilanne näyttäisi nyt vakaantuneen. Selvitämme vielä ongelman syitä.


The situation seems to have stabilized now. We are still investigating the causes of the problem.


----------


Päivitys klo 17:20


Kyseessä oli hetkellinen virhetilanne ja koski vain pientä osaa asiakkaistamme. Ongelma johtui palvelun jatkuvien ylläpitotoimien hetkellisestä vikaantumisesta. Kehitämme palveluitamme tilanteesta havaitun perusteella sujuvan toiminnan takaamiseksi.
 

Problem was a momentary error situation and only affected a small part of our customers. The problem was caused by a momentary failure of the service's continuous maintenance operations. We develop our services based on the observed situation in order to guarantee smooth operation.

 

Login or Signup to post a comment