Start a new topic
Controllerin ennuste on uudistunut

Olemme uudistaneet Controllerin ennusteosion. Syöttöalusta on rakennettu kokonaan uudelleen ja parantunut suorituskyky sujuvoittaa ennusteiden laatimista ilman merkittäviä viiveitä. Liikkuminen syöttöpohjassa on juohevaa ja jatkossa julkaistavat Leikkaa – Kopioi – Liitä -näppäinkommennot (Ctrl+X, Ctrl+C ja Ctrl+V) ovat hyödynnettävissä ennusteen taulukossa tai esimerkiksi siirrettäessä tietoa Controllerista Exceliin ja päinvastoin.


Julkaisemme ennusteen vaiheittain: Ensin piloteille, sen jälkeen rajatulle asiakasjoukolle ja toukokuun loppuun mennessä kaikille Netvisor Controllerin asiakkaille.


Ennusteen uusimisen jälkeen jatkamme uudistamistyötä budjetoinnin ja raportoinnin osalta.We have renewed the forecast section of the Controller. The input platform has been completely rebuilt and the improved performance facilitates the preparation of forecasts without significant delays. Movement in the input base is fluid and the Cut - Copy - Paste key commands (Ctrl+X, Ctrl+C and Ctrl+V) that will be published in the future can be used in the forecast table or, for example, when transferring information from the Controller to Excel and vice versa.


We publish the forecast in stages: First for pilots, then for a limited group of customers, and by the end of May for all Netvisor Controller customers.


After renewing the forecast, we will continue the renewal work in terms of budgeting and reporting.


----------


Päivitys 5.6.2023 klo 10:10


Ennusteen pilotointivaiheessa saadun palautteen perusteella jatkokehitämme vielä laskentakohteille ennustamista. Tämän jälkeen julkaisemme uudistetun ominaisuuden kaikille.


Based on the feedback received during the piloting phase of the forecast, we will further develop forecasting for the calculation targets. We will then release the updated feature to everyone.

Login or Signup to post a comment

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu