Start a new topic

Milla Hiltunen

Visma

Ålandsbankenilla tilapäinen häiriö tiliotteiden toimittamisessa

21-06-2023 1:57 pm posted by Milla Hiltunen

Ålandsbankenilla on ollut tilapäinen häiriö mistä johtuen osalla asiakkaista on voinut jäädä tiliote saapumatta Netvisoriin 19.6. Mikäli tiliote puuttuu järjestelmästä, tulee asiakkaan olla pankkiin yhteydessä ja pyytää heitä asettamaan tiliote uudelleen noudettavaksi Netvisoriin. Kun tämä on asetettu uudelleen noudettavaksi, noudetaan tiliote automaattisesti Netvisoriin.


Ålandsbanken has had a temporary disruption, due to which some customers may have had their account statements not arrive in Netvisor on 19.6. If the account statement is missing from the system, the customer should contact the bank and ask them to set the account statement to be retrieved in Netvisor again. When this is set to retrieve again, the statement is automatically retrieved to Netvisor.

Login or Signup to post a comment