M

Minna Seistilä

Visma

Muutos resurssiin workday.nv / Update to resource workday.nv

14-07-2023 10:31 am posted by Minna Seistilä

Muutamme Työaikatietojen tuonti (workday.nv) -rajapintaresurssin toimintaa siten, että workday.nv -rajapintaresurssilla tehty tuntitietojen tuonti kytkee automaattisesti päälle palkansaajakohtaisesti veloitettavista palveluista Palkat-palvelun. Muutos astuu voimaan 2.11.2023 tehtävässä viikkopäivityksessämme. Muutoksen jälkeen Palkat-palvelua ei tarvitse enää erikseen kytkeä (manuaalisesti) päälle palkansaajille vaan palkkaprosessissa näkyy automaattisesti valmiina kaikki palkasaajat, joille on tuotu tuntitietoja ja heille pystyy suoraan muodostamaan palkkalaskelmat. 


------


We are changing the Working hours data (workday.nv) interface resource so that the import, automatically turns on the Salaries-service from the Invoiced services per employee. The change will take effect in our weekly update on November 2, 2023. After the change, the Salaries-services no longer need to be turned on separately (manually) for the employees. The payroll process will automatically show all the employees, whom working hours data has been imported and you can directly begin to create payslips.


Login or Signup to post a comment