Start a new topic
J

Jenni Heikkilä

Visma

Rajapinta: Eri laskunumerosarjojen käsittely Netvisorissa sekä integraatiolla luoduilla laskuilla

25-08-2023 10:03 am posted by Jenni Heikkilä

Myyntilaskun siirrossa integraatiolla toisesta järjestelmästä Netvisoriin voi käyttötapauksesta riippuen käyttää joko Netvisorin tai toisen ohjelman antamaa laskunumeroa.

Mikäli toinen ohjelma määrittelee laskunumeron ja myyntilaskuja luodaan myös Netvisorissa, huomioi seuraavat asiat: 


Netvisorissa luotu lasku saa aina automaattisesti isoimman vapaan laskunumeron. Jos laskunumero käytetään jo Netvisorissa, ei samaa laskunumeroa voi tuoda rajapinnasta ja tuonti jää virheeseen


Virheen välttämiseksi toimi näin:


Kun luot Netvisorissa laskun, muokkaa sen laskunumero huomattavasti isompaan, jolloin myös seuraava Netvisorissa luotu lasku saa tästä yhden isomman numeron.

Esimerkiksi näin:


Toinen ohjelma antaa laskunumeroksi 100, joka siirtyy Netvisoriin. 

Kun luot Netvisorissa laskun, muuta luodulle lähettämättömälle laskulle numeroksi 1000000. Näin seuraava Netvisorissa luotu lasku saa automaattisesti numeron 1000001.


Tällöin laskunumerot 100-999999 jäävät toisen ohjelman käyttöön.


Toinen vaihtoehto on käyttää aputoiminimiä, mutta tämä vaatii muutoksia integraation toimintaan. Yllä oleva tapa on kätevä keino, jolloin integraation toimintaan ei tarvitse tehdä muutoksia.


2 people have this question
Reply
Login or Signup to post a comment