e

elina.mononen@visma.com

Muutoksia resursseihin product.nv ja customer.nv / Changes in resources

31-12-2020 12:35 pm posted by elina.mononen@visma.com

Mahdollistimme kirjanpidon oletustili- ja oletuslaskentakohdetietojen tuonnin rajapinnan yli tuotaessa tuotteita resurssilla product.nvOletustilit tuodaan elementeissä "defaultdomesticaccountnumber", "defaulteuaccountnumber" ja "defaultoutsideeuaccountnumber" productbookkeepingdetails-aggregaatin sisällä. Oletuslaskentakohteet tuodaan dimension-aggregaatin sisällä elementeissä "dimensionname" ja "dimensionitem".

 

2 productbookkeepingdetails Aggregaatti 0...1    
3 defaultvatpercentage Numeerinen 1 Alv-kanta, jos annettua verokantaa ei löydy järjestelmästä palautetaan virhe 24
3 defaultdomesticaccountnumber Numeerinen 0...1 Kotimaan myyntitili 3000
3 defaulteuaccountnumber Numeerinen 0...1 EU-myyntitili 3360
3 defaultoutsideeuaccountnumber Numeerinen 0...1 Yhteisön ulkopuolisen myynnnin tili 3380

 

3 dimension Aggregaatti 0...1    
4 dimensionname Merkkijono 1 Laskentakohdeotsikon nimi. Luodaan tarvittaessa. Project
4 dimensionitem Merkkijono 1 Laskentakohde. Luodaan tarvittaessa. Project 1

 

Resurssilla customer.nv voidaan tuoda oletuslaskentakohteet elementeissä "dimensionname" ja "dimensionitem".

2 customerdimensiondetails Aggregaatti 0...1    
3 dimension Aggregaatti 1...n    
4 dimensionname Merkkijono 1 Oletuslaskentakohdeotsikko Project
4 dimensionitem Merkkijono 1 Oletuslaskentakohde Project 1

 

---

 

It is now possible to import default bookkeeping accounts and default dimensions for products when importing products with resource product.nv.

 Default bookkeeping accounts are imported in elements "defaultdomesticaccountnumber", "defaulteuaccountnumber" and "defaultoutsideeuaccountnumber" inside the aggregate productbookkeepingdetails. Default dimensions can be imported within dimension aggreagate in elements "dimensionname" and "dimensionitem".

 

2 productbookkeepingdetails Aggr. 0...1    
3 defaultvatpercentage Numeric 1 Vat class, if class is not found, an error is returned 22
3 defaultdomesticaccountnumber Numeric 0...1 Default domestic bookkeeping account number 3000
3 defaulteuaccountnumber Numeric 0...1 Default EU bookkeeping account number 3360
3 defaultoutsideeuaccountnumber Numeric 0...1 Default outside EU bookkeeping account number 3380

 

3 dimension Aggr. 0...1    
4 dimensionname Text 1 Default dimension header name. Created if needed.  Project
4 dimensionitem Text 1 Defauld dimension name. Created if needed. Project 1

 

Resource customer.nv now has the opportunity to import customer default dimensions in elements "dimensionname" and "dimensionitem".

2 customerdimensiondetails Aggr. 0...1    
3 dimension Aggr. 1    
4 dimensionname String 1 Default dimension header name. Created if needed. Project
4 dimensionitem String 1 Dimension name. Created if needed. Project 1

 

Login or Signup to post a comment