Tuotteiden käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDEsimerkki
Tuotelistan noutoGETproductlist.nv Lataa
Tuotetietojen noutoGETgetproduct.nv Lataa
Tuotetietojen tuontiPOSTproduct.nvproduct.dtdLataa
Rakenteellisen tuotelistan noutoGETwebshopproductlist.nv Lataa
Rakenteellisten tuotteiden tuotekuvien noutoGETwebshopproductimages.nv Lataa
Tuotesaldojen nouto varastoittainGETinventorybywarehouse.nv Lataa
Varastotapahtuman tuontiPOSTwarehouseevent.nvwarehouseevent.dtdLataa
Tuotteen liitteiden noutoGETgetproductattachment.nv
Lataa
Tuotteen kuvien noutoGETgetproductimage.nv
Lataa
Laajennettu tuotetietojen noutoGETextendedproductlist.nv
Lataa

Tuotelistan nouto

Resurssi: productlist.nv

Tuotelista sisältää tuotteiden perustietoja. Tarkemmat tuotetiedot voidaan tämän jälkeen noutaa käyttäen toimintoa Tuotetietojen nouto.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
changedsince0...1Suodattaa tuotteet, joissa muutoksia annetun päivämäärän ja/tai kellonajan jälkeen. Annetaan muodossa yyyy-MM-dd HH:mm:ss2020-09-13 12:00:00
keyword0...1Rajataan tuotteet, joiden nimessä tai tuotekoodissa esiintyy annettu parametri.1,2,3,4
Haussa voidaan käyttää yhtä tai useampaa parametriä samanaikaisesti.         
published0...1Arvo 1, jolloin näytetään julkaistut tuotteet tai 0, jolloin ei palauteta julkaistuja tuotteita1
unpublished0...1Arvo 1, jolloin palautetaan julkaisemattomat tuotteet tai 0, jolla ei palauteta julkaisemattomia tuotteita.1
deleted0...1Arvo 1, jolla palautetaan poistetut tuotteet tai 0, jolloin vastaus ei sisälllä poistettuja tuotteita.1

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1ProductListAggregaatti1  
2ProductAggregaatti0...n  
3NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen Netvisor-id165
3ProductCodeMerkkijono1TuotekoodiTT
3NameMerkkijono1TuotenimikeTestituote
3UnitPriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta nettona 12 desimaalin tarkkuudella1,960000000000
3UnitGrossPriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta bruttona 12 desimaalin tarkkuudella2,430400000000
3ProductGroupIDNumeerinen1Tuotteen tuoteryhmän ID. Voi olla myös tyhjä. 2
3ProductGroupDescriptionMerkkijono1Tuotteen tuoteryhmä, koko hierarkia avattuna. Voi myös olla tyhjä. Kirjat / Tieteiskirjat
3UriMerkkijono1URI, josta voi hakea tuotteen täydelliset tiedot/getproduct.nv?id=165

Tuotetietojen nouto

Resurssi: getproduct.nv

Ennen tuotetietojen noutoa on noudettava tuotelista, josta poimitaan haussa käytettävä tunniste. Tunnisteen avulla tarkemmat tiedot voidaan noutaa joko yhden tuotteen osalta tai parametreillä idlist ja codelist voit noutaa max.400 tuotteen tiedot kerralla.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
id0...1123Halutun tuotteen Netvisor-avain.
idlist0...11,2,3Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista tuotteista, max. 400 ID:tä
eancode0...1123456789012Halutun tuotteen EAN-koodi
code0...1123Halutun tuotteen tuotekoodi
codelist0...11,2,tuote...Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista tuotteista tuotteiden tuotekoodien mukaan
showsubproducts0...11Jos 1, haetaan myös tuotteen alituotteet

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1ProductAggregaatti1  
2ProductBaseInformationAggregaatti0...n  
3NetvisorKeyNumeerinenTuotteen Netvisor-id165
3ProductCodeMerkkijono1TuotekoodiCC
3ProductGroupMerkkijono1Tuoteryhmän nimiKirjat
3NameMerkkijono1Tuotteen nimiCode Complete
3DescriptionMerkkijono1KuvausToinen painos
3UnitPriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta42,5
Attr.typeMerkkijono1Aina net (veroton).net
3UnitGrossPriceNumeerinen1Tuotteen verollinen yksikköhinta52,7
Attr.typeMerkkijono1Aina gross (verollinen)gross
3UnitMerkkijono1Tuotteen yksikkökpl
3UnitWeightNumeerinen1Tuotteen yksikköpaino
HUOM elementti on vanhentunut, käytä sen sijaan elementtiä ProductNetWeight
1
3PurchasePriceNumeerinen1Ostohinta25
3TariffHeadingMerkkijono1TullinimikeCode Complete
3ComissionPercentageNumeerinen1Provisio11
3IsActiveNumeerinen1Onko tuote aktiivinen, 0=ei / 1=kyllä1
3IsSalesProductNumeerinen1Onko tuote myyntituote, 0=ei / 1=kyllä0
3CountryOfOriginMerkkijono1AluperämaaFI
Attr.typeMerkkijono1Aina ISO-3166ISO-3166
2ProductBookKeepingDetailsAggregaatti1  
3DefaultVatPercentNumeerinen1Alv-kanta24
3DefaultDomesticAccountNumberNumeerinen1Kotimainen oletustilinumero 
3DefaultEuAccountNumberNumeerinen1EU:n alueen oletustilinumero 
3DefaultOutsideEUAccountnumberNumeerinen1Kansainvälinen oletustilinumero 
3ProductDimensionsAggregaatti1

4DimensionAggregaatti0...n

5DimensionNameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimiVillieläimet
Attr.NetvisorkeyNumeerinen1

5DimensionItemMerkkijono1Laskentakohteen nimiKirahvit
Attr.NetvisorkeyNumeerinen1

2ProductInventoryDetailsAggregaatti1  
3InventoryAmountNumeerinen1Varastossa olevien tuotteiden määrä2,00
3InventoryMidPriceNumeerinen1Tuotteen keskihinta 5,0
3InventoryValueNumeerinen1Varaston arvo: varastossa x keskihinta10,0000
3InventoryReservedAmountNumeerinen1Varattujen tuotteiden määrä1,00
3InvetoryOrderedAmountNumeerinen1Tilattujen tuotteiden määrä0,00
3InventoryAccountNumberNumeerinen1Varastotili1521
2ProductAdditionalInformationAggregaatti1  
3ProductNetWeightNumeerinen1Nettopaino11,20
Attr.weightunitMerkkijono1Nettopainon yksikkö: g, kg tai tkg
3ProductGrossWeightNumeerinen1Bruttopaino12,60
Attr.weightunitMerkkijono1Bruttopainon yksikkö: g, kg tai tkg
3ProductPackageInformationAggregaatti1  
4PackageWidthNumeerinen1Pakkauksen leveys senttimetreinä7,30
Attr.unitMerkkijono1Pakkauksen leveys, mittayksikköcm
4PackageHeightNumeerinen1Pakkauksen korkeus senttimetreinä15,00
Attr.unitMerkkijono1Pakkauksen korkeuden mittayksikköcm
4PackageLengthNumeerinen1Pakkauksen pituus senttimetreinä36,10
Attr.unitMerkkijono1Pakkauksen pituuden mittayksikköcm
3PrimaryEanCodeNumeerinen1Tuotteen ensisijainen EAN-koodi123456789012
3SecondaryEanCodeNumeerinen1Tuotteen toissijainen EAN-koodi555444332221
2SubProductInformationAggregaatti1

3ParentsAggregaatti1Tuotteen päätuotteet
4ProductAggregaatti0...n

5NetvisorkeyNumeerinen1Päätuotteen Netvisor tunniste784
5AmountNumeerinen1Kpl määrä1
5PurchasePriceChangeNumeerinen1Ostohinnanmuutos5,50
5UnitPriceChangeNumeerinen1Yksikköhinnanmuutos5,50
3ChildrenAggregaatti1Tuotteen alituotteet
4ProductAggregaatti0...n

5NetvisorkeyNumeerinen1Alituotteen Netvisor tunniste784
5AmountNumeerinen1Kpl määrä1
5PurchasePriceChangeNumeerinen1Ostohinnanmuutos5,50
5UnitPriceChangeNumeerinen1Yksikköhinnanmuutos5,50

Tuotetietojen tuonti

Resurssi: product.nv

Laajennetun tuotehallinnan osalta voi rajapinnan yli tuoda uuden tuotteen alla olevan kuvauksen mukaisesti, mutta rajapinnan yli ei ole tuettu tuotteiden päivittäminen laajennetun tuotehallinnan kanssa.

Kutsussa käytettävät parametrit (QueryString):

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
method1add tai editadd 
id0..1Jos method on edit, tarvitaan muokattavan tuotteen id123

Mikäli metodia ei ole annettu tai päivitettävää tuotetta ei löydy järjestelmästä, palautetaan INVALID_DATA –virhe selitteineen. Päivitettävän tuotteen id:n saa tietoon kysymällä ensin tuotelistaa.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1productAggregaatti1  
2productbaseinformationAggregaatti1  
3productcodeMerkkijono, max 50 merkkiä0...1TuotekoodiCC
3productgroupMerkkijono1Tuoteryhmän nimi, tuote lisätään ryhmään mikäli tuoteryhmä löytyy järjestelmästä. Jos ei löydy, se perustetaanKirjat
3nameMerkkijono, max 200 merkkiä1Tuotteen nimiCode Complete
3descriptionMerkkijono0...1KuvausToinen painos
3unitpriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta42,5
Attr.typeMerkkijono1Kertoo onko annettu hinta verollinen (gross) vai veroton (net).net
3unitMerkkijono0...1Tuotteen yksikkö, jos annettua yksikkö ei löydy järjestelmästä se perustetaan. Jos löytyy, käytetään olemassa olevaakpl
3unitweightMerkkijono0...1Tuotten yksikköpaino kahdella desimaalilla.1,00
3purchasepriceNumeerinen0...1Hankintahinta25
3tariffheadingMerkkijono0...1TullinimikeCode complete
3comissionpercentageNumeerinen0...1Provisioprosentti11
3isactiveNumeerinen1Onko tuote aktiivinen, 0 = ei-aktiivinen / 1 = aktiivinen1
3issalesproductNumeerinen1Onko tuote myyntituote, 0 = ei / 1 = kyllä0
3inventoryenabledNumeerinen0...1Onko tuote varastossa, 0 = ei / 1 = kyllä1
3inventorybatchlinkingmodeNumeerinen0...1Eräkäsittelytyyppi. Sallitut arvot:

Ei eräkäsittelyä = 1
Manuaalinen erävalinta = 2
Toimituspäivän mukaan nuorimmat ensin = 3
Toimituspäivän mukaan vanhimmat ensin = 4 (FIFO)
Viimeisen käyttöpäivän mukaan uusimmat ensin = 5
Viimeisen käyttöpäivän mukaan vanhimmat ensin = 6
Valmistuspäiväyksen mukaan uusimmat ensin = 7
Valmistuspäiväyksen mukaan vanhimmat ensin = 8
4
3countryoforiginMerkkijono0...1AlkuperämaaFI
Attr.typeMerkkijono0...1Aina ISO-3166ISO-3166
2productbookkeepingdetailsAggregaatti0...1  
3defaultvatpercentageNumeerinen1Alv-kanta, jos annettua verokantaa ei löydy järjestelmästä palautetaan virhe24
3defaultdomesticaccountnumberNumeerinen0...1Kotimaan myyntitili3000
3defaulteuaccountnumberNumeerinen0...1EU-myyntitili3360
3defaultoutsideeuaccountnumberNumeerinen0...1Yhteisön ulkopuolisen myynnnin tili3380
2productadditionalinformationAggregaatti0...1  
3productnetweightNumeerinen0...1Nettopaino11,2
3productgrossweightNumeerinen0...1Bruttopaino12,6
3productweightunitMerkkijono0...1Netto- ja bruttopainon yksikkö: g, kg tai tnkg
3productpackageinformationAggregaatti0...1  
4packagewidthNumeerinen1Pakkauksen leveys senttimetreinä7,3
4packageheightNumeerinen1Pakkauksen korkeus senttimetreinä15,0
4packagelengthNumeerinen1Pakkauksen pituus senttimetreinä36,1
3dimensionAggregaatti0...1

4dimensionnameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimi. Luodaan tarvittaessa.Project
4dimensionitemMerkkijono1Laskentakohde. Luodaan tarvittaessa.Project 1

Rakenteellisen tuotelistan nouto

Resurssi: webshopproductlist.nv

Tässä on kuvattu kuinka rakenteellinen tuotelista voidaan noutaa ja tätä voi käyttää ainoastaan ne kenellä on käytössä laajennettu tuotehallinta. Listaus sisältää tietoja tuotteesta kuten nimen ja kuvauksen eri kielillä sekä tietoa tuotteen varianteista. Resurssi palauttaa päätuotteen alle listatut mallit/ominaisuudet (ei alituotteita).

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
limitDeleted0...1Kun määritelty, vain aktiiviset päätuotteet sisältyvät tulokseen1
limitActive0...1Kun määritelty, vain aktiiviset variantit sisältyvät tulokseen1
limitPublished0...1Kun määritelty, vain julkaistut tuotteet sisältyvät tulokseen1
limitSellable0...1Kun määritelty, vain myytävissä olevat tuotteet sisältyvät tulokseen1
limitChangedSince0...1Suodattaa tuotteet, joissa muutoksia annetun päivämäärän ja/tai kellonajan jälkeen.
Annetaan muodossa  yyyy-MM-dd HH:mm:ss
2016-01-28 12:00:00
limitSourceProductNetvisorKey0...1Tuotteen Netvisor ID:llä rajataan tulosten määrää154

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1WebShopProductListAggregaatti1  
2WebShopProductAggregaatti0...n  
3NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen Netvisor-id145
3NameMerkkijono1...3Tuotteen nimiTuote
Attr.languageMerkkijonoNimen kieli: FI, EN tai SEFI
3DescriptionMerkkijono1...3Tuotteen kuvausTämä on tuote
Attr.languageMerkkijonoKuvauksen kieli: FI, EN tai SEFI
3ProductCodeMerkkijono1TuotekoodiA123
3ProductGroupAggregaatti0...n  
4NameMerkkijono1...3Tuoteryhmän nimiRyhmä 1
Attr.languageMerkkijonoTuoteryhmän nimen kieli: FI, EN tai SEFI
3UnitNetPriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta12,00
3UnitGrossPriceNumeerinen1Tuotteen verollinen hinta. Huomioithan, jos tuote on perustettu Netvisoriin nettohinnalla, palautetaan bruttohinta tällöin 0,00 hinnalla.14,6
3UnitMerkkijono1Tuotteen mittayksikkökpl
3UnitWeightNumeerinen1Tuotteen paino1,50
3ImageURITeksti1URI tuotteen kuvalle/webshopproductimages.nv?
identifier=165
3URITeksti 1URI tuotteen tiedoille/getproduct.nv?id=165
3InventoryAmountNumeerinen1Tuotteiden määrä varastossa30,0
3InventoryOrderedAmountNumeerinen1Tilattujen tuotteiden määrä1,0
3InventoryReservedAmountNumeerinen 1Varattujen tuotteiden määrä3,00
3IsActiveNumeerinen 1Onko tuote aktiivinen: 0 = ei / 1 = kyllä1
3IsSalesProductNumeerinen 1Onko tuote myynnissä: 0 = ei /  1 = kyllä1
3IsStorageProductNumeerinen 1Onko tuote varastossa: 0 = ei /  1 = kyllä1
3DefaultVatPercentageNumeerinen 1ALV-luokka22
3IsPublishedNumeerinen 1Onko tuote julkaistu: 0 = ei / 1 = kyllä1
3VersionNumberNumeerinen 1Tuotteen versionumero 
3PrimaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen ensisijainen EAN-koodi978020137962
3SecondaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen toissijainen EAN-koodi978020137963
3PriceGroupsAggregaatti0...1  
4PriceGroupAggregaatti1...n  
5DescriptionMerkkijono1Hintaryhmän kuvausCA1
5ValueNumeerinen1Hintaryhmän arvo1,5
Attr.typeMerkkijono1Arvon tyyppi, joko multiplier tai fixedmultiplier
3VariantsAggregaatti1  
4VariantAggregaatti0...n  
5NameMerkkijono1...3Variantin nimiPaita, punainen
Attr.languageMerkkijonoVariantin nimen kieli FI, EN tai SEFI
5DescriptionMerkkijono1...3Variantin kuvausPunainen paita
Attr.languageMerkkijonoVariantin kuvauksen kieli: FI, EN tai SEFI
5VariantIdentifierMerkkijono1Variantin Netvisor tunnisteABC002
5ImageUriMerkkijono1Uri variantin kuvalle /webshopproductimages.nv?
identifier=165
5LastchangeDatePäivämäärä1Edellisen muutoksen aikaleima30.1.2014 10:12:06
5UnitNetPriceNumeerinen1Variantin veroton hinta1,00
5UnitGrossPriceNumeerinen1Variantin verollinen hinta1,22
5InventoryAmountNumeerinen1Variantin määrä varastossa12,00
5InventoryOrderedAmountNumeerinen 1Varastoon tilattu määrä12,00
5InventoryReservedAmountNumeerinen 1Varastosta varattu määrä12,00
5PrimaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen ensisijainen EAN-koodi978020137962
5SecondaryEANCodeNumeerinen 1Tuotteen toissijainen EAN-koodi978020137963
5PriceGroupsAggregaatti0...1  
6PriceGroupAggregaatti1...n  
7DescriptionTeksti1Variantin hintaryhmän kuvaus 
7ValueNumeerinen1Hintaryhmän arvo 
Attr.typeTeksti1Arvon tyyppi multipliermultiplier 
5VariantPropertiesAggregaatti0...n  
6VariantPropertyMerkkijono1Tuotteen ominaisuusMateriaali
6VariantPropertyValueMerkkijono1Tuotteen ominaisuuden arvo
Puuvilla
3CustomTagAggregaatti0...nTuotteen lisätietokenttä 
4CustomTagNameMerkkijono1Lisätietokentän nimi
Lisätietokenttä
4CustomTagValueMerkkijono1Lisätietokentän arvoKenttä 1

Rakenteellisten tuotteiden tuotekuvien nouto

Resurssi: webshopproductimages.nv

Hakee tuotteen ensimmäisen kuvan. Jos tuotteella on variantteja, resurssi palauttaa variantin kaikki kuvat.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
identifier1Tuoteen Netvisor-id jonka kuvat halutaan hakea123

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1WebShopProductImagesAggregaatti1  
2WebShopProductImageAggregaatti0...n  
3MimeTypeMerkkijono1Kuvan MIME-tyyppiimage/jpg
3TitleMerkkijono1Kuvan otsikkoImage
3FileNameMerkkijono1Kuvan alkuperäinen tiedostonimiimage.jpg
3DocumentDataMerkkijono1Kuvan data Base64-enkoodattuna 

Tuotesaldojen nouto varastoittain

Resurssi: inventorybywarehouse.nv

InventoryByWarehouse.nv-resurssin avulla voidaan noutaa Netvisorin rajapinnan kautta tuotteiden saldot varastokohtaisesti. Mikäli tarvitaan tarkempia tietoja tuotteista, ne voidaan noutaa käyttäen toimintoa Tuotetietojen nouto.

Netvisorin varastonhallintaan liittyviä ohjeita löydät täältä.

Pyynnössä käytettävät parametrit, joilla voidaan rajata tulosjoukkoa. Parametri välitetään QueryStringissä. 

Parametrin nimiIlmentymiäKuvausEsimerkki
productid0...1Rajaus tietyllä tuote-id:llä (NetvisorKey)123
productidlist0...1Rajaus annetuilla tuote-id:illä (NetvisorKey), erottimena pilkku123,456,235
inventoryplaceid0...1Rajaus annetulla varasto-id:llä321
inventoryplacename0...1Rajaus annetulla varaston nimellävarasto5
limitvendorid0...1Rajaus annetulla toimittaja-id:llä105
changedsince0...1Rajaus annetun ajankohdan jälkeen tapahtuneiden muutosten mukaan1.5.2014 12:00:00
limitunderalertlimit0...11 = palautetaan vain hälytysrajan alittaneet tuotteet1
productgroupname0...1Rajaus tuoteryhmälläesimerkkituotteet

Esimerkki pyynnöstä: http://isvapi.netvisor.fi/InventoryByWarehouse.nv?inventoryplaceid=321&limitunderalertlimit=1 (noudetaan kaikki hälytysrajan alittaneet tuotteet varastosta, jonka id on 321).

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1InventoryByWarehouseAggregaatti 1  
2ProductAggregaatti 0...n   
3NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen Netvisor id. Voidaan käyttää myöhemmin esimerkiksi tuotteen kaikkien tietojen hakuun tai tuotteen linkittämiseen laskulle165
3NameMerkkijono1Tuotenimike Testituote
3CodeMerkkijono1Tuotekoodi TT
3GroupNameMerkkijono1Tuotteen tuoteryhmä tekstinäKampanjatuotteet
3ProductUriMerkkijono1URI, josta voi hakea rajapinnan läpi tuotteen täydelliset tiedot/getproduct.nv?id=165
3WarehouseAggregaatti    
4NetvisorKeyNumeerinen1Varaston tietokanta-id Netvisorissa12
4NameMerkkijono1Varaston nimiPäävarasto
4ReservedAmountNumeerinen1Varattu kyseisestä varastosta (varattu)10,00
4OrderedAmountNumeerinen1Tilattu kyseiseen varastoon (tulossa)15,00
4InventoryAmountNumeerinen1Tuotteen avoin varastosaldo kyseisessä varastossa (ei sisällä saldoja varattu tai tulossa) 34,00
3TotalReservedAmountNumeerinen1Tuotteen varattu-saldo mukaan lukien kaikki varastot524,00
3TotalOrderedAmountNumeerinen1Tuotteen tulossa-saldo mukaan lukien kaikki varastot125,00
3TotalAmountNumeerinen1Tuotteen varastoissa-saldo mukaan lukien kaikki varastot (ei sisällä saldoja varattu tai tulossa)647,00

Varastotapahtuman tuonti

Resurssi: warehouseevent.nv

WarehouseEvent.nv-resurssin avulla voidaan tuoda Netvisoriin yksittäinen varastotapahtuma.

Netvisorin varastonhallintaan liittyviä ohjeita löydät täältä.

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena XML:nä (POST-data):

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
Rootroot
1  
1warehouseevent
  
2descriptionMerkkijono0...1Varastotapahtuman kuvaustekstiTestitapahtuma
2referenceMerkkijono1Varastotapahtuman viite1070
2deliverymethodMerkkijono0...1Toimitustapa, toimitustapoja hallitaan Netvisorissa, tuotavan rivin täytyy täsmätä Netvisorissa olevan toimitustavan kanssaNoudetaan
2distributerMerkkijono0...1Toimittajan koodi tai nimi
1234
Attr.typeMerkkijono0...1Toimittajan tunnisteen tyyppi:
- netvisor = NetvisorKey
- customer = Toimittajan nimi
netvisor
2warehouseeventlines
1  
3warehouseeventline
1...n   
4eventtypeMerkkijono1Varastotapahtuman tyyppi, tyyppejä hallitaan Netvisorissa, tuotavan rivin täytyy täsmätä Netvisorissa olevan tyypin kanssa.
  1. Hankinta
  2. Myynti
  3. Inventointi
  4. Korjaus
  5. Varastosiirto
  6. Valmistus
Myynti
Attr.typeMerkkijono0...1Tapahtuman tyypitys:
toistaiseksi aina customer
customer
4productMerkkijono1Tuotteen tunniste, Netvisor avain tai tuotekoodi32154
Attr.typeMerkkijono0...1Tunnisteen tyyppi:
- netvisor = NetvisorKey
- customer = tuotteen koodi
netvisor
4inventoryplaceMerkkijono0...1Varaston nimi, varastoja hallitaan Netvisorissa, tuotavan rivin täytyy täsmätä Netvisorissa olevan varaston kuvaus kentän kanssa
Päävarasto
4descriptionMerkkijono0...1Varastotapahtumarivin kuvausTestitapahtuman ensimmäinen rivi
4quantityNumeerinen1Tuotteiden kappalemäärä12
4unitpriceNumeerinen1Tuotteen yksikköhinta verottomana100,00
4valuedatePäivämäärä1Varastotapahtuman päiväys2014-05-13
Attr.formatMerkkijono1Päiväyksen tyyppi, aina ansiansi
4statusMerkkijonoMerkkijonoVarastotapahtuman tila:
open - avoin (näkyy tilauksissa)
handled - käsitelty (näkyy varstossa)
bypassed - ohitettu
open

Tuotteen liitteiden nouto

Resurssi: getproductattachment.nv

Resurssilla getproductattachment.nv voidaan noutaa tuotteelle tallennetut liitteet. Parametrinä käytetään liitteen NetvisorKeytä, joka saadaan noutamalla laajennettua tuotelistausta (extendedproductlist.nv). Palautuvan sanoman maksimikoko on 50Mb.

Käytettävät parametrit:

Parametrin nimiIlmentymiäKuvausEsimerkki
productattachmentnetvisorkeys1Rajaus liitteiden NetvisorKeyllä18, 19, 20

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1ProductAttachmentsAggregaatti1

2AttachmentAggregaatti1...n

3NetvisorKeyNumeerinen1Liitteen NetvisorKey18
3MimeTypeMerkkijono1Liitteen mime-typeapplication/pdf
3FileNameMerkkijono1Liitteen nimiTestattachment.pdf
3AttachmentDataBase641Liitetiedosto Base64-enkoodattuna
Attr.typeMerkkijono1Aina Base64Base64

Tuotteen kuvien nouto

Resurssi: getproductimage.nv

Resurssilla getproductimage.nv voidaan noutaa tuotteen tuotekuvat. Parametrinä käytetään kuvan NetvisorKeytä, joka saadaan noutamalla laajennettua tuotelistausta (extendedproductlist.nv). Palautuvan sanoman maksimikoko on 50Mb.

Käytettävät parametrit:

Parametrin nimiIlmentymiäKuvausEsimerkki
productimagenetvisorkeys1Rajaus kuvien NetvisorKeyllä18, 19, 20

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1ProductImagesAggregaatti1

2ProductImageAggregaatti1...n

3MimeTypeMerkkijono1Kuvan mime-tyyppiimage/jpeg
3TitleMerkkijono0...1KuvatekstiProduct image
3FileNameMerkkijono1Kuvan nimiProductimage.jpg
3ImageDataBase641Kuvatiedosto Base64-enkoodattuna
Attr.typeMerkkijono1Aina Base64Base64

Laajennettu tuotetietojen nouto

Resurssi: extendedproductlist.nv

Resurssilla extendedproductlist.nv voi noutaa mallituotteita sekä normaaleja tuotteita mutta ei päätuotteita tai TEMP-tuotetta. Resurssia voi halutessaan rajata useilla eri parametreilla, jotka löytyvät alla olevasta taulukosta. Resurssia voi käyttää myös ilman laajennettua tuotehallintaa, tällöin ei välttämättä palauteta kaikkia tietoja, koska näitä ei ole saatavilla.
Nouto palauttaa julkaistut tuotteet, poistettuja tuotteita ei palauteta koskaan. Mikäli halutaan noutaa julkaisemattomia tuotteita, täytyy tuotelistaa noutaa tuotteen NetvisorKey:llä. 

Parametrin nimiIlmentymiäKuvausEsimerkki
replyoptions0...1Valitaan, mitä tietoja palautetaan perustietojen lisäksi. Annetaan lukuarvona tai lippujen nimillä. Optiot ja lippuarvot:
Hintaryhmät - IncludeProductPriceGroups (1)
Asiakashinnat - IncludeProductCustomerPrices (2)
Toimittajatiedot - IncludeDistributerPurchaseInformation (4)
Hyllytiedot - IncludeProductInventoryPlaceShelves (8)
Toimitustiedot - IncludeProductShipmentInformation (16)
Rymittelyperusteet - IncludeProductGroupingCriterias (32)
Kirjanpidon tiedot - IncludeProductAccountingInformation (64)
Laskentakohteet - IncludeProductDimensionInformation (128)
Lisätietokentät - IncludeProductInformationFields (256)
Tuoteviittaukset - IncludeProductReferences (512)
Ominaisuudet - IncludeProductProperties (1024)
Alituotteet - IncludeProductSubProducts (2048)
Kuvat - IncludeProductImages (2096)
Liitteet - IncludeProductAttachments (8192)
Aseta kaikki hakuehdot - SetAllReplyOptions (4294967295)
3
Palauttaa tällöin hintaryhmät sekä asiakashinnat. Saadaan laskemalla optioiden lippuarvot yhteen. 

Jos käytetään lippuarvojen nimiä, annetaan muodossa "IncludeProductPriceGroups, IncludeProductCustomerPrices".
Parametrinä:
*.nv?replyoptions=includeproductpricegroups, includeproductcustomerprice
tai
*.nv?replyoptions=3
searchlanguage0...1Valitaan mihin kieliversioon hakusanoja kohdistetaan. Ilman laajennettua tuotehallintaa vain "fi" on käytössä.
Sallitut arvot "fi", "se" ja "en". Jos ei anneta mitään, käytetään arvoa "fi".
se
productnetvisorkeys0...1Pilkulla eroteltu lista tuotteiden netvisorkey- arvoja. Voi olla myös vain yksi arvo.7,12
productnamekeyword0...1Yksi hakusana jota etsitään tuotenimestä.test
productcodekeyword0...1Yksi hakusana jota etsitään tuotekoodista.ABC
producteancode0...1Etsittävän tuotteen ean-koodi. Koodia verrataan ensisijaiseen ja toissijaiseen ean-koodiin.
onlysellableproducts0...1Onko tuote myytävä. Arvot true tai false.true
onlystoragedproducts0...1Onko tuote varastoitava. Merkitystä vain, jos varastonhallinta käytössä. Arvot true tai false.false
productchangedsince0...1Onko tuotetta muutettu annetun pvm:n ja kellonajan jälkeen. Minuutin tarkkuus. 2020-09-17 10:21
productgroupnetvisorkeys0...1Pilkulla eroteltu lista tuoteryhmien netvisorkey-arvoja. Voi olla myös vain yksi arvo.7, 20
productgroupname0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimi.Test product
productgroupnamekeyword0...1Noudettavien tuotteiden tuoteryhmän nimen alkuosa.Test
productgroupingcriterianame0...1Noudettavien tuotteiden ryhmittelyperusteiden nimi.Grouping

Osa palautuvasta datasta on saatavilla vain, jos yrityksellä on käytössä laajennettu tuotehallinta, ostotilauskäsittely tai varastohallinta. Muuten rakenne palautuu samanalaisena oli laajennettu tuotehallinta päällä tai ei.

Palautuvan sanoman koolle on asetettu maksimikooksi 25Mb. Jos maksimi on ylittymässä, palauttaa rajapinta virheen ja ohjeen, kuinka pienentää sanoman kokoa. Dataa ei palauteta ennen kuin sanoman kokoa on pienennetty. 

Sivutuksessa voi asettaa maksimimäärän tuotteita per sanoma (ProductsOnPage = 1 - Netvisorissa asetettu maksimi)  ja sanomalle voidaan hakea tietty sivu (Page = 1 - PageCount). Sivut  tulee aina hakea samoilla hakukriteereillä. Huomioithan, että jos tuoterekisteriä muokataan noutojen välissä, voi täysin sama nouto palauttaa eri tuloksen.

Lue laajennetun tuotehallinnan termistöstä lisää täältä.      

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootRootAggregaatti1  
1ProductsAggregaatti1

2ProductAggregaatti1

3NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey13848
3ProductCodesAggregaatti1
4ProductCodeNumeerinen1Tuotteen tuotekoodi1
4ProductPrimaryEanCodeNumeerinen1Tuotteen ensisijainen ean-koodi
4ProductSecondaryEanCodeNumeerinen1Tuotteen toissijainen ean-koodi
3ProductNameTranslationsAggregaatti1Tuotteen nimen käännökset
4TranslationMerkkijono1Tuotteen nimiTestituote
Attr.LanguageMerkkijono1FI, SE tai ENFI
3ProductDescriptionTranslationsAggregaatti1Tuotteen kuvauksen käännökset
4TranslationMerkkijono1Tuotten kuvausKuvaus
Attr.LanguageMerkkijono1FI, SE tai ENFI
3ProductFeaturesAggregaatti1Tuotteen ominaisuudet
4IsPublishedProductMerkkijono1Onko tuote julkaistu, true tai falsetrue
4IsSellableProductMerkkijono1Onko tuote myyntituote, true tai falsetrue
4IsStorageProductMerkkijono1Onko tuote varastoitava, true tai falsefalse
4IsProductStructureProductMerkkijono1Onko tuote laajennetun tuotehallinnan tuote, true tai falsefalse
4IsModelMerkkijono1Onko tuote mallituote, true tai falsefalse
4IsSummaryOfProductsMerkkijono1Onko tuote koostetuote, true tai falsefalse
4LastChangedDatePäivämäärä1Viimeisen muokkausen päivämäärä2021-03-23 09:30
Attr.FormatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
3ProductGroupAggregaatti1Tuoteryhmä
4NetvisorKeyNumeerinen0...1Tuoteryhmän NetvisorKey5
4ProductGroupTranslationsAggregaatti0...1Tuoteryhmän kielikäännökset
5TranslationMerkkijono0...1Tuoteryhmän kielikäännösTuoteryhmä
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3ProductUnitAggregaatti1Tuotteen yksikkötiedot
4NetvisorKeyNumeerinen0...1Yksikön NetvisorKey10
4ProductUnitTranslationsAggregaatti0...1Yksikön kielikäännökset
5TranslationMerkkijono0...1Yksikön kielikäännöskpl
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3ProductPriceInformationAggregaatti1Tuotteen hintatiedot
4DefaultNetPriceNumeerinen1Tuotteen nettohinta5,00
4DefaultGrossPriceNumeerinen1Tuotteen bruttohinta5,00
4VatAggregaatti1Tuotteen ALV-kanta
5NetvisorKeyNumeerinen1ALV-kannan NetvisorKey1
5PercentageNumeerinen1ALV-prosentti0
4PriceMarginNumeerinen1Alin myyntihinta8,00
4ProvisionPercentageNumeerinen1Provisioprosentti2,00
4PriceGroupsAggregaatti0...nHintaryhmät
5GroupAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Hintaryhmän NetvisorKey7
6PriceGroupNameMerkkijono1Hintaryhmän nimiPrice group
6NetPriceNumeerinen1Nettohinta7,00
6GrossPriceNumeerinen1Bruttohinta9,00
4CustomerPricesAggregaatti0...nAsiakashinnat
5CustomerAggregaatti1Asiakas
6NetvisorKeyNumeerinen1Asiakkaan NetvisorKey11
6CustomerCodeNumeerinen1Asiakkaan asiakaskoodi1000
6CustomerNameMerkkijono1Asiakkaan nimiCustomer
6NetPriceNumeerinen1Asiakaskohtainen nettohinta6,50
6GrossPriceNumeerinen1Asiakaskohtainen bruttohinta8,05
3ProductPurchaseInformationAggregaatti0...1Hankintatiedot
4DefaultPurchasePriceNumeerinen1Tuotteen hankintahinta2,50
4DistirbuterPurchaseInformationsAggregaatti0...1Toimittajan tiedot
5DistributerAggregaatti1Toimittaja
6NetvisorKeyNumeerinen1Toimittajan NetvisorKey33587
6DistributerCodeNumeerinen1Toimittajakoodi855
6DistributerNameMerkkijono1Toimittajan nimiDistributer
6DistributerProductCodeMerkkijono1Toimittajan tuotekoodiabc
6DistributerProductNameMerkkijono1Toimittajan tuotenimiName
6PurchasePriceNumeerinen1Toimittajan hankintahinta1,50
6CurrencyAbbreviationMerkkijono1Toimittajan valuuttaSEK
3ProductStorageInformationAggregaatti0...1Varastotiedot
4DefaultInvetoryPlaceAggregaatti1Oletusvarasto
5NetvisorKeyNumeerinen0...1Varaston NetvisorKey17
5InventoryPlaceNameMerkkijono0...1Varaston nimiWarehouse
4InventoryPlaceShelvesAggregaatti0...1Hyllypaikat
5InventoryPlaceShelveAggregaatti1Hyllypaikka
6InventoryPlaceNetvisorKeyNumeerinen1Varaston NetvisorKey22
6InventoryPlaceNameMerkkijono1Varaston nimiWarehouse 1
6ShelveNetvisorKeyNumeerinen1Hyllypaikan NetvisorKey31
6ShelveNameMerkkijono1Hyllypaikan nimiShelve 1
4AlertLimitNumeerinen1Hälytysraja10
4CustomsTariffHeaderMerkkijono1TullinimikeCode
4ProductBatchLinkingModeAggregaatti0...1Eräkäsittely
5NetvisorKeyNumeerinen1Eräkäsittelytavan NetvisorKey4
5DefinitionMerkkijono1Eräkäsittelytavan tyyppiOldestFirstByValueDate
3ProductShipmentInformationAggregaatti0...1Tuotteen kuljetustiedot
4DefaultProductCountryOfOriginMerkkijono1Tuotteen alkuperämaaSE
Attr.typeMerkkijono1Aina ISO-3166ISO-3166
4ProductNetWeightNumeerinen1Tuotteen nettopaino0
Attr.unitMerkkijono1Painon yksikkög
4ProductGrossWeighNumeerinen1Tuotteen bruttopaino0
Attr.unitMerkkijono1Painon yksikkög
4ProductPackageWidthNumeerinen1Pakkauksen leveys0
Attr.unitMerkkijono1Leveyden yksikköcm
4ProductPackageHeightNumeerinen1Pakkauksen korkeus0
Attr.unitMerkkijono1Korkeuden yksikköcm
4ProductPackageLengthNumeerinen1Pakkauksen pituus0
Attr.unitMerkkijono1Pituuden yksikköcm
3ProductGroupingCriteriasAggregaatti0..nRyhmittelyperusteet
4TranslationMerkkijono1Rymittelyperusteen nimiTestGroup
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3ProductAccountInformation
Aggregaatti0...1Tuotteen kirjanpidon tiedot
4DefaultDomesticAccountNumberNumeerinen1Kotimaan myynnin kirjanpidon oletustili3000
4DefaultEuAccountNumberNumeerinen1EU-myyntien kirjanpidon oletustili3360
4DefaultOutsideEUAccountNumberNumeerinen1EU-ulkopuolisten myyntien kirjanpidon oletustili3380
4DefaultInventoryAccountNumberNumeerinen1Kirjanpidon oletusvarastotili1521
3ProductDimensionInformation
Aggregaatti0...1Tuotteen oletuslaskentakohteet
4DimensionAggregaatti1

5NameNetvisorKeyNumeerinen1Laskentakohdeotsikon NetvisorKey2
5DimensionNameNameMerkkijono1Laskentakohdeotsikon nimiDimension header
5DetailNetvisorKeyNumeerinen1Laskentakohteen NetvisorKey15
5DimensionDetailNameMerkkijono1Laskentakohteen nimiDimension
3ProductInformationFields
Aggregaatti0...nTuotteen lisätietokentät
4InformationField
Aggregaatti1

5InformationFieldNameMerkkijono1Lisätietokentän nimiInformation field
5InformationFieldItemValueMerkkijono1Lisätietokentän arvo24
3ProductReferences
Aggregaatti0...1Tuoteviittaukset
4RelatedProducts
Aggregaatti0...nTuotteeseen liittyvät päätuotteet/tuotteet
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey5
6ProductCodeNumeerinen1Tuotekoodi1000
6ProductNameTranslations
Aggregaatti1Tuotenimen kielikäännökset
7TranslationMerkkijono1TuotenimiProduct 7
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEEN
4ComplementaryProducts
Aggregaatti0...nTäydentävät päätuotteet/tuotteet
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey13
6ProductCodeNumeerinen1Tuotekoodi2005
6ProductNameTranslationsAggregaatti1Tuotenimen kielikäännökset
7TranslationMerkkijono1TuotenimiProduct 10
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEEN
3ProductProperties
Aggregaatti0...1Tuotteen ominaisuudet
4PropertyAggregaatti0...nOminaisuus
5NetvisorKeyNumeerinen1Ominaisuuden NetvisorKey88
5PropertyTranslations
Aggregaatti1Ominaisuuden kielikäännökset
6TranslationMerkkijono1Ominaisuuden nimi
Attr.languageMerkkijono1Fi, EN tai SEFI
5PropertyValuesAggregaatti0...1Ominaisuuden arvot
6NetvisorKeyNumeerinen1Arvon NetvisorKey70
6PropertyValueTranslationsAggregaatti1Arvon kielikäännökset
7TranslationMerkkijono1Arvon nimi
Attr.languageMerkkijono1FI, EN tai SEFI
3SubProductInformationAggregaatti0...1Alituotteet
4ParentsAggregaatti0...nVanhemmat
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey55
6AmountNumeerinen1Määrä25
6PurchasePriceChangeNumeerinen1Ostohinnan muutos
6UnitPriceChangeNumeerinen1Yksikköhinnan muutos
4ChildrenAggregaatti1Lapset
5ProductAggregaatti1

6NetvisorKeyNumeerinen1Tuotteen NetvisorKey47
6AmountNumeerinen1Määrä20
6PurchasePriceChangeNumeerinen1Ostohinnan muutos
6UnitPriceChangeNumeerinen1Yksikköhinnan muutos
3ProductImagesAggregaatti1Tuotekuvat
4ImageAggregaatti0...nTuotekuva
5NetvisorKeyNumeerinen1Kuvan NetvisorKey12
5IsDefaultImageMerkkijono1Onko kuva tuotteen oletuskuva, true tai falsefalse
5MimeTypeMerkkijono1Kuvan mime-typeimage/jpeg
5TitleMerkkijono1KuvatekstiDescription
5FileNameMerkkijono1Kuvan tiedostonimiberlin-attractions-map-large.jpg
5LastEditedDateDate1Viimeisin muokkausajankohta2021-09-24 23:08
3ProductAttachmentsAggregaatti0...1Tuotteen liitetiedostot
4AttachmentAggregaatti0...nLiitetiedosto
5NetvisorKeyNumeerinen1Liitetiedoston NetvisorKey10
5MimeTypeMerkkijono1Liitetiedoston mime-typedocument/pdf
5FileNameMerkkijono1Liitetiedoston nimiberlin-attractions-map-large.pdfxml
(835 Bytes)
xml
(696 Bytes)
xml
(877 Bytes)
xml
(730 Bytes)
xml
xml
(2.71 KB)
xml
(1.48 KB)
xml
xml
(289 Bytes)
xml
(249 Bytes)
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.