M

Mika Karjalainen

Visma

Muutoksia resursseihin getorder.nv, salesinvoice.nv ja customer.nv / Changes in resources

03-03-2022 1:08 pm posted by Mika Karjalainen

Resurssilla customer.nv on nyt mahdollista antaa Factoring-tili. Tili annetaan elementissä <factoringaccount>. Elementille annetaan attribuutin typeksi 'customer' (Factoring-tilin nimi) tai 'netvisor' (tilin Netvisor ID).


<customeradditionalinformation>

<factoringaccount type="netvisor">1</factoringaccount> 

</customeradditionalinformation>Resurssi salesinvoice.nv tuo nyt maksuehdoksi 'Eräpäivä', kun laskulla tuodaan eräpäivä.Resurssi getorder.nv palauttaa nyt euromääräisen summan lisäksi valuuttasumman.

Summa palautuu elementtiin <ForeignCurrencyAmount>...


It is now possible to add a Factoring-account on the resource customer.nv. The account is given in the element <factoringaccount>. The type of the attribute is either 'customer' (the name of the Factoring-account) or 'netvisor' (the Netvisor ID of the account). 


<customeradditionalinformation>

<factoringaccount type="netvisor">1</factoringaccount> 

</customeradditionalinformation>The resource salesinvoice.nv now uses 'Eräpäivä' (due date) as the invoices payment term, when due date is given on the message.The resource getorder.nv now returns currency amount in the element <ForeignCurrencyAmount> addition to the amount in euros.


Login or Signup to post a comment