Ennen myyntilaskun noutoa on noudettava myyntilaskulista, josta poimitaan myyntilaskun tunniste. Tunnisteen avulla voidaan noutaa tarkemmat tiedot yhdestä myyntilaskusta kerrallaan. Myyntilaskujen, myyntitilauksien ja hyvityslaskujen tuonnissa on otettava huomioon asiakas- ja tuoterekisterien ajantasaisuus. Lue vinkki tietojen käsittelyyn täältä.

Myyntilaskuja voi tuoda suuremmissa erissä erätuonnilla. Ohjeet erätuontiin löydät täältä.

Myyntilaskujen käsittelyn toiminnot jakautuvat seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDSkeemaEsimerkki
Myyntilasku- tai tilauslistan noutoGETsalesinvoicelist.nv  Laskulista
Lataa
Tilauslista
Lataa
Myyntilaskun tai tilauksen noutoGETgetsalesinvoice.nv / getorder.nv  

Lasku
Lataa
Tilaus
Lataa 

Myyntilaskun, -tilauksen tai hyvityslaskun tuontiPOSTsalesinvoice.nvLataa Lataa
Myyjälistan noutoGETsalespersonnellist.nv  Lataa
Myyntilaskun poistoGETdeletesalesinvoice.nv   -
Myyntilaskun tilan päivitysPOSTupdatesalesinvoicestatus.nv   -Myyntilasku- tai tilauslistan nouto

Resurssi: salesinvoicelist.nv

Tällä resurssilla voidaan hakea parametrin ListType arvoa vaihtamalla joko myyntilaskulista tai tilauslista.
Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
ListType0...1Ei arvoa kun haetaan myyntilaskulistaa ja preinvoice kun haetaan tilauslistaa 
InvoicesAboveNetvisorKey0...1Rajaa kaikki laskut/tilaukset jälkeen annetun tietokannan id:n165
BeginInvoiceDate0...1Laskut/tilaukset, joissa päivämäärä suurempi tai yhtäsuuri2012-01-01
EndInvoiceDate0...1Laskut/tilaukset, joissa päivämäärä pienempi tai yhtäsuuri2012-12-31
InvoiceNumber0...1Rajaa listan lasku-/tilausnumerolla 
InvoiceStatus0...1Rajaa listan laskun tilalla (ei käytetä tilauksiin), ks. taulukko. Hakee sekä InvoiceStatus kentästä että SubStatus attribuutista.open
lastmodifiedstart0...1Hakee myyntilaskut, joita on muutettu annetun päivämäärän jälkeen2012-10-23
lastmodifiedend0...1Hakee myyntilaskut, joita on muutettu ennen annettua päivämäärää2012-10-24
salesinvoicebatchid0...1Rajaa myyntilaskuerässä tuodut myyntilaskut annetun erä ID:n mukaisesti. Katso myyntilaskuerän käsittelyn kuvaukset. 


InvoiceStatus parametrillä voi olla seuraavat arvot:

InvoiceStatusListaa laskut joiden tila onVastaavuudet suomeksi Netvisorin käyttöliittymässä
openOPEN, OVERDUE, REMINDED, REQUESTED, COLLECTEDAvoin, Erääntynyt, Muistutettu, Huomautettu, Perinnässä
overdueOVERDUE, REMINDED, REQUESTED, COLLECTED 
paidPAIDMaksettu
unsentUNSENTLähettämätön
creditlossCREDITLOSSLuottotappio
rejectedREJECTEDHylätty


Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1SalesInvoiceListAggregaatti1  
2SalesInvoiceAggregaatti0...n  
3NetvisorKeyNumeerinen1Laskun tunniste Netvisorissa 165
InvoiceNumberMerkkijonoLaskun numero54122
InvoiceDatePäivämääräLaskun päiväys2013-11-09
AttribuuuttiformatMerkkijonoLaskun päiväyksen muoto, aina ansiansi
InvoiceStatusMerkkijonoLaskun tai tilauksen tila, palauttaa myyntilaskun maksutilan.ks. taulukko
AttribuuttisubstatusMerkkijono0...1 Laskun alistatus, palauttaa myyntilaskun saatavien tilan. Ei käytetä tilaukselle

open, overdue, reminded, requested tai collected

AttribuuttiisincollectionNumeerinenKertoo onko lasku ulkopuolisessa perinnässä vai ei (Intrum/Duetto). Ei käytetä tilaukselle

0 tai 1

CustomerCodeMerkkijono1Laskutusasiakkaan asiakaskoodi 
CustomerNameMerkkijonoLaskutusasiakkaan nimi 
ReferenceNumberViitenumeroViitenumero 
InvoiceSumNumeerinenLaskun summa kahdella desimaalilla123,45
OpenSumNumeerinenLaskun avoin summa kahdella desimaalilla45,67
UriMerkkijonoLaskun tai tilauksen täydelliset tiedot

ks. taulukko


Paluuarvojen erot laskujen ja tilausten listausten välillä:

 InvoiceStatusURI
Laskuopen, creditloss, paid unsent, rejected /getsalesinvoice.nv?netvisorkey=165
Tilausarchived, undelivered, delivered, billed /getorder.nv?netvisorkey=165Myyntilaskun tai tilauksen nouto

Resurssi: getsalesinvoice.nv tai getorder.nv

Myyntilaskun tietojen noutoa ennen on noudettava myyntilaskulista, josta poimitaan myyntilaskun tunniste. Tunnisteen avulla voidaan noutaa tarkemmat tiedot yhdestä myyntilaskusta kerrallaan. Jos lasku- tai kommenttirivien järjestystä on muokattu Netvisorin käyttöliittymästä, rajapinta säilyttää käyttäjän asettaman järjestyksen.

Samaa resurssia voidaan käyttää myyntitilauksen noutamiseen. Noudattaa samaa rakennetta ja käytettävissä on samat parametrit.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
netvisorkey1Haettavan laskun Netvisor tunnus (Huom. ei pakollinen jos annetaan parametrille netvisorkeylist arvo; vaihtoehtoinen parametri netvisorkeylist:in kanssa)165
pdfimage0...1

Jos ei anneta parametria, tekee saman kuin jos antaa pdfimage=lastsentprintservice

lastsentprintservice
palauttaa mahdollisen tulostuspalveluun lähetetyn pdf:n LastSentInvoicePDFBase64Data-kentässä
pdf
palauttaa laskun kuvan pdf-muodossa LastSentInvoicePDFBase64Data-kentässä
nopdf
ei palauta mitään

pdf
showprocesshistory0...1Palauttaa myyntilaskullakin näkyvän tulostus/lähetyshistoriatiedon ProcessHistory-elementissä1
includeattachments0...1Palauttaa kaikki laskun liitteet Base64-enkoodattuna1
showcommentlines0...1Palauttaa InvoiceLine aggregaatin sisään laskun kommenttirivit1
netvisorkeylist0...1Palauttaa yhdessä pyynnössä täydet tiedot kaikista halutuista laskuista, max. 500 ID:tä (Huom. vaihtoehtoinen parametrin netvisorkey kanssa, vain toinen annetaan) 1,2,3
includedocuments0...1Palauttaa myyntilaskua noudettaessa laskulle liittyvät tilaukset. Palauttaa myyntitilausta noudettaessa tilaukselle liittyvät laskut1

Esimerkki: getsalesinvoice.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1
Esimerkki: getsorder.nv?netvisorkey=1234&pdfimage=pdf&showprocesshistory=1


Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1SalesInvoiceAggregaatti  
2SalesInvoiceNetvisorKeyMerkkijono1Laskun Netvisor ID
1234 
2SalesInvoiceNumberMerkkijonoLaskun numero 
2SalesInvoiceDatePäivämääräLaskun päivämäärä2012-01-27
AttribuuttiformatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceEventDatePäivämäärä1Laskun kirjauspäivä2012-02-01
AttribuuttiformatMerkkijono1Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceValueDatePäivämäärä 1 Laskun arvopäivä (palautuu tilaukselle tyhjänä)2012-01-27
AttribuuttiformatMerkkijono 1 Päivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceDeliveryDatePäivämääräLaskun toimituspäivämäärä2012-01-27
AttribuuttiformatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceDueDatePäivämäärä1Laskun eräpäivä2012-01-27
AttribuuttiformatMerkkijonoPäivämäärän muoto, aina ansiansi
2SalesInvoiceReferencenumberMerkkijonoLaskun viitenumero7659221
2SalesInvoiceAmountNumeerinenLaskun loppusumma124,50 
Attribuuttiiso4217currencycodeMerkkijono0...1Loppusumman valuuttaUSD
AttribuutticurrencyrateNumeerinen0...1Valuutan vaihtokurssi0,91 
2SellerIdentifierMerkkijono1Myyjän tunniste (nimi)Matti Meikäläinen
AttribuuttitypeMerkkijonoMyyjän tunnisteen tyyppi, aina name (myyjän nimi)name
2InvoiceStatusMerkkijono1Laskun/tilauksen tilaMaksettu
2SalesInvoiceFreeTextBeforeLinesMerkkijonoVapaa teksti ennen laskurivejä 
2SalesInvoiceFreeTextAfterLinesMerkkijonoVapaa teksti laskurivien jälkeen 
2SalesInvoiceOurReferenceMerkkijonoViitteemme 
2SalesInvoiceYourReferenceMerkkijonoViitteenne 
2SalesInvoicePrivateCommentMerkkijonoLaskulla näkymätön kommentti 
2SalesInvoiceAgreementIdentifierMerkkijono1Sopimustunnus 
2InvoicingCustomerNameMerkkijonoLaskutettavan nimiNetvisor
2InvoicingCustomerNameExtensionMerkkijono1Laskutettavan nimen jatkotieto 
2InvoicingCustomerNetvisorKeyMerkkijono1Laskutettavan Netvisor ID 
2InvoicingCustomerOrganizationIdentifierMerkkijono1Laskutettavan Y-tunnusMikäli asiakas on henkilöasiakas, ei kentän tietoa palauteta.
2InvoicingCustomerAddresslineMerkkijonoLaskutettavan osoitePL 316
2InvoicingCustomerAdditionalAddressLineMerkkijono1Laskutettavan osoitteen jatkotieto 
2InvoicingCustomerPostnumberMerkkijonoLaskutettavan postinumero60123 
2InvoicingCustomerTownMerkkijonoLaskutettavan kaupunkiLappeenranta 
2InvoicingCustomerCountryCodeMerkkijonoLaskutettavan maakoodiFINLAND 
2MatchPartialPaymentsByDefaultMerkkijono1Kyllä tai EiKyllä
2DeliveryAddressNameMerkkijono1Toimitusosoitteen nimi 
2DeliveryAddressLineMerkkijonoToimitusosoitteen osoite 
2DeliveryAddressPostnumberMerkkijonoToimitusosoitteen postinumero 
2DeliveryAddressTownMerkkijonoToimitusosoitteen kaupunki 
2DeliveryAddressCountryCodeMerkkijonoToimitusosoitteen maakoodi 
2DeliveryMethodMerkkijonoToimitustapaViedään 
2DeliveryTermMerkkijonoToimitusehtoVapaasti toimittajalla 
2PaymentTermNetDays MerkkijonoMaksuehto päivät11 
2PaymentTermCashDiscountDaysMerkkijono Käteisale päivät
2PaymentTermCashDiscountMerkkijono Käteisale määrä
AttribuuttitypeMerkkijono1Käteisale määrän tyyppi, aina percentagepercentage
2WaybillidentifierMerkkijono1Rahtikirjan numero033000050143
2DeliveryToCustomerDate
Merkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, päivämäärä2020-10-27
AttribuuttiformatMerkkijono1Päivämäärän tyyppi, aina ansiansi
2DeliveryToCustomerWeek
Merkkijono0...1Tilauksen toimitus asiakkaalla, viikko42/2020
2TaxHandlingClause
Merkkijono1
Myyntilaskun verotekstiAVL 8 c §, käännetty verovelvollisuus
AttribuuttiNetvisorKeyMerkkijono1Verotekstin NetvisorID14
2LastSentInvoicePDFBase64DataBase640...1Edellisen lähetetyn laskun PDF tieto S89O3Ly1Lr59NB
2InvoiceLinesAggregaatti 1  
3InvoiceLineAggregaatti   
4SalesInvoiceProductLineAggregaatti 0...n  
5NetvisorKeyMerkkijono1Laskurivin ID17536
5ProductIdentifierMerkkijonoTuotekoodiTEMP1
AttribuuttitypeMerkkijonoTuotteen tunnisteen tyyppi, aina customercustomer
5ProductNameMerkkijonoTuotteen nimiEsimerkkituote
5ProductNetvisorKeyMerkkijono1Tuotteen Netvisor ID 
5ProductUnitPriceNumeerinenTuotteen yksikköhinta7,00
5ProductPurchasePriceNumeerinen1Tuotteen hankitahinta 
5ProductVatPercentageMerkkijonoTuotteen veroprosentti24
AttribuuttiVatCodeMerkkijonoVerokoodiKOMY 
5SalesInvoiceProductLineQuantity Tuotteen määrä
5SalesInvoiceProductLineDiscountPercentage Alennusprosentti
5SalesInvoiceProductLineFreeTextMerkkijonoVapaateksti tuoterivillä (riviselite) 
5SalesInvoiceProductLineVatSumNumeerinenRivin verosumma kahdella desimaalilla1,68 
5SalesInvoiceProductLineLinesumNumeerinenRivin summa kahdella desimaalilla8,68 
5SalesInvoiceProductLineInventoryIDNumeerinen0...1Tuotteen varaston ID1
5SalesInvoiceProductLineInventoryNameMerkkijono0...1Tuotteen varaston nimiEsimerkkivarasto
5AccountingAccountSuggestionMerkkijonoTiliöintiehdotus551 
5dimension 0..n  
6dimensionnameMerkkijono1Laskentakohde otsikko
Kustannuspaikka
6dimensionitemMerkkijono1LaskentakohdeHelsinki
5ProvisionPercentageNumeerinen1Laskurivin provisioprosentti12
5SalesInvoiceCommentLineAggregaatti0...n  
6CommentMerkkijono1KommenttitekstiLaskun kommentti
2SalesInvoiceAttachmentsAggregaatti0...1  
3SalesinvoiceAttachmentAggregaatti1...n  
3mimetypeMerkkijono1Sisällön tiedostomuotoimage/jpeg
3attachmentdescriptionMerkkijono1Liitteen kuvaus 
3filenameMerkkijono1Tiedoston nimiEsimerkki_kuva.jpg
3documentdataBase641Liite Base64-enkoodattunaS89O3Ly1Lr59NBS89
2documentsAggregaatti1Laskuun/tilaukseen liittyvät tilaukset/laskut 
3salesorderAggregaatti1...nHuom. jos noudetaan tilausta, on elementin nimi salesinvoice 
4netvisorkeyNumeerinen1Laskuun liittyvän tilauksen Netvisor ID /
Tilaukseen liittyvän laskun Netvisor ID
12345
4ordernumberNumeerinen1

Laskuun liittyvän tilauksen tilausnumero /
Tilaukseen liittyvän laskun laskunumero

Huom. jos noudetaan tilausta, on elementin nimi invoicenumber

1001

 


Myyntilaskun, -tilauksen tai hyvityslaskun tuonti

Resurssi: salesinvoice.nv

Rajapinta mahdollistaa myyntilaskun, sen tuote- ja kommenttirivien, liitteiden, laskun tositerivien sekä laskun asiakaskohtaisten kenttien tuonnin tai päivityksen Netvisoriin.

Tässä resurssissa pakolliset kentät ovat:

 • Laskun/tilauksen päiväys
 • Laskun/tilauksen loppusumma
 • Laskun/tilauksen tila
 • Laskuasiakkaan linkitystieto
 • Maksuehdon nettopäivät tai eräpäivä
 • Ainakin yksi laskurivi, jolla on seuraavat tiedot:
  • Tuotteen linkitystieto
  • Tuotteen nimi
  • Tuotteen yksikköhinta
  • Tuotteen alv-prosentti ja -koodi
  • Kappalemäärä

Lasku on mahdollista tuoda myös tilassa "Luonnos" (invoicedraft). Luonnokselle ei anneta laskunumeroa eikä luonnokselle voi tuoda tositetietoja. Luonnos voidaan päivittää laskuksi metodilla 

Hyvityslasku tuodaan rajapinnan yli myyntilaskun sanomarakennetta noudattaen. Sanoma poikkeaa vain siltä osin, että kappalemäärä (SalesInvoiceProductlineQuantity) ja loppusumma (SalesInvoiceAmount) asetetaan sanomalle negatiivisin luvuin. Mikäli myyntilaskun sanomalla annetaan ALV:n määrä (salesInvoiceProductLineVatSum) ja rivisumma (salesInvoiceProductLineSum), pitää myös nämä antaa negatiivisin luvuin.
Rajapinnan yli tuotu hyvityslasku ei kohdistu automaattisesti olemassa olevaan myyntilaskuun. Kohdistus tulee tehdän aina käsin, ohje toimintoon: Hyvityslaskun kohdistaminen veloituslaskuun

Netvisor pyöristää rivisumman ja laskun summan rajapinnan läpi tuotaessa kahden desimaalin tarkkuuteen. Tämä voi joissain tapauksissa aiheuttaa pyöristyseroja, jotka tulee täsmäyttää tositteella.

Laskutus– ja toimitusasiakkaat kohdistetaan myyntilaskuun joko Netvisor- tai asiakaskohtaisen avaimen perusteella. Netvisor-avain on tietokannan ID Netvisorissa ja asiakaskohtainen avain on käyttäjän asiakkaalle antama asiakaskoodi. Avaimet saa tietoon hakemalla asiakkaan tiedot rajapinnan tarjoamalla asiakaslista –pyynnöllä.

Sanomalla voidaan tuoda ainoastaan invoicingcustomeridentifier tieto, jolloin Netvisorin laskulle haetaan asiakkaan laskutusosoite ja toimitusosoite Netvisorin asiakaskortin takaa. Jos aineistolla on annettu mikä tahansa muu laskutusasiakkaan tieto (esim. postiosoite), niin tietoja ei enää haeta asiakaskortilta laskulle.

Laskun kielenä käytetään Netvisorin asiakkaan taakse määriteltyä laskun kieltä (suomi, ruotsi tai englanti).

Netvisorissa myyntilasku lähetetään asiakkaalle aina oletuksena "sähköisintä" kanavaa pitkin, riippuen siitä mitä laskutustietoja Netvisorin asiakaskortille on annettu. Myyntilaskua yritetään lähettää ensisijaisesti verkkolaskuna, toisena sähköpostilaskuna ja viimeisenä paperilaskuna. Myyntilaskun lähetyskanavaa on mahdollista vaihtaa laskun lähetysnäkymässä, eikä tätä tietoa voi tuoda sanomalla. Verkkolasku- ja sähköpostilaskuosoitteet haetaan myyntilaskun lähetystä varten aina Netvisorin asiakaskortin tiedoista.

Jos kohdeasiakkaalle on määritetty vaihtoehtoinen laskutusasiakas, rajapinta hakee tuotavalle laskulle laskutusosoitetiedot automaattisesti vaihtoehtoisen laskutusasiakkaan takaa. Tässä tapauksessa aineistossa olleita laskutusosoitetietoja ei käytetä.

Myyntilaskun jaksotuksen voi tehdä joko lasku- tai laskurivitasolla sekä tasajaolla tai jakokäyrällä. Myyntilaskulle voi tuoda jaksotustiedot lähettämättömälle tai avoimelle laskulle. Jaksotustositteet muodostetaan sanomalla tuotujen tietojen pohjalta laskun lähetyksen jälkeen tai avoimen laskun tositteet muodostetaan tuonnin yhteydessä automaattisesti järjestelmän toimesta. Kun tuot myyntilaskulle jaksotuksen käyttäen accrualrule -rakennetta, ei myyntilaskulle ole mahdollista tuoda rajapinnassa tositerivejä (invoicevoucherlines).

Seuraavassa on kuvattuna sanomarakenne myyntilaskun tuontiin Netvisoriin:

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvausEsimerkki
Method1add tai edit. Kun käytetään metodia edit, kaikki tilauksen/laskun alkuperäiset tiedot tulee antaa sanomalla.edit
Id0...1Päivitettävän laskun id, vaaditaan jos method on edit165

Tuotavat tiedot lähetetään kutsun mukana oheisen kuvauksen mukaisena xml:nä (POST-data). Huomioi, että kuvaus on jaettu useampaan taulukkoon:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1salesinvoiceAggregaatti1  
2salesinvoicenumberKokonaisluku, max. 15 merkkiä0...1 Laskunumero, jos ei anneta, Netvisor hakee uuden automaattisesti. Ei anneta luonnokselle.123456
2salesinvoicedatePäivämäärä1Laskun päiväys (myös arvopäivä)
2019-12-31
AttribuuttiformatMerkkijono1Laskun päivämäärän muoto, aina ansiansi
2salesinvoiceeventdatePäivämäärä0...1Laskun kirjauspäivä. Tälle päivälle muodostetaan kirjanpidon tosite.2020-01-01
AttribuuttiformatMerkkijono1Laskun kirjauspäivän muoto, aina ansiansi
2salesinvoiceduedatePäivämäärä0...1Laskun eräpäivä, pakollinen tieto, jos ei ole annettu maksuehtoa. Sanomalla ei saa olla sekä eräpäivää että maksuehtoa, vain toinen elementti annetaan.2019-12-31
AttribuuttiformatMerkkijono1Laskun eräpäivän muotoansi
2salesinvoicevaluedatePäivämäärä0...1Laskun arvopäivä.  
Jos annettu, arvopäivään sovelletaan maksuehdon nettopäivät
2019-12-31
AttribuuttiformatMerkkijono1Laskun arvopäivän muotoansi
2salesinvoicedeliverydatePäivämäärä0...1Laskun toimitus- /saapumispäivä, löytyy käyttöliittymästä myyntilaskun varastotiedot välilehdeltä (ei ole laskun muodostuspäivä)2019-12-31
AttribuuttiformatMerkkijono1Toimituspäivän muotoansi
2salesinvoicedeliverytocustomerdatePäivämäärä tai viikkonumero0...1

Toimitusaika asiakkaalla
Päivämäärä tai viikkonumero
Vain myyntitilaukselle

2019-W12
AttribuuttiformatMerkkijono Toimitusaika asiakkaalla, muotoansi
AttribuuttitypeMerkkijono1

Toimitusaika asiakkaalla
date tai weeknumber

weeknumber
2salesinvoicewaybillidentifierMerkkijono, max. 35 merkkiä
0...1

Rahtikirjan numero
Vain myyntitilaukselle

033000050143
2salesinvoiceproductpackagepalletKokonaisluku0...1

Vain myyntitilaukselle! Myyntitilauksen pakkaus

11
AttribuuttitypeMerkkijono1Pakkauslavakoodiston tyyppi, GS1GS1
AttribuuttiamountMerkkijono0...1Pakkauslavojen määrä2
salesinvoicereferencenumberViitenumero0...1 Laskun viitenumero, oikeassa muodossa tarkisteineen.
Jos ei anneta, Netvisor muodostaa viitenumeron laskulle.
1070
salesinvoiceamountNumeerinen

Laskun loppusumma, joka sisältää mahdolliset verot.
Jos annetaan Netvisor ei laske loppusummaa laskurivien perusteella.

Voidaan antaa tyhjänä <salesinvoiceamount />, jolloin loppusumma lasketaan laskuriveistä.

Huom. jos tuot lähetettyjä laskuja suositellaan loppusumman tuontia.

100,99
Attribuuttiiso4217currencycodeMerkkijono0...1 Laskun valuutta ISO 4217 muodossa. Oletuksena yrityksen kotivaluutta.USD
AttribuutticurrencyrateMerkkijono0...1 Valuuttakurssi. Mikäli ei annettu, käytetään Euroopan Keskuspankin päivän kurssia. Jos kurssia ei löydy, järjestelmä käyttää automaattisesti arvoa 1.1,33
AttribuuttipricetypeMerkkijono0...1

Hintatyyppi.
netvisor tai customer. Customer ei tee mitään, jos arvon on netvisor, laskuriveille huomioidaan Netvisorin hintakertoimet ja asiakashinnat. SalesInvoiceAmount-arvo pitää olla 0, että laskun loppusumma lasketaan oikein rivisummista.
 

 netvisor
2selleridentifierMerkkijono0...1

Myyjälinkitys laskulle, lasku linkitetään Netvisorin myyjätietoon.  

Linkityksen voi tehdä myyjän netvisorkeyllä  tai myyjän nimellä. Netvisorin myyjätiedot voi noutaa resurssilla: Myyjälistan nouto, lista palauttaa myyjän linkityksessä käytettävän netvisorkeyn. Jo linkitys tehdään nimellä, niin annettua merkkijonoa verrataan etu- ja takaperin Netvisorin myyjälistaan. Mikäli myyjää ei löydy Netvisorista, linkitys jätetään tekemättä.

Mikäli laskulle halutaan näkyvän myös myyjän nimitieto, niin se annetaan sellername -elementissä.

1
AttribuuttitypeMerkkijono

Myyjälinkityksen tyyppi,
netvisor (netvisorkey) tai customer (nimi)

netvisor
sellernameMerkkijono, maks. 500...1Myyjän nimi. Jos myyjälinkitystä ei tuoda sanomalla ja myyntilaskua muokataan tuonnin jälkeen Netvisorissa, myyjätieto häviää myyntilaskulta.
Matti Mallikas
invoicetypeMerkkijono0...1Tuotavan tiedon tyyppi, invoice (myyntilasku) tai order (tilaus) tai invoicedraft (luonnos). Oletuksena invoiceinvoice
salesinvoicestatusMerkkijono1Laskun tai tilauksen tila. 
Luonnokselle ei anneta tilaa.
Laskulle open tai unsent.
Tilaukselle delivered tai undelivered.
open
AttribuuttitypeMerkkijonoTilan muotonetvisor
salesinvoicefreetextbeforelinesMerkkijono, maks. 5000...1Vapaa teksti ennen laskurivejä 
salesinvoicefreetextafterlinesMerkkijono, maks. 5000...1Vapaateksti laskurivien jälkeen 
salesinvoiceourreferenceMerkkijono, maks. 2000...1Viitteemme -kentän tieto 
salesinvoiceyourreferenceMerkkijono, maks. 2000...1Viitteenne -kentän tieto 
salesinvoiceprivatecommentMerkkijono, maks. 2550...1Yksityinen kommentti, ei tulostu laskulle 
2invoicingcustomeridentifierMerkkijono1Laskutusuasiakkaan linkitys, asiakkaan täytyy löytyä NetvisoristaMM
AttribuuttitypeMerkkijono1Linkitystiedon tyyppi: customer (=asiakaskoodi), netvisor (=Netvisorin kanta-id), tai organizationunitnumber (=OVT-tunnus)
customer
AttribuutticontactpersonidMerkkijono0...1Asiakkaan yhteyshenkilön NetvisorID. Saadaan hakemalla asiakkaan tiedot.4012
invoicingcustomernameMerkkijono, maks 2500...1Laskutusasiakkaan nimi, ei haeta NetvisoristaMatti
invoicingcustomernameextensionMerkkijono, maks. 2500...1Laskutusasiakkaan nimen jatkotieto, ei haeta NetvisoristaMeikäläinen
invoicingcustomeraddresslineMerkkijono, maks. 1000...1Laskutusasiakkaan osoite, ei haeta NetvisoristaPajukuja 1
invoicingcustomeradditionaladdresslineMerkkijono, maks. 1000...1 Laskutusasiakkaan osoite, ei haeta Netvisorista 
invoicingcustomerpostnumberMerkkijono, maks. 500...1Laskutusasiakkaan postinumero, ei haeta Netvisorista53100
invoicingcustomertownMerkkijono, maks. 500...1Laskutusasiakkaan postitoimipaikka, ei haeta NetvisoristaLappeenranta
invoicingcustomercountrycodeMerkkijono0...1Laskutusasiakkaan maatietoFI
AttribuuttitypeMerkkijono1Maatiedon muotoISO-3166
deliveryaddressnameMerkkijono, maks. 2500...1Toimitusasiakkaan nimi, ei haeta NetvisoristaMaija
deliveryaddresslineMerkkijono, maks. 1000...1Toimitusosoite, ei haeta NetvisoristaPajukuja 2
deliveryaddresspostnumberMerkkijono, maks. 500...1Toimitusosoitteen postinumero55100
deliveryaddresstownMerkkijono, maks. 500...1Toimitusosoitteen postitoimipaikka, ei haeta NetvisoristaImatra
deliveryaddresscountrycodeMerkkijono0...1 Toimitusosoitteen maakoodi, ei haeta NetvisoristaFI
AttribuuttitypeMerkkijonoMaateidon muotoISO-3166
2deliverymethodMerkkijono, maks. 500...1Toimitustapa. Mikäli kohdeyritykseltä ei tätä löydy, ne lisätään.Asennettuna
deliverytermMerkkijono, maks 500...1Toimitusehto. Mikäli kohdeyritykseltä ei tätä löydy, ne lisätään.Sopimuksen mukaan
salesinvoicetaxhandlingtypeMerkkijono0...1 Verokäsittelytapa. countrygroup, forcedomestic, domesticconstructionservice tai notaxhandling *2
Jos ei anneta, haetaan asiakkaan tiedoista
countrygroup
paymenttermnetdaysNumeerinen

Maksuehdon nettopäivät, pakollinen, jos ei ole annettu eräpäivää.
Laskun päivämäärää + maksuehdon nettopäivät = laskun eräpäivä.
Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan: "14 päivää netto / 14 dagar netto / 14 days net".

Sanomalla ei saa olla sekä eräpäivää että maksuehtoa.

Maksuehdon ei tarvitse löytyä Netvisorista, tarvittaessa se perustetaan automaattisesti tuonnin yhteydessä. 

14
paymenttermcashdiscountdaysNumeerinen0...1Maksuehtoon tulevat kassaalennuspäivät. Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan, asiakkaan laskutuskielen mukaan, esim: "14 päivää netto, 5 päivää"5
paymenttermcashdiscountNumeerinen0...1 Maksuehtoon tuleva kassa-alennus. Maksuehto muodostuu asiakkaan laskutuskielen mukaan, esim: "14 päivää netto, 5 päivää -10%"10
AttribuuttitypeMerkkijono1Maksuehdon tyyppi, aina percentagepercentage
2expectpartialpaymentsNumeerinen0...1Osasuoritukset. 1 = kyllä, 0 = ei, oletuksena 0. Mikäli lasku ottaa vastaan osasuorituksia, laskuun kohdistetaan myös suoritukset, jotka ovat kassa-alennus toleranssien ulkopuolella.1
overridevouchersalesreceivablesaccountnumberNumeerinen0...1 Kirjanpidon tili, jolla voidaan halutessa yliajaa Netvisorin oletusmyyntisaamistili  1703
2salesinvoiceagreementidentifier

Merkkijono,
max 35

0...1Sopimustunnus, ei haeta asiakaskortin takaa 
printchannelformatMerkkijono 0...1Laskun tulostusmuoto
netvisor: 1 tai 2
customer: Lasku + tilisiirto 
tai Lasku
 
AttribuuttitypeMerkkijono1netvisor tai customer netvisor
secondnameMerkkijono 0...1 AputoiminimiTestiaputoiminimi
AttribuuttitypeMerkkijono 1

netvisor (aputoiminimen NetvisorKey eli Netvisorin tietokantaID) tai customer (aputoiminimen nimi)

customer
2overriderateofoverdueNumeerinen0...1

Viivästyskorkoprosentti, yliajaa Netvisorin oletuksen

5,5
2OrderNumber 0...1

Tilausnumero

258741
invoicelinesAggregaatti1  

Laskurivit voivat olla joko tuote- tai kommenttirivejä. Tuoterivin tuotteen on oltava perustettuna Netvisoriin ja se linkitetään rivitietoon joko Netvisor-avaimella tai asiakaskohtaisella avaimella. Tuotteen nimen, hinnan ja muut tiedot voi kuitenkin vaihtaa.

ALV-koodin valinta laskun tuoteriville on pakollinen. Katso lista sallituista ALV-koodeista ohjeesta Arvonlisäveron käsittely ja järjestelmän ALV-tunnisteet  tai alla olevasta ALV-tunniste -taulukosta. ALV-tunnistetta käytetään tositetta muodostettaessa laskurivillä annetun mukaisesti kun lasku tuodaan tilassa Avoin Netvisoriin. Jos lasku tuodaan Lähettämätön-tilassa, tallennetaan tositteelle Netvisorin kirjanpidon tilin mukainen ALV-tunnus.

Mikäli laskuriveissä on sekä tuote että kommenttirivejä, tulee laskurivien järjestykseksi järjestelmään se, mikä tuodussa aineistossakin. 

Jaksotukset voidaan antaa laskurivikohtaisesti joko tasajaolla tai jakokäyrällä. Tasajaolla jaksotettaessa annetaan endmonth ja endyear -elementit, mutta jakokäyrällä jaksotettaessa näitä ei anneta. Jaksotettaessa jakokäyrällä annetaan divisioncurvename -elementti. Kun tuot myyntilaskulle jaksotuksen käyttäen accrualrule -rakennetta, ei myyntilaskulle ole mahdollista tuoda rajapinnassa tositerivejä (invoicevoucherlines).

InvoiceLine aggregaatin rakenne on seuraava, jos halutaan tuoda tuoterivi:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoiceproductlineAggregaatti1  
5productidentifierMerkkijono1Tuotteen linkitystieto. Tuotteen tulee olla perustettuna Netvisoriin.
Voi olla joko tuotekoodi tai netvisorkey eli tuotteen tietokanta ID.
 
AttribuuttitypeMerkkijono1

Linkitystyyppi:
- customer (tuotekoodi)
- netvisor (netvisorkey)
- primaryeancode 
(tuotteen ensisijainen EAN-koodi)
secondaryeancode 
(tuotteen toissijainen EAN-koodi)

netvisor
5productnameMerkkijono, max 2000...1Tuotteen nimi. Jos ei anneta, haetaan tuotteen takaa.Testituote
5productunitpriceNumeerinenTuotteen yksikköhinta, ei haeta tuotteen takaa.10,05
AttribuuttitypeMerkkijono1Yksikköhinnan tyyppi, net (veroton) tai gross (verollinen) net
5productunitpurchasepriceNumeerinen0...1Tuotteen ostohinta, pyöristettynä kahteen desimaaliin1,05
AttribuuttitypeMerkkijono1Ostohinnan tyyppi, aina net net
5productvatpercentageNumeerinen

Tuotteen ALV-prosentti, ei saa olla ristiriidassa ALV-koodin kanssa.

22
AttribuuttivatcodeMerkkijono1ALV-koodiKOMY
5salesinvoiceproductlinequantityNumeerinenKappalemäärä. Voi olla kokonais- tai desimaaliluku. Max. kaksi desimaalia (esim. 3,55).5
5salesinvoiceproductlinediscountpercentageNumeerinen0...1Alennusprosentti10
5salesinvoiceproductlinefreetextMerkkijono, maks. 2550...1Vapaateksti tuoteriville (riviselite)Vapaata tekstiä
5salesinvoiceproductlinevatsumNumeerinen0...1Rivin veronmäärä. Annetaan jos halutaan korvata Netvisorin laskema veron määrä.11,00
5salesinvoiceproductlinesumNumeerinen0...1 Rivin verollinen loppusumma. Annetaan jos halutaan korvata Netvisorin laskema rivisumma.50,00
 Huom! salesinvoiceproductlinesum ja salesinvoiceproductlinevatsum elementit vaaditaan, jotta annettuja summia käytetään.
5salesinvoiceproductlineinventoryidNumeerinen0...1Rivin tuotteen varaston tietokanta-ID.1
5accountingaccountsuggestionNumeerinen0...1 Tiliöintiehdotus. Tili täytyy löytyä järjestelmästä.3000
5skipaccrualNumeerinen0...1 Ohitetaanko rivi jaksotuksessa. Oletuksena kaikki rivit ovat mukana.1
dimension 0...n   
dimensionnameMerkkijono, max 501Laskentakohdeotsikko, jos otsikkoa ei löydy, järjestelmä perustaa senProjekti
6dimensionitemMerkkijono max 2001LaskentakohdePalkanlaskenta
5provisionpercentageNumeerinen0...1Laskurivin provisioprosentti12
 5 accrualruleAggregaatti 0...1 Rivikohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää.
 
6startmonthNumeerinen1Aloituskuukausi9
6startyearNumeerinen1Aloitusvuosi2019
6endmonthNumeerinen0...1Lopetuskuukausi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)12
6endyearNumeerinen0...1Lopetusvuosi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)2019
6divisioncurvenameMerkkijono0...1Jakokäyrä (käytä vain jakokäyrä jaksotuksessa)
Jakokäyrän tulee löytyä Netvisorista. Hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'
neljännesvuosi
5productunitnameMerkkijono, max 140...1 Tuotteen yksikkötieto. Jos ei anneta, käytetään Netvisorin tuotekortilla olevaa yksikköä. Ei koske Laajennettua tuotehallintaa käyttäviä yrityksiä. kpl

 

Valinnaisesti voidaan tuoda kommenttirivi, jolloin InvoiceLine aggregaatin rakenne on seuraava:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
3invoicelineAggregaatti1...n  
4salesinvoicecommentlineAggregaatti  
5commentMerkkijono1Kommentti laskulle 

Valitun rakenteen jälkeen jatketaan seuraavasti:

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
2invoicevoucherlinesAggregaatti0...1*3 
3voucherlineAggregaatti1...n  
linesumNumeerinen1Summa. Positiivinen luku kirjataan debit puolelle, ja negatiivinen credit puolelle100
AttribuuttitypeMerkkijono Summan tyyppi, net (veroton) gross (verollinen)net
descriptionMerkkijono, maks. 2550...1SeliteSelite
accountnumberMerkkijonoTilinumero. Tulee löytyä järjestelmästä3000
vatpercentNumeerinenVeroprosentti, ei saa olla ristiriidassa ALV-koodin kanssa.22
AttribuuttivatcodeNumeerinen1ALV-koodiKOMY
skipaccrualNumeerinen0...1 Ohitetaanko rivi jaksotuksessa. Oletuksena kaikki rivit ovat mukana. 
5dimensionAggregaatti0...n  
6dimensionnameMerkkijonoLaskentakohdeotsikko, jos ei löydy, järjestelmä luo senProjekti
dimensionitemMerkkijonoLaskentakohteen nimiPalkanlaskenta
salesinvoiceaccrualAggregaatti0...1*4 
overridedefaultsalesaccrualaccountnumberNumeerinen0...1Jaksotustilin yliajo, Halutessa kirjanpidon perustiedoissa oleva myynnin jaksotusten kirjanpidon tili voidaan korvata tässä annetulla tilillä. Tilinumeron pitää löytyä järjestelmästä. 
salesinvoiceaccrualtypeMerkkijono0...1

Customer tai Default

Default
accrualvoucherentryAggregaatti1...nJaksotus (Tämä on vanha tapa tuoda jaksotuksia. Vaihtoehtoinen elementti on accrualrule ja suositellaan tämän käyttöä) 
monthNumeerinen1Jaksotuskuukausi, jaksotustosite kirjataan aina valitun kuukauden ja vuoden viimeiselle päivälle1
yearNumeerinen1Jaksotusvuosi 
sumNumeerinen1Koko jaksotettavaksi valittavien rivien summa on jaksotettava. Muutoin palautetaan INVALID_DATA -virhe selitteineen. 
2accrualruleAggregaatti0...1Laskukohtainen jaksotussääntö, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti tasajakoa TAI jakokäyrää.
(Tämä on suositeltu tapa tuoda jaksotuksia! Vaihtoehtoinen elementti on accrualvoucherentry)
 
3startmonthNumeerinen1Aloituskuukausi9
3startyearNumeerinen1Aloitusvuosi2019
3endmonthNumeerinen0...1Lopetuskuukausi ((käytä vain tasajako jaksotuksessa)12
3endyearNumeerinen0...1Lopetusvuosi (käytä vain tasajako jaksotuksessa)2019
3divisioncurvenameMerkkijono0...1Jakokäyrä (käytä vain jakokäyrä jaksotuksessa)
Jakokäyrän tulee löytyä Netvisorista. Hallitaan näkymässä 'Taloushallinto > Budjetoinnin asetukset > Jakokäyrät'
neljännesvuosi
2salesinvoiceattachmentsAggregaatti0...1  
salesinvoiceattachmentAggregaatti 1...n  
mimetypeMerkkijono1Liitteen MIME-tyyppiApplication/pdf
attachmentdescriptionMerkkijono, maks.1001Liitteen kuvauskuvaus
filenameMerkkijono, maks.2551Liitteen tiedostonimiattachment.pdf
documentdataMerkkijono1Liitetiedosto base64-enkoodattuna 
AttribuuttitypeMerkkijono0...1

Huom! Tämän elementin käyttö on muuttunut myyntilasku-uudistuksen myötä, käytännössä jatkossa ei ole väliä liitteen tyypillä, vaan kaikki liitteet toimivat sekä verkko-, sähköposti- että paperilaskujen kanssa. Voidaan jättää antamatta. Vanha ohjeistus alla suluissa.

(Lähetetäänkö liite verkkolaskun mukana vai esim. tulostuspalvelun kautta. Oletuksena käytetään pdf, jos attribuuttia ei anneta.
 Arvot:
finvoice
Verkkolaskun mukana välitettävät liitetiedostot

pdf
Tulostuspalvelun, paikallisen tulostuksen tai sähköpostilaskutuksen kautta välitettävät liitteet)

pdf
4printbydefaultKokonaisluku0...1

Merkitäänkö liitteet automaattisesti tulostukseen; 1= true, 0=false
Koskee vain paperisena lähetettäviä laskuja.

HUOM:

Ei saa antaa, jos annettu liitteen datan tyyppi on finvoice. Tällöin hylkää pyynnön.

Jos type=pdf ja printbydefault=1, tulee Netvisorissa laskun lähetyskanavaksi automaattisesti paperilasku, vaikka asiakaskortilla olisi verkkolaskutiedot

 1

*1) Ei saa olla ristiriidassa alv-prosentin kanssa. Sallitut alv-koodit: NONE|KOOS|EUOS|EUUO|EUPO|100|KOMY|EUMY|EUUM|EUPM312|EUPM309|MUUL|EVTO|EVPO|RAMY|RAOS|EVRO
Katsothan myös Arvonlisäveron käsittely ja ALV-tunnisteet

ALV-tunnisteALV-koodiALV-prosentti
Ei alv-käsittelyäNONE0
Kotimaan myyntiKOMY0, 10, 14, 24
EU-myyntiEUMY0
EU:n ulkopuolinen myyntiEUUM0
Kotimaan ostoKOOS0, 10, 14, 24
EU-ostoEUOS0, 10, 14, 24
EU-palveluostoEUPO0, 10, 14, 24
EU:n ulkopuolinen ostoEUUO0, 10, 14, 24
100%1000
1.1.2010 alkaen tapahtumilla voidaan käyttää seuraavia kausiveroilmoituksen myötä tarvittavia alv-tunnisteita:
312 EU-palvelumyyntiEUPM3120
309 EU-palvelumyyntiEUPM3090, 10, 14, 24
Muu arvonlisäveroton liikevaihto (310)MUUL0, 10, 14, 24
Tavaraostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVTO0, 10, 14, 24
Palveluostot muista EU-maista, vähennyskelvotonEVPO0, 10, 14, 24
Rakentamispalvelun myyntiRAMY0
Rakentamispalvelun ostoRAOS0, 10, 14, 24
Ei vähennyskelpoinen rakentamispalvelun ostoEVRO0, 10, 14, 24

*2) Jos SalesInvoiceTaxHandlingType on eri kuin DomesticConstructionService asetetaan se kuitenkin arvoon domesticconstructionservice jos laskulla on yksikin rivi jonka verokoodi on Construction_Service_Sales. Laskun kaikki rivit pitää olla samalla verokoodilla.

*3) Myyntilaskun tuonnin yhteydessä aineistoon voidaan kirjoittaa lisäksi erilliset tositerivit mikäli laskusta halutaan muodostettavan tosite integraation kautta manuaalisesti. Järjestelmä kunnioittaa aineistossa käyttäjän antamia tositerivejä ja ei muodosta tositetta automaattisesti mikäli nämä rivit on annettu. Laskun tositerivit vastaavat kirjanpitoaineistotuonnin tositerivejä. HUOM! Tilauksille ei voi tuoda 

*4) Jaksotustositteelle tulee automaattisesti sama laskentakohdetieto, joka on annettu myyntilaskuriveille


Myyntilaskun poisto

Resurssi: deletesalesinvoice.nv

Resurssilla voidaan poistaa olemassa oleva myyntilasku tai myyntitilaus. Resurssi huolehtii itse laskun tai tilauksen poistosta ja sen liitteiden, dimensiolinkityksien, tositteiden ja yms. poistoista.

Kutsussa käytettävä parametri:

ParametriIlmentymiäKuvaus
invoiceid1Poistettavan laskun NetvisorKey
orderid0...1Poistettavan tilauksen NetvisorKey


Myyntilaskun tilan päivitys

Resurssi: updatesalesinvoicestatus.nv

Resurssi poikkeaa muista tämän sivun resursseista siten, että päivitettävä arvo annetaan suoraa URI:ssa.

Resurssilla voi päivittää yhden tai useamman myyntilaskun haluttuun tilaan. Jos lasku päivitetään "unsent" ("lähettämätön") -tilasta johonkin muuhun tilaan, myyntilaskulle muodostetaan automaattisesti myyntilasku tosite.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäEsimerkkiKuvaus
netvisorkey11Laskun NetvisorKey
netvisorkeylist0...11,2,3Laskujen NetvisorKey lista pilkulla eroteltuna
status1open

Tila mihin lasku/laskut halutaan asettaa
- open
- overdue
- reminded
- requested
- collected
- paid
- creditloss
- unsent

 

 

 


xml
xml
(462 Bytes)
xml
xml
(886 Bytes)
xml
(4.35 KB)
xml

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.