Mahdollistaa massakäsittelyn myynti- ja ostolaskujen tuontiin rajapinnan yli. Voidaan tuoda isompi erä myynti- tai ostolaskuaineistoja. Suosittelemme, että yhdessä laskuerässä tuodaan maksimissaan 500 laskua. Voidaan kysellä erien tilatietoja tai yksittäisen erän ja sen laskujen tilatietoja.

Myynti- ja ostolaskuerän käsittely jakautuu seuraaviin toimintoihin:

IntegraatioHTTP-metodiResurssiDTDSkeemaEsimerkki
Laskuerälistan noutoGETgetbatchlist.nv  Lataa
Laskuerän tilan noutoGETgetbatchstatus.nv  Lataa
Myyntilaskuerän tuontiPOSTsalesinvoicebatch.nvLataa Lataa
Ostolaskuerän tuontiPOSTpurchaseinvoicebatch.nv  Lataa 

Laskuerälistan nouto

Resurssi: getbatchlist.nv

Kaikkien erien tilojen nouto.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvaus
status0...1Sallitut arvot: pending, processing, finished.
Palautettavaa listaa voidaan rajata erän tilalla. Esim. pending palauttaa vain ne erät joiden käsittely ei ole vielä alkanut.
batchtype0...1Sallitut arvot: salesinvoice, purchaseinvoice
Palautetaan joko myyntilaskuerät tai ostolaskuerät.
Jos ei anneta niin palautetaan myyntilaskuerät

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1BatchesAggregaatti1  
2BatchAggregaatti1...n  
3IDKokonaisluku1  
3StatusMerkkijono1Kuvaus erän tilasta, Ei ota millään tavalla kantaa onko myyntilaskut esim. lähetetty Netvisorista eteenpäin, vaan pelkästään mikä on erän käsittelyn tila Netvisorissa.
Arvot: pending, processing, finished
 pending
3StatuscodeKokonaisluku1Tilakoodi erän tilasta, linkittyy Status-tietoon. Ei ota millään tavalla kantaa onko myyntilaskut esim. lähetetty Netvisorista eteenpäin, vaan pelkästään mikä on erän käsittelyn tila Netvisorissa.
1 = pending, 2 = processing, 3 = finished
 1
3ImportTimestampPäivämäärä1  

Laskuerän tilan nouto

Resurssi: getbatchstatus.nv

Yksittäisen erän ja sen laskujen tilan nouto.

Kutsussa käytettävät parametrit:

ParametriIlmentymiäKuvaus
id1Haettavan erän Netvisor tunnus
addsalesinvoicelinkinformation0...1Lisää palautettavaan sanomaan linkitystiedon mitä myyntilaskuja tuodusta erästä on luotu.
Lisää sanomaan SalesInvoiceLinkInformation-elementin
batchtype0...1Sallitut arvot: salesinvoice, purchaseinvoice
Palautetaan joko myyntilaskuerät tai ostolaskuerät.
Jos ei anneta niin palautetaan myyntilaskuerät
addpurchaseinvoicelinkinformation0...1Lisää palautettavaan sanomaan linkitystiedon mitä myyntilaskuja tuodusta erästä on luotu.
Lisää sanomaan PurchaseInvoiceLinkInformation-elementin

Vastaus:

TasoElementtiMuotoIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1BatchAggregaatti1  
2SummaryAggregaatti1  
3StatusMerkkijono1Kuvaus erän tilasta, EI ota millään tavalla kantaa onko myyntilaskut esim. lähetetty Netvisorista eteenpäin, vaan pelkästään mikä on erän käsittelyn tila Netvisorissa
Arvot: pending, processing, finished
 pending
3StatusCodeKokonaisluku1Tilakoodi erän tilasta, linkittyy Status-tietoon. EI ota millään tavalla kantaa onko myyntilaskut esim. lähetetty Netvisorista eteenpäin, vaan pelkästään mikä on erän käsittelyn tila Netvisorissa
1 = pending, 2 = processing, 3 = finished
 1
3ProcessingEndTimePäivämäärä1  
3BatchSizeKokonaisluku1  
3ItemsPendingCountKokonaisluku1  
3ItemsSuccessCountKokonaisluku1  
3ItemsErrorCountKokonaisluku1  
2SalesInvoiceLinkInformationAggregaatti0...1Jos käytetty parameteria: addpurchaseinvoicelinkinformation
Elementin nimi: PurchaseInvoiceLinkInformation
 
3LinkAggregaatti1...n  
4ItemIdentifierMerkkijono1Erän tuonnissa annettu tunnistetieto myyntilaskusanomalle 
4NetvisorKeyKokonaisluku1  
2ItemErrorDescriptionsAggregaatti0...1  
3ItemError Aggregaatti1...n  
4IdentifierMerkkijonoErän tuonnissa annettu tunnistetieto myyntilaskusanomalle 
ErrorsAggregaatti1  
ErrorMerkkijono1...n  
Attr.TypeMerkkijono Netvisorin APIn palauttama virhetyyppi, esim. INVALID_DATA, PERIOD_LOCK, TECHNICAL_ERROR…
Tätä voidaan käyttää päättelemään minkälaisesta virheestä on kysymys
 
Attr.ValueMerkkijono Virheen kuvaus 

Myyntilaskuerän tuonti

Resurssi: salesinvoicebatch.nv

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1salesinvoicebatchAggregaatti1  
2sharedattachmentsAggregaatti0...1  
3attachmentAggregaatti1...n  
4mimetypeMerkkijono, max. 501Liitteen MIME-tyyppiapplication/pdf
4dataMerkkijono1Liitetiedosto Base64-enkoodattuna 
Attr.typeMerkkijono1finvoice tai pdffinvoice
4filenameMerkkijono, max.2551Liitteen tiedostonimiattachment.pdf
4descriptionMerkkijono, max.1001Liitteen kuvausKuvaus
4printbydefaultKokonaisluku0...1HUOM! Ei saa antaa, jos annettu liitteen datan tyyppi on finvoice. Tällöin pyyntö hylätään
1 = true, 0 = false
1
4itemlinkAggregaatti1  
5itemidentifierMerkkijono, max. 501  
2itemsAggregaatti1  
3itemAggregaatti1...n  
4identifierMerkkijono, max. 501Laskuerän yhden laskun tunnistetieto
Määritetään itse
 
4itemdataXML1Validi SalesInvoice XMLKatso myyntilaskun tuonnin resurssikuvaus

Ostolaskuerän tuonti

Resurssi: purchaseinvoicebatch.nv

TasoElementtiMuoto ja pituusIlmentymiäKuvausEsimerkki
RootrootAggregaatti1  
1purchaseinvoicebatchAggregaatti1  
2sharedattachmentsAggregaatti0...1  
3attachmentAggregaatti1...n  
4mimetypeMerkkijono, max. 501  
4dataMerkkijono1Liitetiedosto Base64-enkoodattuna 
Attr.documenttypeMerkkijono1otherattachmentotherattachment
4filenameMerkkijono, max.2551  
4descriptionMerkkijono, max.1001  
4itemlinkAggregaatti1  
5itemidentifierMerkkijono, max. 501...n  
2itemsAggregaatti1  
3itemAggregaatti1...n  
4identifierMerkkijono, max. 501Laskuerän yhden laskun tunnistetieto
Määritetään itse
 
4itemdataXML1Validi PurchaseInvoice XMLKatso ostolaskun tuonnin resurssikuvaus

 


xml
xml
xml
xml
(638 Bytes)

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Pahoittelut, että emme voineet auttaa. Anna palautetta, jotta voimme parantaa tätä artikkelia.