Vuoden 2024 tuloverolomakkeita nyt käytettävissä

M

Olemme julkaisseet seuraavat vuoden 2024 tuloverolomakkeet: 


4 Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoitus

6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö

6C Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus


Vuoden 2024 liitelomakkeista on julkaistu:


7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta

7M Erittely yhteisön ja yhteisetuuden maatalouden tulolähteen tuloksesta

8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista

18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä

62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista

65 Selvitys konsernisuhteista sekä yhteisöistä, joissa omistusosuus vähintään 10%

66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten

67A Tutkimus- ja kehittämistoiminnan kulujen väliaikainen lisävähennys - alihankintalaskut

67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys

70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi

71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot

71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot

73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä

79 Vaatimus elinkeinotoiminnan koulutusvähennyksestä

79A Vaatimus maatalouden koulutusvähennyksestä


Muutoksia edellisvuoteen

Asunto- ja kiinteistöyhteisöjen veroilmoituksella (4) on useita muutoksia. 

Poistoille ja arvonalentumisille on veroilmoituksessa omat erilliset kohtansa. Enää ei ilmoiteta niiden yhteissummaa.Rahoitustuottojen ja rahoituskulujen kohdalla veroilmoituksessa on aiempaa tarkempi erittely korkotuottojen ja korkomenojen osalta. Uusi erittely on vastaava kuin veroilmoituksessa 6B.Tappioiden huomioimista varten ei enää kysytä näitä tietoja:

Verovuosi, jolta tappio on vahvistettu

Verovuosi, jolta tappio vähennetään

Verovuonna vähennettävä tappio euroina.


Sen sijaan yhteisön pitää ilmoittaa veronalaiset tulokset sellaisilta verovuosilta, joilta se ei ole antanut veroilmoitusta.Verohallinto on ohjeistanut vuoden 2024 ilmoituksen täyttämistä täällä: 

Asunto- ja kiinteistöyhteisön veroilmoituksen antaminen vuodelta 2024


6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö on tarkennettu elinkeinotoiminnan tulos- ja tappiokenttien vertailua. Vain jommankumman voi ilmoittaa. Mikäli teet ylimääräisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan lisävähennyksen liitelomakkeella 67Y, ilmoita elinkeinotoiminnan tulolähteessä tehtävä ylimääräisen lisävähennyksen määrä myös pääveroilmoituksen 6B tuloverolaskelmassa tai vastaavassa kohdassa.Liitelomake 67Y Tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleinen lisävähennys

Yritykset ja yhteisöt ovat voineet tehdä verovuodesta 2023 alkaen verotuksessaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan kuluista yleisen lisävähennyksen. Verovuonna 2024 yritykset voivat lisäksi tehdä tutkimus- ja kehittämistoiminnan ylimääräisen lisävähennyksen. Yhdessä näitä kutsutaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan yhdistelmävähennykseksi.Tuloverolomakkeiden oletuskaavat sekä ohjeistus

Netvisorissa tuloverolomakkeilla 4, 6B ja 6C on vakiotilikarttaan perustuvat oletuskaavat. Mikäli siis yhtiön tilikarttaa on muokattu, tulee kaavojen oikeellisuus varmentaa. Yhtiömuodosta ja tuloverolomakkeesta riippumatta erityisesti liiketoiminnan muut tuotot ja liiketoiminnan muut kulut kannattaa käydä veroilmoitusta tehdessä sisällöltään läpi esimerkiksi käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden havaitsemiseksi. Vakiotilikartassa ei ole esimerkiksi eriteltynä käyttöomaisuusosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden luovutuksen voittojen tai tappioiden tilejä ja ohjelmistossa näitä ei suoraan voida ohjata oikeaan verotukselliseen käsittelyyn.


Muutokset tuloveroilmoituksen liitetyyppeihin

Muutimme tuloveroilmoituksen liitetyypin "Tilinpaatos" muotoon "Vahvistettu tilinpaatos" verovuodesta 2024 alkaen. Lisäsimme uuden tuloveroilmoituksen liitetyypin "Voitonjakotiedot kaupparekisteriin" verovuodesta 2024 alkaen.Netvisorin tuloverolomakkeisiin liittyvät ohjeet löydät täältä: Netvisor Tuki - TuloveroilmoittaminenLogin or Signup to post a comment

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu