Uuden Controllerin Omat raportit-osio on nyt julkaistu

Uuden Controllerin omat raportit osio on nyt julkaistu. Omilla raporteilla käyttäjä voi laatia uusia yrityskohtaisia raportteja ja mittaristoja perusraporttien pohjalta tai tekemällä täysin uusia omia raportteja.

Raportit voivat sisältää taulukoita ja graafisia kuvia. Taulukoissa ja graafeissa voidaan esittää tuloslaskelman, taseen ja tunnuslukujen sekä tiliryhmien ja tilien tietoja. Myös omien tunnuslukujen laatiminen on mahdollista ja ne voidaan julkaista omien raporttien taulukoissa ja mittareissa. Omia raportteja pääsevät hyödyntämään kaikki yrityksen työntekijät, joille on annettu katseluoikeus omiin raportteihin.

Nyt julkaistujen omien raporttien kehitystyö jatkuu ja tuomme siihen vielä täydentäviä ominaisuuksia lähikuukausien aikana.


Own reports section in new Controller is now released. With own reports, the user can make new customer-specific reports and dashboards based on standard reports or by making completely new own reports.

Reports can contain tables and graphical images. Tables and graphs can show information on the income statement, balance sheet and KPIs, as well as account groups and accounts. It is also possible to make your own KPIs and they can be published in the tables and metrics of your own reports. Own reports can be used by all employees of the company who have been given the right to view their own reports.

The development of our own reports, which have just been released, continues, and we will add more features to it in the coming months.

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu