Palkansaajan perustetoihin mahdollisuus antaa Oletuslaskentakohde prosenttiosuuksiin jaettuna

M


Julkaisimme 2.2.2023 mahdollisuuden lisätä Palkansaajan perustietoihin Oletuslaskentakohteen prosenttijaon. Tämä helpottaa palkkalaskelmien käsittelyä sellaisilla palkansaajilla, joiden palkkakulut jaetaan samoilla prosenttiosuuksilla palkkajaksosta toiseen. 
Mitä uutta?


Palkansaajan perustiedoissa pystyy jakamaan laskentakohteet prosenttiosuuksilla eri laskentakohteille, saman laskentakohdeotsikon alla:
Minkälainen jakokäyrä palkkalaskelmalle muodostuu?


Palkansaajan oletuslaskentakohteen prosenttijako ei automaattisesti muodosta palkkalaskelmalle Jakokäyrää, koska Jakokäyrän muodostumiseen vaikuttaa kirjauslajien ja palkkalajien laskentakohdekäsittelyn asetukset. Jotta palkkalaskelmalle muodostuu palkansaajan Oletuslaskentakohteiden mukainen Jakokäyrä, tulee palkkalajeille asettaa Laskentakohteen lähteeksi Palkansaajan oletuslaskentakohteet: 


Mikäli työajankirjaus on käytössä, eikä niiden haluta vaikuttavan Jakokäyrän muodostumiseen, tulee kirjauslajien asetuksissa ottaa pois valinta kohdasta Kohdelaskennan peruste:

Kirjauslajin tulee aina olla joko Palkan peruste tai Kohdelaskennan peruste, joten mikäli kirjauslajin ei haluta vaikuttavan kumpaankaan (esimerkiksi Kuukausipalkkaa saavan palkansaajan kohdalla) poistetaan kirjauslajilta kyseisen palkkamallin laskentakaava kokonaan.Yllä mainituilla asetuksilla palkkalaskelmalle muodostuu Jakokäyrä palkansaajan perustiedoissa olevan Oletuslaskentakohteen prosenttijaon perusteella:Palkkalaskelmalla Jakokäyrä näytetään eri muotoisena kuin palkansaajan takana, koska Jakokäyrä muodostuu aina siten, että yksi prosenttiosuus kohdistuu jokaiselle laskentakohdeotsikon tasolle. Voit siis tarkastaa Jakokäyrän prosenttiosuudet laskemalla esimerkiksi Maventalle kohdistuvasta 20%:n osuudesta myös Helsingille kohdistetun 40%:a ja saat kertolaskun tulokseksi (20*0,4=) 8%. 


Huomaathan, että kirjauslajien ja palkkalajien asetuksiin tehdyt muutokset koskevat aina kaikkia kyseisellä palkkamallilla käsiteltäviä palkansaajia. Jos siis haluat vain osalle palkansaajista muodostaa palkkalaskelman Jakokäyrän palkansaajan Oletuslaskentakohteen prosenttijaon perusteella, tulee näille palkansaajille lisätä oma palkkamalli ja muokata asetuksia vain sen palkkamallin osalta. 
Mikä ei muutu? 


Palkansaajan Oletuslaskentakohteen prosenttijako on tarkoitettu vaihtoehtoiseksi laskentakohdekäsittelyksi tuntikirjausten suhteesta saatavan Jakokäyrän sijaan. Palkansaajalle tarjotaan kirjausten yhteydessä oletuslaskentakohteeksi sitä, mihin palkansaajan Oletuslaskentakohteissa on kohdistettu suurin prosenttiosuus. Tämä logiikka koskee työajan kirjaamista, poissaolojakson kirjaamista, matkalaskurivin lisäämistä ja Palkkaperusteiden tarkistusnäkymässä tehtäviä kirjauksia.Palkan sivukulujaksotuksessa ja Lomajaksotuksen tositteella kulut jakautuvat laskentakohteille aina palkkalaskelman Jakokäyrän perusteella, joten siihen logiikkaan ei tässä yhteydessä tule muutoksia.

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu