M

Minna Seistilä

Visma

Viikkopäivitys 2.2.2023 - julkaisutiedote

02-02-2023 11:16 am posted by Minna Seistilä


Tällä viikolla julkaisimme seuraavat muutokset:Taloushallinto

 • Korjasimme kirjanpidon Tuloslaskelma-raportilla vertailuvuoden tietojen esittämisessä olleen ongelman. Ongelma esiintyi silloin kun raportilla haettiin yli vuoden aikajaksoa, jonka johdosta vertailujaksoihin muodostui päällekkäisyyttä ja päällekkäiset summat eivät nousseet vertailusarakkeisiin.Myynti

 • Lisäsimme toimipaikkatiedoille oman listausnäkymän "Toimipaikat" joka löytyy asiakaslistauksen ja asiakasryhmien näkymistä omana välilehtenään.


 • Päivitimme "Intrastat - Vienti" raportin huomioimaan myös hyvityslaskut.Palkat

 • Lisäsimme palkansaajan perustietoihin mahdollisuudeen lisätä oletuslaskentakohteille prosenttijaon. Saman laskentakohdeotsikon alle voi siis nyt lisätä useamman laskentakohteen ja antaa niille prosenttiosuudet. Tämä helpottaa palkkalaskelmien käsittelyä sellaisilla palkansaajilla, joiden palkkakulut jaetaan samoilla prosenttiosuuksilla palkkajaksosta toiseen. Palkansaajan oletuslaskentakohteen prosenttijako ei automaattisesti muodostu palkkalaskelman Jakokäyräksi, vaan Jakokäyrän muodostumiseen vaikuttaa kaikki kirjauslajien ja palkkalajien laskentakohdekäsittelyn asetukset. Lue lisää Communitystä! 


 • Uudistimme palkanlaskennan tilityksiä. Tilitykset on nyt jaettu kahdelle eri välilehdelle, joista toisella käsitellään Maksettavat tilitykset ja toisella Raportoitavat tilitykset. Uudistimme myös Maksettavat tilitykset -välilehden ulkoasun selkeämmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Lisäksi Maksettavat tilitykset sisältää nyt massatoiminnot, joilla tilitysten muodostaminen ja maksaminen on helppoa ja nopeaa. Lue lisää Communitystä! 


 • Paransimme Palkanlaskentaprosessin sivulatausta, jottei näkymä palaa aina sivun alkuun toimintopainikkeen painamisen jälkeen. Sivulataus osaa jatkossa palata samaan kohtaan palkanlaskentaprosessia missä toimintopainiketta on painettu. Tämä vähentää turhaa pystysuuntaista skrollaamista, mikä nopeuttaa palkkalaskelmien käsittelyä.


 • Paransimme palkkojen Maksatusnäkymän toimintopainikkeen käytettävyyttä. Painike näkyy jatkossa aina sivun alareunassa, vaikka listauksessa olisi paljon palkansaajia. Tämä vähentää näkymän turhaa pystysuuntaista scrollaamista ja nopeuttaa palkkojen maksamista, kun käsitellään isoja palkansaajamääriä.


 • Paransimme Palkansaajalistaus-näkymän suorituskykyä, jotta näkymä latautuu nopeammin.


 • Paransimme Palkkalistan luettavuutta, kun tarkastellaan useita palkkajaksoja kerrallaan. Palkkalistan vasen sarake, missä näkyy palkkalajin nimi, pysyy jatkossa aina paikoillaan ja vain palkkajaksojen sarakkeet liikkuvat sivusuuntaan. Tämä toiminnon avulla näet aina mitä palkkalajiriviä taulukossa katsot.


 • Korjasimme Palkkalistan Excel-viennissä olleen virheen, joka muodosti numeroita sisältäneet kentät niin, ettei niitä voinut käyttää Excelin laskutoimituksissa. Nyt kaikki luvut muodostuvat Excel-tiedostoon oikeassa muodossa ja raportin jatkokäsittely Excelissä on mahdollista.


 • Korjasimme virheen aakkostuksessa V- ja W-kirjainten osalta. Jatkossa ne aakkostetaan kahtena eri kirjaimena palkanlaskennan näkymissä ja raporteilla.Login or Signup to post a comment