Start a new topic

Nico Dyster

Visma

Matkalaskun luominen toisen käyttäjän puolesta

19-01-2024 9:42 am posted by Nico Dyster

Käyttäjälle määritetyt toimintokohtaiset oikeudet eivät suoraan anna tehdä matkalaskuja toisen käyttäjän puolesta, vaan tähän tarvitaan rinnalle "Hyväksymisoikeus" yrityshierarkiasta. Jotta käyttäjä voi tehdä toisen henkilön puolesta matkalaskuja tulisi huomioida seuraavat asiat:


Käyttäjälle tulisi asettaa yrityksen Netvisor ympäristön yrityshierarkiasta (Yritysvalikko > Käyttäjät ja käyttöoikeudet > Yrityshierarkia > Hierarkiaoikeudet) hyväksymisoikeus sellaiselle hierarkiatasolle, jonka hierarkiatason palkansaajien matkalaskuja hänen tulisi pystyä luomaan. 


Tämän lisäksi hänellä tulisi olla matkalaskujen hallintaan muokkausoikeus palkanlaskennan toimintokohtaisista oikeuksista.Login or Signup to post a comment