Aloita uusi aihe
Lomalaskennan uudistetut näkymät on julkaistu

M

Lomalaskentaan on julkaistu uudistetut näkymät ja toiminnallisuudet 27.9.2022. Uudet näkymät ja toiminnot tulevat automaattisesti kaikkien asiakkaiden käyttöön, eikä tämä muutos vaadi käyttäjältä mitään toimenpiteitä. Muutoksilla pyritään selkeyttämään lomien käsittelyä, parantamaan lomapalkkavelan raportointia sekä helpottamaan tietojen korjaamista.


Järjestämme ilmaisen webinaarin lomalaskennan parhaista käyttövinkeistä 

keskiviikkona 19.10.2022 Klo 9:30. Ilmoittaudu mukaan! 
Mikä muuttuu julkaisun myötä ?


Jatkossa kaikki lomiin liittyvät näkymät ja asetukset löytyvät yhden valikon alta: Palkat > Lomat > Lomien hallinta. 

 


Lomatapahtumien raportti ja Lomapäiväkirjanpito -näkymät sulautuvat yhteen ja uuden näkymän nimi on Lomapalkkavelka. Lomapalkkavelka-näkymästä näet palkansaajien pitämättömät lomapäivät ja maksamattoman lomapalkkavelan määrän.Alkusaldot-näkymä jää kokonaan pois käytöstä. Jatkossa lomalaskennan alkusaldot tallennetaan Lomakertymät-näkymään ja tarvittaessa Pidetyt ja maksetut -näkymään. Esimerkiksi kuukausipalkkaisten lomalaskentatapaa käyttäville palkansaajille, voidaan alkusaldoihin tallentaa vain palkanlaskennan aloittamishetkellä pitämättä ja maksamatta olevien lomapäivien määrä Lomakertymät-näkymään. Jos lomalaskenta perustuu esimerkiksi keskituntipalkkaan tai keskipäiväpalkkaan lomalaskentatavan kaava tarvitsee lomanmääräytymisvuoden kokonaislomakertymää. Tällöin pelkkien pitämättömien ja maksamattomien lomasaldojen tallentaminen ei riitä vaan kokonaiskertymä tallennetaan lomanmääräytymisvuosittain Lomakertymät-näkymään ja niistä jo käytetyt lomat tallennetaan Pidetyt ja maksetut -näkymään. Tällöin kokonaiskertymä per lomanmääräytymisvuosi on oikein ja Lomapalkkavelka-näkymässä “Kumulatiivinen tilanne” -sarake näyttää vielä pitämättä olevien lomapäivien saldoa.Lomatapahtumien muokkaamisesta on tehty mahdollisimman helppoa ja nopeaa. Voit tehdä muokkauksia suoraan Lomapalkkavelka-raportin alla, Kaikki tiedot-näkymässä, samalla kun tarkastelet kumulatiivisia saldoja. Jatkossa voit muokata myös pidettyjä ja maksettuja lomatapahtumia. Muokkaaminen onnistuu myös Lomatapahtumat - ja Pidetyt ja maksetut -näkymien kautta.
Mitä uutta tulee ?


Lomalaskennan näkymiin tulee uutena toimintona raportoinnin rajausvaihtoehdot, joiden avulla voit valita kuinka pitkältä ajanjaksolta lomatapahtumat lasketaan yhteen lomalaskennan näkymissä ja palkkalaskelmalla. Myös Työajan kirjaus -näkymä noudattaa tätä asetusta.  


Raportoinnin rajauksen ulkopuolelle jäävät tiedot eivät katoa mihinkään ja voit muuttaa rajausta koska tahansa. Rajauksen ulkopuolelle jäävät kuukaudet näytetään harmaalla pohjavärillä eikä niiden summat vaikuta kumulatiivisiin saldoihin.

 
Uutta Lomapalkkavelka-näkymässä


Lomapalkkavelka-näkymään on lisätty Pitämättömät lomapäivät -osio, mistä näkee helposti paljonko palkansaajalla on uusia lomakertymiä, paljonko lomaa hän voi vielä kirjata, montako päivää hän on jo suunnitellut pitävänsä sekä paljonko lomia on kokonaisuudessaan jäljellä.Lisäksi Lomapalkkavelka-näkymässä näkyy jatkossa Arvioitu sivukulu kunkin palkansaajan kohdalla. Raportin oikeassa alakulmassa on lisäksi kokonaissumma maksamattomista lomapalkoista, -rahoista ja arvioiduista sivukuluista. Tämä kokonaissumma on helppo täsmäyttää kirjanpitoon. Klikkaamalla rivin lopussa olevaa Kaikki tiedot -linkkiä pääset tarkastelemaan yksittäisen palkansaajan kaikkia lomatapahtumia ja voit tehdä korjauksia klikkaamalla lukuja. Muokkaustila avautuu omaan ikkunaan näkymän päälle ja voit muokata lomatapahtumia. Lomakertymille ja Pidetyille ja maksetuille tapahtumille on erilliset muokkausikkunat. 

 
Uutta Lomakertymät-näkymässä


Lomakertymät-näkymään on lisätty uutena työssäoloehdon seuraamista varten kaksi uutta saraketta. Toisessa näytetään mikä työssäoloehto palkansaajalle on valittuna ja toisessa näkyy tehtyjen työpäivien tai työtuntien määrä ja lisäksi pieni kuvake kertoo täyttyykö työssäoloehto vai ei.

 


Lomatapahtumat käsitellään jatkossa aina palkkajakson päättymispäivän mukaisella kuukaudella. Tämä logiikka on yhtenäistetty koskemaan kaikkia uudistettuja näkymiä. Näin ollen myös Lomakertymät-näkymän Palkkalaskelmat-sarakkeessa näytetään jatkossa ne palkkalaskelmat, joiden palkkajakso päättyy valittuna kuukautena, riippumatta niiden maksupäivästä. Samalla logiikalla näytetään jatkossa myös Maksettujen lomien sivukulujen purkaminen, Muodosta loma jaksotuksen tosite-näkymässä. Mikäli palkkajakso ja palkanmaksupäivä ovat eri kuukaudella huomioithan, että muuttuneen logiikan vuoksi yhden kuukauden maksettujen lomien sivukulujen purkaminen pitää kirjata manuaalisesti kirjanpitoon.

 
Uutta Pidetyt ja maksetut -näkymässä


Pidetyt ja maksetut -näkymä on kokonaan uusi näkymä ja siinä näytetään nimensä mukaisesti pidetyt ja maksetut lomatapahtumat. Pystyt muokkaamaan lomatapahtumia myös tämän näkymän kautta. Klikkaamalla lukua rivi avautuu muokkaustilaan ja voit tehdä muutoksia lomalaskentatavoittain.

Muuttuuko lomasaldot julkaisun myötä?


Uudistettujen lomanäkymien julkaisu ei muuta lomasaldoja, mutta julkaisemme samalla muutamia korjauksia toimintalogiikkaan, millä voi olla vaikutusta joidenkin palkansaajien lomasaldoihin. Alla listaus näistä muutoksista:

  • Lomatapahtumien raportilla ei ole näkynyt Jaksotusmuutoksen kautta korjatut lomapäivät, mutta Jaksotusmuutoksen kautta korjatut eurot on näytetty. Uudistettuun Lomapalkkavelka-näkymään huomioidaan kaikki Jaksotusmuutoksen muodostamat tapahtumat, niin päivät kuin eurot. Tämän vuoksi joidenkin palkansaajien kohdalla näkyy Lomapalkkavelka-näkymässä enemmän lomapäiviä kuin aiemmin (Lomatapahtumien raportilla) vaikka maksamattoman lomapalkan ja lomarahan määrä ei muutu. 

  • Palkkalaskelmalla on aiemmin näytetty Uusi kertymä-sarakkeessa myös tulevaisuuteen kirjatut lomakertymät, mikä on voinut aiheuttaa erotuksen lomaraportteihin verrattuna. Yhtenäistämme nyt tätä logiikkaa rajaamalla palkkalaskelman kertymät huomioidaan lomakertymät vain käsiteltävään palkkajaksoon asti.

  • Lomakorvaus-lomalaskentatavan huomioimista kumulatiivisissa saldoissa on myös yhtenäistetty. Aikaisemmin Lomakorvaus-lomalaskentatavalle merkityt lomakertymät ovat vaikuttaneet kumulatiivisiin saldoihin, mutta maksetut tapahtumat eivät ole. Jatkossa mikään Lomakorvaus-lomalaskentatavalle merkitty tapahtuma ei vaikuta kumulatiivisiin saldoihin.

  • Koska kaikki lomatapahtumat käsitellään jatkossa aina palkkajakson päättymispäivän mukaisella kuukaudella, näkyy Lomapalkkavelka-näkymässä osa lomatapahtumista eri kuukaudella kuin millä ne ovat näkyneet Lomatapahtumien raportilla. Lomatapahtumien raportilla on näytetty pidetyt ja maksetut lomapäivät palkanmaksupäivän mukaisella kuukaudella kun taas eurot ovat näkyneet palkkajakson mukaisella kuukaudella. Jatkossa Lomapalkkavelka-näkymä näyttää sekä päivät että eurot palkkajakson päättymispäivän mukaisella kuukaudella. Tämän vuoksi kuukausitasoiset tiedot muuttuvat, mutta tällä ei ole vaikutusta kumulatiiviseen loppusaldoon.
 

5 henkilöä on tämä ongelma
Vastaa

H

 "Mikäli palkkajakso ja palkanmaksupäivä ovat eri kuukaudella huomioithan, että muuttuneen logiikan vuoksi yhden kuukauden maksettujen lomien sivukulujen purkaminen pitää kirjata manuaalisesti kirjanpitoon." Mistä/miten saan kirjattavan summan? 

 


1 henkilö tykkää tästä
M

Minäkin pohdin, että mistä saan kirjattavan summan. Ja kustannuspaikkajaottelun.

M

Vielä tarkennuksena tuohon kohtaan "yhden kuukauden maksettujen lomien sivukulujen purkaminen pitää kirjata manuaalisesti kirjanpitoon". Tämä varmaankin koskee yhtä palkkajaksoa, jos palkkajakso on esim. 2 vkoa, eikä koko kuukautta?

M

Hei Hannele ja Milla,


Maksetut lomat saa raportoitua Palkkalajitilastolla (Palkat > Raportit>Palkanlaskennan raportit). Raportin hakuehtoina voi käyttää palkkajakson päättymispäivää tai palkanmaksupäivää.  Lisäksi pystyt valitsemaan raportille vain haluamasi palkkalajit: Klikkaa ensin yhden palkkalajin nimeä ja paina sen jälkeen näppäimistön CTRL-painike pohjaan niin pystyt hiirellä klikkaamalla valitsemaan lisää palkkalajeja (valitut palkkalajirivit muuttuvat sinisiksi). 

image


Klikkaa tämän jälkeen "Näytä raportti" -painiketta ja siirry "Laskentakohdetilasto"-välilehdelle, jotta näet maksetut lomat laskentakohteittain. 

image


Saat vietyä raportin exceliin "Tallenna Excel-tiedostona" -painikkeella, jolloin pystyt laskemaan siihen kunkin laskentakohteen sivukulujen osuuden kirjanpitotositetta varten.


Toinen kysymys koski noita 2 viikon palkkajaksoja, mistä hyvin todennäköisesti on tarvetta korjata manuaalisesti vain yhtä.  Yleensä tuohon elo- ja syyskuun vaihteeseen ei osu kuin yksi sellainen palkkajakso minkä palkkajakso päättyy elokuun puolella, mutta maksupäivä on syyskuun puolella. Toivottavasti alla olevat esimerkit vielä selventää tätä asiaa.


Esimerkki 1:  Palkkajakso on  15.8.-28.8. ja palkanmaksupäivä on 2.9. > Aiemman logiikan mukaan tämän palkkajakson maksettujen lomien sivukulujen oikaisu näkyisi lomapalkkajaksotuksen tositteella syyskuussa (palkanmaksupävän perusteella) > Uuden logiikan mukaan  se näkyisi elokuun tositteella (palkkajakson päättymispäivän mukaan) > Elokuun sivukulutosite on jo muodostettu kirjanpitoon eikä tuon palkkajakson maksettujen lomien sivukulujen oikaisu ollut mukana ko. tositteella (koska käsittelylogiikkana oli vielä palkanmaksukuukausi ja tuo olisi tullut mukaan vasta syyskuun tositteelle). Nyt kun julkaisemme muutoksen tuohon käsittelylogiikkaan 27.9. niin syyskuun tositetta muodostettaessa huomioidaan vain syyskuussa päättyneiden palkkajaksojen palkkalaskelmat eli näin ollen tuon palkkajakson maksettujen lomien sivukujen oikaisu ei automaattisesti purkaudu vaan se pitää kirjata kirjanpitoon manuaalisesti. 


Esimerkki 2: Palkkajakso on 22.8.-4.9. ja palkanmaksupäivä on 9.9. > Koska palkkajakson päättymispäivä ja palkanmaksupäivä ovat molemmat syyskuulla tulee tällä palkkajaksolla maksettujen lomien sivukulujen oikaisu automaattisesti mukaan syyskuun tositteelle eikä manuaaliseen korjaamiseen ole tarvetta.


Mukavaa viikonloppua!

A

Siis en ymmättä tätä. Jos palkkajakso päättyy 28.8. niin eikö sen sivukulutositteen voi vain tehdä sen jälkeen vasta elokuulle kun jakso on päättynyt? 

M

Hei Anni,


Jos palkkajakso on ollut 15.8.-28.8. ja palkanmaksupäivä on 2.9. ja elokuun lomapalkkavelan tositteen muodostaa vasta nyt, niin siihen tulee mukaan ihan oikein tuon palkkajakson maksettujen lomien sivukulujen oikaisu. Tuon logiikkamuutoksen vuoksi elokuun tositteelle ei vain enää nouse heinäkuussa maksettujen lomien sivukulujen oikaisu, kuten aikaisemmin olisi käynyt. Joten yhden kuukauden osalta tuo maksettujen lomien sivukulujen purkaminen pitää tehdä manuaalisesti.


Mukavaa päivänjatkoa!

T

Moi, Mistä tuon "arvioitu sivukulu" perusteet tulee lomapalkkavelka-tietoon? Nyt näyttäisi olevan YEL alaisella yrittäjällä arvioituna enemmän sivukuluja kuin TyEL alaisella työntekijällä. En voi tuota lomapalkkavelan loppusummaa täsmäyttää kirjanpitoon kun sivukulut on väärin.

M

Hei Tiina,


Huomasimme tuossa Arvioidun sivukulun laskennassa virheen, minkä vuoksi siihen huomioidaan nyt kaikkien tilityspisteiden vakuutusprosentit eikä vain niiden mihin palkansaaja on kiinnitetty. 

Teemme parhaillaan korjausta tuohon ja julkaisemma sen mahdollisimman pian, jotta pääset täsmäyttämään kokonaissumman kirjanpitoon.

Kirjaudu tai Rekisteröidy lähettääksesi kommentin

Etkö löydä etsimääsi?

Aloita uusi keskustelu