S

Sini Alamäki

Käyttäjien tietojen hallintaan muutoksia

18-10-2018 4:00 pm posted by Sini Alamäki

Käyttäjien tietojen tallentaminen on muutettu aina yrityskohtaisiksi aiemmasta koko järjestelmää kattavasta tallentamisesta. Tämä tuo mukanaan muutamia pieniä muutoksia erityisesti käyttäjiin, joilla on oikeus useaan yritykseen.

 

Omien perustietojen muokkaaminen 

Käyttäjä voi muokata omia perustietojaan tutusti omasta nimestä avatuvasta valikosta ja valitsemalla "Omat perusasetukset".  

 

Näkymä on hieman muuttunut. Yläosan perustietojen muokkaaminen tallentaa muutokset kaikkiin yrityksiin, joihin on käyttöoikeus. Näin esimerkiksi nimen muutos on helppo tehdä yhdellä kertaa tilitoimiston kaikkiin asiakasyrityksiin. 

 

2018_10_18_09_55_11_Netvisor_Tiedotusnäkymä2.png

 

Sivun alaosassa voidaan asettaa yrityskohtaisia poikkeuksia, jos esimerkiksi on tarvetta  käyttää eri puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta eri yrityksissä. 

 

Alla olevassa esimerkissä asetan Esimerkki Oy -yritykseen itselleni poikkeavan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron. Esimerkki Oy:n muut käyttäjät näkevät vain nämä tietoni eikä yläosan tietoja. Muissa yrityksissä, joihin minulla on oikeus, muut käyttäjät näkevät yläosan tietoni, mutta eivät tätä yrityskohtaista poikkeusta. 

2018_10_18_10_14_04_Netvisor_Yrityksen_käyttäjät.png

 

Käyttäjähallitsijan tekemät muutokset 

Riittävillä käyttöoikeuksilla voi jatkossakin muokata muiden käyttäjien perustietoja. Tällöin muutokset tallentuvat vain kyseiseen yritykseen. Näin ollen voi olla tehokkainta esimerkiksi tilitoimiston kirjanpitäjän vaihtaessa nimeään tehdä muutos kyseisen henkilön itsensä toimesta.  Muutoksen myötä käyttäjähallitsija tai kukaan muukaan yrityksessä ei voi nähdä sitä, mihin muihin yrityksiin käyttäjällä on oikeus. 

 

2018_10_18_10_58_12_Netvisor_Käyttöoikeuden_lisäys2.png

 

Muutoksen yhteydessä "Käyttäjät ja roolit" -sivujen listoja on tiivistetty. Jatkossa käyttäjälistaukset näytetään yhdessä listassa, jossa viimeinen "Yrityksen oma käyttäjä"-sarake erottelee saman kuin aiemmat "Yrityksen omat käyttäjät"- ja "Muut käyttäjät, joilla on käyttöoikeus yritykseen"-listaukset. 

 

Käyttäjähallitsija ei voi jatkossa nähdä toisen käyttäjän perusyritystä, ellei hänellä ole myös käyttöoikeutta tähän yritykseen. Jos oikeutta ei ole, näytetään  Perusyritys-sarakkeessa "***". 

Login or Signup to post a comment