E

Elina Tittonen

Viikkopäivitys 4.3.2021 - julkaisutiedote

04-03-2021 4:33 pm posted by Elina Tittonen

Tällä viikolla julkaisimme seuraavat uudistukset ja korjaukset:

 

Kirjanpito

 • Korjasimme tililuettelossa olleen virheen, joka esti uuden tiliryhmän lisäämisen "300 Tuloslaskelma" -ryhmän alle.

Kirjanpidon raportit

 • Korjasimme konserniraportoinnissa olleen virheen mikä esti raportoinnin, kun käyttäjällä ei ollut oikeuksia tytäryritykseen, vaikka tytäryritys oli poistettu konsernista ja raportointijakso ei koskenut tytäryrityksen konsernissa oloaikaa.

Myynti

 • Lisäsimme tarjouksen ja myyntitilauksen listausnäkymien laajennettuun hakuun uuden hakuehdon "asiakasryhmä".
 • Lisäsimme myyntitilausnäkymään tilauksen rivitietoihin uusina tietoina sarakkeet "Nettopaino/kg" ja "Bruttopaino/kg". Tiedot pitävät sisällään tilausrivin sisältävien tuotteiden yhteenlasketun painon.
 • Lisäsimme "Avoimet myyntilaskut" näkymään uuden grafiikan "Maksutilanne", josta löytyy yrityksen erääntyneet myyntilaskut aikaväleittäin ryhmiteltynä. Graafista porautumalla (palkeista tai alalaidan tekstistä) saa listauksen valitun aikavälin erääntyneistä laskuista. Vastaavanlainen porautuminen mahdollistettiin myös olemassa olevaan laskut tilan mukaan esittävään "Graafi" näkymään.
 • Mahdollistimme asiakaskohtaisen viivästyskorkoprosentin käytön. Viivästyskorko voidaan määritellä asiakkaan "Lisätietojen muokkaus" välilehdellä. Viivästyskorko voidaan myös lisätä useammalle asiakkaalle samalla kertaa käyttäen asiakaslistauksen massatoimintoa "Aseta valittujen viivästyskorko". Asiakaslistaukseen on myös lisätty uutena sarake "Viivästyskorko %". Asiakkailla joilla ei ole viivästyskorkoprosenttia määriteltynä asiakkaan tiedoissa, käytetään edelleen normaalisti myynnin perustiedoista löytyvän viivästyskoron mukaista prosenttia.
 • Mahdollistimme myyntitilausten toimituskäsittelynäkymässä koontilaskutuksen purkamisen. Toiminto koskee asiakkaita, joilla on koontilaskutus -asetus valittuna asiakkaan "Lisätietojen muokkaus" välilehdellä.

Ohjelmistorajapinta

 • Lisäsimme ohjelmistorajapintaan resurssin "PurchaseInvoiceAccrual.nv" ostolaskujen jaksottamista varten. Tarkemmat tiedot ohjeessamme.

Ostot

 • Lisäsimme ostotilauksen tulosteen alaosan tietoihin maatiedon "Finland" yrityksen osoitteeseen, jos tilaus on menossa ulkomaiselle toimittajalle.

Palkat

 • Lisäsimme uuden palkkatositteiden tositelajin Palkanslaskennan asetuksiin oletustositelajiksi. Muutos koskee uusia yrityksiä.
 • Päivitimme Palkanlaskennan käyttöönoton vaiheiden otsikointia ja ohjetekstejä.

Tuotteet ja varasto

 • Paransimme tuotteen luontiin liittyviä virheilmoituksia käytettäessä liian pieniä ja paljon desimaaleja sisältäviä arvoja tuotteen "Paino" tai "Pakkauskoko" tiedoissa.
 • Lisäsimme varastonhallinnan raportille “ABCD-analyysi” uusia luokitteluperusteita. Lisätyt luokitteluperusteet ovat:
  - Myynti (EUR)
  - Myynti (määrä)
  - Ostaneet asiakkaat
  - Ostot (EUR)
  - Ostot (määrä)
  Tämän lisäksi "ABCD-analyysi" raportin laajennettu haku toiminnallisuuteen lisättiin seuraavat uudet hakuehdot:
  - Rajaa varastolla
  - Rajaa asiakasryhmällä
  - Rajaa asiakkaalla
  - Rajaa toimittajalla
  - Rajaa toimittajaryhmällä
 • Päivitimme "ABCD-analyysi" raportin vaadituiksi reskontraoikeuksiksi vähintään lukuoikeudet reskontrien käyttöoikeuksien osion "Myyntireskontra" kohdasta "Hankintahinta".
Login or Signup to post a comment