Marja-Liisa Lohtander

Visma

Rakennusalan ilmoittamisen muutokset

31-12-2019 11:59 am posted by Marja-Liisa Lohtander

Rakennusalan ilmoittaminen jatkuu jälleen 1.1.2020. Netvisoriin on tehty Verohallinnon tekemät muutokset ilmoitettaviin tietoihin ja ilmoittamisen määräaikoihin. Ilmoittamismenettely toimii kuten ennenkin. 

 

Suurin muutos on ilmoitettavien tietojen määrässä, mm. aiemmin vapaaehtoisina ilmoitettavia tietoja on poistettu. Lisäksi muutoksia on ilmoittamisen aikarajoissa. Ilmoitusten korjaamisen aikarajaa on jatkettu 12 kuukaudesta 48 kuukauteen. Vuodelta 2019 annettavien ilmoitusten korjaaminen on mahdollista vanhan 12 kuukauden säännön mukaan ja vuodelta 2020 annettavien ilmoitusten osalta noudatetaan 48 kuukauden aikarajaa. Aikaraja lasketaan kohdekuukauden ilmoittamisen määräpäivästä eteenpäin. Eli jos annetaan ilmoitus kohdekuukaudelta 1/2020, sen määräpäivä on 5.3.2020 ja korvaavan ilmoituksen määräpäivä 5.3.2024.   Tietosisältö on aina kuitenkin uuden tietosisällön mukainen, vaikka annetaan korjaava ilmoitus vuoden 2019 puolella olleilta kohdekuukausilta.  

 

Tässä kuvattuna Netvisoriin tulleita muutoksia. 

 

Asetukset

Tiedonantovelvollisen tunnistetiedot tulevat entiseen tapaan yrityksen perustiedoista. Ilmoituksen yhteyshenkilön osalta pakolliset tiedot on ilmaistu punaisella tähdellä ja muutoksena aiempaan, mikäli ilmoituksen mukana halutaan toimittaa yhteyshenkilön osoitetiedot tiedonantovelvollisen osoitetietojen sijasta, voidaan Asetukset -kohdassa tämä valita erikseen. Tällöin yhteyshenkilön osalta on annettava myös osoitetiedot. 

 

Asetukset.PNG

 

Työmaa

Työmaa.PNG

Työmaan tiedoissa ei ole enää työmaan yhteyshenkilön tietoja. Näitä tietoja ei enää tarvita ilmoittamisessa, joten ne on poistettu myös liittymästä.

 

Netvisoriin on muutettu termit kahden tiedon osalta vastaamaan Verohallinnon tietoja: 

  • aiempi ‘Työmaa-avain’ on korvattu termillä ‘Työmaan numero’ ja
  • ‘Työmaan numero’ termillä ‘Sopimuksen numero’. 

 

Tietojen ohjautuminen ilmoitukselle on ennallaan. Vain termit olivat liittymässä erilaiset verrattuna Verohallinnon käyttämiin termeihin. 

 

Urakka

Urakan tiedoista osa poistui. Urakan yhteyshenkilön tiedoista ei enää tarvita osoitetietoja. Seuraavat tiedot riittävät (sähköpostitieto on vapaaehtoinen):

 

Urakan yhteyshenkilön tiedot.PNG

Lisäksi urakan tiedoista poistui:

  • Kokonaissumma ja
  • Ennakkosumma

 

Uutena tietona kohtaan ‘Toimeksiannon laji’ tuli ‘Perustajaurakointi’. Toimeksiannon lajeissa ei ole enää mahdollista käyttää vanhaa lajia ‘Jatkuvaluonteinen kunnossapitotyö’. Lisäksi aiempi toimeksiannon laji ‘Urakointi’ on jatkossa nimeltään ‘Urakointi ja kunnossapitotyö’.

 

Urakan tiedot.PNG

Tarkempaa tietoa rakentamisalan ilmoittamisesta löytyy Verohallinnon ohjeesta:

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

 

 

 

 

 

 

 

 

Login or Signup to post a comment