J

Johanna Nousiainen

Viikkopäivitys 6.5.2021 - julkaisutiedote

06-05-2021 5:50 pm posted by Johanna Nousiainen

Tällä viikolla julkaisimme tässä listatut uudistukset ja korjaukset. Voit nyt lähettää aiempaa isompia dokumentteja allekirjoitettavaksi sähköisesti, käsitellä perintäkulut helpommin ja varastonkäsittelyn ABCD-analyysi sai graafiset kuvaajat. Alla tarkempaa tietoa näistä ja muista muutoksista.

 

Kirjanpito

 • Muutimme uuden tase-erittelyn näyttämään seurantakohteet aakkosjärjestyksessä.
 • Poistimme toistaiseksi tase-erittelytyökalun sivun yläosassa olleen huomion: "Tase-erittely sisältää erittelemätöntä saldoa". Myöskään Tilinpäätös -sivulla Tase-erittelyraportin perässä ei toistaiseksi näytetä huomiokolmiota. Tase-erittelyn apuriveillä huomio näytetään, kun rivillä on erittelemätöntä saldoa.

Myynti

 • Helpotimme perintäkulun lisäämistä myyntilaskulle seuraavasti:
  1. Lisäsimme Myyntilaskun toiminnot -valikkoon uuden toiminnon "Lisää perintäkulu". Perintäkulun saa lisättyä tai sitä voi muokata laskulla, jonka tila on avoin, erääntynyt, muistutettu tai huomautettu.
  2. Avoimista myyntilaskuista muistutuksia, huomautuksia tai perintäkirjeitä lähetettäessä ehdotetaan lisättäväksi perintäkulua kun joukossa on laskuja, joilla ei vielä ole perintäkulua tai maksusuunnitelmaa. Mahdollisten henkilöasiakkaiden perintäkuluista informoidaan erikseen.
  3. Lähetysprosessissa muistutuksia, huomautuksia tai perintäkirjeitä lähetettäessä näytetään tiedoissa perintäkulun määrä.
 • Korjasimme suoritusten kirjauksessa massana nollasummaisille myyntilaskuille olleen virheen. Maksettavaksi kirjattava summa esitetään nyt oikein eli nollana kirjausta tehtäessä.
 • Mahdollistimme keräilylistan rivien järjestämisen myyntitilauksen rivien mukaisesti.
 • Korjasimme hyvityslaskun “Lisää suoritus” -toimintoa. Nyt hyvityslasku merkitään maksetuksi vain, jos suoritus kattaa koko summan. Muulloin se jää tilaan “avoin”.
 • Korjasimme varastotapahtumat poistumaan, jos niitä koskeva myyntitilaus poistetaan.
 • Kasvatimme tarjouksen, myyntitilauksen ja myyntilaskun sisäisen lisätiedon pituutta 255 merkistä 500 merkkiin. 
 • Lisäsimme myyntitilauksen laskuttamisessa käytettävien desimaalien määrää yksikköhinnassa vastaamaan laskulla yksikköhinnassa käytettyä desimaalien määrää.

Ohjelmistorajapinta

 • Päivitimme myyntitilauksen ja myyntilaskun rajapintaresursseista “salesinvoice.nv”, “getorder.nv” ja “getsalesinvoice.nv” kahta elementtiä:
  1. Kasvatimme sisäisen lisätiedon “salesinvoiceprivatecomment” maksimipituuden 255 merkistä 500 merkkiin. Lisätiedon pituus on nyt yhdenmukainen käyttöliittymässä ja rajapinnassa.
  2. Muutimme tuotteen yksikköhinnan “productunitPrice” käyttämään samaa desimaalimäärää kuin käyttöliittymässä. Desimaalien määrä kasvoi ja voi olla nyt enintään 12.
 • Lisäsimme asiakkaan noudon rajapintaresurssin "getcustomer.nv" vastaukseen tiedon asiakkaan laskutuskielestä elementtiin "InvoicingLanguage".

Oma Netvisor

 • Mahdollistimme ostoreskontrakäyttäjille Oma Netvisorin käytön. Ostoreskontrakäyttäjät voivat nyt lisätä omat asiakkaansa Oma Netvisoriin ja sujuvoittaa ostolaskujen käsittelyä. Lue lisää.

Ostot

 • Toimme tilisiirroille uuden käyttöoikeuden, joka mahdollistaa mm. tilisiirtojen luomisen ja muokkaamisen ilman maksatusoikeutta. Lue lisää blogikirjoituksestamme.
 • Ostolaskurivien tiliöintiehdotuksissa ei näytetä enää piilotettuja laskentakohteita.

Palkat

 • Korjasimme NetBoxi-viesteistä lähetettävien sähköpostien lähetyksessä olleen virheen, joka esti sähköpostin lähtemisen silloin, kun kaikkien vastaanottajien sähköpostiosoitteita ei ollut vahvistettu Viestintä-asetuksissa.

Sähköinen allekirjoitus

 • Nostimme sähköisen allekirjoituksen kutsuun liitettävän asiakirjan tiedoston maksimikokoa 15 megatavuun. Aiemmin maksimikoko oli 10 megatavua.

Tuotteet ja varasto

 • Lisäsimme varastoraporteista löytyvälle ABDC-analyysille uutta, grafiikkapohjaista tietoa helpottamaaan ja tehostamaan varastonseurantaa. Uusista graafeista ja taulukoista löytyvät:
  • Luokkakohtaiset prosenttiosuudet valitun luokitteluperusteen mukaisesti       

ABCD1.png

  • Tuotteiden määrä luokittain
   ABCD2.png
  •  
  •  
  •  
  •  

 

  • Luokittelun parhaimmat ja huonoimmat tuotteet top 6   

ABCD3.png

 

 

 

 

 

Työaika

 • Korjasimme Työajan kirjaus -näkymän “Pidettävissä olevat lomapäivät” näyttämään myös jaksotusmuutoksen kautta kertyneet lomapäivät sekä huomioimaan myös tulevalle kalenterivuodelle merkityt lomapäivät.

Yleiset

 • Korjasimme ylävalikon Tiedotteet-välilehden vasempaa saraketta niin, että siinä näkyvät uutiset keskustelun sijaan.
Login or Signup to post a comment