S

Sini Alamäki

Tulorekisterin tulolajit kohdistettavissa

14-06-2018 5:08 pm posted by Sini Alamäki

Tulorekisterin käyttöönotto lähenee. Uusi palkkojen ilmoittamisen malli otetaan käyttöön 1.1.2019. Siitä alkaen maksetuista palkoista tehdään kaikki palkkailmoitukset tulorekisteriin, myös muutokset näihin palkkatietoilmoituksiin tehdään tulorekisterin kautta. Tulorekisterissä palkkalajista käytetään termiä tulolaji. Tiedot tulee ilmoittaa tulorekisteriin käyttämällä tulorekisterin tulolajeja.  Jotta palkkatietoilmoituksen lähettäminen tulorekisteriin on mahdollista, Netvisoriin täytyy kertaalleen kohdistaa palkkalajeille tulolaji, jolla palkka ilmoitetaan. Tämän jälkeen palkkatieto viedään ilmoitukselle automaattisesti asetetun tulolajin mukaisesti. Olemme julkaisseet sivun, jossa yrityksen palkkalajit voidaan kohdistaa tulorekisterin tulolajeille yhdessä näkymässä helposti.

Suosittelemme tekemään kohdistukset hyvissä ajoin, jotta kiire ei yllätä vuodenvaihteen lähestyessä.

Tulolajien kohdistamisen näkymä

Kohdistamisen työkalu löytyy Palkat - Palkkamallin hallinta - Yrityskohtaiset palkkalajit, josta Toiminnot-valikosta päästään kohdistamiseen valitsemalla “Kohdista palkkalajeja tulolajeihin”.  Järjestelmän toimesta osa palkkalajeista on jo kohdistettu tulolajeille.

Kohdistaminen tapahtuu helposti kunkin palkkalajin kohdalla etsimällä valikosta tulolajin niiden palkkalajien kohdalla, jotka halutaan kohdistaa. Huomioithan, että kaikille palkkalajeille ei aseteta tulolajia - vain niille, jotka myöhemmin ilmoitetaan tulorekisteriin. Samalla voidaan asettaa yksikkö palkkalajeille. Aiempi tekstimuotoinen Yksikkö-kenttä tulee poistumaan käytöstä.

Katso videolta ohje kohdistamiselle

Tulolaji palkkalajin tiedoissa

Kohdistuksen voi tehdä myös palkkalajikohtaisesti kunkin palkkalajin asetuksissa uudessa Tulolaji-kentässä. Vastaavasti tässä listausnäkymässä tehdyt asetukset on nähtävissä palkkalajin asetussivulla.

Tuemme Netvisorissa vain ilmoitustavan 2, joka sisältää täydentävät tulolajit. Näin tietojen hyödyntäjät voivat saada kaikki tarvitsemansa tiedot yhdellä kertaa palkkatietoilmoituksella. Ilmoitustavassa 2 ilmoitettavat ansiot koostuvat kokonaan ilmoitetuista tulolajeista eikä maksajan tarvitse laskea tuloja yhteen. Ilmoitustavasta johtuen valikoista ei löydy 100-alkuisia tulolajeja. Niitä käytetään vain suppeammassa ilmoitustavassa 1.

Palkkalajien käsittely vakuutusmaksujen ja työnantajan sairausvakuutusmaksun osalta tullaan linkittämään tulolajien ohjauksiin. Käsittely kunkin tulolajin osalta on kerrottu tässä tulorekisteriorganisaation dokumentissa (sivut 7-9). Kohdistusta tehtäessä apuna voi käyttää myös tulorekisteriorganisaation dokumenttia, jossa kunkin tulolajin käyttöä on selitetty tarkemmin.

Tarkempi ohjeistus kohdistamiseen löytyy tukisivuiltamme . Voit lukea lisää tulorekisteristä www.tulorekisteri.fi​.


A

Anonymous

17-07-2018 9:17 am posted by Anonymous

Yllä olevasta lainaus: "Järjestelmän toimesta osa palkkalajeista on jo kohdistettu tulolajeille"

Mistä näemme nuo palkkalajit jotka on kohdistettu valmiiksi tulolajeille?

A

Arto Muikku

02-08-2018 11:52 am posted by Arto Muikku

Moi Eeva,

Aivan täysin varma en ole, mutta uskoisin, että automaattisesti järjestelmän toimesta kohdistetut palkkalajit näkyvät jo valmiina tuossa "Palkkalajien kohdistaminen tulolajeille" näkymässä tai palkkalajin takana.

- Arto

A

Anonymous

07-08-2018 12:15 pm posted by Anonymous

Hei,

Olen kohdistellut näitä nyt muutamalla yrityksellä ja ainakaan toistaiseksi ei ole tuolla palkkalajin kohdistamisessa ollut valmiita kohdistuksia. Aika hankalaksi menee, jos pitää mennä katsomaan jokainen palkkalaji erikseen, että onko siellä valmista kohdistusta vai ei.

Löytyisikö tätä tietoa mistään muualta?

A

Anonymous

08-08-2018 3:04 pm posted by Anonymous

Hei,

Noita ennakkoon kohdisteluja ei näy, vaikka palkkamalli olisikin netvisorin oma palkkapohja (Raisa mainitsi asiasta tuossa videolla) joten mietiskelen vain että pääseekö noita jostain tarkastelemaan Smiley Happy ?

A

Anonymous

29-08-2018 1:00 pm posted by Anonymous

Hei,

muutamia huomioita, joihin kaivataan apua, kun näitä kohdistuksia on aloitettu:

311 kilometrikorvaus (verovapaa) on selvää, että tämä koodi vie maksetun summan tulorekisteriin,

mutta kuinka kilometrien määrä ilmoitetaan? Yksikkönä ei ole määrä-tietoa, joten miten toimitaan?

Entä muut kustannusten korvaukset, nyt esim. erilliset päivärahat merkitään 331 Päiväraha-koodilla, jolloin se summa menee oikein, mutta miten varmistutaan, että tietona lähtee se, mitä päivärahoja tämä erä sisältää?

Edut:

Autoedusta pitää ilmoittaa esim.auton ikäryhmä, eli onko tämä ominaisuus tulossa milloin? ja miten?

S

Sini Alamäki

29-08-2018 1:35 pm posted by Sini Alamäki

Hei Kati

Ohessa vastauksia kysymyksiisi:

Kilometrikorvauksen kilometrien määrä

​Kilometrien osalta kysyt varmaankin tarkennusta tähän tulorekisterin ohjeistukseen.

"2.1.1 Kilometrikorvaus (verovapaa)

Verovapaata kilometrikorvausta voidaan maksaa sekä palvelussuhteessa oleville että sellaisille henkilöille, jotka eivät ole palvelussuhteessa, mutta joille maksetaan ennakkoperintälaissa tarkoitettuja henkilökohtaisia palkkioita kuten kokous- tai luentopalkkiota.

Verovapaan kilometrikorvauksen määrä ilmoitetaan tulolajilla Kilometrikorvaus (verovapaa). Lisäksi ilmoitetaan Kilometrien määrä -tieto. Kyseisessä kohdassa ilmoitetaan maksetun verovapaan kilometrikorvauksen perusteena oleva kilometrimäärä. Tieto kilometrimääristä voidaan antaa palkkakausittain. Tieto kyseessä olevan vuoden aikana maksettujen verovapaiden kilometrikorvausten perusteena olevista kilometreistä on annettava kuitenkin viimeistään vuoden viimeisellä ilmoituksella."

Kilometrien määränä tullaan ilmoittamaan matkalaskulta "Määrä"-kentän tieto eli tämä:

Jos kilometrikorvaus maksetaan palkkalaskelmalla, käytetään vastaavasti palkkalaskelmarivin "Määrä"-tietoa.

Yksikkö-valikko taas pitää sisällään tulorekisterin määrittämät vaihtoehdot

"Maksettuun tuloon liittyviä tietoja ovat

 • tulojen ansaintakaudet
 • tieto siitä, jos suoritus on maksettu muuna kuin rahana
 • tieto siitä, jos maksettu suoritus on kertaluonteinen
 • palkan yksikköä koskevat tiedot
 • yksikkö: tunti, päivä, viikko, jakso
  • yksikön hinta
  • yksikön lukumäärä
 • takaisinperityn tulon alkuperäinen maksupäivä ja siitä maksuhetkellä toimitettu ennakonpidätys
 • tulojen nostettavissaolojaksot, jos tulo on merityötuloa"

Päivärahojen tyyppi

Päivärahan tyyppi ilmoitetaan sen perusteella, mitä matkalaskurivillä on valittu "Päivärahat"-valikosta

Tätäkään ei tarvitse siis itse asettaa. Tulorekisterissä päivärahan tyyppinä voi olla myös Ateriakorvaus. Tämä voidaan ilmoittaa myös omana tulolajinaan (303 - Ateriakorvaus) ja Netvisorissa tulemme käyttämään tätä erillisen tulolajin mallia.

Jos päiväraha maksetaan suoraan palkkalaskelmalla eikä käytetä matkalaskuosiota, tullaan näistä ilmoittamaan päivärahan tyyppi sen mukaan, mitä palkkalajia on valittu. Valmiissa palkkamalleissa on palkkalajit kokopäivärahalle, osapäivärahalle ja ulkomaan päivärahoille ja näiden kaikkien tulolajiohjaus on sama "331 Päiväraha". Vaikka tulolaji on sama niin palkkalajin valinta tulee vaikuttamaan tähän päivärahan lisätietoon.

Autoetu

Autoetuun liittyvät lisätiedot puuttuvat tosiaan vielä Netvisorista. Näitä ollaan parasta aikaa toteuttamassa. Tavoiteaikataulumme on syyskuun loppu tällaisten "normaalissa käytössä tarvittavien" tietokenttien osalta. Sellaisia kenttiä, joita ei ihan näin yleisesti tarvita (esimerkiksi kansainvälisiin tilanteisiin liittyen) julkaistaan myöhemmin loppuvuoden aikana.

Autoedun ikäryhmä tullaan ilmoittamaan työsuhteen tiedoissa antamalla käyttöönottovuosi.

S

Sini Alamäki

29-08-2018 1:40 pm posted by Sini Alamäki

Hei Satu

Olemassa olevat kohdistukset näkyvät tällä hetkellä tulolajien kohdistusnäkymässä sen osalta, mitä näitä on etukäteen kohdistettu. Kohdistus näkyy valmiiden palkkamallien osalta vain kun uuden palkkamallin ottaa käyttöön sen jälkeen kun tämä uudistuksemme on julkaistu. Jos siis käyttää valmista palkkamalliamme eikä ole tehnyt siihen mitään muokkauksia niin tällöinkin kohdistukset tulee tehdä itse.

Tulolajit tullaan tuomaan näkyville myös palkkalajien listauksen näkymään lähitulevaisuudessa.

A

Anonymous

29-08-2018 1:48 pm posted by Anonymous

Kiitos nopeasta vastauksesta, tämä selvensi hyvin. Eli kilometrien määrät ja päivärahojen tyypit kulkee mukana automaattisesti, hyvä.

Paljon tuo pohdintaa tämä tulorekisteri.

Olisiko palkkalajien kohdentamisessa mahdollista lisätä sinne sen tyhjäksi jättämisen sijaan jokin valinta "ei asetettua tulolajia" tms.

sillä palkkamalleilla on paljon perustietoja tai apupalkkalajeja, joita ei pidä tulolajeille kohdentaa, ja sitten ilmoittaa etusivulla, että kohdennus esim. 80/174 ja sitten myöhemmin tarkastellen tulee ajatus "olenko kaikki katsonut kohdalleen" kun voisi ne palkkalajit, joita ei kuulu kohdentaa merkitä kuitenkin "ei " jolloin saisi ne kaikki 174 käsitellyiksi, on ne sitten ilmoitettavissa tai ei.

Toivottavasti ymmärrät tästä mitä tarkoitan. Helpottaisi tehtävää työtä, eikä jäisi epävarmuutta siitä, että jäikö jokin huomioimatta.

A

Anonymous

29-08-2018 1:52 pm posted by Anonymous

Niin se vielä piti kysymäni... onko palkkaennakot-osiosta ja siihen liittyvästä ilmoittelusta tarkempaa tietoa jo saatavilla?

Eli kun maksetaan palkkaennakko vuonna 2019, millä koodilla ilmoitus lähtee?

ja vastaavasti mitä tulolajin koodia käytetään kun palkkaennakko seuraavassa palkassa vähennetään?

Tämähän ei ole Verohallinnon toivoma tapa, joten mielelläni kuulisin miten olette ratkaisseet..

S

Sini Alamäki

29-08-2018 1:57 pm posted by Sini Alamäki

Pohdimme tuota ehdotustasi "Ei kohdisteta"-valinnasta  paljon kun tätä teimme. Tuolloin jätimme valinnan pois siitä syystä, ettei ohjattaisi asiakkaita tekemään valintaa kuin olennaisista. Kuten sanoit, palkkalajeja on paljon. Oletuksemme oli se, että jos pitäisi valita myös "Ei kohdisteta", aiheuttaisi se myös harmaita hiuksia kun valintoja pitäisi valita "turhaan".

Pohditaan vielä saisiko tuosta jotenkin sellaisen, että tiedon voi halutessaan antaa, muttei kuitenkaan edellytetä kaikkien palkkalajien kohdalla valinnan tekemistä.

A

Anonymous

29-08-2018 2:12 pm posted by Anonymous

Ok, no jos vielä mahdollista, niin lisätkää se tieto sinne, jolloin kukin käyttäjä saa itse valita lisääkö sen vai ei. Kuitenkaan se tulolaji ei ole ns. pakollinen tieto, joten sen voi sinne lisätä tai jättää tyhjäksi. Itse koken sen hyvänä, jolloin varmistun, että olen jokaisen palkkalajin kohdalla sen pohdinnan ja päätöksen tehnyt. Nyt kun jää niitä tyhjiä, tulee myöhemmin tunne, että olenko varmasti kaiken ajatellut oikein ja valinnut lajit niihin joihin kuuluu.

S

Sini Alamäki

29-08-2018 2:55 pm posted by Sini Alamäki

Palkkaennakko on Netvisorissa oma palkkalajinsa, joten sille on asetettavissa tulolaji kuin mille tahansa muullekin palkkalajille. Ennakon maksaminen ilmoitetaan samalla palkkalajilla kuin sen vähentäminenkin. Koska negatiivisia arvoja ei voida ilmoittaa, kannattaa kohdistamisessa käyttää sellaista tulolajia, jota yleensä maksetaan palkansaajalle.

Palkkaennakoiden toiminnallisuus tullaan säilyttämään ilman suurempia muutoksia eikä ennakonpidätystä tulla käsittelemään palkkaennakoissa jatkossakaan.

Kuten tiesitkin, tämä ei ole verohallinnon ohjeistuksen mukainen tapa ja tästä syystä mekään emme käytäntöä suosittele. Mahdollistamme ilmoitusten toimittamisen sellaisena kuin asiakkaamme ovat ne tehneet ja ohjaamme toimitaan tulorekisterin ohjeistuksen mukaisesti. Viime kädessä suorituksen maksaja on vastuussa oikeellisesta laskennasta ja ilmoittamisesta.

Login or Signup to post a comment