M

Minna Seistilä

Visma

Tulorekisterin vuosimuutokset 2020

19-12-2019 1:07 pm posted by Minna Seistilä

Vuodenvaihteessa tulee tulorekisterin ilmoituksiin muutoksia. Osa muutoksista on ilmoituksen sisältöön tulevia muutoksia, mitkä olemme huomioineet myös Netvisorissa, mutta lisäksi tulee myös muita ilmoitusmenettelyä koskevia muutoksia ja uudistuksia, mitkä eivät suoraan näy palkanlaskentajärjestelmässä. Olemme listanneet tähän lyhyesti Netvisoriin tehdyt ja tulossa olevat muutokset sekä muutamia tärkeimpiä ilmoitusmenettelyn muutoksia.

 

 

Netvisoriin julkaistavat muutokset 19.12.2019

 

Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero

Takaisinperinnän lisätietoihin tulee uusi tieto ”Takaisinperittyyn määrään kohdistuva lähdevero”. Uusi tieto tulee Palkkalaskelmarivin tietoihin näkyviin, kun palkkalajille valitaan ”Kyseessä on takaisinperintä”. Kenttään syötetty tieto nousee mukaan palkkatietoilmoitukselle kun palkanmaksuvuosi on 2020. Jos palkanmaksuvuosi on 2019, ei kyseiseen kenttään merkittyä tietoa ilmoiteta tulorekisteriin.

Muutoksen yhteydessä poistettiin myös pakollisuus tiedolta ”Takaisinperittyyn määrään kohdistuva ennakonpidätys”.

 

Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta

Palkansaajan lisätietoihin tulee vuodenvaihteessa kaksi uutta tietoa ”Ahvenanmaan maantielautalla työskentelevä henkilö” ja ”Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta”. Tiedot valitaan Palkansaajan perustiedoista. Lisätieto ”Yrittäjä, ei YEL- tai MYEL-vakuuttamisvelvollisuutta” on valittavissa vain silloin, kun palkansaajalle on Työeläkevakuutuksen tyypiksi valittu ”Ei eläkevakuutettu”. Uudet lisätiedot nousevat mukaan palkkatietoilmoituksille kun palkanmaksuvuosi on 2020. Joten lisätiedon voi käydä täppäämässä päälle jo vuoden 2019 puolella.

 

Tulolajien 209 ja 419 vakuutuskäsittely

Vakuuttamistiedon tyyppi tulee muokattavaksi tulolajeille ”209 Kilometrikorvaus (veronalainen)” ja ”419 Vähennys ennen ennakonpidätystä”. Muutos näkyy ohjelmassa vasta 1.1.2020. Mikäli palkkalajia on jo käytetty vuoden 2019 vakuutuskäsittelyjen mukaisesti ja näitä on tarve muuttaa, niin luo uusi palkkalaji, jota käytät 1.1.2020 alkaen ja määrittele sille haluamasi vakuutuskäsittely. Mikäli vakuutuskäsittelyyn ei ole tarvetta tehdä muutoksia voit jatkaa saman, jo olemassa olevan, palkkalajin käyttämistä.

 

Työehtosopimuskoodit

Työehtosopimuskoodeihin tulee myös muutoksia 1.1.2020. Netvisoriin on lisätty uudet työehtosopimuskoodit ja poistuvien työehtosopimuskoodien valitseminen palkansaajan työsuhteen tietoihin ei ole mahdollista enää 1.1.2020 jälkeen. Myös muutamien työehtosopimuksien nimet ovat muuttuneet ja ne on päivitetty Netvisoriin.

 

Uudet 1.1.2020 alkaen käytettävissä olevat työehtosopimuskoodit:

 • 175 Medialiiton ja Ammattiliitto Pron välinen toimihenkilöiden työehtosopimus
 • 176 Medialiiton ja Ammattiliitto Pron välinen viestintäalan teknisiä toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • 177 Medialiiton ja Suomen Journalistiliiton välinen kustannustoimittajien työehtosopimus
 • 178 Medialiiton ja Suomen Journalistiliiton välinen työehtosopimus
 • 179 Medialiiton ja Teollisuusliiton sekä Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry:n välinen toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus
 • 180 Medialiiton ja Teollisuusliiton välinen media- ja painoalan työntekijöitä koskeva työehtosopimus

Käytöstä 31.12.2019 poistuvat työehtosopimuskoodit:

 • 86 Maidonjalostajien ja Meijeritukkukauppiaiden liitto ry:n sekä Ammattiliitto Pro ry:n välinen
  toimihenkilöiden työehtosopimus
 • 96 Mekaanisen metsäteollisuuden ylempien toimihenkilöiden pöytäkirja
 • 141 Talotekniikka-alan sähköasennustoimialan työehtosopimus
 • 147 Teknologiateollisuuden sähköalan työntekijöiden työehtosopimus
 • 203 Metsätaimitarhojen työehtosopimus

 

 

Netvisoriin tulossa olevat muutokset tammikuussa 2020

 

Korvaavat imoitukset

Korvaavalla palkkatietoilmoituksella muutettaviin tietoihin tulee lisää rajoitteita. Jatkossa näiden tietojen muuttuessa tulee palkkatietoilmoitus mitätöidä ja muodostaa uusi alkuperäinen palkkatietoilmoitus. Uudet rajoitukset koskevat seuraavia tietoja:

 • Tulonsaajan perustiedot ja tunnisteet
 • Työeläke ja Työtapaturmavakuutusten tiedot
 • Vakuuttamisen poikkeustilanteiden tyypit
 • Tulonsaajan lisätiedoista ”Urheilija” ja ”Yhteisö”

 

Myös korvaavalle erillisilmoitukselle tulee rajoitteeksi muuttuneet Työeläke- ja Työtapaturmavakuutustiedot. Näiden muuttuessa tulee Työnantajan erillisilmoitus mitätöidä ja sen jälkeen lähettää uusi alkuperäinen ilmoitus.

 

Netvisoriin tullaan julkaisemaan tammikuun aikana esto yllä mainittujen tietojen muokkaamiseen korvaavalla palkkatieto- ja työnantajan erillisilmoituksella.

 

 

Muita tulorekisteriin liittyviä ajankohtaisia muutoksia

 

Työnantajalle maksettavat takautuvat etuudet

 

Muokattu 20.12.2019 klo 17:15

Tulorekisteri on saanut runsaasti palautetta suoritusten maksajilta tähän uudistukseen liittyen. Sen vuoksi tulorekisteri jatkaa vielä muutoksen selvittämistä ja toistaiseksi työnantajan ei tarvitse korjata antamiaan palkkatietoilmoituksia saadessaan takautuvia etuuksia palkansaajan poissaoloajalta.

---------------------

Alkuperäinen ohjeistus: 

Uusi ilmoitusmenettely tuo korjaamisvelvollisuuden tilanteisiin missä työnantaja maksaa palkansaajalle palkkaa poissaoloajalta ja saa vastaavasti itselleen korvauksena etuuden Kelalta. Jatkossa näissä tilanteissa työantajan saama korvaus poistaa palkansaajalle maksetun ansion sairausvakuutuksen ja työttömyysvakuutuksen alaisuudesta, siltä osin mitä työnantajan etuus koskee.

 

Eli palkansaajan ansioista tehtyä palkkatietoilmoitusta tulee korjata siten, että alkuperäiselle palkkatietoilmoitukselle jää vain muut saadut ansiot, mutta ei poissaoloajalta maksettu palkka. Alkuperäisen palkkatietoilmoituksen lisäksi tulee rinnalle antaa toinen palkkatietoilmoitus, missä tuo maksettu poissaoloajan palkka ilmoitetaan vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypeillä: ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (sairausvakuutus)” ja ”Ei vakuuttamisvelvollisuutta (työttömyysvakuutus)”.

Lisäksi Työnantajan erillisilmoituksella ilmoitetaan sairausvakuutusmaksun vähennys erikseen kuten tähänkin asti.

 

Netvisor ei tue kahden rinnakkaisen palkkatietoilmoituksen antamista, joten tuo erillinen vakuutuskäsittelyltään poikkeava palkkatietoilmoitus tulee tehdä Tulorekisterin Sähköisessä asiointipalvelussa. Löydät esimerkin ja lisätietoa tästä uudesta ilmoitusmenettelystä tulorekisterin aineistosta: Tulorekisterin vuosimuutokset 2020
---------------------

 

Palkkaennakot

Palkkaennakoiden kevennetty ilmoitusaikataulu ei näy muutoksina Netvisorissa. Palkka- ja matkaennakot toiminnolla ilmoitus palkkaennakoista lähtee maksamisen yhteydessä. Kevennetty ilmoitusaikataulu koskee vain palkkaennakoita, jotka peritään varsinaisesta palkasta vielä saman kalenterikuukauden aikana. Kevennys ei vaikuta palkanmaksajan velvollisuuteen toimittaa palkkaennakosta ennakonpidätystä!

 

Uusi täsmäystysraportti tulorekisteriltä

Tulorekisteri julkaisee työnantajien käyttöön uuden tulonsaajakohtaisen raportin (618), jossa tiedot on jaoteltu palkansaajakohtaisesti ja tulolajeittain. Raportti tulee käyttöön joulukuussa 2019. Raportin voi tilata Tuloreksiterin Sähköisessä asiointipalvelussa ja se toimitetaan csv-muodossa. Raportin pystyy siis lataamaan exceliin ja käyttämään apuna ilmoitustietojen täsmäyttämisessä. Netvisorin täsmäytysraportin löydät Palkat-valikosta, kohdasta ”Palkkatietoilmoitusten täsmäytys”.

Login or Signup to post a comment