Start a new topic

Marja-Liisa Lohtander

Visma

Netvisorin vuoden 2018 tuloverolomakkeet päivitetty

02-01-2019 3:48 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

Netvisoriin on päivitetty viikkopäivityksessä 20.12.2018 vuoden 2018 verolomakkeet 2, 2C, 5, 6A ja 6B. Tuloverolomake 6C on päivitetty jo aiemmin. Samalla on tehty tarvittavat päivitykset Netvisorissa oleville liitelomakkeille. Mikäli tilikauden aikana tuloverolomake on jo lisätty, voidaan tuloverolomake poistaa näkymästä ja lisätä uudelleen ja saadaan näin päivitetyt lomakkeet käyttöön.

 

Tuloverolomakkeilla 5, 6A ja 6B on vakiotilikarttaan perustuvat oletuskaavat. Mikäli siis yhtiön tilikarttaa on muokattu, tulee kaavojen oikeellisuus varmentaa. Yhtiömuodosta ja tuloverolomakkeesta riippumatta erityisesti liiketoiminnan muut tuotot ja liiketoiminnan muut kulut kannattaa käydä veroilmoitusta tehdessä sisällöltään läpi mm. käyttöomaisuusosakkeiden luovutusvoittojen ja -tappioiden havaitsemiseksi. Vakiotilikartassa ei ole eriteltynä käyttöomaisuusosakkeiden ja muun käyttöomaisuuden luovutuksen voittojen tai tappioiden tilejä ja ohjelmistossa näitä ei suoraan voida ohjata oikeaan verotukselliseen käsittelyyn.

 

Tuloverolomakkeiden ja kaavojen toimintaa ei ole muutettu ja tarkemmin niiden toiminnasta voi lukea ohjeistamme: Netvisor - Tuki - Tuloveroilmoittaminen sekä aiemmista Community -kirjoituksista: Tuloverolomakkeiden kaavojen toiminnasta ja Tietoa Netvisorin tuloverolomakkeista.

 

Tässä muutama huomio kaavojen sisältöön tehdyistä muutoksista.

 

Netvisorin tuloverolomakkeelle 5 (elinkeinotoiminnan veroilmoitus, liikkeen- tai ammatinharjoittaja) on päivitetty verohallinnon lomakemuutoksesta johtuen kohtaa ‘Osingot ja ylijäämät’. Aiemmin lomakkeella ilmoitettiin kaikki saadut osingot yhdessä kohdassa ja nyt

‘Osingot julkisesti noteeratuista yhtiöstä’ ilmoitetaan kohdassa 319 ja ‘Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä’ kohdassa 321. Netvisorin tämänhetkinen tilikartta ei sisällä kyseistä jakoa ja tämän johdosta saadut osingot on ohjattu kokonaisuudessaan kohtaan 321 ‘Osingot muista kuin julkisesti noteeratuista yhtiöistä’.

 

Capture1.PNG

 

Samalla päivitettiin kaavat molempiin ‘Veronalainen osuus’ -kenttiin:

 

Capture2.PNG

 

 

Tuloverolomakkeelle 6A (elinkeinotoiminnan veroilmoitus, elinkeinoyhtymä) on tullut uutena kohtana ‘Saadut avustukset ja tuet’, joten Netvisorin tuloverolomakkeelle on lisätty uusi tieto ja tähän kaava, jonka johdosta myös kohdan ‘Liiketoiminnan muut tuotot’ kaavaa on muokattu.

 

Capture4 ennen kolmosta.PNG

 

Capture3.PNG

 

 

 

Login or Signup to post a comment