Start a new topic

Marja-Liisa Lohtander

Visma

Vuoden 2019 tuloverolomakkeita käytettävissä

22-03-2019 12:01 pm posted by Marja-Liisa Lohtander

Seuraavat vuoden 2019 tuloverolomakkeet on julkaistu: 

 • 6B Elinkeinotoiminnan veroilmoitus, yhteisö
 • 4 Kiinteistöyhtiön veroilmoitus
 • 6C Yhdistyksen ja säätiön veroilmoitus

Vuoden 2019 liitelomakkeista on julkaistu:

 • 12A Selvitys verotuksessa vähentämättä jätetyistä poistoista
 • 18 Luettelo yhteisön käyttöomaisuuskiinteistöistä
 • 62 Erittely varauksista, arvonmuutoksista ja kuluvan käyttöomaisuuden poistoista
 • 65 Selvitys yhteisöistä ja yhtymistä, joissa omistusosuus on vähintään 10 % sekä annetuista ja saaduista konserniavustuksista
 • 66 Selvitys konsernisuhteista verontilitystä varten
 • 70 Vaatimus kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi
 • 71A Verovapaat luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelvottomat luovutustappiot (EVL 6b§ 1-3 mom.)
 • 71B Veronalaiset luovutusvoitot ja verotuksessa vähennyskelpoiset luovutustappiot
 • 73 Erittely osinkotuloista ja muista voitonjaon luonteisista eristä
 • 8A Luettelo yhteisön omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista

Julkaisemme verolomakkeita sitä mukaa kun verohallinto julkaisee lomakkeiden tietuekuvauksia. Seuraavat lomakkeet ovat tulossa: 

 • 8B Luettelo elinkeinotoiminnan ja liikkeen- ja ammatinharjoittajan omistamista arvopapereista ja arvo-osuuksista
 • 7A Erittely yhteisön henkilökohtaisen tulolähteen tuloksesta 
 • 18B Luettelo elinkeinoyhtymän ja liikkeen- tai ammatinharjoittajan käyttöomaisuuskiinteistöistä
 • 6A Elinkeinoyhtymä
 • 5 Veroilmoitus liikkeen- ja ammatinharjoittaja
 • 2C Metsätalouden veroilmoitus
 • 2 Maatalouden veroilmoitus 

 

Login or Signup to post a comment