Start a new topic

Tapio Naumanen

Haku dimensioilla kirjanpitoaineistoon (Resource: accountingledger.nv)

12-11-2021 6:51 pm posted by Anonymous (Updated 08-02-2018 by Tapio Naumanen)

Hei,

Hyvä idea, jätetään äänestettäväksi ja kommentoitavaksi. Tällä hetkellä uusia parametreja ei ole suunnitteilla mutta tämä ei pois sulje mahdollisuutta, jos tämä saa kannatusta.

Usein kirjanpitodataa hetaan kuitenkin vain muuttunut tieto tai uusi data tietyltä aikaväliltä.

Ysätävllisin terveisin

Tapio

1 Comment

A

Anonymous

12-11-2021 6:51 pm posted by Anonymous

Lisä parametrit Get accounting data (Resource: accountingledger.nv) kutsuun.

Päivämäärä ja kirjanpitotili rajaus ei usein riitä, vaan haettava aineisto on edelleen liian suuri.

Useita kymmeniätuhansia rivejä per haku.

Tämän vuoksi olisi tarve hakea pienempi aineisto liittyen tiettyyn kirjanpidon dimensioon.

Dimensio hakuparametri voisi olla samankaltainen, kuin Import accounting data kutsussa:

dimensionname Text 1 Project 1 Dimension name. If dimension is not found from system, it is created.

dimensionitem Text 1 Payroll Dimension. If item in dimension is not found from system, it is created.

Login or Signup to post a comment