Start a new topic
A

Anonymous

Täsmäytysnäkymän myyntisaamiset ja ostovelat

04-12-2015 8:53 am posted by Anonymous (Updated 13-03-2020 by Anonymous)

Täsmäytysnäkymässä järjestelmä ottaa huomioon vain yhden myyntisaamis- ja ostovelkatilin. Jos yrityksellä on avoimia konsernin sisäisiä ostoja / myyntejä, niin nämä eivät sisälly täsmäytysnäkymään, koska kirjataan eri saamis-/velkatilille. Vastaavasti myös factoringmyyntisaamiset aiheuttavat erotusta täsmäytysnäkymässä.

Täsmäytysnäkymää pitäisi päivittää niin, että käyttäjä itse voi määrittää mitkä myyntisaamis- ja ostovelkatilit otetaan huomioon tai vaihtoehtoisesti olisi oletuksena, että järjestelmä huomioisi 1701 ja 2871 tilien lisäksi ainakin konsernin sisäiset tilit sekä factoringmyyntisaamiset.


A

Anonymous

13-03-2020 1:19 pm posted by Anonymous

Moro,

 

Nostan vanhaa aihetta, liekkö tämä edelleen backlogilimbossa? Esimerkiksi verkkokauppaa käyttäville asiakkaille tämä olisi erinomainen apu, sillä nyt eri maksutavat kirjataan eri myyntisaamistileille ja täsmäytykset joutuu tekemään manuaalisesti päiväkohtaisesti tositteita hakien ja se on kovin työlästä. 

 

Ehdotus: tililuettelossa tilin asetuksissa saisi valita, näkyykö tili täsmäytysnäkymässä. 

 

-Kari

A

Anonymous

27-04-2016 2:50 pm posted by Anonymous

Hei,

Täsmäytysnäkymän parantaminen on otettu kehityksemme työlistalle. Palaamme aiheeseen aikataulun ja sisällön suhteen myöhemmin.

Ideassa, kommentissa ja vastaavasti konsernisaamisten ja velkojen käsittelyssä esitetyt asiat tullaan huomioimaan toteutusta suunniteltaessa.

T: Janne

A

Anonymous

09-12-2015 3:59 pm posted by Anonymous

Edelläolevaan täydentäisin vielä, että nämä eri osto- ja myyntitilit olisi hyvä olla täsmäytysnäkymällä omilla riveillään eli tilikohtaisina täsmäytysriveinä.
Tämä helpottaisi huomattavasti kun ei tarvitsisi käydä läpi kaikkia kolmea ostovelkatiliä eron löytämiseksi Smiley Happy

Login or Signup to post a comment