Start a new topic

Maiju Soljasalo

06-07-2018 9:17 am posted by Maiju Soljasalo

Hei Josefiina,

Lomakorvaukset nousevat maksuun automaattisesti "Lopputili"-toiminnolla työsuhteen päättyessä.

97.png

Onko jokin syy miksi maksetut lomakorvaukset pitäisi saada lisättyä palkkojen historiatietoihin erikseen omalle palkkalajilleen, jos työsuhde on jo päättynyt?

Mikäli maksetuille lomakorvauksille on vielä jotain laskennallista käyttöä, voisiko maksetut lomakorvaukset tarvittaessa lomalaskennan käyttöönoton yhteydessä lisätä maksettuihin lomapalkkoihin.

98.png

Palkkojen vuosi-ilmoitukselle maksetut lomakorvaukset tulevat mukaan, kun ne on syötetty palkkojen historiatiedoissa Rahapalkkaan.

Kiitos kysymyksistä koskien uutta lomalaskentaa. Mukavaa saada keskustelua aiheesta Communityyn:)

Aurinkoista kesää!

A

Anonymous

01-08-2018 8:05 am posted by Anonymous

Moikka,

Lomakorvaukset on eritelty palkkahistoriaan siksi, että mahdollisia palkkatodistuksia ym olisi helpompi tehdä jos tulee tarvetta vielä.

Lisäksi on paljon tilanteita, joissa maksetusta lomakorvauksesa huolimatta työsuhde jatkuu. Hyvänä esimerkkinä näistä tarvittaessa töihin kutsuttavat työntekijät tai yrityksen palvelukseen palaavat.

Maksettua lomakorvausta ei voi merkitä maksetuksi lomapalkaksi..

Login or Signup to post a comment